Tài liệu Cấp giấy phép nhập khẩu Tem Bưu chính ppt

2 327 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2014, 04:20

Thủ tục hành chính Bưu chính và Chuyển phát-Vụ Bưu chính Tên thủ tục : Cấp giấy phép nhập khẩu Tem Bưu chính Cơ quan thực hiện : Vụ Bưu chính Nội dung : . Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính. - Trình tự thực hiện:- Chuẩn bị hồ sơ: Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem (quyđịnh tại TT 02/2006/TT/BBCVT ngày 24/4/2006) và gửi kèm tem mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu.- Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Bộ Thông tin và Truyền thông , số 18 Nguyễn Du, Hà Nội.- Nhận kết quả: Doanh nghiệp nhận được kết quả phản hồi về việc cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính trong 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.- Cách thức thực hiện; - Hồ sơ nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông -18- Nguyễn Du- Hà Nội.- Hồ sơ gửi qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.- Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ bao gồm: (Quy định tại điều TT 02/2006/TT/ BBCVT ngày 24/4/2006) gồm: - Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo mẫu 01 thuộc phụ lục 3 của TT 02.- Tem mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu.b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản chính - Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có).c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Bưu chínhd) Cơ quan phối hợp (nếu có): - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép- Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH ban hành ngày 25/5/2002 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Nghị định 12/2006/NĐ- CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán gia công và quá cảnh hành hóa với nước ngoài đối với hành hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, viễn thông- Thông tư 02/2006/TT- BBCVT ngày 24/4/2006 của Bộ Bưuchính Viễn thông hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán gia công và quá cảnhhành hóa với nước ngoài đối với hành hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, viễn thông . Thủ tục hành chính Bưu chính và Chuyển phát-Vụ Bưu chính Tên thủ tục : Cấp giấy phép nhập khẩu Tem Bưu chính Cơ quan thực hiện : Vụ Bưu chính Nội dung. đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem (quyđịnh tại TT 02/2006/TT/BBCVT ngày 24/4/2006) và gửi kèm tem mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cấp giấy phép nhập khẩu Tem Bưu chính ppt, Tài liệu Cấp giấy phép nhập khẩu Tem Bưu chính ppt, Tài liệu Cấp giấy phép nhập khẩu Tem Bưu chính ppt