CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG LIÊN TỤC TRONG MIỀN THỜI GIAN

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG LIÊN TỤC TRONG MIỀN THỜI GIAN

CHƯƠNG 2:  PHÂN TÍCH HỆ THỐNG LIÊN TỤC TRONG MIỀN THỜI GIAN
... pháp phân tích hệ thống tuyến tính –bất biến (TT-BB) hay (LTI). Phương pháp miền thời gian và phương pháp miền tần số. Chương này khảo sát phương pháp phân tích trong miền thời gian của hệ thống ... phép tích phân chập; phương trình (2.34c) lấy từ (2.34a) và (2.34b) 5. Tích chập với xung đơn vị ò¥¥--=*ttdtddtfttf )()()()(11 (2.35) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG LIÊN TỤC TRONG MIỀN ... hoạt động của hệ thống. Nếu hệ thống tạm thời bị xáo trộn khỏi vị trí cân bằng tức thời và nếu khi đã loại nhiễu, hệ thống không thể tức thời về vị trí cân bằng. Thông thường, hệ thống sẽ về...
 • 65
 • 655
 • 1

TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG c5, PHÂN TÍCH HỆ THỐNG LIÊN TỤC THEO THỜI GIAN DÙNG BIẾN ĐỔI LAPLACE

TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG c5, PHÂN TÍCH HỆ THỐNG LIÊN TỤC THEO THỜI GIAN DÙNG BIẾN ĐỔI LAPLACE
... theo thời gian với tỉ lệ a, thì làm giãn tín hiệu trong s với cùng tỉ lệ. Tương tự, kho giãn theo thời gian, sẽ tạo sự nén trong )(sF với cùng tỉ lệ. 5. Tích phân chập theo thời gian tích ... 22)()(cosbasastbtueat+++Û- ■ CHƯƠNG 6: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG LIÊN TỤC THEO THỜI GIAN DÙNG BIẾN ĐỔI LAPLACE Nội dung 6.1 Biến đổi Laplace 6.2 Đặc tính của biến đổi Laplace 6.3 Tìm nghiệm của phương trình vi phân ... phương trình vi phân và phương trình vi tích phân. Đặc tính vi phân theo thời gian của biến đổi Laplace cho phép giải các phương trình vi phân (hay vi – tích phân) tuyến tính có hệ số hằng. Do...
 • 96
 • 500
 • 1

Tài liệu Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 7: Phân tích hệ thống - Phần 2: Phân tích về chức pdf

Tài liệu Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 7: Phân tích hệ thống - Phần 2: Phân tích về chức pdf
... phần mềm ứng dụng Chương 7: Phân tích hệ thống Phần 2: Phân tích về chức năng1Các nội dung chính• Phân tích tĩnh thuần túy chức năng: Biểu đồ phân cấp chức năng• Phân tích động và tổng thể: ... đối tượng ở bên ngoài hệ thống, nhưng có nhu cầu trao đổi thông tin với hệ thống. Đây thường là những người dùng cuối của hệ thống •Tác nhân trong: là một chức năng hoặc hệ con đã được mô tả ... KLGD Thời KBBC KLGD Bộ mônBC KLGD Khoa Phân công KLGDLớp họcMôn họcPhòng họcBC KLGD Giáo viên Phân cho BM Phân cho GV7Biểu đồ luồng dữ liệu•Mục đích:–Là mô hình phân tích động hệ thống –Xác...
 • 18
 • 621
 • 4

Chươ 3 Chương 3 Phân tích hệ thống (system analysis)

Chươ 3 Chương 3 Phân tích hệ thống (system analysis)
... caotri@hcmut.edu.vn2525Chươ 3Chương 3 Phân tích hệ thống (system analysis)•Những vấn đề trong phân tích hệ thống Th thậ ê ầ từ ời ử d•Thu thậpyêucầu từ người sử dụng Phân tích yêu cầu•Xác định tính năng hệ thống Xây ... Công Nghệ Thông TinCopyright 2004 – Th.S Nguyễn Cao Trí – caotri@hcmut.edu.vn4949 Phân tích hệ thống (tt)ệ g( ) Kếtquả củaviệc phân tích hệ thống là các tài liệu đặctả tính năng hệ thống ... lậ tí h ă ủ hệ Phân tích yêucầu Xác lập tính năng hệ thống  Xác thực tính năng hệ thống Xác lập tính năng của hệ thống •Xác lập các chứcnăng mà•Xác lập các chức năng mà hệ thống sẽ bao...
 • 94
 • 690
 • 2

Tài liệu Chương 3 - Phân tích hệ thống trong miền thời gian docx

Tài liệu Chương 3 - Phân tích hệ thống trong miền thời gian docx
... CHƯƠNG IIIPHÂN TÍCH HỆ THỐNG TRONG MIỀN THỜI GIAN Lê Vũ HàĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITrường Đại học Công nghệ2009Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hiệu và Hệ thống 2009 1 / 21Phương Trình Vi Phân ... 21Biểu Diễn Hệ Thống Bằng Đáp ứng Xung Phân tích đáp ứng xung của hệ thống tuyến tính bất biến Hệ thống tĩnh (hệ thống không bộ nhớ): đáp ứngxung chỉ có giá trị khác không tại t = 0. Hệ thống nhân ... trạng thái của hệ thống; A, B, C vàD là các ma trận hệ số.Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hiệu và Hệ thống 2009 19 / 21Phương Trình Vi Phân của Hệ Thống Tuyến Tính Bất Biến Biểu diễn hệ thống bằng...
 • 21
 • 572
 • 2

Tài liệu Chương 3: Phân tích hệ thống pptx

Tài liệu Chương 3: Phân tích hệ thống pptx
... nhưng cũng trong tiềm năng chi phí và mạo hiểm3 - 143.2. QUÁ TRÌNH TẬP HỢP THÔNG TIN3 - 1PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNGTHỐNG Chương 3PHÂN TÍCH HỆ THỐNG3 - 2Giai ... hệ thống mới không cần thiết.Ranh giới giữa phân tích hệ thống và thiết kế hệ thống là không rõ rệt.3 - 53.1. QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH3 - 6Quy trình SDLC3 - 7Các bước của giai đoạn phân tích Hiểu ... tích Hiểu hệ thống cũ hoạt động như thế nàoXác định cơ hội cải tiến hệ thống cũPhát triển các khái niệm cho hệ thống mới3 - 8Ba bước của giai đoạn phân tích (cont)Hiểu hệ thống cũ” hệ thống...
 • 14
 • 433
 • 0

Tài liệu Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 7: Phân tích hệ thống pot

Tài liệu Kỹ thuật phần mềm ứng dụng - Chương 7: Phân tích hệ thống pot
... của hệ thống hiện tại•Đưa ra giải pháp phần mềm hợp lý giải quyết thỏa đáng các vđ trên•Đi vào phân tích các thành phần của hệ thống:Phân tích chức năng– Phân tích dữ liệu– Phân tích ... dụng Chương 7: Phân tích hệ thống Phần 1: Giới thiệu chungCác nội dung chính•Xác định lại vấn đề của hệ thống hiện tại•Đề xuất giải pháp phù hợp•Các thành phần cần phân tích:Phân tích ... năng– Phân tích dữ liệu– Phân tích hành viXác định lại vấn đề của hệ thống hiện tại•Sau giai đoạn khảo sát kỹ lưỡng các y/c và hoạt động của hệ thống hiện tại, thì bắt đầu giai đoạn phân tích...
 • 16
 • 900
 • 4

Thực hành một số lệnh xử lý tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gia, bộ lọc FIR

Thực hành một số lệnh xử lý tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gia, bộ lọc FIR
... với một số lệnh xử lý tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gia, bộ lọc FIR Phần 1 Thực hành lệnh xử lý tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian Yêu cầu thực hành: Sinh viên ... thể hiện dạng liên tục, stem để thể hiện dạng rời rạc, thường sử dụng hàm stem để vẽ tín hiệu ở miền n. • Lệnh conv: trả về tích chập của 2 vector. Bài 1: Cho dãy xung đơn vị và chương trình ... trợ giúp của phần help trong Matlab, thực hiện các chương trình theo từng bài và phát triền theo các bài tậpBài 1: Cho chuỗi x(n) =[1,1,1,1], tìm biến đổi Fourier thời gian rời rạc, vẽ biên...
 • 13
 • 2,403
 • 31

TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG - PHÂN TÍCH TÍN HIỆU LIÊN TỤC THEO THỜI GIAN BIẾN ĐỔI FOURIER.

TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG - PHÂN TÍCH TÍN HIỆU LIÊN TỤC THEO THỜI GIAN BIẾN ĐỔI FOURIER.
... Fourier nghịch. Ñ 4.3-7 Vi phân Tích phân theo thời gian. Nếu )()(wFtfÛ, thì Vi phân theo thời gian )(wwFjdtdfÛ (4.46) Tích phân theo thời gian )()0()()(wdpwwttFjFdft+Ûò¥- ... phương trình (3.34). CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÍN HIỆU LIÊN TỤC THEO THỜI GIAN BIẾN ĐỔI FOURIER Nội dung 4.1 Biểu diễn tín hiệu không tuần hoàn dùng tích phân Fourier 4.2 Một số dạng ... D Bài tập E 4.8 Dùng đặc tính tích phân chập theo thời gian, chứng tõ là )()()( tfttf=d. Ñ D Bài tập E 4.9 Dùng đặc tính tích phân chập theo thời gian, chứng tõ là [])(1)()(...
 • 73
 • 1,063
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: chương3 phân tích hệ thống 3 2 phân tích hệ thống về dữ liệubước 2 phân tích hệ thốngtrình phân tích hệ thống kế toán trong môi trường xử lý bằng máy vi tínhtín hiệu và hệ thống rời rạc ở miền thời gian rời rạc nlạm phát là hiện tượng giá cả tăng nhanh và liên tục trong một thời gian dàiphân tích hệ thống quản lý ký túc xáhệ thống lạnh sử dụng trên ô tô đi sâu phân tích hệ thống điều hòa 2 chiều dùng trên xe ô tô hãng kiaphân tích hệ thống 2phân tích hệ thống lti trong miền z 1 2phân tích hệ thống lti trong miền tần số 1 2phân tích hệ thống bklas lms 2 0phân tích hệ thống quản lý quan hệ khách hàng tại chi nhánh nh bưu điện liên việt đắk nôngphân tích hệ thốngphân tích hệ thốngquy trình phân tích hệ thống thông tinNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ