de thi thu dai hoc mon hoa hoc 2015 co loi giai chi tiet

BỘ 20 đề THI THỬ đại học môn TOÁN năm 2014 lời GIẢI CHI TIẾT

BỘ 20 đề THI THỬ đại học môn TOÁN năm 2014 có lời GIẢI CHI TIẾT

Toán học

... caotua5lg3@gmail.com PT  0cos2cossincossin2sin2cos xxxxxxx 2cos 2cos0sin cos2 sinxxxxx   cos sin( ) sin2 04x x x    0,25 +) .,20cos  ... trình: (1 cos )cos 1(1 cos )(1 2cos ) tanxxx x x ()x Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình: 21 1 2 2x x x x       ()x Tuyển tập bộ gồm 20 đề thi thử ôn thi Đại học ... Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm. ĐỀ 04 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2014 Môn thi: TOÁN – KHỐI A, A1, B Buổi thi: ...
 • 165
 • 3,960
 • 23

40 đề thi thử đại học môn Hóa chọn lọc lời giải tập 2

40 đề thi thử đại học môn Hóa chọn lọc có lời giải tập 2

Tài liệu khác

... ca CO 2 nh  u là các ancol no.        + 2 ancol là CH3OH và C3H7OH (2 cht)  2 cp cht. +2 ancol ... Câu 14: C Các cht tác dc vi dung dch Ba(OH)2 là: Na2 CO 3; NaHCO3; AlCl3; Ca(HCO3)2; Mg(HCO3)2; K2SO3 ; K2SO4. Câu 15: A 39 | GSTT GROUP 5 ... 30, 21. C. 24, 28, 24. D. 24, 28, 27. Câu 14: Cho các dung dch: Na2 CO 3, NaHCO3, AlCl3, CaCl2, Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2, K2SO3, K2SO4 lt tác dng vi dung dch Ba(OH)2....
 • 267
 • 616
 • 3

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học THPT năm 2013

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học THPT năm 2013

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... 28,0g.Câu 24: . Cho glucozơ lên men tạo thành ancol, khí CO 2 tạo thành được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư, thu được 50g kết tủa, biết hiệu suất lên men là 80%, khối lượng ancol thu được là: ... glucozơ lên men tạo thành ancol, khí CO 2 tạo thành được dẫn qua dung dịch nước vôi trong dư, thu được 50g kết tủa, biết hiệu suất lên men là 80%, khối lượng ancol thu được là: A. 23,0g. B. ... BaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl để lấy khí CO 2 sục vào dung dịch chứa 84g KOH. Khối lượng muối thu được là A.119g. B. 50g. C.69g. D. 11,9g.Câu 32: Nung 100g hỗn hợp gồm Na2 CO 3...
 • 4
 • 937
 • 19

ĐỀ THI THỬ ĐH 2009 MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI THỬ ĐH 2009 MÔN HÓA HỌC

Hóa học

... lượt là : A. C4H4; CH3COONa; CH3COOC2H3. B. CH3COOH; C3H8; C2H4. C. CH3COONH4; CH3COONa; CH3CHO. D. C4H6; CH3COONa; CH3COOC2H3.* 2.Để bảo quản dung ... bỏ kết tủa, dung dịch nước lọc thu được chứa chất gì nếu b < a < 2b A.NaHCO3, Ba(HCO3)2 B. NaHCO3, Na2 CO 3 C. NaOH, Ba(OH)2 D.NaOH, Na2 CO 3* 6. Thủy phân hợp chất C3H5Cl3 ... gam ancol etylic bằng CuO đun nóng, thu được dung dịch A chứa anđehit, axit, ancol và nước. Một nửa lượng dung dịch A cho tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong amoniac, thu...
 • 4
 • 571
 • 4

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 ( KÈM LỜI GIẢI CHI TIẾT) docx

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 ( KÈM LỜI GIẢI CHI TIẾT) docx

Cao đẳng - Đại học

... Giải: Dấu hiệu nhận dạng C thay đổi I1 = I2  21coscosϕϕ=; mặt khác từ giả thi t )(2)(1 titi⊥1coscos2212=+⇒ϕϕ 21coscos21==⇒ϕϕ  Đáp án B. Giải: ()cmtgAAAAAAAA ...  Đáp án B. Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Huệ thi thử ĐH lần 1 năm 2013 1 LUYỆN THI ĐẠI HỌC THẦY HẢI MÔN VẬT LÝ GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 KHỐI CHUYÊN NGUYỄN HUỆ HÀ NỘI ... 3;2;12.min1===−=∆==+  Đáp án A. Giải: ( )πωλπω8cos.2.cos.2 −=−= taABtauI; ()dtauM.5cos.2πω−= với d > 1,6cm Để hai điểm M, I dao động cùng pha...
 • 11
 • 708
 • 9

đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học năm 2013

đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học năm 2013

Hóa học

... trong hang độngA) CaCO3 → CaO + CO 2. B) CaCO3 + CO 2 + H2O→ Ca(HCO3)2.C) Ca(OH)2 + 2CO 2 → Ca(HCO3)2. D) Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO 2 + H2O. 27. ... gam.Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT Nguồn: Diemthi.24h.com.vn ... sinh ra kết tủaA) Khí CO 2. B) Dung dịch NaOH.C) Dung dịch Na2 CO 3.D) Khí NH3.Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp trung học...
 • 4
 • 777
 • 10

ĐỀ THI THỬ SỐ 03 Môn: Hóa học pdf

ĐỀ THI THỬ SỐ 03 Môn: Hóa học pdf

Cao đẳng - Đại học

... toàn, thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau: GV: Lê Tài - 0932582623 1 TTLT KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI THỬ SỐ 03 50 YWANG – Tp. BMT Môn: Hóa học www.luyenthikhtn.com ... 8,96 lít khí CO 2 (ở đktc). Thành phần trăm về khối lượng của CaCO3.MgCO3 trong loại quặng nêu trên là: A. 40% B. 50% C. 84% D. 92% Câu 19: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 ... ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là: A. 17,1 B. 15,5 C. 39,4 D. 19,7 Câu 15: Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO 2 (ở đktc) vài 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu được...
 • 6
 • 818
 • 10

đề thi thử đại học lần 1 môn toán năm 2014 lời giải chi tiết

đề thi thử đại học lần 1 môn toán năm 2014 có lời giải chi tiết

Cao đẳng - Đại học

... điểm tối đa. www.MATHVN.com - www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com 2 ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN I. NĂM HỌC: 2013 – 2014 Môn thi: Toán. Khối D Câu ... -∞ -∞ +∞ 0 0 - + - www.MATHVN.com - www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com 1 TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2014 Môn: TOÁN; ... www.MATHVN.com - www.DeThiThuDaiHoc.com www.MATHVN.com – www.DeThiThuDaiHoc.com 5 , ( ); , ( )B C E B C C∈ ∈ ⇒tọa độ ( ; )x ycủa...
 • 5
 • 609
 • 2

đề thi thử đại học lần 2 môn toán năm 2014 lời giải chi tiết

đề thi thử đại học lần 2 môn toán năm 2014 có lời giải chi tiết

Cao đẳng - Đại học

... 20142013'(1) '( 1) 2 + 3 5 2015 1008.21008.2f f C C C CS 0,25 0,25 0,5 www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com SỞ GD&ĐT BẮC GIANG ... Tính tổng    0 2 4 20142014 2014 2014 2014+ 3 5 2015S C C C C. _______Hết_______ ĐỀ CHÍNH THỨC www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com Câu 3 (1,0 điểm) - Đặt        2214 ... = ” 0,25 0,25 www.DeThiThuDaiHoc.comwww.MATHVN.com xảy ra khi   0a b c (1) - Áp dụng BĐT Cosi có         2 2 2b c c a a bbc ca...
 • 6
 • 542
 • 1

ĐỀ THI THỬ CĐ - ĐH MÔN HÓA HỌC

ĐỀ THI THỬ CĐ - ĐH MÔN HÓA HỌC

Hóa học

... H2N(CH2)6NH2B. H2N–(CH2)6COOHC. H2N(CH2)6NH2 và HOOC(CH2)6COOH D. CH3CH(NH2)COOHCâu 50. Polistiren là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây?A. CH2=CH2B. ... HO–CH2–CH2–CHO B. CH3–CH2–COOHC. HCOO–CH2–CH3D. CH3 CO CH2–OHCâu 37. Trung hòa 12,0 gam hỗn hợp đồng số mol gồm axit fomic và một số axit hữu đơn chức X bằng NaOH thu được 16,4 gam hai ... 18,0 g X thu được thể tích hơi bằng với thể tích của 9,6 g O2 đo ở cùng t0, p. Mặt khác, X thể phản ứng với Na2 CO 3. Công thức phân tử của X là:A. C2H4(OH)2B. CH3COOH C. C2H5CH2OH...
 • 5
 • 490
 • 0

Đề thi thử trọn bộ môn Hoá học của trường THPT Đặng Thúc Hứa (rất hay)

Đề thi thử trọn bộ môn Hoá học của trường THPT Đặng Thúc Hứa (rất hay)

Hóa học

... là:A. CH3COOH và C2H3COOH. B. CH3COOH và C3H5COOH.C. HCOOH và C3H5COOH. D. HCOOH và C2H3COOH.37. Oxi hoá 12,8 gam CH3OH (có xt) thu được hỗn hợp sản phẩm X. Chia X thành ... C2H3COOH. B. HCOOH và C3H5COOH.C. HCOOH và C2H3COOH. D. CH3COOH và C3H5COOH.26. Cho các hợp chất sau: C2H5OH, C6H5ONa, CH3OCH3, C6H5OH, C6H5NH3Cl, CH3COOCH3, ... là:A. HCOOH và C3H5COOH. B. CH3COOH và C3H5COOH.C. CH3COOH và C2H3COOH. D. HCOOH và C2H3COOH.27. Sục a mol NO2 vào 1 lít dung dịch NaOH aM, sau phản ứng thu được dung dịch...
 • 23
 • 705
 • 0

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - ĐỀ THI THỬ LẦN III - MÔN HÓA HỌC doc

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN - ĐỀ THI THỬ LẦN III - MÔN HÓA HỌC doc

Cao đẳng - Đại học

... 5,35 gam hỗn hợp gồm axit, andehit dư. Tên của X và hiệu suất phản ứng là ? A. Andehit axetic, 75% B. Andehit fomic, 75% C. Andehit propionic; 80% D. Andehit fomic, 80% Câu 31 : ... dụng hết với CaCO3 thấy bay ra 2,24 lít khí (đktc). Tìm công thức phân tử của X ? ( Cho C= 12 , H = 1 , O = 16 ). A. C3H7COOH B. C2H5COOH C. HCOOH D. C4H9COOH Câu 32 : ... đề 301 5 Mó 301 Môn Thi thu hoa lan III (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín các ô tròn trong mục số báo danh và m đề thi trớc khi làm bài. Cách tô sai: - Đối...
 • 7
 • 622
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008