1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Khoa học tự nhiên >

Tài liệu TIỂU LUẬN:CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN pptx

Tài liệu Tiểu luận:Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc pptx

Tài liệu Tiểu luận:Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc pptx

... Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc nhóm chúng tôi đã phân loại nội dung kiến thức theo các mức độ nhận thức và cung cấp các câu hỏi theo từng mức độ ở dạng: câu ... đề tài “ Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc nhóm chúng tôi cũng sử dụng cách phân loại của Bloom như trên và tiến hành như sau: 1. Nhận biết: 1.1. Kiến thức ... MN = a3 . Góc (AB, CD) là: 1 TRƯỜNG ĐHSP HUẾ KHOA TOÁN LỚP TOÁN 4A  BÀI TẬP NHÓM Đề tài: Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề Quan hệ vuông góc ...
 • 20
 • 731
 • 0
Tài liệu TIỂU LUẬN:CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN:CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN pptx

... mục tiêu giáodục cụ thể trong chủ đề này, chúng tôi chọn đề tài: "Các mức độ nhận thức theo Bloom trong chủ đề quan hệ vuông góc trong không gian& quot;. Trong đề tài, chúng tôi xác định ... các cặp cạnh đối đều vuông góc với8CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN 0.1 Nhận biết Nhận biết bao gồm• Kiến thức và thông tin: Khả năng gọi ra những ... hóa bốn mức độ này trong từng chủ đề dạy học cụ thể không phải là một việc đơn giản. Chủ đề " ;quan hệ vuông góc trong không gian& quot; trong chương t r ình hình học lớp 11là một chủ đề khó...
 • 13
 • 908
 • 0
Tài liệu TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN PHÂN LOẠI CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÁN THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM VỀ CHỦ ĐỀ QUAN HỆ SONG SONG doc

Tài liệu TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN PHÂN LOẠI CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÁN THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM VỀ CHỦ ĐỀ QUAN HỆ SONG SONG doc

... c cao). b). Hc sinh pht din trong mng hp d-let kh u). -  c thit din trong mng h c sinh ph ... lu  ca nhn thc ca Bloom v   Quan h song song.  thang nhn thc c I. - ...   () () ct (ABD) theo giao tuyn (qua ) song song vi BD.  () ct (SOA) theo giao tuyn  song song vi SO. Thit...
 • 14
 • 766
 • 0
Tài liệu TIỂU LUẬN:CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM VỀ CHƯƠNG

Tài liệu TIỂU LUẬN:CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM VỀ CHƯƠNG "HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI"( Đại số 10) doc

... thì các mức độ nhận thức của Bloom được thể hiện như sau: I. Nhận biết Nhận biết là nhớ lại, nhắc lại thông tin mà học sinh đã được học. Nhận biết có hai loại: nhận biết về kiến thức, thông ... tiêu trong giáo dục toán. Sự phân loại các mục tiêu giáo dục toán theo các mức độ nhận thức của Bloom gồm :  Nhận biết: Kiến thức và thông tin; Kỹ thuật và kỹ năng.  Thông hiểu: Chuyển đổi ... Các mức độ nhận thức của Bloom Để có cơ sở khoa học cho việc đánh giá được kiến thức, kỹ năng, thái độ, khả năng tư duy nhất thiết chúng ta cần phải có sự phân loại khoa học các mục tiêu trong...
 • 11
 • 998
 • 0
Tài liệu TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN Đề tài: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN:ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN Đề tài: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ppt

... KHOA TOÁN ……………… BÀI TẬP NHÓM HỌC PHẦN: ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC TOÁN Đề tài: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ “HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC” ... đích đó thì mục tiêu trong đánh giá giáo dục Toán nói chung và trong chủ đề Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác nói riêng phải đáp ứng và phản ánh đúng mức độ nhận thức của học sinh. ... dữ liệu đã cho. Cần phải có sự nhận thức về các giới hạn của dữ liệu cũng như các giới hạn trong phạm vi mà ta có thể mở rộng chúng. Bất kỳ một kết luận nào được rút ra đều có một mức độ xác...
 • 17
 • 915
 • 0
BÀI TẬP LỚN: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ GIỚI HẠN ppt

BÀI TẬP LỚN: CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ GIỚI HẠN ppt

... b) II; c) III; d) Không phải những bước trên.8TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾKHOA TOÁNBÀI TẬP NHÓMMÔNĐÁNH GIÁ DẠY HỌC TOÁNĐỀ TÀICÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO BLOOM TRONG CHỦ ĐỀ GIỚI HẠNNGUYỄN ... cách thể hiện mối quan hệ của các phần tử trên bằng hình vẽ. Có nhiều cáchthể hiện, học sinh có thể chọn cách sau:1/2yxEFGHIJ3CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC THEO B LOOM TRONG CHỦ ĐỀ GIỚI HẠNNhóm ... vấn đề về giới hạn trong đóbao gồm các quá trình: Chuyển đổi, giải thích và ngoại suy. Ví dụ như chuyển đổicác kiến thức từ dạng này sang dạng khác, t ừ mức độ trừu tượng này sang mức độ trừu...
 • 10
 • 864
 • 5
Tài liệu Tiểu luận:Đánh giá mục tiêu giáo dục toán theo các mức độ nhận thức của BLOOM thông qua nội dung ppt

Tài liệu Tiểu luận:Đánh giá mục tiêu giáo dục toán theo các mức độ nhận thức của BLOOM thông qua nội dung ppt

... suất ” theo các mức độ của nhận thức của Bloom được trình bày như sau. 1. Nhận biết. 1.1 Nhận biết các kiến thức và thông tin. Trong phạm trù này học sinh được đòi hỏi phải gọi tên, nhận biết ... Nguyễn Thị Thanh Ngân Đề tài: ĐÁNH GIÁ CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÁN THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TỔ HỢP – XÁC SUẤT Trong khoa học cũng như trong cuộc sống, ... phải đạt được các mục tiêu giáo dục toán theo các mức độ của nhận thức của Bloom như sau. A . Nhận biết . - Kiến thức và thông tin. 3 - Kiến thức về các quy tắc và các tổng quát hoá:...
 • 19
 • 626
 • 0
Tài liệu Tiểu luận:Đánh giá mục tiêu giáo dục toán theo các mức độ nhận thức của BLOOM qua chương Tỗ hợp và Xác suất doc

Tài liệu Tiểu luận:Đánh giá mục tiêu giáo dục toán theo các mức độ nhận thức của BLOOM qua chương Tỗ hợp và Xác suất doc

... tiêu giáo dục toán theo các mức độ nhận thức của BLOOM qua chương Tỗ hợp và Xác suất Đánh giá trong dạy học Toán Nhóm 5 - 5 - II. MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU i ... Do thi gian còn khá hn ch nên bài tp không th tránh khi sai sót. Rt mong nh c s góp ý ca thy cô và các bn.Đánh giá trong dạy học Toán Nhóm 5 - 2 - I. MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT ... Đánh giá trong dạy học Toán Nhóm 5 - 10 - III. MỨC ĐỘ VẬN DỤNG 1. Tổ hợp 1.1. Vn dng trong T hp  hp này, yêu cu quan trng nhi vi hc sinh...
 • 21
 • 594
 • 4
Tài liệu TIỂU LUẬN: PHÂN LOẠI CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÁN THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM PHẦN DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN: PHÂN LOẠI CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC TOÁN THEO CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC CỦA BLOOM PHẦN DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN ppt

... các công thức, đặc biệt là công thức về giá trị trung bình của cấp số cộng và cấp số nhân vì chúng được áp dụng rất nhiều trong việc giải toán ở chương này. - Thể hiện của mức độ nhận thức thông ... như: Chuyển đổi dữ liệu từ dạng này sang dạng khác ,từ mức độ trừu tượng này sang mức độ trừu tượng khác. - Thông hiểu còn là khả năng giải thích hay suy ra ý nghĩa các dữ liệu, theo đuổi và mở ... quy tắc giải quyết vấn đề, việc phân tích một bài toán rất quan trọng, việc phân tích thường có các dạng sau:  Chia nhỏ thông tin và tổ chức chúng lại theo các quan hệ trong bài toán.  Phân...
 • 15
 • 1,062
 • 7
Tài liệu TIỂU LUẬN: Các mục tiêu và quan điểm của Đảng trong chiến lược phát triển thương mại xuất nhập khẩu nước ta giai đoạn 2001 đến 2010 ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN: Các mục tiêuquan điểm của Đảng trong chiến lược phát triển thương mại xuất nhập khẩu nước ta giai đoạn 2001 đến 2010 ppt

... Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề để đảm bảo sự tiếp thu nhanh chóng chuyển giao công nghệ, phấn đấu làm chủ trong sản xuất và không phụ thuộc vào đối ... lực lượng lao động và nguồn tài nguyên thiên nhiên nên các đối tác nước ngoài rất ưa thích trong việc hợp tác với nước ta trong lĩnh vực này. Mặt khác nước ta đã có uy tín khá lớn trong lĩnh vực ... thuế quan là công cụ tác động tích cực đến sự tiến bộ trong xuất khẩu giầy dép của nước ta. + Hạn ngạch. Liên minh châu Âu không áp dụng hạn ngạch đối với mặt hàng giầy dép của nước ta trong...
 • 21
 • 422
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các mức độ nhận thức của bloommức độ nhận thức theo bloomtài liệu tiểu luận các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực đối với người lao động ppttài liệu tiểu luận cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp khi gia nhập aftatai lieu tieu luan cac van de xa hoitài liệu tiểu luận cơ hội và thách thức của vn khi gia nhập wto pptbảng mô tả các mức độ nhận thức và định hướng năng lực môn tiếng anh 10các cấp độ nhận thức của bloom6 mức độ nhận thức của bloommức độ nhận thức của bloomtiểu luận vê mức độ độc hại của môi trường trong các khu công nghiệptài liệu tiểu luận đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch doctài liệu tiểu luận quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển và tính chất của lực lượng sản xuất ppttai lieu tieu luan triet hoc van dung cap pham tru nguyen nhan va ket qua ve tai nan giao thongxây dựng chương trình đánh giá độ tươi càng xanh theo phương pháp chỉ số chất lượng qim tài liệu tiểu luậnchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ