1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Kinh tế - Quản lý >

mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - chi nhánh hoàn kiếm

mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - chi nhánh hoàn kiếm

mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - chi nhánh hoàn kiếm

... nghiệp Danh mục từ viết tắt - VP Bank: Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. - VP Bank Hoàn Kiếm: Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - ... mở ra thị trường cho vay tiêu dùng vô cùng rộng lớn và đầy tiềm năng. Tại Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Chi nhánh Hoàn Kiếm (tên giao dịch là VP Bank Hoàn Kiếm) , ... mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Ngân hàng chỉ mở rộng cho vay tiêu dùng một cách thành công khi tìm hiểu kỹ nhu cầu của dân cư từ đó có những chính sách cho vay...
 • 81
 • 417
 • 0
Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà.DOC

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà.DOC

... Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay tiêu dùng của NHTM Các NHTM phải mở rộng cho vay tiêu dùng của mình nhằm phản ảnh tốt nhất nhu cầu ngày càng lớn hơn của người tiêu dùng. Vậy các chỉ tiêu ... khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng của NHTM là những chỉ tiêu sau: Doanh số cho vay: là chỉ tiêu phản ánh quy mô cấp cho vay tiêu dùng của ngân hàng đối với nền kinh tế. Đây là chỉ tiêu tuyệt ... về hoạt động cho vay tiêu dùng. Do đó, nếu kết hợp doanh số cho vay của nhiều thời kì, ta cũng sẽ thấy phần nào xu thế về hoạt động cho vay tiêu dùng. • Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng doanh...
 • 38
 • 1,196
 • 22
Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà

... định chung về cho vay tiêu dùng tại NASB Thái Hà * Đối tượng cho vay tiêu dùng Các sản phẩm cho vay tiêu dùng mà NASB Thái Hà cung cấp là: -Cho vay mua nhà, căn hộ chung cơ -Cho vay xây dựng, ... Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng cho vay tiêu dùng của NHTM Các NHTM phải mở rộng cho vay tiêu dùng của mình nhằm phản ảnh tốt nhất nhu cầu ngày càng lớn hơn của người tiêu dùng. Vậy các chỉ tiêu ... về hoạt động cho vay tiêu dùng. Do đó, nếu kết hợp doanh số cho vay của nhiều thời kì, ta cũng sẽ thấy phần nào xu thế về hoạt động cho vay tiêu dùng. • Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng doanh...
 • 37
 • 422
 • 0
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á  chi nhánh đà nẵng

Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á chi nhánh đà nẵng

... NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP ĐÔNG NAM - CN ĐÀ NẴNG 3.1. ĐỊNH HƯỚNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTMCP ĐÔNG NAM - CN ĐÀ NẴNG 3.2. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG ... vàng cho hoạt động mở rộng cho vay tiêu dùng. 2.2.2. Thực trạng mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam - CN ĐN a. Tình hình tăng trưởng dư nợ CVTD Dư nợ cho vay tiêu dùng ... TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NH TMCP ĐÔNG NAM - CN ĐÀ NẴNG 2.4.1. Những kết quả đạt được Cho vay tiêu dùng đã góp phần làm tăng dư nợ vay tại chi nhánh. Hoạt động cho vay tiêu dùng...
 • 26
 • 495
 • 0
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

... nợ. - Quy mô của các khoản vay tiêu dùng thường nhỏ lẻ nhưng số lượng các khoản vay tiêu dùng này lại rất lớn. 1.2.3. Các hình thức cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng được phân chia thành ... TIỂU LUẬN: Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) nhiệm hữu hạn và các cá nhân. Techcombank là một ngân hàng đô thị ... thì ngân hàng có thể gia hạn thời gian cho khách hàng. 1.2.5. Lợi ích của việc cho vay tiêu dùng Đối với ngân hàng, ngân hàng cho vay tiêu dùng sẽ tạo thói quen cho người dân tiếp cận với các...
 • 76
 • 335
 • 1
Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kĩ Thương Việt Nam

Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phầnThương Việt Nam

... tăng doanh số cho vay tiêu dùng tại ngân hàng DSn :Doanh số cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đối với năm thứ n DSn-1 :Doanh số cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đối với năm n-1  Tỷ lệ tăng doanh ... tiêu dung tại ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Thương Việt ... số cho vay tiêu dùng hàng năm TLds=)1( nDSQds*100% Qds: Mức tăng doanh số cho vay tiêu dùng tại ngân hàng DSn-1 :Doanh số cho vay tiêu dùng tại ngân hàng đối với năm n-1 Chỉ tiêu...
 • 58
 • 272
 • 0
TIỂU LUẬN: Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) docx

TIỂU LUẬN: Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) docx

... nợ. - Quy mô của các khoản vay tiêu dùng thường nhỏ lẻ nhưng số lượng các khoản vay tiêu dùng này lại rất lớn. 1.2.3. Các hình thức cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng được phân chia thành ... TIỂU LUẬN: Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) nhiệm hữu hạn và các cá nhân. Techcombank là một ngân hàng đô thị ... thì ngân hàng có thể gia hạn thời gian cho khách hàng. 1.2.5. Lợi ích của việc cho vay tiêu dùng Đối với ngân hàng, ngân hàng cho vay tiêu dùng sẽ tạo thói quen cho người dân tiếp cận với các...
 • 76
 • 1,201
 • 2
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hang thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Viêt Nam.doc

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hang thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Viêt Nam.doc

... từ cho vay tiêu dùng =Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng Tổng thu lãi từ hoạt động cho vay : cho biết hoạt động cho vay tiêu dùng đóng góp bao nhiêu vào tổng lãi từ hoạt động cho vay. ... vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại 1.1Tổng quan về ngân hàng thương mại 1. 1. 1 Ngân hàng thương mại. 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại được hiểu theo nhiều cách ... thức lớn mà các ngân hàng phải đối đầu .Các ngân hang thương mại Việt Nam nói chung,đặc biệt là các Ngân hàng TMCP,trong đó có Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Viêt...
 • 87
 • 1,123
 • 14
Mở rộng hoạt động cho vay trả góp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam

Mở rộng hoạt động cho vay trả góp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Việt Nam

... động cho vay của ngân hàng thương mại 7 1.2.1 Khái niệm và nguyên tắc cho vay của ngân hàng thương mại 7Khái niệm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 7Nguyên tắc cho vay của ngân hàng thương ... trong hoạt động, mất khả năng thanh toán.1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm và nguyên tắc cho vay của ngân hàng thương mại  Khái niệm hoạt động cho vay của ngân hàng ... niệm ngân hàng thương mại 3 1.1.2 Các hoạt động chủ yếu của NHTM 3 Hoạt động huy động vốn 4 Muốn thực hiện các hoạt động cho vay đáp ứng mục tiêu kinh doanh thu lợi nhuận, các ngân hàng thương...
 • 90
 • 633
 • 1
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam

Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam

... các chỉ tiêu sau:1.3.5. 1- Nhóm chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Tỷ trọng thu lãi từ cho vay tiêu dùng =Thu lãi từ hoạt động cho vay tiêu dùng Tổng ... của cho vay tiêu dùng Đối với Ngân hàng thương mại. 18Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 1.TỔNG QUAN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG ... thức lớn mà các ngân hàng phải đối đầu .Các ngân hang thương mại Việt Nam nói chung,đặc biệt là các Ngân hàng TMCP,trong đó có Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Viêt...
 • 99
 • 658
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà tp hồ chí minhgiải pháp phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần thương tín chi nhánh củ chigiải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng techcombankkhai niem hoat dong cho vay tieu dung tai ngan hangmở rộng tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương techcombank chi nhánh đông đônhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mạiNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015