Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà

37 422 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2013, 10:45

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thu nhập và đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, hàng hoá tiêu dùng cũng ngày càng trở nên phong phú, đa dạng hơn với nhiều chủng loại mẫu mã khác nhau, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. LỜI NĨI ĐẦU Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thu nhập và đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, hàng hố tiêu dùng cũng ngày càng trở nên phong phú, đa dạng hơn với nhiều chủng loại mẫu mã khác nhau, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, với mức thu nhập như hiện nay, phần lớn người tiêu dùng khơng thể chi trả cho tất cả nhu cầu mua sắm cùng một lúc, đặc biệt là những vật dụng đắt tiền. Nắm bắt được thực tế đó, các NHTM đã thực hiện cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo điều kiện cho khách hàng thể thoả mãn nhu cầu của mình trước khi khả năng thanh tốn. Chỉ trong một thời gian ngắn khi sản phẩm này mặt trên thị trường, số lượng khách hàng tìm đến với ngân hàng đã tăng lên khơng ngừng, tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho ngân hàng. Mặc dù vậy, so với hoạt động tín dụng nói chung thì cho vay tiêu dùng vẫn chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ cả về doanh số cho vay lẫn dư nợ và chưa thực sự phát huy hết vai trò của nó. Với tư cách là một trung gian tài chính quan trọng bậc nhất trong nền kinh tế, các ngân hàng sẽ phải làm gì để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng. Để góp phần làm rõ vấn đề này, em chọn : “Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. Ngồi lời nói đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương I : Một số nội dung bản về cho vay tiêu dùng của NHTM Chương II : Thực trạng cho vay tiêu dùng tại NASB Thái Chương III : Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại NASB Thái 1 Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch Thủ CHƯƠNG I: MỘT SỐ NỘI DUNG BẢN VỀ CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1 CHO VAY TIÊU DÙNG 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của cho vay tiêu dùng 1.1.1.1. Khái niệm: Cho vay tiêu dùng là hình thức cấp tín dụng trong đó ngân hàng (bên cho vay) cấp cho người tiêu dùng (bên đi vay) một khoản tiền nhất định nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của họ trên sở hồn trả cả gốc lẫn lãi sau thời gian thoả thuận. 1.1.1.2. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng: Cho vay tiêu dùng hai đặc điểm bản cần lưu ý là: Về lãi suất cho vay: Từ trước đến nay, cho vay tiêu dùng vẫn được các NHTM coi là khoản mục mang lợi nhuận khá cao với lãi suất “cứng nhắc”. Điều này nghĩa là: Nó đủ bù đắp chi phí huy động vốn của ngân hàng, khơng như hầu hết các khoản vay kinh doanh hiện nay với lãi suất thay đổi theo điều kiện thị trường. Sở dĩ các khoản vay tiêu dùng lãi suất cao vì nó chi phí lớn nhất và gặp rủi ro cao trong danh mục cho vay này. Về rủi ro trong vay vốn: Trong cho vay tiêu dùng, nguồn trả nợ thường là thu nhập thường xun của người vay. Thế nhưng, thu nhập này lại thể thay đổi nhanh chóng tuỳ theo tình trạng cơng việc và sức khoẻ người đi vay. Ngân hàng sẽ phải đối mặt với rủi ro khi người tiêu dùng bị đuổi việc, bị tai nạn…khiến họ khơng thu nhập để trả nợ. Ngân hàng thường hạn chế rủi ro bằng cách u cầu người vay vốn mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm tai nạn… 1.1.1.3. Vai trò của cho vay tiêu dùng: Xuất phát từ đặc điểm của cho vay tiêu dùng, thể thấy cho vay tiêu dùng đóng vai trò quan trọng: • Đối với NHTM: -Cho vay tiêu dùng giúp các NHTM mở rộng quan hệ với khách hàng, từ đó làm tăng khả năng huy động các loại tiền gửi cho ngân hàng. -Cho vay tiêu dùng tạo điều kiện cho ngân hàng đa dạng hố hoạt động kinh doanh, từ đó giúp ngân hàng nâng cao thu nhập và phân tán rủi ro. 2 Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch Thủ i vi ngi tiờu dựng: Thụng thng, thu nhp ca ngi tiờu dựng cú tớnh cht n nh, nhng nu ch da vo thu nhp hin ti thỡ s khụng ỏp ng c nhu cu chi tiờu ca mỡnh. Cho vay tiờu dựng giỳp cho ngi tiờu dựng gii quyt kp thi nhu cu v vn. Nh ú ngi tiờu dựng c hng nhng li ớch trc khi tớch lu tin. i vi s phỏt trin ca nn kinh t: -Cho vay tiờu dựng gúp phn ci thin i sng dõn c, gim chi phớ giao dch xó hi qua vic tit kim chi phớ v thi gian cho c ngõn hng v ngi s dng. -Cho vay tiờu dựng l hỡnh thc c dựng ti tr cho nhng chi tiờu v hng hoỏ v dch v trong nc. Do ú, vic m rng cho vay tiờu dựng gúp phn quan trng trong vic kớch cu, t ú kớch thớch sn xut phỏt trin, thỳc y tng trng kinh t. 1.1.2. Phõn loi cho vay tiờu dựng ca NHTM: Khi cho vay núi chung cng nh cho vay tiờu dựng, cỏc NHTM thng phõn loi lm 4 loi theo cỏc tiờu thc sau: 1.1.2.1. Cn c theo thi hn vay: Theo cn c ny, cho vay tiờu dựng chia lm 3 loi chớnh: Cho vay ngn hn: l loi cho vay cú thi hn ngn, thng di 12 thỏng v c s dng bự p s thiu ht vn lu ng ca cỏc doanh nghip v cỏc nhu cu chi tiờu ngn hn ca cỏ nhõn. Cho vay trung hn: Cho vay trung hn cú thi hn vay t 12 thỏng n 60 thỏng (5 nm). Loi hỡnh tớn dng ny c s dng cho vay doanh nghip mua sm ti sn c nh, ci tin trang thit b cụng ngh, m rng sn xut kinh doanh, xõy dng cỏc d ỏn mi cú quy mụ nh v thi gian thu hi vn nhanh. Doanh nghip cng cú th vay thi hn trung hn dựng cho vic hỡnh thnh vn lu ng thng xuyờn, nht l i vi doanh nghip mi thnh lp. Cho vay di hn: l loi hỡnh cho vay cú thi hn trờn 5 nm (nhng ti a khụng quỏ thi gian hot ng cũn li ca doanh nghip, ch th xin vay). Loi hỡnh cho vay ny c cp nhm ỏp ng nhu cu di hn nh mua sm trang thit b mi, xõy dng nh , mua sm phng tin vn ti c ln, xõy mi xớ nghip 3 Sinh viên: Trần Thị Bích Thuỷ Thơng thường các NHTM chủ yếu cho vay ngắn hạn do độ rủi ro thấp hơn. Sang đầu những năm 70 trở lại đây, các NHTM đã những chuyển đổi trong kinh doanh, chuyển sang kinh doanh tổng hợp, nâng cao dần tỉ trọng của cho vay trung và dài hạn. 1.1.2.2. Căn cứ mức độ tín nhiệm với khách hàng: Theo căn cứ này, cho vay tiêu dùng được phân làm 2 loại: Cho vay khơng đảm bảo: là loại hình tín dụngngân hàng cho khách hàng vay khơng cần tài sản thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh của bên thứ 3 cho khoản vaychỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng. Phạm vi áp dụng của loại hình này thường rất hạn chế, chỉ các khách hàng một số điều kiện nhất định như mối quan hệ với ngân hàng thường xun, khả năng tài chính lành mạnh, trung thực trong kinh doanh…thì khi đó ngân hàng mới áp dụng hình thức cho vay này. Cho vay đảm bảo: là loại cho vay dựa trên sở các hình thức bảo đảm cho khoản vay như thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, hoặc sự bảo lãnh của bên thứ ba. Những sự đảm bảo này là căn cứ pháp lý để ngân hàng thể thêm nguồn thu nợ thứ hai, bổ sung cho nguồn thu nợ thứ nhất trong trường hợp nguồn thu này khơng chắc chắn cho khoản vay. Trước đây các NHTM khơng được cho vay khơng đảm bảo, trừ các doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả hay cho vay theo chỉ định của chính phủ. Từ 29/12/1999, chính phủ đã ban hàng nghị định số 178/199/NQĐ-CP về quy chế đảm bảo tiền vay của tổ chức tín dụng, việc cho vay khơng đảm bảo của các ngân hàng được mở rộng hơn, các ngân hàng quyền chủ động trong cho vay hơn. 1.1.2.3. Dựa vào phương pháp hồn trả: Dựa vào căn cứ này, người ta chia hoạt động cho vay của NHTM thành 2 loại: Cho vay thời hạn: là loại cho vay thoả thuận thời hạn trả nợ cụ thể theo hợp đồng tín dụng hai bên kí kết. Trong loại hình cho vay này bao gồm các hình thức sau: + Cho vay 1 kì hạn trả nợ (cho vay phi trả góp) là loại cho vay thanh tốn khoản vay 1 lần theo thoả thuận trong hợp đồng tín dụng, thường là thanh tốn khi hết hạn hợp đồng. 4 Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch Thủ + Cho vay hồn trả nợ nhiều lần nhưng khơng kì hạn trả nợ cụ thể, về việc trả nợ phụ thuộc vào khả năng tài chính của chủ thể đi vay. Hình thức cho vay này cũng thể áp dụng trong kĩ thuật cho vay thấu chi. + Cho vay nhiều kì hạn trả nợ cụ thể (cho vay trả góp) là loại hình cho vay mà khách hàng thoả thuận sẽ phải trả vốn gốc và lãi theo định kì trong phạm vi hiệu lực của hợp đồng tín dụng kí hết. Loại hình này thường áp dụng trong cho vay mua bất động sản hay nhà ở thương mại, cho vay tiêu dùng, cho vay kinh doanh nhỏ… Cho vay khơng thời hạn cụ thể: ngân hàng và khách hàng thoả thuận trong hợp đồng về giá trị khoản vay nhưng khơng ghi thời hạn trả nợ cụ thể. Ngân hàng cho phép khách hàng tự nguyện trả nợ khi u cầu của ngân hàng tại bất cứ thời điểm nào, song phải thơng báo trước cho bên đối tác trong một khoảng thời gian hợp lý được thoả thuận trong hợp đồng. 1.1.2.4. Căn cứ xuất xứ tín dụng: Người ta cũng căn cứ vào trình tự q trình cấp tín dụng để phân loại tín dụng. Theo căn cứ này, tín dụng được chia làm các hình thức: Cho vay trực tiếp: là hình thức tín dụngngân hàng trực tiếp cấp vốn cho người nhu cầu và người vay cũng trực tiếp hồn trả khoản vay và tiền lãi cho ngân hàng. Cho vay gián tiếp: là hình thức tín dụngngân hàng tiến hành khoản cho vay thơng qua nghiệp vụ chiết khấu, mua lại các chứng từ giá, chứng từ nợ phát sinh đang còn trong thời gian thanh tốn. 1.2. CHO VAY TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI NHTM 1.2.1. Đặc điểm hoạt động cho vay tiêu dùng của NHTM trong nền kinh tế thị trường Chúng ta đã biết rằng, hoạt động tín dụng của các NHTM hiện nay vẫn là hoạt động đem lại nguồn thu chủ yếu cho các ngân hàng. Nó phản ánh năng lực hoạt động cũng như khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Một trong những hình thức cấp tín dụng của ngân hànghoạt động cho vay tiêu dùng hay còn gọi là cho vay đời sống. Hoạt động này tuy xuất hiện ở nước ta chưa lâu song nó đang ngày càng khẳng định được vị trí của mình trong hoạt động cho vay của ngân hàng. Đây cũng là một hướng phát triển nhằm tăng sức cạnh tranh trong điều kiện các ngân hàng 5 Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch Thủ đang phải cạnh tranh quyết liệt như hiện này cũng như trong thời gian tới khi chúng ta gia nhập vào các tổ chức quốc tế. 1.2.2. Các hình thức cho vay tiêu dùng của NHTM Để cho vay tiêu dùng, các NHTM thường áp dụng các hình thức sau: 1.2.2.1. Căn cứ vào mục đích vay: Cho vay tiêu dùng cư trú: là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu mua sắm, xây dựng, cải tạo nhà ở khách hàng là cá nhân hay hộ gia đình. Cho vay tiêu dùng phi cư trú: là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho các mục đích cho vay tiêu dùng khác như: mua sắm xe máy, ơ tơ, các đồ dùng gia đình đắt tiền và lâu bền khác hoặc trang trải chi phí du lịch, du học, bệnh viện… 1.2.2.2. Căn cứ vào phương thức hồn trả: Cho vay tiêu dùng trả một lần: đây là các khoản cho vay ngắn hạn của cá nhân và hộ gia đình nhằm đáp ứng nhu cầu tiền mặt tức thời và được thanh tốn một lần khi khoản vay hết hạn. Thường thì các khoản vay tiêu dùng loại này quy nhỏ và thời hạn tương đối ngắn (phần lớn khơng kéo dài q 6 tháng). Phần lớn các khoản cho vay loại này được dùng để chi trả cho các chuyến đi nghỉ, tiền viện phí,…Nguồn hỗ trợ cho các khoản vay trả một lần này thườngmột nguồn hồn trả duy nhất khi hết hạn. Việc trả nợ khơng dựa trên thu nhập thường xun mà từ những nguồn như chứng khốn đến hạn (bao gồm giấy chứng nhận tiền gửi hoặc trái phiếu hay từ việc bán cổ phiếu) hoặc bất động sản dự kiến. Cho vay tiêu dùng trả góp: là hình thức trong đó người đi vay trả nợ (gồm gốc lẫn lãi) cho ngân hàng hai hoặc nhiều lần liên tiếp theo những kì hạn nhất định trong thời hạn cho vay, phương thức này được áp dụng để trả cho việc mua những vật dụng đắt tiền (ơ tơ, thuyền, đồ dùng…) hoặc để trang trải các khoản nợ của gia đình hoặc thu nhập từng thời kì của người đi vay khơng đủ để thanh tốn hết một lần số nợ vay. Số tiền trả góp: Số tiền khách hàng phải trả khi mua trả góp lớn hơn số tiền phải trả trong trường hợp khách hàng vay ngắn hạn. sự chênh lệch này là do: cho vay trả góp thường giới hạn và vì thế thường rủi ro hơn. Cho vay tiêu dùng tuần hồn: là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc phát hành loại séc được phép thấu chi dựa trên tài khoản vãng lai, theo phương pháp này, trong thời hạn cho vay 6 Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch Thủ được thoả thuận trước, căn cứ vào nhu cầu chi tiêu và thu nhập kiếm được từng thời kì, khách hàng được ngân hàng cho phép thực hiện và trả nợ nhiều kì một cách tuần hồn theo một hạn mức tín dụng. 1.2.2.3. Căn cứ vào nguồn gốc khoản nợ Theo căn cứ này, cho vay tiêu dùng được các NHTM áp dụngcho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp. 1.2.2.3.1. Cho vay tiêu dùng trực tiếp: Khái niệm: là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng trực tiếp tiếp xúc và cho khách hàng vay cũng như trực tiếp thu nợ từ người này. đồ 1: Cho vay tiêu dùng trực tiếp (1): Ngân hàng và người tiêu dùng kí hợp đồng vay (2): Người tiêu dùng trả trước một số tiền khi mua tài sản cho cơng ty bán lẻ (3): Ngân hàng thanh tốn số tiền mua tài sản cho cơng ty bán lẻ (4): Cơng ty bán lẻ giao tài sản cho người sử dụng (5): Người tiêu dùng thanh tốn tiền vay cho ngân hàng So với cho vay tiêu dùng gián tiếp, cho vay tiêu dùng trực tiếp một số ưu điểm: Thứ nhất: Trong cho vay tiêu dùng trực tiếp, ngân hàng thể tận dụng được sở trường của nhân viên tín dụng. Những người này thường được đào tạo chun mơn và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng cho nên các quyết định trực tiếp của ngân hàng thường chất lượng cao hơn so với trường hợp chúng ta quyết định bởi các cơng ty bán lẻ hay nhân viên của cơng ty bán lẻ. 7 Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch Thủ Ngân Hàng Người tiêu dùng Cơng ty bán lẻ 1 4 5 2 3 Th hai: Cho vay tiờu dựng trc tip linh hot hn cho vay tiờu dựng giỏn tip. Th ba: Khi khỏch hng cú quan h trc tip vi ngõn hng, cú rt nhiu li th cú th phỏt sinh, cú kh nng lm tho món quyn li cho c 2 phớa nh: khỏch hng cú th gi tin ti ngõn hng, s dng cỏc dch v khỏc ca ngõn hng 1.2.2.3.2. Cho vay tiờu dựng giỏn tip Khỏi nim: Cho vay tiờu dựng giỏn tip l hỡnh thc cho vay trong ú ngõn hng mua nhng khon n phỏt sinh do nhng cụng ty bỏn l ó chu hng hoỏ hay dch v cho ngi tiờu dựng. S 2: Cho vay tiờu dựng giỏn tip (1): Ngõn hng v cụng ty bỏn l kớ hp ng mua bỏn n. Trong hp ng, ngõn hng thng a ra iu kin v i tng khỏch hng c bỏn chu, s tin bỏn chu ti a v loi ti sn bỏn chu. (2): Cụng ty bỏn l v ngi tiờu dựng kớ kt hp ng mua bỏn chu hng hoỏ. Thụng thng ngi tiờu dựng phi tr trc mt phn giỏ tr ti sn. (3): Cụng ty bỏn l giao ti sn cho ngi tiờu dựng (4): Cụng ty bỏn l bỏn b chng t bỏn chu hng hoỏ cho ngõn hng (5): Ngõn hng thanh toỏn tin cho cụng ty bỏn l (6): Ngi tiờu dựng thanh toỏn tin tr gúp cho ngõn hng 8 Sinh viên: Trần Thị Bích Thuỷ Ngõn hng Cụng ty bỏn l Ngi tiờu dựng 1 4 6 2 5 3 * Ưu điểm của cho vay tiêu dùng gián tiếp: - Cho phép ngân hàng tăng nhanh doanh số cho vay, là nguồn gốc của việc mở rộng quan hệ với khách hàng và các hoạt động khác. - thể an tồn hơn cho vay tiêu dùng trực tiếp trong trường hợp cơng ty bán lẻ là khách hàng truyền thống của ngân hàng. * Nhược điểm: - Khơng sự tiếp xúc trực tiếp giữa ngân hàng và người tiêu dùng, vì vậy khó xác định chính xác tư cách của người vay. - Thiếu sự kiểm sốt của ngân hàng khi cơng ty bán lẻ thực hiện việc bán chịu hàng hố cho người tiêu dùng. - Kỹ thuật nghiệp vụ cao, phức tạp đòi hỏi ngân hàng phải đội ngũ nhân viên giỏi các phương thức cho vay tiêu dùng gián tiếp. Chính vì vậy mà người ta đã đưa ra các hình thức tài trợ như: tài trợ truy đòi tồn bộ và tài trợ truy đòi hạn chế. 1.2.3. Điều kiện cho vay tiêu dùng của NHTM Hoạt động tín dụngmột hoạt động ln tiềm ẩn nhiều rủi ro, cho vay tiêu dùng cũng vậy. Do đó, các ngân hàng ln những biện pháp để hạn chế và kiểm sốt rủi ro. Vì vậy, khi cho vay tiêu dùng các NHTM phải kiểm tra, đánh giá các điều kiện: Uy tín người vay: thẩm định thơng qua phỏng vấn hoặc qua các mối quan hệ của ngân hàng. Năng lực pháp lý người vay: Kiểm tra năng lực chịu trách nhiệm trước pháp luật của người vay như năng lực hành vi, năng lực pháp luật dân sự. Mục đích vay vốn: kiểm tra xem mục đích vay vốn của khách hàng là để làm gì, phù hợp với chính sách tín dụng của ngân hàng khơng. Khả năng trả nợ: Việc xác định khả năng trả nợ của khách hàng vay chủ yếu dựa vào thu nhập định kì của khách hàng. Ngân hàng cần xác định thu nhập còn lại thể dùng để trả nợ và những tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của người vay. Cụ thể là ngân hàng cần xem xét tính xác thực của thu nhập thường xun (lương, lợi tức); thẩm định tính hợp lý của các khoản chi tiêu (chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu, chi tiêu khơng thường xun,…). 9 Sinh viªn: TrÇn ThÞ BÝch Thủ ỏnh giỏ v m bo tớn dng: ỏnh giỏ cỏc khon bo m ca khỏch hng cho khon vay nh bo lónh ti sn hay ti sn m bo. Tng hp tt c cỏc thụng tin thm nh, ngõn hng cú quyt nh cho khỏch hng vay hay khụng. Cht lng thm nh ca phng phỏp ny ph thuc vo kh nng ca cỏn b tớn dng cng nh nhng thụng tin c cung cp cú chớnh xỏc hay khụng. 1.3. NHN T TC NG N CHO VAY TIấU DNG 1.3.1. Nhõn t khỏch quan Cú rt nhiu nhõn t khỏch quan tỏc ng n hot ng cho vay tiờu dựng nh: mụi trng kinh t l nhõn t nh hng giỏn tip n kh nng m rng hot ng cho vay tiờu dựng ca ngõn hng. Khi nn kinh t n nh (tng trng GDP n nh, lm phỏt mc hp lớ, thu nhp bỡnh quõn u ngi cao) thỳc y nhu cu vay tiờu dựng, t ú lm tng nhu cu cho vay tiờu dựng. Bờn cnh ú, mụi trng xó hi cng nh hng n cho vay tiờu dựng: tỡnh hỡnh xó hi khụng n nh, an ninh trt t khụng c m bo, an ton xó hi kộm s gõy ra tõm lý khụng yờn tõm u t cho cỏc nh sn xut, do ú s gõy gim u t. Mụi trng phỏp lý cng vy, trong nn kinh t th trng, tt c cỏc thnh phn kinh t u phi gii hn trong khuụn kh phỏp lut. Cỏc ngõn hng cng phi tuõn theo cỏc quy nh ca nh nc, lut ca cỏc t chc tớn dng, lut dõn s v cỏc quy nh khỏc. 1.3.2. Nhõn t ch quan Ngoi nhng nhõn t khỏch quan tỏc ng n cho vay tiờu dựng thỡ cú cỏc nhõn t ch quan tỏc ng na nh: vn t cú ca ngõn hng. Vỡ l doanh nghip hot ng trờn lnh vc tin t nờn vn t cú ca ngõn hng l c s thu hỳt cỏc ngun vn khỏc v l khi u to uy tớn cho ngõn hng. Chớnh sỏch tớn dng cng tỏc ng khụng nh n vic m rng cho vay tiờu dựng nh: hn mc cho vay i vi mt khỏch hng, k hn ca khon tớn dng, lói sut cho vay v mc l phớ Ngoi ra cũn cú nhng nhõn t nh: quy trỡnh cp tớn dng, thụng tin tớn dng, cụng tỏc t chc ca ngõn hng, cht lng nhõn s v c s vt cht thit b u l nhng nhõn t ch quan. 10 Sinh viên: Trần Thị Bích Thuỷ [...]... dựng, m cho vay tiờu dựng mua bt ng sn trong nm 2008 li b cm nờn ngõn hng ó m rng cho vay cỏc t chc kinh t Cú c nhng kt qu kh quan trờn õy l do NASB Thỏi H ó khụng ngng m rng cỏc phng thc cho vay nhm ỏp ng nhu cu vn a dng ca nn kinh t Ngoi cỏc phng thc cho vay truyn thng nh: cho vay tng ln, cho vay theo hn mc, cho vay d ỏn u tNgõn hng ó tng bc ỏp dng phng thc cho vay tr gúp, cho vay theo hn mc thu chiKhỏch... NASB THI H 2.3.1 Nhng quy nh chung v cho vay tiờu dựng ti NASB Thỏi H * i tng cho vay tiờu dựng Cỏc sn phm cho vay tiờu dựng m NASB Thỏi H cung cp l: -Cho vay mua nh, cn h chung c -Cho vay xõy dng, sa cha nõng cp nh -Cho vay mua xe ụ tụ -Cho vay h tr hc sinh, sinh viờn i du hc -Cho vay mua cỏc trang thit b gia ỡnh t tin Trong ú, NASB Thỏi H c bit chỳ trng n cho vay tiờu dựng : - Mua sm phng tin i li... RNG HOT NG CHO VAY TIấU DNG TI NASB THI H 3.2.1.Xõy dng v hon thin danh mc sn phm cho vay tiờu dựng Hin ti, danh mc sn phm ca ngõn hng cũn cha a dng, ch yu l cho vay mua, xõy dng, sa cha nh v cho vay mua ụ tụ Trong khi ú, nhu cu ca ngi tiờu dựng li rt a dng v phong phỳ NASB Thỏi H cha cú cho vay tr gúp mua ụ tụ, cho vay du hc, cho vay xut khu lao ngNu ngõn hng xõy dng c mt danh mc sn phm cho vay tiờu... trng cho vay trung v di hn cha cao song khụng th núi cỏc doanh nghip khụng tip cn c vi ngun vn Nhỡn vo bng , ta thy cho vay cỏc t chc kinh t nm 2008 ó tng 26.420 triu ng so vi nm 2007 Cho vay cỏ nhõn cng tng t 37.189 triu ng nm 2007 lờn 53.060 triu ng nm 2008 Tuy nhiờn, cho vay cỏ nhõn vn chim t trng cha cao trong tng doanh s cho vay: nm 2007 l 31,1% v nm 2008 l 34,2% do cho vay cỏ nhõn a s l cho vay. .. m rng cho vay tiờu dựng ca NHTM Cỏc NHTM phi m rng cho vay tiờu dựng ca mỡnh nhm phn nh tt nht nhu cu ngy cng ln hn ca ngi tiờu dựng Vy cỏc ch tiờu phn ỏnh kh nng m rng cho vay tiờu dựng ca NHTM l nhng ch tiờu sau: Doanh s cho vay: l ch tiờu phn ỏnh quy mụ cp cho vay tiờu dựng ca ngõn hng i vi nn kinh t õy l ch tiờu tuyt i phn ỏnh chớnh xỏc v hot ng cho vay tiờu dựng Do ú, nu kt hp doanh s cho vay ca... n ca cỏ nhõn cng nh h gia ỡnh vay tiờu dựng ca ngõn hng 2.3.3.Nhng kt qu t c trong hot ng cho vay tiờu dựng ca NASB Thỏi H -Hot ng cho vay tiờu dựng ngy cng cú xu hng m rng, biu hin ca xu hng ny l d n cho vay tiờu dựng liờn tc tng qua 2 nm 2007 v 2008 Khụng ch vy, t l n quỏ hn rt thp mc dự cho vay tiờu dựng c coi l loi hỡnh cho vay cú ri ro cao -Thụng qua hot ng cho vay tiờu dựng, ngõn hng thu hỳt... ng ngun ngn hn cho vay trung v di hn) Nhng m bo tớnh an ton cn thit nờn NASB Thỏi H ó thc hin chớnh sỏch an ton v hiu qu, ngha l ch duy trỡ cho vay trung v di hn trong mt gii hn nht nh Do ú, t trng cho vay trung v di hn ca ngõn hng chim t trng cũn thp: nm 2007 l 36,7% v nm 2008 l 35,5% Mc dự chim t trng thp trong tng doanh s cho vay nhng cho vay trung v di hn vn ỏp ng , kp thi vn cho cỏc d ỏn kh... DNG CA NHTM 1 1.1 .CHO VAY TIấU DNG 1 1.1.1.Khỏi nim, c im, vai trũ ca cho vay tiờu dựng 1 1.1.1.1.Khỏi nim 1 1.1.1.2 c im ca cho vay tiờu dựng 1 1.1.1.3.Vai trũ ca cho vay tiờu dựng 1 1.1.2.Phõn loi cho vay tiờu dựng ca Ngõn hng thng mi 2 1.1.2.1.Cn c theo thi hn vay 2 1.1.2.2.Cn c mc tớn nhim vi khỏch hng 3 1.1.2.3.Da vo phng phỏp hon tr 3 1.1.2.4.Cn c xut x tớn dng 4 1.2 .CHO VAY TIấU DNG I VI... MI 4 1.2.1 c im hot ng cho vay tiờu dựng ca NHTM trong nn kinh t th trng 4 1.2.2.Cỏc hỡnh thc cho vay tiờu dựng ca Ngõn hng thng mi 5 1.2.2.1.Cn c vo mc ớch vay 5 1.2.2.2.Cn c vo phng thc hon tr 5 1.2.2.3.Cn c vo ngun gc khon n 6 1.2.2.3.1 .Cho vay tiờu dựng trc tip 6 1.2.2.3.2 .Cho vay tiờu dựng giỏn tip 7 1.2.3 iu kin cho vay tiờu dựng ca NHTM 8 1.3.NHN T TC NG N CHO VAY TIấU DNG 9 1.3.1.Nhõn... tng cho vay mua phng tin (ụ tụ, xe mỏy) v cho vay khỏc (trang thit b gia ỡnh t tin, du hc) C th, cho vay mua phng tin tng 430 triu ng v cho vay khỏc tng 6.568 triu ng Tuy nhiờn, cho vay bt ng sn li gim 4.247 triu ng so vi nm 2007 -CVTD trung, di hn: nm 2008 cng tng 473 triu ng so vi nm 2007 (tng ng 13,8%) Qua õy, ta cú th thy: trong nm 2008, tuy nn kinh t cú nhiu khú khn v bin ng, lnh vc cho vay bt . : Một số nội dung cơ bản về cho vay tiêu dùng của NHTM Chương II : Thực trạng cho vay tiêu dùng tại NASB Thái Hà Chương III : Một số giải pháp nhằm mở rộng. các ngân hàng sẽ phải làm gì để đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng. Để góp phần làm rõ vấn đề này, em chọn : Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà, Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà, Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á chi nhánh Thái Hà, Khái niệm: Đặc điểm của cho vay tiêu dùng: Vai trò của cho vay tiêu dùng:, Căn cứ theo thời hạn vay: Căn cứ mức độ tín nhiệm với khách hàng:, Dựa vào phương pháp hồn trả: Căn cứ xuất xứ tín dụng:, Căn cứ vào mục đích vay: Căn cứ vào phương thức hồn trả:, NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHO VAY TIÊU DÙNG, II THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NASB THÁI HÀ

Từ khóa liên quan