giai sgk lop 3 bai phep cong trong pham vi 10000

Toán lớp 1: Bài phép cộng trong phạm vi 4

Toán lớp 1: Bài phép cộng trong phạm vi 4

Toán học

... phạm vi 3+ 1=4 1 +3= 4 2+2=4 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi + + + = = = Nghỉ Bài 1:Tính 1 +3= 3+ 1= 1+1= 2+2= 2+1= 1+2= Bài 2: Tính + + + + + Bài 3: >, + ... phạm vi 3+ 1=4 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi 2+2=4 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi 1 +3= 4 Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Toán Phép cộng phạm vi ... Bài 2: Tính + + + + + Bài 3: >, + 1… < Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = Trò chơi: Chiếc hộp bí mật 3+ 1= 2+2= +3= ...
 • 15
 • 3,015
 • 10
Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn phép cộng trong phạm vi 100000 doc

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn phép cộng trong phạm vi 100000 doc

Mầm non - Tiểu học

... 21876 235 64 *Bài 2: Điền dấu >; < = - Muốn điền dấu đúng, ta cần làm 38 691 ntn? 88551 - Gọi HS làm bảng - Tính tổng trước so sánh số với 786 13 tổng vừa tính - Lớp làm phiếu HT 134 7 + 32 456 > 434 56 ... 32 456 > 434 56 -Chữa bài, cho điểm 57808 > 145 23 + 42987 *Bài 234 98 + 32 345 < 578 43 :-Đọc đề? - BT cho biết gì? - Đọc - BT hỏi gì? - HCN có nửa chu vi 40cm, - Gọi HS làm bảng chiều rộng 9cm - Tính ... dài hình chữ nhật là: - Chấm bài, nhận xét 3/ Củng cố: - Tuyên dương HS tích cực học tập - Dặn dò: Ôn lại 40 – = 31 (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 31 x = 279( cm2) Đáp số: 279( cm2) ...
 • 3
 • 717
 • 0
Tài liệu Phép công trong phạm vi 10000 - lớp 3

Tài liệu Phép công trong phạm vi 10000 - lớp 3

Tư liệu khác

... Đặt tính tính: 35 4 + 1 53 509 + 65 Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Toán 35 26 + 2759 = ? 35 26 + 759 6285 cộng 15, vi t nhớ cộng 7, thêm 8, vi t cộng 12, vi t nhớ cộng 5, thêm 6, vi t 35 26 + 2759 = ... 7915 534 1 5716 + 1749 1488 6829 + 134 6 9261 + 4507+ 5857 8425 707 2568 7075 + 618 90 43 Bài 3: Đội Một trồng 36 80 cây, đội Hai trồng 4220 Hỏi hai đội trồng cây? Bài giải Cả hai đội trồng được: 36 80 ... Hàng đơn vị b Hàng chục c Hàng trăm d Hàng nghìn Chúc mừng bạn trả lời đúng! Đúng hay Sai + 791 1 234 2025 9144 Đúng Sai Bạn Chúc mừngtrả bạnlời sai rồi! trả lời đúng! ...
 • 9
 • 515
 • 0
Bài : Phép cộng trong phạm vi 8

Bài : Phép cộng trong phạm vi 8

Toán học

... phạm vi 5 +3= 8 3+ 5=8 Thứ năm, ngày 14 tháng 11năm 2008 Tốn Cộng phạm vi 4+4=8 Thứ năm, ngày 14 tháng 11năm 2008 Tốn Cộng phạm vi B Bài 1: Tính + + + + + + Bài 2: Tính 1+7= 5 +3= 7+1= 6 -3 = 7 -3 = ... + Bài 2: Tính 1+7= 5 +3= 7+1= 6 -3 = 7 -3 = 4+4= 3+ 5= 8+0= Bài 3: Tính 2 +3+ 3=8 +5=8 2+2+4= 3+ 2+2= Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + + = = 8 Bài 4b: Vi t phép tính thích hợp + = XIN CHÂN THÀNH CẢM ... 7-5= 7 -3= 7-4= 7-2= 7-1= Thứ năm, ngày 14 tháng 11năm 2008 Tốn Cộng phạm vi 7+1=8 1+7=8 Thứ năm, ngày 14 tháng 11năm 2008 Tốn Cộng phạm vi 6+2=8 2+8=8 Thứ năm, ngày 14...
 • 13
 • 579
 • 7
TOÁN 3 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10000.ppt

TOÁN 3 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10000.ppt

Tin học

... 1 Tính: 34 1 + 488 6829 915 + 34 6 9261 507 + 568 7075 425 + 618 90 43 Đặt tính tính: a) 634 + 848 b) 716 + 749 825 + 455 707 + 857 Bài làm 634 + 848 7482 825 + 455 2280 716 ... phạm vi 10 000 (đặt tính tính đúng) - Củng cố ý nghĩa phép cộng qua giải Toán có lời văn II Cách thiết kế: Bài gồm Slide Slide 1: Tên bài, người hướng dẫn, người thiết kế Slide 2: Phép cộng 35 26 ... gồm Slide Slide 1: Tên bài, người hướng dẫn, người thiết kế Slide 2: Phép cộng 35 26 + 759 Slide 3: Bài tập Slide 5: Bài tập Slide 6: Bài tập Arichon.mid Slide 7: Mục tiêu cách thiết kế ...
 • 6
 • 2,003
 • 2
bai phep cong trong pham vi 10

bai phep cong trong pham vi 10

Toán học

... Hoạt động 2: THỰC HÀNH  Hoạt động 3: củng cố  Dặn dò Mục tiêu: Giúp học sinh thành lập bảng trừ phạm vi 10 Thực tính trừ, so sánh số phạm vi 10 Nhìn tranh vi t phép tính thích hợp KhỞI ĐỘNG ... – = 10 – = 10 – = 10 – = Hoạt động 2: THỰC HÀNH  Học sinh biết tính trừ phạm vi 10  Biết so sánh số  Nhìn tranh vi t phép tính thích hợp Họat động : Thực hành Tính a) 10 10 10 10 5 10 10 Họat ... Thực hành Số ? 10 10 Họat động : Thực hành > < ? = 5+5 = 10 10 = + < 10 - 4 Vi t phép tính thích hợp 10 - = Họat động 3: Củng cố 10 - =5 … 7…+-… = 10 ...
 • 19
 • 413
 • 1
Bai phep cong trong pham vi 5

Bai phep cong trong pham vi 5

Toán học

... phạm vi 4+1=5 1+4=5 3+ 2=5 2 +3= 5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi +1 = … …+4=5 3+ …=5 2+…=5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi 5 + = + = 5 3+ 2=5 2 +3= 5 ... phạm vi Bài 1: Tính 4+1= 2 +3= 2+2= 3+ 2= 1+4= 2 +3= Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi BÀI 2: Tính + + + + Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t ... phạm vi 4+1=5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN : Phép cộng phạm vi + = Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 2 +3= 5 Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 TOÁN Phép cộng phạm vi 3+ 2=5...
 • 15
 • 660
 • 2
Bai: Phép cộng trong phạm vi 6

Bai: Phép cộng trong phạm vi 6

Tiểu học

... 3+ 3=6 3+ 3=6 3+ 3 = 3+ 3 Toán: Phép cộng phạm vi Củng cố bảng cộng phạm vi 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+ 3=6 2+4=6 Toán: Phép cộng phạm vi Luyện tập: Tính + + + 3 + + + 6 Toán: Phép cộng phạm vi Luyện ... vi Hình thành bảng cộng phạm vi 5+1=6 1+5=6 5+1 = 5+1 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 2+4=6 4+2=6 4+2 = 2+4 Toán: Phép cộng phạm vi Hình thành bảng cộng phạm vi 3+ 3=6 3+ 3=6 ... 1+5= 0+5= Tính 4+1+1= 5+1+0= 3+ 2+1= 4+0+1= Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp aa + = Toán: Phép cộng phạm vi Viết phép tính thích hợp b + = +1 = 6 = +2 +3 = 6 = + = 6 = >=< 5+1 + =...
 • 12
 • 360
 • 0
Bài : Phép cộng trong phạm vi 6

Bài : Phép cộng trong phạm vi 6

Tiểu học

... Toán Phộp cng phm vi 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+ 3=6 6 3+ 3=6 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+ 3=6 6 3+ 3=6 1 ,Tính 2 ,Tính 3 ,Tính 4 Vi t phép tính thích ... 5+0= 11-2 3+ 3= 4+2=2+4=6 =4 =4 =4 =4 =4 =4 =4 =4 Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+ 3=6 3+ 3=6 Luyện tập 3 ,Tính 4+1+1= 5+1+0= 3+ 2+1=6 4+0+2= Vit phộp ... cũ Tổ 1,Tính : 2, Số ? 3+ 1= +0=5 Tổ Tổ 2 +3 = 5- 5-4= =5 3, Vi t phép tính thích hợp + = Thứ ba ngày tháng 11 năm 2010 Toán Phộp cng phm vi 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+ 3=6 3+ 3=6 Thứ ba ngày tháng...
 • 16
 • 383
 • 0
Bài: Phép cộng trong phạm vi 9

Bài: Phép cộng trong phạm vi 9

Tiểu học

... Th ba 30 thang 11 nm 2009 Toan BAI 1: Tinh Phộp cng phm vi Luyn BAI 2: Tinh BAI 3: Tinh 4+5 = 9 4+1+4= 4+2 +3= Th ba 30 thang 11 nm 2009 Toan Phộp cng phm vi BAI 1: Tinh BAI 2: Tinh BAI 3: Tinh ... 1+8= 7+2= 2+7= 6 +3= 3+ 6= Th ba 30 thang 11 nm 2009 Toan Phộp cng phm vi 8+1= 1+8= 7+2= + 7= 6 +3= 3+ 6= 5+4= 4+5= Th ba 30 thang 11 nm 2009 Toan Phộp cng phm vi 8+1= 1+8= 7+2= + 7= 6 +3= +6= 5+4= 4+5= ... LAO Th ba 30 thang 11 nm 2009 Toan Phộp cng phm vi Luyn BAI : Tinh + + + + + + 9 Th ba 30 thang 11 nm 2009 Toan BAI 1: Tinh Phộp cng phm vi Luyn BAI 2: Tinh + = + = 9 = + = + = - = 3 + = + =...
 • 14
 • 482
 • 0
toán bài : Phép cộng trong phạm vi 6

toán bài : Phép cộng trong phạm vi 6

Toán học

... Bài : Phép cộng phạm vi 5+1=6 1+5=6 4+2=6 2+4=6 3+ 3 = Thực hành Bài 1: Tính + + + + + _ _ _ _ _ _ + 6 6 6 BÀI 2: Tính 4+2=6 5+1= 2+4=6 1+5= 2+2= 3+ 3= 5+0= 0+5= Bài 3: Tính + + =6 + + = + + ... Tính + + =6 + + = + + =6 4+0+2=6 + + =6 + + =6 Bài : vi t phép tính thích hợp : + 2= + 3= Trò chơi củng cố : Trò chơi : Nối nhanh , nối 1 +3 2 +3 4+2 5+1 Nhận xét , dặn dò : húc C ừng m c ác co...
 • 16
 • 409
 • 2
Bài soạn phep cộng trong pham vi 10000

Bài soạn phep cộng trong pham vi 10000

Toán học

... Đặt tính tính: 35 4 + 1 53 509 + 65 Thứ sáu ngày 14 tháng năm 2011 Toán 35 26 + 2759 = ? 35 26 + 759 6285 cộng 15, vi t nhớ cộng 7, thêm 8, vi t cộng 12, vi t nhớ cộng 5, thêm 6, vi t 35 26 + 2759 = ... tính + 7915 534 1 5716 + 1749 1488 + 134 6 + 4507+ 5857 8425 707 2568 + 618 Bài 3: Đội Một trồng 36 80 cây, đội Hai trồng 4220 Hỏi hai đội trồng cây? Bài giải Cả hai đội trồng được: 36 80 + 4220 = ... Hàng đơn vị b Hàng chục c Hàng trăm d Hàng nghìn Chúc mừng bạn trả lời đúng! Đúng hay Sai + 791 1 234 2025 9144 Đúng Sai Bạn trả Chúc mừng lời sai rồi! bạn trả lời đúng! ...
 • 9
 • 432
 • 1
Bai : phep cong trong pham vi 5

Bai : phep cong trong pham vi 5

Tiểu học

... +4 = +2 =5 +3 =5 + = + = + = + = + = + = + = + = 4+1=5 1+4=5 + = + = + = + = 3+ 2=5 2 +3= 5 Bài 1: Tính + = + = + =5 + = Bài 2: Tính + + + + Bài 3: Số? + = 5 = + + = 5 = + Bài 4: Vi t phép tính ... Số? + = 5 = + + = 5 = + Bài 4: Vi t phép tính thích hợp + = + = Trò chơi: Tìm nhà cho vật 1 + 3 + 2 1+ 2 + ...
 • 16
 • 305
 • 0
bài: phep cộng trong phạm vi 7

bài: phep cộng trong phạm vi 7

Toán học

... 4+2= 3+ 3= 2+4= 1+5= 6 6 6–1= 6–2= 6 3= 6–4= 6–5= Toán Phép cộng phạm vi 2 .Vi t phép tính thích hợp: + = Thứ bảy ngày 12 tháng 11 năm 2011 Toán Phép cộng phạm vi 6+1= 1+6= 5+2= 2+5= 4 +3= 3+ 4= ... vi + = + = + = + = + = + = Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: + + 7 Bài 2: Tính: 7+0 = 1+6 = Bài 3: Tính: a/ + + = + + + + 3+ 4 = 2+5 = b/ + + = c/ + + = Toán Phép cộng phạm vi Bài 4: Vi t ... 4: Vi t phép tính thích hợp a) + = b) + = Toán Phép cộng phạm vi 1+6= 32 + = +… = 26 + = 45 + = + …= Toán Phép cộng phạm vi -Nhận xét tiết học -Dặn dò Tiết học đến hết ...
 • 11
 • 178
 • 0
bài phep cộng trong phạm vi 8

bài phep cộng trong phạm vi 8

Tiểu học

... nm 20 13 Toỏn: Phộp cng phm vi Bi 3: Tớnh 1+2+5= 2 +3+ 3= Th ngy 27 thỏng 11 nm 20 13 Toỏn: Phộp cng phm vi Bi 3: Tớnh 1+2+5=8 2 +3+ 3=8 Th ngy 27 thỏng 11 nm 20 13 Toỏn: Phộp cng phm vi Bi 4: Vit phộp ... 1+7=8 6+2= 2+6= 5 +3= 3+ 5=8 4+4= 4+4=8 Th sỏu ngy 22 thỏng 11 nm 20 13 Toỏn: Phép cộng phạm vi 7+1= +7 = +2=8 2+6= 5 +3= 3+ 5= +4 = 4+4= Th ngy 27 thỏng 11 nm 20 13 Toỏn: Phộp cng phm vi Bi 1: Tớnh + ... 11 nm 20 13 Toỏn * Tớnh: 6+1= 7-2= 5+2= Th ngy 27 thỏng 11 nm 20 13 Toaựn Pheựp coọng phaùm vi 7+1= 1+7= 6+2= 2+6= 5 +3= 8 3+ 5=8 + 4= 4+4=8 Th ngy 27 thỏng 11 nm 20 13 Toỏn: Phép cộng phạm vi 7+1=...
 • 14
 • 283
 • 0
slide bài giảng toán 1 - bài phép cộng trong phạm vi 5

slide bài giảng toán 1 - bài phép cộng trong phạm vi 5

Lớp 1

... cộng phạm vi + = + = + + = = 34 55 12 4+1=5 3+ 2=5 1+4=5 2 +3= 5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Toán Phép cộng phạm vi Bài 1: Tính: 2 +3= 4+1=5 2+2=4 1+1= 3+ 2= 1+4=5 2+1 =3 3+1= Thứ tư ng ày tháng 10 ... = 3+ 2=5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Toán: +1 = 1+ = 3+ 2=5 2 +3= 5 Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Toán : Phép cộng phạm vi + = + = + + = = Thứ tư ngày tháng 10 năm 2012 Toán : Phép cộng phạm vi ... p c ộ ng tro ng p hạm v i Bài 3: Số? 4+1=… 5=4+… 1+4=… 5=1+… 3+ 2=… 5 =3+ … 2 +3= … 5=2+… Thứ tư ng ày tháng 10 năm 2012 To án: Phé p c ộ ng tro ng p hạm v i Bài 4: Vi t phép tính thích hợp: a) +...
 • 22
 • 612
 • 0
Giáo án bài phép cộng trong phạm vi 9

Giáo án bài phép cộng trong phạm vi 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... sinh nêu yêu cầu - Tính, phép tính theo cột dọc 7’ * Bài 2: Tính 3 * Bài 3: Tính 5’ * Bài 4: Vi t phép tính thích hợp - GV lưu ý: vi t phép tính số phải thẳng cột với - GV cho học sinh làm bảng ... nêu: Chồng gạch có vi n, vẽ nêu thành đề toán đặt thêm vi n Hỏi chồng - Gọi học sinh nhận xét gạch có tất vi n? - Có bạn có cách đặt đề - Học sinh nêu khác không? - Từ đề toán vi t phép tính tương ... chữa - Gọi học sinh nêu yêu cầu - Tính theo hàng ngang - GV nêu phần giảm tải ( cột 3) - GV cho học sinh làm SGK - HS làm (2 phút) - GV chữa chơi trò chơi: điền số tiếp sức vào phép tính - HS...
 • 4
 • 1,419
 • 13
Tiết 100: Phép cộng trong phạm vị 10000

Tiết 100: Phép cộng trong phạm vị 10000

Toán học

... 1 Tính: 34 1 + 488 6829 915 + 34 6 9261 507 + 568 7075 425 + 618 90 43 Đặt tính tính: a) 634 + 848 b) 716 + 749 825 + 455 707 + 857 Bài làm 634 + 848 7482 825 + 455 2280 716 ... phạm vi 10 000 (đặt tính tính đúng) - Củng cố ý nghĩa phép cộng qua giải Toán có lời văn II Cách thiết kế: Bài gồm Slide Slide 1: Tên bài, người hướng dẫn, người thiết kế Slide 2: Phép cộng 35 26 ... gồm Slide Slide 1: Tên bài, người hướng dẫn, người thiết kế Slide 2: Phép cộng 35 26 + 759 Slide 3: Bài tập Slide 5: Bài tập Slide 6: Bài tập Arichon.mid Slide 7: Mục tiêu cách thiết kế ...
 • 6
 • 584
 • 2
phep cong trong pham vi 10000

phep cong trong pham vi 10000

Toán học

... phạm vi 10 000 35 26 + 2759 = ? 35 26 + 2759 6285 35 26 + 2759 = 6285 Thứ tư ngày 14 tháng năm 2009 Toán: Phép cộng số phạm vi 10 000 Bài 1: Tính: + 4268 39 17 8185 38 45 + 2625 6470 + 6690 1 034 7724 ... + 6690 1 034 7724 733 1 + 759 8090 Thứ tư ngày 14 tháng năm 2009 Toán: Phép cộng số phạm vi 10 000 Bài Đặt tính tính: 68 23 + 2459 4648 + 637 9128 + 618 Bài 3: Thôn Đông có 25 73 người, thôn Đoài ... Đông: 25 73 người Thôn Đoài: 2719 người Cả hai thôn: người? Bài 3: Thôn Đông có 25 73 người, thôn Đoài có 2719 người Hỏi hai thôn có tất người? Bài giải: Cả hai thôn có tất số người là: 25 73 + 2719...
 • 14
 • 662
 • 6
Toán L3: phép cộng trong phạm vi 10000

Toán L3: phép cộng trong phạm vi 10000

Toán học

... 215 + 34 5 Bảng Thứ tư ngày 06 tháng 02 năm 2009 Toán: Phép cộng số phạm vi 10 000 II- Bài mới: 1, dụ: 35 26 + 2759 = ? 35 26 + 2759 28 * cộng 15 vi t nhớ * cộng 7, thêm 8, vi t * cộng 12 vi t ... dụ: 35 26 + 2759 = ? 2, Quy tắc: 3, Thực hành: Bài 1: Tính Bài 2: Đặt tính tính: 2 634 + 4848 Bài 3: Đội 1: 36 80 Đội 2: 4220 Cả đội: cây? SGK/ 102 Vở 1825 + 455 Bài giải Cả hai đội trồng số là: 36 80 ... phạm vi 10 000 II- Bài mới: 1, dụ: Bảng 35 26 + 2759 = ? 2, Quy tắc: 3, Thực hành: Bài 1: Tính 534 1 + 1488 6829 8425 + 618 90 43 Thứ tư ngày 06 tháng 02 năm 2009 Toán: Phép cộng số phạm vi 10...
 • 9
 • 1,451
 • 7

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25