Bài tập 2 - Trang 80 - SGK Hình học 12

Cập nhật: 10/01/2015

Bài tập 2 - Trang 80 - SGK Hình học 12

Có thể bạn quan tâm

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh thpt miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “quang hình học ” vật lý lớp 11 - nâng cao

 • 177
 • 407
 • 4
“ ... bài tập phần quang hình học hiện nay 76 2. 5.3. Lựa chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2. 5.4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 2. 5.5 ... BTVL cho học sinh 70 2. 4.1. Tổ chức giờ giải bài tập củng cố kiến thức mới 71 2. 4 .2. Tổ chức giờ luyện tập giải bài tập vật lý 71 2. 5. Phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh ... CAO) 52 2. 1. Việc lựa chọn và sử dụng phối hợp các phƣơng pháp dạy học nhằm phát huy TTC hoạt động học tập của HS trong giờ giải BTVL 52 2. 2. Lựa chon bài tập 53 2. 3. Hƣớng dẫn giải bài tập”

2. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB

2. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(2 ; 3 ; 7) và B(4 ; 1 ; 3).

Hướng dẫn giải:

a) Cách 1: Mặt phẳng trung trực (P) của đoạn thẳng AB chính là đoanh thẳng qua trung điểm I của AB và vuông góc với vectơ .

Ta có (2 ; -2; -4) và I(3 ; 2 ; 5) nên phương trình mặ phẳng (P) là:

2(x - 3) - 2(y - 2) - 4(z - 5) = 0 hay x- -2y -2z + 9 = 0.

 Cách 2: Mặt phẳng trung trực (P) của đoạn thẳng AB là tập hợp điểm M(x ; y ; z) trong không gian sao cho:

MA = MB ⇔ MA2 = MB2

              ⇔ (x – 2)2 + (y – 3)2 + (z – 7)2 = (x – 4)2 + (y – 1)2  + (z – 3)2

              ⇔ - 4x + 4 - 6y + 9 - 14z + 49 = - 8x + 16 - 2y + 1 - 6z +9

              ⇔ 4x - 4y - 8z + 36 = 0

              ⇔ x - y - 2z + 9 = 0.

 

 

 

 

Có thể bạn quan tâm

Một số biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi dạy học bài tập vật lý phần “Quang hình học” lớp 11 nâng cao

 • 10
 • 279
 • 5
“ ... trình giải bài tập vật lý thí nghiệm nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh ở THPT miền núi( luận văn thạc s - Năm 199 9- HSPTN), Đào Qu ang Th ành - Tích cực hoá hoạt động học tập vật ... Thị Mai Anh - Phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh lớp 10 THPT qua giải bài tập vật lý bằng phương pháp véc tơ( luận văn thạc s - Năm 20 0 2-< /b> ĐHSPTN), Vũ Chí Kỳ - Xây dựng tiến ... ức gi ờ gi ải BTVL ch o h ọc sinh 70 2. 4.1. Tổ ch ức giờ gi ải bài tập củng cố ki ến thứ c m ới 71 2. 4 .2. Tổ ch ức giờ luyện tập gi ải bài tập v ật lý 71 2 .5 . P h á t h u y tí n h tí ch c”

Có thể bạn quan tâm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC, HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11, NÂNG CAO

 • 177
 • 81
 • 0
“ ... bài tập phần quang hình học hiện nay 76 2. 5.3. Lựa chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2. 5.4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập phần quang hình học 77 2. 5.5 ... BTVL cho học sinh 70 2. 4.1. Tổ chức giờ giải bài tập củng cố kiến thức mới 71 2. 4 .2. Tổ chức giờ luyện tập giải bài tập vật lý 71 2. 5. Phát huy tính tích cực hoạt động học tập của học sinh ... CAO) 52 2. 1. Việc lựa chọn và sử dụng phối hợp các phƣơng pháp dạy học nhằm phát huy TTC hoạt động học tập của HS trong giờ giải BTVL 52 2. 2. Lựa chon bài tập 53 2. 3. Hƣớng dẫn giải bài tập”

Có thể bạn quan tâm

Biện pháp phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức của học sinh THPT miền núi khi day học bài tập vật lý phần Quang hình học

 • 177
 • 57
 • 0
“ ... 2. 5 .2. Thực trạng giải dạy bài tập phần quang hình học hiện nay 76 2. 5.3. Lựa chọn hệ thống các bài tập vận dụng kiến thức phần quang hình học 77 2. 5.4. Phân tích và sử dụng hệ thống bài tập ... QUANG HÌNH HỌC (VẬT LÝ LỚP 11 NÂNG CAO) 52 2. 1. Việc lựa chọn và sử dụng phối hợp các phƣơng pháp dạy học nhằm phát huy TTC hoạt động học tập của HS trong giờ giải BTVL 52 2. 2. Lựa chon bài tập ... 1.3. Bài tập vật lý và thực trạng dạy học vật lý, bài tập vật lý ở trƣờng trung học phổ thông miền núi hiện nay. 1.3.1. Bài tập vật lý 1.3.1.1. Một số quan niệm về bài tập vật lý Bài tập”

Có thể bạn quan tâm

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠI SỐ + HÌNH HỌC 11 NÂNG CAO

 • 5
 • 149
 • 9
“ ... tự tâm O(0;0) tỉ số k = - 2 biến (C) thành đường tròn nào?a. (x +2) 2 +(y+4) 2 =16 b. (x - 2) 2 +(y - 4) 2 =16 c. (x - 4) 2 +(y - 2) 2 =4 d.(x - 4) 2 +(y - 2) 2 =16[<br>]Cho ... và phép tịnh tiến theo vr (2; 1) biến (C) thành đường tròn nào?a. (x - 1) 2 +(y - 1) 2 =4 b. (x - 2) 2 +(y - 6) 2 =4 c. (x - 2) 2 +(y - 3) 2 =4 d. x 2 +y 2 =4[<br>]Cho đường ... +(y - 1) 2 =1 b. (x - 2) 2 +(y - 2) 2 =1 c. (x - 1) 2 +(y - 1) 2 =1 d.(x +2) 2 +(y - 1) 2 =1[<br>]Cho M (2; 4).Phép đồng dạng là hợp thành của phép vị tự tâm O(0;0),tỉ số k =1 /2 và phép đối”

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu Giáo án bài tập và thực hành 5 - Tin học 12 docx

 • 2
 • 766
 • 2
“ ... soạn 28 /10 /20 08Ngày giảng 31/10 /20 08Tiết 21 +22 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 51. Mục tiêu của bài giảng: - Về kiến thức: Hiểu khái niệm liên kết giữa các bảng và cách tạo CSDL gồm có nhiều bảng - Về ... bảng - Về thái độ: Hình thành ý thức tự giác, thao tác nhanh nhẹn, chính xác. 2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: - Giáo viên: Giáo án, kiến thức, kĩ năng thuyết trình, giảng giải - Học sinh: ... lời.3. Nội dung bài giảng:3.1. Nội dung3.1.1. Hoạt động 1 (45 phút)3.1.1.1. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Chuẩn bị của giáo viên Chuẩn bị của học sinh - Hướng dẫn học sinh tạo CSDL”

Có thể bạn quan tâm

luận văn: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THPT MIỀN NÚI KHI DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ PHẦN “QUANG HÌNH HỌC ” VẬT LÝ LỚP 11 - NÂNG CAO docx

 • 177
 • 34
 • 0
“ ... đề về lăng kính: Gồm 9 bài tập ( 5 bài cơ bản và 4 bài phức hợp) Các bài tập 2. 1 đến 2. 5 là các bài tập cơ bản chủ yếu dùng để củng cố kiến thức mới . Bài tập 2. 1 và 2. 2 rèn kỹ năng vận dụng ... kính 2. 1 ,2. 2, 2. 3 2. 4, 2. 5 7 Tiết 73. Thấu kính mỏng 3.1, 3 .2, 3.3 8 Tiết 74. ( tiếp) 3.4,5.5, 3.6 3.7, 3.8, 3.9 9 Tiết 75. Bài tập về lăng kính 2. 6, 2. 8 2. 7, 2. 9 10 Tiết 76. Bài ... triển tƣ duy cho học sinh. Bài tập 1.14, 1.15,1.16, 1.17 là bài tập rất thực tế, gần gũi với học sinh và khi giải bài tập này rèn luyện kỹ năng vẽ hình cho học sinh. Bài 1.19 là bài tập vận dụng”

Có thể bạn quan tâm

dạy giải bài tập về véc tơ trong hình học lớp 10

 • 29
 • 2
 • 6
“ ... quả học tập của học sinh lớp 10 chọn trường PTDT nội trú năm học 20 10 >-2 0 11, 20 11 - 20 >12 và lớp 10 Hóa, Anh, Toán trong học lỳ I năm học 20 1 2-< /b> 2013. 27 Dạy giải bài tập về VÉC TƠ trong hình học ... uuur 2. 2 2 2 2 2 2 2 MA MB MC 3MG GA GB GC+ + = + + +3. 2 2 2 2 2 2GA GB GC a b c ,+ + = + +với a, b, c là độ dài 3 cạnh tam giác ABC.4. Nếu tam giác ABC nội tiếp (O; R) thì 2 2 2 2 2 OG ... chuyên đề hình học ở các lớp mũi nhọn bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường PTDT nội trú tỉnh năm học 20 10 >-2 0 11, 20 11 - 20 >12 và lớp và các lớp 10 Hóa, Sinh, Anh , Văn, Toán năm học 20 1 2-< /b> 2013. Qua”

Có thể bạn quan tâm

Bài tập Quan hệ vuông góc hình học không gian

 • 5
 • 71
 • 14
“ ... Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8- >12 - Trang | 2 - NKIODACBSM//()()HK BDHK SAC HK AIBD SAC    Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm O, SA = SC, ... vn: 1900 5 8-5 8- >12 - Trang | 4 - 1. BC  AB (gi thit ABCD là hình vuông) BC  SA (do gi thit SA  (ABCD))  BC  (SAB). 2. CD  AD (gi thit ABCD là hình vuông), ... hc Luyn thi Quc gia PEN-C: Môn Toán (Thy Lê Bá Trn Phng) Hàm s Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 5 8-5 8- >12 - Trang | 3 - Gii: a. Vì H”

Xem nhiều gần đây