mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - chi nhánh hoàn kiếm

81 418 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2014, 11:47

Chuyên đề tốt nghiệpDanh mục từ viết tắt - VP Bank: Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.- VP Bank Hoàn Kiếm: Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - Chi nhánh Hoàn Kiếm.- NHTM: Ngân hàng thương mại- CBNV: Cán bộ nhân viên- TCTD: Tổ chức tín dụng- TSĐB: Tài sản đảm bảo- NHNN: Ngân hàng nhà nướcHà Thị Dịu 1 Tài chính 44DChuyên đề tốt nghiệpLời mở đầuTrong hai năm 2004 – 2005, mặc dù phải đương đầu với những khó khăn và thách thức lớn như giá cả biến động mạnh, thiên tai dịch bệnh nghiêm trọng (SARS, cúm gà…) trên diện rộng, nền kinh tế Việt Nam vẫn phát triển với tốc độ cao – GDP bình quân đạt gần 8%. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện đáng kể, nhu cầu chi tiêu phục vụ đời sống ngày càng cao, đó là điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng nói chung, lĩnh vực cho vay tiêu dùng nói riêng phát triển. Nếu như ở các nước phát triển, tỷ trọng cho vay tiêu dùng thường chiếm khoảng từ 40 – 50% trên tổng dư nợ thì tỷ lệ này ở Việt Nam mới chiếm khoảng 7% trên tổng dư nợ tín dụng. Qua đó cho thấy, tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ như hiện nay và số dân trên 82 triệu người đang mở ra thị trường cho vay tiêu dùng vô cùng rộng lớn và đầy tiềm năng. Tại Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Chi nhánh Hoàn Kiếm (tên giao dịch là VP Bank Hoàn Kiếm), hoạt động cho vay tiêu dùng trong những năm qua đã không ngừng được mở rộng góp phần cải thiện đời sống của nhân dân. Tuy nhiên sau thời gian học tập, tìm hiểu thực tế tại Chi nhánh VP Bank Hoàn Kiếm em nhận thấy hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng ngày càng gia tăng nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thể khai thác. Vì vậy em đã chọn đề tài: “Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - Chi nhánh Hoàn Kiếm” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình.Hà Thị Dịu 2 Tài chính 44DChuyên đề tốt nghiệpBố cục của Chuyên đề ngoài phần mở đầu, kết luận còn 3 phần: •Phần 1: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại NHTM•Phần 2: Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại VP Bank Chi nhánh Hoàn Kiếm•Phần 3: Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại VP Bank Hoàn Kiếm.Chuyên đề này được hoàn thành nhờ sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo PGS. TS Vương Trọng Nghĩa và các Anh chị Phòng Tín dụng Chi nhánh VP Bank Hoàn Kiếm. Em xin chân thành cảm ơn và kính mong được sự góp ý để bài viết của em được hoàn thiện hơn.Hà Thị Dịu 3 Tài chính 44DChuyên đề tốt nghiệpChương I: Hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM1.1. NHTM và các hoạt động 1.1.1 Khái niệm NHTMNgân hàng - một trong những tổ chức tài chính quan trọng nhất của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại thường chiếm tỷ trọng lớn nhất về qui tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng. Người ta thể biết đến ngân hàng thương mại với các hoạt động như huy động, cho vay, trung gian thanh toán. Tuy nhiên để thể được định nghĩa chính xác về ngân hàng thì rất nhiều quan niệm khác nhau. Ngân hàng thể được định nghĩa qua chức năng, các dịch vụ hoặc vai trò mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Vấn đề là ở chỗ các yếu tố trên đang không ngừng thay đổi. Thực tế, rất nhiều tổ chức tài chính bao gồm cả các công ty kinh doanh chứng khoán, công ty môi giới chúng khoán, quĩ tương hỗ và công ty bảo hiểm hàng đầu đều đang cố gắng cung cấp các dịch vụ của ngân hàng. Ngược lại, ngân hàng cũng đang mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ về bất động sản và môi giới chứng khoán, tham gia hoạt động bảo hiểm, đầu tư vào quĩ tương hỗ và thực hiện nhiều dịch vụ mới khác.Cách tiếp cận thận trọng nhất là thể xem xét các tổ chức này trên phương diện những loại hình dịch vụ mà chúng cung cấp “Ngân hàng là tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán – và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào khác trong nền kinh tế”.Theo Luật Các tổ chức tín dụng của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho rằng “Hoạt động ngân hànghoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ thanh toán”.Ngân hàng thương mại đã trải qua rất nhiều hình thức song các hoạt động cơ bản của ngân hàng vẫn không thay đổi, bao gồm• Hoạt động huy động vốnHà Thị Dịu 4 Tài chính 44DChuyên đề tốt nghiệp• Hoạt động cho vay• Hoạt động thanh toán• Một số hoạt động khác1.1.2 Các hoạt động của NHTMa. Hoạt động huy động vốnHuy động các nguồn vốn khác nhau trong xã hội để hoạt động là lẽ sống còn quan trọng nhất của NHTM. Ở các nước công nghiệp, sự phát triển nhanh của thị trường tài chính đã đem đến nhiều tài sản lợi tức ổn định và thanh khoản cao, tài sản nợ rất đa dạng làm cho việc tìm kiếm vốn hoạt động của ngân hàng trở thành sự cạnh tranh khốc liệt, trước mắt các ngân hàng ở nước phát triển luôn xuất hiện vấn đề làm sao đủ vốn cho đầu tư .Ngân hàng thương mạidoanh nghiệp đặc biệt kinh doanh tiền tệ dựa trên tiền gửi của khách hàng là chủ yếu. Vốn ngân hàng huy động được bao gồm những khoản mà nhân dân gửi vào hay nó đi vay các đối tượng trong nền kinh tế như NHTW, ngân hàngcác tổ chức tín dụng khác, chính quyền địa phương, vay nước ngoài, doanh nghiệp, dân cư Chính nguồn vay này đã tạo nguồn lực tài chính chủ yếu cho các hoạt động của ngân hàng thương mại.Ngân hàng huy động vốn kinh doanh của mình thông qua việc cung cấp các dịch vụ: tiền gửi thanh toán, tiền gửi kỳ hạn, tiền tiết kiệm Huy động được vốn rồi, NHTM phải làm gì để hiệu quả hóa những nguồn tài sản này. Hầu hết nguồn hình thành nên tài sản của ngân hàng là vốn vay nghĩa là ngân hàng phải trả lãi suất cho nó từng giờ vì vậy để khỏi thiệt hại ngân hàng luôn luôn phải thực hiện các hoạt động đầu tư, cho vaycác tài sản sinh lãi cho ngân hàng.Hoạt động cho vay hay còn gọi là tín dụng là một trong những hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng.b. Hoạt động cho vay Cho vayhoạt động kinh doanh chủ yếu của ngân hàng để tạo ra lợi nhuận, chỉ lãi suất thu được từ cho vay mới bù đắp được chi phí tiền gửi, chi phí dự trữ, chi phí kinh doanh và quản lý Hà Thị Dịu 5 Tài chính 44DChuyên đề tốt nghiệpCho vay là loại tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất ở phần lớn các ngân hàng thương mại, phản ánh hoạt động đặc trưng của ngân hàng. Để đa dạng hóa hoạt động cũng như tạo ra tính hấp dẫn của dịch vụ cung cấp, ngân hàng đã đưa ra nhiều danh mục cho vay đa dạng.Nếu căn cứ vào thời gian thể chia tín dụng thành cho vay ngắn, trung, dài hạn.Theo hình thức tài trợ tín dụng được chia thành cho vay, bảo lãnh, cho thuê Theo tài sản đảm bảo cho vốn vay được chia thành cho vay bảo đảm bằng tài sản thế chấp, cầm cố và tín dụng không bảo đảmNếu theo tính chất rủi ro của hoạt động cho vay, bao gồm các khoản độ an toàn cao, khá, trung bình và thấp.Bên cạnh đó thể phân cho vay thành các hình thức như theo ngành kinh tế (công, nông nghiệp ), theo đối tượng tín dụng (tài sản lưu động, tài sản cố định) Từ cách phân loại trên cho thấy hoạt động cho vay rất phong phú và phức tạp nhiều rủi ro. Để đảm bảo khả năng an toàn cho mình cũng như tiền gửi của khách hàng, đòi hỏi ngân hàng phải đánh giá lợi tức mang lại và những điểm rủi ro của các khoản cho vay và thẩm định mức độ rủi ro, hấp dẫn tương đối giữa các loại cho vay khác nhau. Một hoạt động khác cũng khá đặc trưng của ngân hàng, là điểm để phân biệt ngân hàng với các tổ chức tín dụng khác là hoạt động thanh toánc. Hoạt động thanh toánTrong nền kinh tế thị trường các quan hệ thanh toán chi trả lẫn nhau phải dùng hình thức tiền tệ, thanh toán tiền tệ là một yêu cầu khách quan là điều kiện cần nhất để phục vụ cho quá trình tái sản xuất xã hội.Thanh toán thường được biểu hiện dưới hai hình thức:- Thanh toán bằng tiền mặt trong đó không sự xuất hiện của bên thứ ba, tiền đóng vai trò làm phương tiện trao đổi trực tiếp.Hà Thị Dịu 6 Tài chính 44DChuyên đề tốt nghiệp- Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt với sự mặt của bên thứ ba là ngân hàng thương mại làm trung gian thanh toán, bao gồm tập hợp các mối quan hệ chi trả tiền tệ được thực hiện bằng cách trích chuyển khoản từ tài khoản của người này sang tài khoản của người khác tại ngân hàng dưới sự kiểm soát của ngân hàng mà không dùng tiền mặt. Ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ giữ tiền cho khách hàng, cung cấp séc cho khách hàng sử dụng thay vì tiền mặt trong chi trả…với thời gian nhanh chóng, không làm trễ nải ứ đọng tiền của khách hàng.Trong phương thức thanh toán này ngân hàng giúp đảm bảo an toàn việc cất giữ và chi, thu nhanh chóng thuận lợi. Ngân hàng đóng vai trò là nơi tập trung tiền thu góp và phân phát tiền vay mượn và trở thành một cái “chợ tiền” ai đến góp hoặc rút vốn đều thuận lợi. Ngân hàng làm luân chuyển tiền tệ trong không gian và thời gian để sinh lời thông qua việc cung cấp các dịch vụ như: séc, ủy nhiệm chi - ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thanh toán thẻ…Cho đến nay thể nói ngân hàngdoanh nghiệp cung cấp nhiều dịch vụ nhất, người ta biết đến nó không chỉcho vay, là nơi gửi tiền khá an toàn và sinh lợi, hay là hoạt động thanh toán mà còn nhiều hoạt động sinh lời và tiện ích khác nữa.d. Hoạt động khácBên cạnh hoạt động chính là cho vay, để đảm bảo an toàn và gia tăng thu nhập các ngân hàng tăng cường đa dạng hóa đầu tư thông qua việc đưa ra nhiều dịch vụ mới như: Bảo lãnh, bảo quản tài sản, cho thuê thiết bị trung dài hạn, cung cấp các dịch vụ ủy thác và tư vấn…Ngân hàng là một doanh nghiệp đa năng kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ. Hệ thống dịch vụ của ngân hàng hiện đại được biết đến với nhiều tiện ích, song cho vay là hình ảnh của ngân hàng khi người ta muốn vốn để kinh doanh hoặc đáp ứng nhu cầu sinh họat.Ngày nay dân chúng biết đến ngân hàng không chỉ là “quĩ vốn” trong kinh doanh mà còn là địa chỉ tin cậy giúp cho các cá nhân và gia đình được nguồn lực tài chính trong sinh hoạt thông qua dịch vụ cho vay tiêu dùng của ngân hàng.Hà Thị Dịu 7 Tài chính 44DChuyên đề tốt nghiệp1.2. Hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM1.2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùngNgay từ thời kì sơ khai dưới hình thức là ngân hàng của các thợ vàng, hoặc ngân hàng của những kẻ cho vay nặng lãi - thực hiện cho vay với các cá nhân, chủ yếu là những người giàu nhằm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng. Lúc này các ngân hàng đã nhận thấy được lợi ích to lớn từ các khoản cho vay tiêu dùng và từ đó dịch vụ cho vay tiêu dùng đã sở phát triển.Cho vay tiêu dùng được hiểu là hình thức tài trợ cho mục đích chi tiêu của cá nhân, hộ gia đình. Các khoản cho vay là nguồn tài chính quan trọng giúp người tiêu dùng thể trang trải các nhu cầu trong cuộc sống như mua nhà, mua sắm phương tiện đi lại, tiện nghi sinh hoạt, học tập… trước khi họ đủ năng lực tài chính để hưởng thụ.1.2.2 Đặc điểm của cho vay tiêu dùngCho vay tiêu dùngcác khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của người tiêu dùng, bao gồm cá nhân và hộ gia đình. Đây là một nguồn tài trợ chính quan trọng giúp những người này trang trải nhu cầu nhà ở, đồ dùng gia đình, xe cộ…Bên cạnh đó những chi tiêu cho nhu cầu giáo dục, y tế và du lịch… cũng thể được tài trợ bởi cho vay tiêu dùng.Nhìn chung Cho vay tiêu dùng những đặc điểm như:- Khách hàng vay là cá nhân và các hộ gia đình- Mục đích nhằm phục vụ nhu cầu chi tiêu của cá nhân, hộ gia đình mà không xuất phát từ mục đích kinh doanh. Do đó phụ thuộc vào nhu cầu, tính cách của từng khách hàng và chu kỳ kinh tế của người đi vay.- Độ rủi ro cao hơn cho vay thương mại, nguồn trả nợ hoàn toàn phụ thuộc vào thu nhập trong tương lai mà người vay dự đoán do đó sức khỏe, tình trạng việc làm của người đi vay luôn luôn tiềm ẩn mang đến rủi ro cho khoản tín dụng (mất việc, tai nạn, mất sức lao động…), bên cạnh đó chất lượng các thông tin tài chính của khách hàng thường không cao dẫn đến mức độ rủi ro khoản cho vay này cao hơn.- Chi phí cho vay tiêu dùng cao hơn cho vay thương mại: Các khoản vay tiêu dùng thường qui nhỏ (trừ những khoản cho vay mua và sửa chữa Hà Thị Dịu 8 Tài chính 44DChuyên đề tốt nghiệpnhà) nên chi phí giao dịch lớn (chi phí bố trí cán bộ tín dụng, cán bộ thẩm định, chi phí thu thập thông tin về khách hàng…).- Lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao hơn cho vay thương mại, xuất phát từ mục đích của món vay là nhằm thoả mãn nhu cầu mua sắm nên người vay chỉ chú trọng đến độ thoả dụng của việc mua sắm mang lại mà ít chú ý đến lãi suất. Đồng thời do qui khoản vay thường nhỏ lẻ nên chi phí cao, độ rủi ro cao hơn do đó lợi tức kỳ vọng khi ngân hàng cho vay tiêu dùng cao hơn cho vay thương mại.- Lợi nhuận thu được từ hoạt động cho vay tiêu dùng khá cao, xuất phát từ chi phí và rủi ro của cho vay tiêu dùng cao hơn cho vay thương mại.- Nguồn trả nợ của khách hàng, món vay tiêu dùng được sử dụng vào nhu cầu tiêu dùng nên nguồn trả nợ độc lập việc sử dụng tiền vay và nguồn này được trích từ thu nhập hàng tháng bao gồm toàn bộ thu nhập của tất cả các thành viên trong gia đình. Nguồn trả nợ của khách hàng biến động lớn, phụ thuộc vào quá trình làm việc, kỹ năng và kinh nghiệm đối với công việc của họ.1.2.3 Phân loạiCăn cứ vào mục đích vay thể phân loại thành - Cho vay tiêu dùng cư trú là các khoản vay nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng, mua sắm hoặc cải tạo nhà ở của cá nhân và hộ gia đình- Cho vay tiêu dùng không cư trú là các khoản vay nhằm phục vụ nhu cầu cải thiện đời sống như mua sắm phương tiện đi lại, đồ dùng, du học, giải trí…Căn cứ vào hình thức thể chia thành 2 loại(1) Cho vay tiêu dùng gián tiếp là hình thức cho vay trong đó ngân hàng mua các khoản nợ phát sinh của các doanh nghiệp đã bán chịu hàng hoá hoặc cung cấp các dịch vụ cho người tiêu dùng. Hình thức này ngân hàng không trực tiếp tiếp xúc khách hàng.Hà Thị Dịu 9 Tài chính 44DNgân hàng(1)(2)(4)(3)Công ty bán lẻ Người tiêu dùngChuyên đề tốt nghiệp(1): Ngân hàng và công ty bán lẻ ký kết hợp đồng mua bán nợ. Trong hợp đồng, ngân hàng thường đưa ra các điều kiện về đối tượng khách hàng được bán chịu, số tiền bán chịu tối đa và loại tài sản bán chịu…(2) Công ty bán lẻ và người tiêu dùng ký kết hợp đồng mua bán chịu hàng hóa. Thông thường, người tiêu dùng phải trả trước một phần giá trị tài sản. Công ty bán lẻ giao tài sản cho người tiêu dùng.(3) Công ty bán lẻ bán bộ chứng từ bán chịu hàng hóa cho ngân hàng,Ngân hàng thanh toán tiền cho công ty bán lẻ(4) Người tiêu dùng thanh toán tiền trả góp cho ngân hàngCho vay tiêu dùng gián tiếp một số đặc điểm: dễ dàng mở rộng và tăng doanh số cho vay; tiết kiệm và giảm được chi phí khi cho vay; làm sở mở rộng quan hệ với khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khác của ngân hàng…Tuy nhiên bên cạnh đó hình thức này cũng nhược điểm: hình thức cho vay này độ rủi ro cao do ngân hàng thương mại khi cho vay không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng mà thông qua doanh nghiệp đã bán hàng chịu do đó thiếu sự kiểm soát của ngân hàng (trước, trong và sau khi giải ngân) khi doanh nghiệp thực hiện bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, nhất là trong việc lựa chọn khách hàng; kỹ thuật và quy trình nghiệp vụ với hình thức này rất phức tạp. (2) Cho vay tiêu dùng trực tiếp là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng và khách hàng trực tiếp gặp nhau tiến hành cho vay hoặc thu nợ.Cho vay tiêu dùng trực tiếp thường được thực hiện qua sơ đồ sau: Hà Thị Dịu 10 Tài chính 44DCông ty bán lẻNgân hàngNgười tiêu dùng(5)(3)(2)(4)[...]... là, ngân hàng khả năng giữ chi phí cho vay ở mức hợp lý, hạn chế rủi ro dự tính thì chắc chắn nó sẽ mở rộng cho vay tiêu dùng Như vậy, các yếu tố ảnh hưởng đến mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng chính là yếu tố ảnh hưởng đến chi phí và rủi ro của ngân hàng khi cho vay tiêu dùng Loại hình cho vay tiêu dùng Hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng thương mại chỉ thể được mở rộng khi loại hình cho. .. nghiệp 1.3.2 Nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng Qui Cho vay tiêu dùng phụ thuộc rất lớn vào bản thân mong muốn cũng như chính sách mở rộng cho vay tiêu dùng của mỗi ngân hàng, đây là những nhân tố thuộc về chủ quan vai trò quyết định đến việc mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Trước hết việc ngân hàng thể mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng hay không phụ thuộc rất lớn vào nhận thức của ngân. .. tốt nghiệp cho vay tiêu dùng tốt giúp mở rộng quan hệ với khách hàng tăng khả năng huy động vốn của ngân hàng Đối với người tiêu dùng cho vay tiêu dùng giúp cho người tiêu dùng hưởng được các dịch vụ, tiện ích trước khi đủ nguồn tài chính, đặc biệt trong trường hợp chi tiêu cấp bách như nhu cầu y tế, …thì lợi ích cho vay tiêu dùng càng ý nghĩa hơn Cho vay tiêu dùng đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng. .. 44D Chuyên đề tốt nghiệp Hoạt động tạo vốn là sở để tiến hành hoạt động kinh doanh thì một hoạt động khác cũng không kém phần quan góp phần đưa Chi nhánh trở thành một trong những chi nhánh cấp II xuất sắc hoàn thành trong những năm qua đó là hoạt động tín dụng hay cho vay Hoạt động cho vay Hoạt động cho vay vẫn luôn là hoạt động chủ yếu đem lại nguồn thu cho ngân hàng Hai năm 200 4- 2005 là năm tình... khó khăn của cả hệ thống ngân hàng song VP Bank Hoàn Kiếm đã những bước phát triển tích cực đáng kể trong hoạt động của mình, là sở tiền đề cho những bước phát triển vững chắc trong tương lai 2.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng tại VP Bank Chi nhánh Hoàn Kiếm 2.2.1 Các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng của VP Bank Hoàn Kiếm Cho vay tiêu dùnghoạt động mang lại nhiều lợi nhuận... hoạt động tín dụng của ngân hàng nói chung và hoạt động Cho vay tiêu dùng nói riêng Môi trường tác động đến nhiều khía cạnh khác nhau của hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng như: quy mô, cấu các loại cho vay, mức độ an toàn và lợi nhuận…của Cho vay tiêu dùng Tuy nhiên trong phạm vi chuyên đề này, chúng ta chỉ nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến khả năng mở rộng Cho vay tiêu dùng. .. nhận thức của ngân hàng về sự cần thiết và tác dụng của cho vay tiêu dùng Bởi vì không một ngân hàng nào lại đẩy mạnh phát triển một loại hoạt động nào đó nếu như nó cho rằng hoạt động đó không đem lại lợi ích cho ngân hàng Điều này cũng đúng đối với hoạt động cho vay tiêu dùng Hơn nữa một khi ngân hàng đã thấy được tác dụng tích cực của hoạt động cho vay tiêu dùng đối với ngân hàng, thì chắc chắn... computer được cải thiện, giảm chi phí các dịch vụ thẻ tín dụng, mang lại lợi nhuận cho các ngân hàng phát hành thẻ đồng thời lúc đó nghiệp vụ cho vay tiêu dùng thông qua thẻ tín dụng mới phát triển Chương II Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại VP Bank Chi nhánh Hoàn Kiếm 2.1 Tổng quan về Chi nhánh Hoàn Kiếm 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Tiền thân của chi nhánh Hoàn Kiếm là phòng giao dịch... khách hàng vừa đảm bảo an toàn cho ngân hàng Công nghệ ngân hàng Công nghệ ngân hàng ảnh hưởng to lớn đến khả năng mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng đó Trước hết, bởi vì công nghệ hiện đại cho phép ngân hàng dùng máy móc thay thế con người, giảm được chi phí nhân công là loại chi phí đắt nhất, từ đó giảm chi phí cho vay tiêu dùng Hơn nữa công nghệ ngân hàng hiện đại sẽ nâng cao năng suất lao động. .. tốt nghiệp - Nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng - Nhân tố thuộc về môi trường kinh tế 1.3.1 Các nhân tố thuộc về khách hàng Hoạt động của một ngân hàng nói chung và việc mở rộng cho vay tiêu dùng nói riêng chịu tác động rất lớn bởi các nhân tố thuộc về khách hàng của ngân hàng Ngân hàng đưa ra các dịch vụ trên sở nhu cầu của khách hàng do đó nếu nhu cầu của khách hàng không thì hoạt động của ngân . Tại Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Chi nhánh Hoàn Kiếm (tên giao dịch là VP Bank Hoàn Kiếm) , hoạt động cho vay tiêu dùng. Mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - Chi nhánh Hoàn Kiếm làm chuyên đề tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - chi nhánh hoàn kiếm, mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - chi nhánh hoàn kiếm, mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh - chi nhánh hoàn kiếm, Chương I: Hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM, c. Hoạt động thanh toán, b) Các yếu tố khác, 3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc mở rộng Cho vay tiêu dùng, Chương II. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại VP Bank Chi nhánh Hoàn Kiếm, 1 Tổng quan về Chi nhánh Hoàn Kiếm, e. Thẩm định về tài sản đảm bảo, 2 Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại VP Bank Hoàn Kiếm, Xúc tiến quảng cáo và quan hệ công chúng, 3 Một số kiến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm