1. Trang chủ >
 2. Biểu Mẫu - Văn Bản >
 3. Biểu mẫu >

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH ppsx

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH ppsx

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH ppsx

... lượng Hình thức nhập khẩu: Mục đích nhập khẩu: Thời gian dự kiến nhập khẩu: Hồ sơ kèm theo: Tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin cung cấp nêu trên và cam ... cấp nêu trên và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý tem bưu chính. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ...
 • 2
 • 474
 • 1
MẪU GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH/CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH pdf

MẪU GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH/CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH pdf

... Ngày … tháng … năm ………… đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp (giấy phép bưu chính/ văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính /giấy phép nhập khẩu tem bưu chính) của (tên doanh nghiệp, tổ chức, cá ... (tên doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân) sẽ được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật về bưu chính. NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ (Ghi rõ họ tên người tiếp nhận hồ sơ) ...
 • 2
 • 4,020
 • 1
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH pptx

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH pptx

... người nhập khẩu) ——————— Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc —————————————— , ngày tháng năm 201 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH ... Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông Người nhập khẩu: Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: Fax: E-mail : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Nơi cấp: ...
 • 2
 • 364
 • 0
Tài liệu Cấp giấy phép nhập khẩu Tem Bưu chính ppt

Tài liệu Cấp giấy phép nhập khẩu Tem Bưu chính ppt

... Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính. - Trình tự thực hiện:- Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem (quyđịnh ... đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Pháp lệnh Bưu ... nhập khẩu theo mẫu 01 thuộc phụ lục 3 của TT 02.- Tem mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản chính - Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận...
 • 2
 • 326
 • 0
Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính pptx

Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính pptx

... phản hồi về việc cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính trong 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bưu chính và chuyển ... hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem (quy định ... khẩu tem (quy định tại TT 02/2006/TT/BBCVT ngày 24/4/2006) và gửi kèm tem mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu 2. Nộp hồ sơ Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Bộ TTTT , số 18 Nguyễn...
 • 3
 • 263
 • 0
MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH potx

MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH potx

... họ tên và đóng dấu) MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH (Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ) (Cơ quan cấp giấy phép) CỘNG HÒA XÃ HỘI ... ……………………………………… ……………… Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính của (tên tổ chức, cá nhân); Theo đề nghị của … …………………………………… (THẨM QUYỀN BAN HÀNH) Điều 1. Cho phép (tên tổ chức, cá nhân) ... ngày … tháng … năm … GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định …/…/NĐ-CP ngày … tháng … năm 20 … của Chính phủ; Căn cứ ………………………………………...
 • 3
 • 270
 • 0
MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH pot

MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH pot

... Căn cứ Luật bưu chính ngày 17 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Nghị định …/… /NĐ-CP ngày … tháng … năm 20 của Chính phủ …… ; Căn cứ ; Xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính của (Tên ... TRƯỞNG VỤ BƯU CHÍNH (Cơ quan cấp giấy phép) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc Số: , ngày……tháng… năm……. GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH (Có ... sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính của (Tên tổ chức, cá nhân); Theo đề nghị của , NAY CHO PHÉP: ...
 • 3
 • 201
 • 0
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN pptx

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN pptx

... (Tên người nhập khẩu) ———————— Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc —————————————— , ngày tháng năm 201 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT ... hóa nhập khẩu đề nghị cấp phép: Tên hàng hóa: Ký hiệu: Số lượng: Công suất: Băng tần hoặc tần số làm việc: (Nếu sản phẩm nhiều loại có thể lập danh mục kèm theo đơn) 4. Hình thức nhập khẩu: ... đích nhập khẩu: 6. Địa điểm nhập khẩu: 7. Hồ sơ kèm theo: - - Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước và của Bộ Thông tin và Truyền thông về nhập khẩu...
 • 3
 • 814
 • 2
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

... (3) 2. Được phép bán: Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại các địa điểm: (4) (ghi rõ tên thương nhân) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ... 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những ... Chú thích: (1): Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh. (2): Ghi rõ từng loại sản phẩm rượu như: Vang, Whisky, Cognac, ; (3): Ghi...
 • 2
 • 1,247
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: mẫu giấy phép nhập khẩu thiết bị y tếbiểu mẫu giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩmmẫu giấy phép nhập khẩu hàng hóamẫu đơn đề nghị cấp lại sổ hộ khẩumẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sựmẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm mật mã dân sựmẫu đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu nuôimẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoàimẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thưmẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộmẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lựcmẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệpmẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượumẫu đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanhmẫu đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui rochuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam