1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Vật lý >

Đáp án đề thi thử đại học lần 2 - 2013 môn vật lý Thầy Hải

Đáp án đề thi thử đại học lần 2 - 2013 môn vật lý Thầy Hải

Đáp án đề thi thử đại học lần 2 - 2013 môn vật Thầy Hải

... mạnh. ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 20 12 (ðÁP ÁN ðỀ THI SỐ 02) Giáo viên: NGUYỄN NGỌC HẢI Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðề thi số 02 Hocmai.vn ... ñộng: A. 2, 5.10 -3 J B. 2, 5.10 -4 J C. 25 .10 -2 J D. 2, 5.10 -6 J Câu 21 : Chu kì dao ñộng ñiều hoà của con lắc ñơn phụ thuộc vào: A. chiều dài của dây treo và khối lượng của vật nặng. B. ... C. giảm 28 ,1 cm. D. giảm 22 ,8 cm. Câu 26 : Câu 2: Lần lượt ñặt các ñiện áp xoay chiều u1 = 1 2 cos(100 )U tπ ϕ+; u 2 = 2 2 cos( 120 )U tπ ϕ+ và u3 =3 2 cos(110 )U tπ ϕ+ vào...
 • 6
 • 451
 • 1
Đáp án đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn vật lý thầy Hải

Đáp án đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn vật thầy Hải

... sóng dừng, phải tăng tần số tối thi u đến giá trị f 2 . Tỉ số ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 20 12 (ðÁP ÁN ðỀ THI SỐ 03) Giáo viên: NGUYỄN NGỌC HẢI Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí ... Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8- 12 - Trang | 2 - 2 1ff bằng A. 4. B. 3. C. 6. D. 2. Câu 11: Căn ... tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8- 12 - Trang | 1 - Câu 1: Một vật...
 • 6
 • 388
 • 1
Đáp án đề thi thử đại học số 4 - 2013 môn vật lý thầy Hải

Đáp án đề thi thử đại học số 4 - 2013 môn vật thầy Hải

... là A. 20 10 2 −cm. B. 10 cm. C. 20 2 cm. D. 10 2 cm. Câu 42: Lần lượt ñặt các ñiện áp xoay chiều u1 = 1 2 cos(100 )U tπ ϕ+; u 2 = 2 2 cos( 120 )U tπ ϕ+ và u3 =3 2 cos(110 ... là T 2 . Nếu không có ñiện trường thì chu kì dao ñộng nhỏ của con lắc ñơn là T0. Mối liên hệ giữa chúng là A. 2 2 2 0 1 2 2 1 1T T T= +. B. 2 2 2 0 1 2 T T T= +. C. 0 1 2 2 1 1T ... Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 04 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8- 12 - Trang | 2 - thuần r 2 . Gọi U1 và U 2 lần lượt là ñiện áp hiệu...
 • 7
 • 475
 • 2
Đề thi thử đại học số 2 - 2013 môn vật lý thầy Hải

Đề thi thử đại học số 2 - 2013 môn vật thầy Hải

... rất mạnh. ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 20 12 (ðỀ THI SỐ 02) Giáo viên: NGUYỄN NGỌC HẢI Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðề thi số 02 Hocmai.vn ... ñộng: A. 2, 5.10 -3 J B. 2, 5.10 -4 J C. 25 .10 -2 J D. 2, 5.10 -6 J Câu 21 : Chu kì dao ñộng ñiều hoà của con lắc ñơn phụ thuộc vào: A. chiều dài của dây treo và khối lượng của vật nặng. B. ... C. giảm 28 ,1 cm. D. giảm 22 ,8 cm. Câu 26 : Câu 2: Lần lượt ñặt các ñiện áp xoay chiều u1 = 1 2 cos(100 )U tπ ϕ+; u 2 = 2 2 cos( 120 )U tπ ϕ+ và u3 =3 2 cos(110 )U tπ ϕ+ vào...
 • 6
 • 373
 • 1
Đề thi thử đại học số 1 - 2013 môn Vật lý Thầy Hải

Đề thi thử đại học số 1 - 2013 môn Vật Thầy Hải

... i. Hệ thức liên hệ giữa các ñại lượng là A. 1 2 2 2 2=+IiUu. B. 41 2 2 2 2=+IiUu. C. 2 1 2 2 2 2=+IiUu. D. 2 2 2 2 2 =+IiUu. Câu 9: ðoạn mạch ñiện xoay chiều ... Hệ thức liên hệ giữa ω1, ω 2 và ω0 là A. 0 1 2 1( ) 2 ω = ω + ω. B. 2 2 2 0 1 2 1( ) 2 ω = ω + ω. C. 0 1 2 ω = ω ω. D. 2 2 2 0 1 2 1 1 1 1( ) 2 = +ω ω ω. Câu4: Trên mặt ... trị của α bằng A. π /2. B. – π /2. C. 0. D. π. ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 20 12 (ðỀ THI SỐ 01) Giáo viên: NGUYỄN NGỌC HẢI Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – Thầy...
 • 6
 • 463
 • 1
Đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn Vật lý thầy hải

Đề thi thử đại học số 3 - 2013 môn Vật thầy hải

... có sóng dừng, phải tăng tần số tối thi u đến giá trị f 2 . Tỉ số ðỀ THI THỬ ðẠI HỌC MÔN VẬT LÍ 20 12 (ðỀ THI SỐ 03) Giáo viên: NGUYỄN NGỌC HẢI Khóa học LTðH cấp tốc môn Vật lí – ... Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8- 12 - Trang | 2 - 2 1ff bằng A. 4. B. 3. C. 6. D. 2. Câu 11: Căn ... cấp tốc môn Vật lí – Thầy Nguyễn Ngọc Hải ðáp án ñề thi số 03 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 5 8-5 8- 12 - Trang | 1 - Câu...
 • 6
 • 329
 • 1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 NĂM 2013 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

...    Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có 2 2 2 2 2 2N x xy y y yz z x xz z         2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 ( ) 1 ( ) 1 ( ) 3 2( ) ( ) 2 2 2 2x xy y y yz z x xz z x y z xy yz xz   ... 0x y z   . Chứng minh rằng: 2 2 2 2 2 21 1 1133 3x xy y y yz z x xz z        Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 31 13 33 .3 .3 3x xy y y yz z ... http://baigiangtoanhoc.com Trung tâm luyện thi EDUFLY – hotline: 098.770.8400     2 21 2 1 1 1 2 2 4 2 ( 1) 1 2 4( 2) ( 2) 1 2 2(*)1 1 2 21 1 2 2x x x x x xxx xx xxx xx x  ...
 • 6
 • 827
 • 2
Đáp án đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn Văn THPT Lương Thế Vinh Hà Nội

Đáp án đề thi thử đại học lần 1 - 2014 môn Văn THPT Lương Thế Vinh Hà Nội

... C 21 A 21 A 21 A 21 D 22 D 22 B 22 C 22 C 23 D 23 B 23 D 23 B 24 A 24 C 24 B 24 D 25 A 25 D 25 B 25 D 26 B 26 A 26 A 26 A 27 D 27 C 27 C 27 B 28 D 28 D 28 B 28 C 29 D 29 D 29 D 29 B30 B 30 D 30 ... TRƯỜNG PTTH LƯƠNG THẾ VINH-HÀ NÔI ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 (20 13 -2 0 14) MÔN TIẾNG ANH1 32 209 357 4851 D 1 C 1 C 1 A 2 C 2 A 2 C 2 D3 A 3 C 3 D 3 D4 A 4 D 4 D 4 C5 B ... A 12 A 12 C 12 A 12 D13 A 13 A 13 B 13 A14 D 14 A 14 D 14 D15 A 15 B 15 B 15 C16 A 16 C 16 C 16 D17 C 17 D 17 B 17 D18 A 18 A 18 A 18 C19 C 19 A 19 D 19 C 20 B 20 D 20 B 20 C 21 A 21 A 21 ...
 • 2
 • 692
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đính chính đáp án thi thử đại học lần 1 – 2012 môn vật lý mã đề 122 sphnđáp án đề thi thử đại học lần iii năm học 2012 2013 môn toán khối a docxđáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán khối a trường thpt đặng thúc hứa thanh chương – nghệ andap an de thi thu dai hoc lan 1 khoi a mon toan truong dang thuc hua nam 2013đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 2011 môn địa potđáp án đề thi thử đại học lịch sử 2013đáp án đề thi thử đại học vinh năm 2013đề thi và đáp án đề thi thử đại học đhsp hà nội môn toán năm 2014đề tht thử đại học số 2 2015 môn vật lýdap an de thi thu dai hoc mon hoa lan 2 truong luong the vinhđáp án đề thi thử đại học môn toán chuyên nguyễn huệ lần 1 năm 2014đáp án đề thi thử đại học môn toán chuyên nguyễn huệ lần 3 năm 2014đáp án đề thi thử đại học vinh lần 1đáp án đề thi thử đại học vinh lần 2đáp án đề thi thử đại học vinh lần 3Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP