1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

báo cáo nghiên cứu khoa học '' cải cách hành chính và vấn đề cải tiến các dịch vụ hành chính trong trường đại học''

Tài liệu BÁO CÁO

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CELLULOSE TỪ VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM ĐỂ CỐ ĐỊNH VI KHUẨN LACTIC ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN SỮA CHUA " docx

... viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng (2010). [7] Lê Văn Việt Mẫn, 2004, Công nghệ sản xuất các sản phẩm từ sữa thức uống tập 1, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học ... hóa…nên được chọn làm chất mang trong đề tài này. Hiện nay trong các nhà máy sản xuất Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 5 - Chọn ... khuẩn LB ST là 54 giờ. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 4 3.3. Kết quả lên men thu nhận màng BC Thu nhận BC ướt từ môi trường...
 • 7
 • 948
 • 2
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học "Làm gì để cải cách giáo dục lần thứ tư chắc thắng " potx

... công tác nghiên cứu khoa học vào trường phổ thông. Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã làm thử thành công trong 15 năm (1970-1985) cũng tham gia nhiều nghiên cứu khoa học từ năm 1983-1990. Nhiều ... phạm lại nghiên cứu có hiệu quả hơn thầy đại học. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã tổ chức liên kết đại học - phổ thông thành công trong 15 năm (1970-1985) rồi bị nạn “dạy thêm, học thêm” ... thể làm ngay là xem xét lại cách chỉ đạo thực hiện cải cách giáo dục năm 1979 để sắp tới nếu có cải cách giáo dục thì phải nắm chắc phần thắng. Trong sự chỉ đạo cải cách giáo dục năm 1979 đã...
 • 6
 • 469
 • 1
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Từ những đề nghị cải cách giáo dục của Nguyễn Trường Tộ - Suy nghĩ về giáo dục hiện nay" pot

... Châu Phan Châu Trinh đề xướng, mở đầu cho trào lưu cách mạng dân tộc, dân chủ tư sản ở nước ta đầu thế kỷ XX. Các đề nghị cải cách giáo dục của Nguyễn Trường Tộ theo lối phương Tây hiện đại ... Từ những đề nghị cải cách giáo dục của Nguyễn Trường Tộ - Suy nghĩ về giáo dục hiện nay Trong 58 bản điều trần mà Linh mục Trương Bá Cần đã tập hợp dịch in trong cuốn Nguyễn Trường Tộ ... di thảo (Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 1988, tái bản 2002), Nguyễn Trường Tộ đã đề nghị cải cách đất nước trên hầu khắp các lĩnh vực: kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, tài chính) ;...
 • 10
 • 555
 • 7
báo cáo nghiên cứu khoa học ' cải cách hành chính và vấn đề cải tiến các dịch vụ hành chính trong trường đại học'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' cải cách hành chính vấn đề cải tiến các dịch vụ hành chính trong trường đại học'

... cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công vấn đề hiện đại hóa nền hành chính. 1.2. Cải tiến dịch vụ hành chính trong các cơ quan quản lý nhà nước Cải tiến dịch vụ hành chính nhà ... accesses. 1. Cải cách hành chính cải tiến dịch vụ hành chính 1.1. Cải cách hành chính Cải cách hành chính được Đảng ta xác định là nhiệm vụ trọng tâm của quá trình xây dựng hoàn thiện ... ra chuyển TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(37).2010 124 CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VÀ VẤN ĐỀ CẢI TIẾN CÁC DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ADMINISTRATIVE REFORM AND...
 • 7
 • 600
 • 5
Hướng dẫn cách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học

Hướng dẫn cách trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học

... thác sử dụng luận án của mình vào những việc khác. Thực hiện một đề tài, một nhiệm vụ trong ý đồ chiến lược, trong chương trình đề tài nghiên cứu khoa học lao động sản xuất của thầy giáo, ... vững nội dung chính của luận án. Tránh nói quá dài về tổng quan lí luận. Hãy đi thẳng vào vấn đề: chủ đề chính của đề tài, sinh viên đã chọn giải quyết vấn đề gì, cách giải quyết kết quả ra ... chi tiết. • Tiến hành nghiên cứu lí thuyết, làm thực nghiệm theo nội dung đề tài đã được vạch ra trong đề cương. Vừa làm vừa viết luận án để kịp thời gian dễ xử lí. • Báo cáo sơ bộ với...
 • 26
 • 2,551
 • 4
Một số giải pháp về cách học trợ từ [WA(は)] và [GA(が)] trong tiếng nhật báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Một số giải pháp về cách học trợ từ [WA(は)] [GA(が)] trong tiếng nhật báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

... Nhờ việc thực hiện các chính sách mời gọi đầu tư hợp lý, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hàng đầu trong danh sách lựa chọn của các doanh nghiệp Nhật Bản trong năm 2011 với tổng ... cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Chính điều này cùng với việc đồng yên tăng giá đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa nhỏ của Nhật Bản ồ ạt tiến vào thị trường Việt Nam với qui mô bình ... 1. Lý do chọn đề tài Việt Nam là một trong những thị trường nhận được sự quan tâm đặc biệt của các doanh nhân Nhật Bản. Tính từ đầu năm 2012 đến nay, trong số 32 quốc gia vùng lãnh thổ...
 • 47
 • 1,366
 • 0
Sự tương đồng và khác biệt trong cách nói tôn kính  khiêm nhường giữa tiếng nhật và tiếng việt báo cáo nghiên cứu khoa học

Sự tương đồng khác biệt trong cách nói tôn kính khiêm nhường giữa tiếng nhật tiếng việt báo cáo nghiên cứu khoa học

... hiện trong từng cách sử dụng. Những dự kiến nghiên cứu tiếp tục về đề tài: Trong đề tài nghiên cứu này, người viết chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu về “Sự tương đồng khác biệt trong cách ... ngữ trong tiếng Nhật lịch sự chuẩn mực trong cách xưng hô trong tiếng Việt. Trong đề tài nghiên cứu của mình, người viết cố gắng tìm phân tích những điểm tương đồng khác biệt trong ... CỦA CÁCH NÓI TÔN KÍNH - KHIÊM NHƯỜNG TRONG TIẾNG NHẬT VÀ TIẾNG VIỆT 2Thông qua đề tài “Sự tương đồng khác biệt trong cách nói tôn kính - khiêm nhường giữa tiếng Nhật tiếng...
 • 111
 • 2,315
 • 4
Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở chợ nổi cái răng thành phố cần thơ báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Thực trạng giải pháp phát triển du lịch ở chợ nổi cái răng thành phố cần thơ báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

... Những đóng góp của đề tài: Đóng góp cho khoa học Chợ nổi là một đề tài độc đáo đã thu hút rất nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà nghiên cứu đối tượng học sinh, sinh viên nghiên cứu, tìm hiểu. ... hình thành thì các dịch vụ ngày cũng đã xuất hiện, tuy nhiên hiện nay thì những dịch vụ này không những phát triển mà còn ngày càng đa dạng hấp dẫn hơn rất nhiều. Có thể kể đến các dịch vụ ... khắc phục những hạn chế của chợ nổi. Vì vậy, trong đề tài nghiên cứu lần này, tác giả đã tập trung vào hai vấn đề chính: Thứ nhất, phát triển chợ nổi thành một sản phẩm du lịch độc đáo. Thứ...
 • 92
 • 3,526
 • 15
Cải tiến dây chuyền làm mờ chai báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

Cải tiến dây chuyền làm mờ chai báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên

...  . Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu. Đối tƣợng nghiên cứu.  d ... .  . Nhiệm vụ nghiên cứu: , tuân ...  ngâm trong khophút, sau   trong vòng 1 phút. -...
 • 46
 • 555
 • 0
Báo cáo nghiên cứu khoa học

Báo cáo nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ CẢI TIẾN GIẢI THUẬT EARLEY CHO VIỆC PHÂN TÍCH CÚ PHÁP TRONG XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN " pptx

... 2), Đề tài cấp thành phố, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM (2001). 6. Phan Thị Tươi. Cải tiến một số giải thuật phân tích cú pháp trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Tạp chí Tin học Điều khiến học, ... giúp bắt lỗi chính tả tiếng Việt tự động bằng máy tính (giai đoạn 1), Đề tài cấp thành phố, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM (1998). 5. Phan Thị Tươi. Trợ giúp bắt lỗi chính tả tiếng Việt tự ... Thanh Lương, Lê Viết Mẫn Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 1. Mở đầu. Giải thuật Earley [1, 2] là một trong số những giải thuật được sử dụng để phân tích cú pháp trong xử lý ngôn ngữ tự...
 • 20
 • 754
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cách viết một báo cáo nghiên cứu khoa họccách trình bày một báo cáo nghiên cứu khoa họccách làm bài báo cáo nghiên cứu khoa họccách làm báo cáo nghiên cứu khoa họccách viết bài báo cáo nghiên cứu khoa họctài liệu báo cáo nghiên cứu khoa họcbáo cáo nghiên cứu khoa học quả quấtbáo cáo nghiên cứu khoa học về kinh tếbáo cáo nghiên cứu khoa học môi trườngbáo cáo nghiên cứu khoa học giáo dụcbáo cáo nghiên cứu khoa học powerpointbáo cáo nghiên cứu khoa học mẫubáo cáo nghiên cứu khoa học của sinh viênbáo cáo nghiên cứu khoa học sinh viênbáo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ