Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính pptx

3 262 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2014, 16:20

Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bưu chính và chuyển phát Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Thông tin và Truyền thông Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Bưu chính Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem (quy định tại TT 02/2006/TT/BBCVT ngày 24/4/2006) và gửi kèm tem mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu 2. Nộp hồ sơ Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Bộ TTTT , số 18 Nguyễn Du, Hà Nội 3. Nhận kết quả Doanh nghiệp nhận được kết quả phản hồi về việc cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính trong 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo mẫu 01 thuộc phụ lục 3 của TT 02 2. Tem mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu Số bộ hồ sơ: 01 bộ là bản chính Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu Thông tư số: 02/2006/TT-BBC Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không . quả phản hồi về việc cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính trong 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu theo mẫu 01 thuộc. 02 2. Tem mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu Số bộ hồ sơ: 01 bộ là bản chính Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu Thông. Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bưu chính và chuyển phát Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính pptx, Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính pptx, Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính pptx