1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC docx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC docx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC docx

... ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 MÔN HÓA HỌC THỜI GIAN 60 PHÚT 1. Cho phản ứng: aFe + bHNO3  cFe(NO3)3 ... AlCl3 13. Phương trình hoá học nào sau đây biểu diễn cách điều chế Ag theo phương pháp nhiệt luyện A) 2AgNO3 0t 2Ag + 2NO2+ O2. B) Tất cả đều sai. C) 4AgNO3 + 2H2O ... điện phân hoàn toàn 100 ml dd X chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được 56 gam hỗn hợp kim loại ở catốt và 4,48 l khí ở anốt (đktc). Nồng độ mol mỗi muối trong X lần lượt là A) 0,2M ; 0,4M B) 4M;...
 • 4
 • 375
 • 0
Tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2009 môn Toán docx

Tài liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2009 môn Toán docx

... 642-2-4-6-5y=f(x)-11 ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HOC PHỔ THÔNG năm : 2008-2009 Môn thi :TOÁN Thời gian làm bài :150 phút, (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3,5 điểm) 1. ... 8.2 6015.2 602 4 2.x x xxxx⇔ + + =⇔ =⇔ = ⇔ = 0,5 0,5 ĐỀ 10 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu 1 (3,5 điểm): 7. Khảo ... 3 ; 2 3z i z i= = + Đáp án và thang điểm- Đề số 19 Đáp án 1. (2 điểm) Tập xác định: D = Sự biến thi n: . Chiều biến thi n: y = 2x3 -6x y = 0 2x3 -6x = 0 x = 3...
 • 132
 • 442
 • 0
ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN II NĂM 2013 MÔN: HÓA HỌC potx

ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN II NĂM 2013 MÔN: HÓA HỌC potx

... www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 1/5 - Mã đề thi 132 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN II NĂM 2013 MÔN: HÓA HỌC (Thời gian ... axit fomic là: A. 10. B. 8. C. 7. D. 6. www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 4/5 - Mã đề thi 132 Câu 32: Dãy gồm các kim loại đều tác dụng được với dung dịch FeCl3 là: A. ... Cõn bng chuyn dch theo chiu thun khi gim nhit ca h phn ng. www.DeThiThuDaiHoc.com www.DeThiThuDaiHoc.com Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Số nhận xét đúng là: A. 7. B. 5. C. 4. D. 6. Câu 20: Đốt...
 • 5
 • 290
 • 0
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT (Năm học 2012-2013) MÔN: HOÁ HỌC docx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT (Năm học 2012-2013) MÔN: HOÁ HỌC docx

... 251-Trang-1 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT (Năm học 2012 -2013) MÔN: HOÁ HỌC ĐỀ :251  Cho biết ... 34:   B. Xà phòng hóa  D. Hidro hóa, (xúc tác Ni. t0) Câu 35 ... A. 16,74g. B. 20,925g. C. 18,75g. D. 13,392g. Câu 38: Hòa tan hoàn toàn 14,40 gam kim  M (hóa tr II) trong dung dch H2SO4 loãng (d thu c 13,44 lít khí H2 ktc). Kim l...
 • 4
 • 354
 • 2
de thi thu tot nghiep THPT nam 2009

de thi thu tot nghiep THPT nam 2009

... Sở GD-ĐT Tỉnh Quảng Nam ĐỀ THI THỬTrường THPT Tây Giang Môn : Vật lý lớp 12Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm sinh : . . . / . . ... LCπSở GD-ĐT Tỉnh Quảng Nam ĐỀ THI THỬTrường THPT Tây Giang Môn : Vật lý lớp 12Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày tháng năm sinh : . . . / . . ... hiển vi và kính thi n văn?A). Có thể biến kính thi n văn thành kính hiển vi bằng cách hoán đổi vật kính và thị kính cho nhau.B). Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của chúng đều bằng 1 2+f...
 • 13
 • 403
 • 0
ĐỀ THI DIỄN TẬP TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 Môn SINH HỌC – Giáo dục trung học phổ thông

ĐỀ THI DIỄN TẬP TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 Môn SINH HỌC – Giáo dục trung học phổ thông

... 1/6 - Mã đề thi 209 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 06 trang) KỲ THI DIỄN TẬP TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục trung học phổ ... 1/6 - Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 06 trang) KỲ THI DIỄN TẬP TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục trung học phổ ... 1/6 - Mã đề thi 357 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi gồm có 06 trang) KỲ THI DIỄN TẬP TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục trung học phổ...
 • 26
 • 409
 • 1
KÌ THI THỬ TÔT NGHIEP THPT NĂM 2009 MÔN :VAT LÝ

THI THỬ TÔT NGHIEP THPT NĂM 2009 MÔN :VAT LÝ

... Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC –ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề này gồm 4 trang - 48 câu) KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 MÔN :VẬT LÍ Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề ... quang điện trong giống nhau ở chổ A. đều được giải thích bằng thuyết sóng ánh sáng. B. đều có thể xảy ra nhờ tia hồng ngoại. C. đều xảy ra với kim loại. D. đều giải phóng electron. Câu 11: Để ... gian giao đề ) Mã đề thi 132 I. PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (từ câu 1 đến cân 32) Câu 1: Điều nào sau đây là sai khi so sánh giữa tia tử ngoại và tia X? A. Đều có khả năng gây...
 • 4
 • 297
 • 0
Tài liệu Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 - Môn Hóa học ppt

Tài liệu Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2010 - Môn Hóa học ppt

... KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi : HÓA HỌC - Giáo dục trung học phổ thôngCho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên ... →Cl2 + 2e. C. Cl2 + 2e →2Cl-. D. Cu2+ + 2e →Cu. *** Dưới đây là gợi ý bài giải môn Hóa học: ... C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng A. trùng hợp. B. este hóa. C. xà phòng hóa. D. trùng ngưng.Câu 42: Dung dịch có pH > 7 là A. K2SO4. B. FeCl3. C. Al2(SO4)3....
 • 9
 • 466
 • 0
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn HÓA HỌC Khối A và Khối B

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn HÓA HỌC Khối A và Khối B

... ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC; Khối A và Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi 279 Họ, ... Buta-1,3-đien. HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 415 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC; Khối A và Khối B Thời gian làm ... But-2-in. HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 524 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 5 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2013 Môn: HÓA HỌC; Khối A và Khối B Thời gian làm...
 • 32
 • 322
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử tốt nghiệp thpt năm 2012 môn toántrường thpt trần phú đức thọ hà tĩnh de thi thu dh lan 2 nam 20122013 mon hoa hoc docxđề thi toán tốt nghiệp thpt năm 2013đề thi thử tốt nghiệp toán năm 2013đáp án đề thi toán tốt nghiệp thpt năm 2013đáp án đề thi sinh tốt nghiệp thpt năm 2013đề thi tốt nghiệp thpt năm 2013 môn hóađề thi tốt nghiệp thpt năm 2013 môn sinh họcđề thi thử tốt nghiệp thpt năm 2014đề thi thử tốt nghiệp văn năm 2013đề thi thử tốt nghiệp thpt năm 2012đáp án đề thi văn tốt nghiệp thpt năm 2013đáp án đề thi anh tốt nghiệp thpt năm 2013đề thi địa tốt nghiệp thpt năm 2013đề thi tốt nghiệp thpt năm 2012 môn hóa họcchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP