de on thi cuoi nam mon hoa 9

Đề thi cuối năm môn hoá

Đề thi cuối năm môn hoá

Hóa học

... (0,25đ) (0,25đ) Ghi chú: - Trong phần lí thuyết, phơng trình phản ứng mà cân hệ số sai thi u điều kiện thi u điều kiện cân hệ số sai trừ 0,25đ dành cho phơng trình Trong phơng trình phản ứng có ... hiđrô cacbonat Câu (3đ) a) 4Al + 3O2 = 2Al2O3 b) Al2O3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2O c) Al2(SO4)3 + 6NaOH = 3Na2SO4 + 2Al(OH)3 d) Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O Câu (3đ) a) CH3COOH + NaOH CH3COONa + ... vẫn đợc điểm tối đa - Phần giải toán phơng pháp khác nhng lập luận kết đợc tính theo biểu điểm Trong tính toán nhầm lẫn câu hỏi dẫn đến kết sai trừ nửa số điểm dành cho câu hỏi Nếu dùng kết sai...
 • 3
 • 556
 • 3
Đề ôn thi đại học môn Hóa học năm 2008

Đề ôn thi đại học môn Hóa học năm 2008

Hóa học

... đoạn không khí lỏng Câu 13: Khối lượng đoạn mạch tơ nilon-6,6 27346 đvC đoạn mạch tơ capron 17176 đvC Số lượng mắt xích đoạn mạch nilon-6,6 capron nêu A 113 152 B 121 114 C 121 152 D 113 114 Câu ... chất có đồng phân hình học A B C D Câu 49: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu A B C D 2+ Câu 50: Biết ion Pb dung dịch oxi hóa Sn Khi nhúng hai ... gam C 4 ,90 gam D 6,80 gam Câu 27: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M, sinh m gam kết tủa Giá trị m A 19, 70 B 17,73 C 9, 85 D 11,82...
 • 5
 • 315
 • 0
đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa trường lê qúy đôn năm 2011 pot

đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa trường lê qúy đôn năm 2011 pot

Cao đẳng - Đại học

... Nick Y!M & Skype phanhonghia * Mobile Vietnam +84 91 4 171 299 * Russia +7 95 3 91 6 56 79 Page  1   đứng, pha, với biên độ a không thay đổi trình truyền sóng Khi có giao thoa hai sóng mặt nước ... DayHocVatLi.Net Nick Y!M & Skype phanhonghia * Mobile Vietnam +84 91 4 171 299 * Russia +7 95 3 91 6 56 79 Page  2   c  3.108 m / s Sóng điện từ mạch phát có bước sóng Luyện thi TSĐH năm 2011, Giáo viên ... A  Câu 29 A tất vạch nằm vùng hồng ngoại B tất vạch nằm vùng tử ngoại Website DayHocVatLi.Net Nick Y!M & Skype phanhonghia * Mobile Vietnam +84 91 4 171 299 * Russia +7 95 3 91 6 56 79 Page  3...
 • 9
 • 347
 • 1
BỘ ĐỀ ÔN THI ĐH CĐ MÔN HÓA 12 NĂM 2011

BỘ ĐỀ ÔN THI ĐH CĐ MÔN HÓA 12 NĂM 2011

Hóa học

... B C 19 B 29 A 39 A 49 B 10 B 20 D 30 C 40 D 50 C 4A 14C 24B 34A 44D 54B ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5D 6C 7D 15C 16B 17B 25B 26A 27A 35D 36B 37C 45B 46D 47B 55C 56B 8A 18B 28B 38C 48B 9A 19C 29A 39A 49B 10A ... 28D 38B 48A 19A 29D 39C 49B 20A 30D 40B 50D 4D 14A 24D 34B 44B 54A ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5D 6C 7B 15C 16C 17B 25C 26D 27A 35C 36D 37D 45B 46F 47D 55B 56A 8B 18B 28B 38A 48A 9D 19A 29C 39C 49A 10D 20D 30A ... Ngun tử 23Z có cấu hình e là: 1s22s22p63s1 Z có: A 11 nơtron, 12 proton B 11 proton, 12 nơtron C 13 proton, 10 nơtron D 11 proton, 12 electron Câu Cho biết tượng xảy Giải thích phương trình hóa học...
 • 22
 • 289
 • 0
Các chuyên đề ôn thi đại học môn hóa học

Các chuyên đề ôn thi đại học môn hóa học

Hóa học

... Cụng thc ca ba mui ú l: A HCOONa, CHC-COONa v CH3-CH2-COONa B CH2=CH-COONa, HCOONa v CHC-COONa C CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2COONa v HCOONa Cõu 300 Este X khụng no, ... cacbon M =12,011.Xỏc nh thnh phn % cỏc ng v: A 98 % v 12% B 50% v 50% C 98 ,9% v 1,1% D 0 ,98 % v 99 ,2% E 25% v 75% Cõu 25: Khi lng nguyờn t trung bỡnh ca nguyờn t R l 79, 91 R cú ng v Bit 79R chim ... Trong s cỏc dung dch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, nhng dung dch cú pH > l A KCl, C6H5ONa, CH3COONa B NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4 C Na2CO3, NH4Cl, KCl D Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa...
 • 70
 • 1,915
 • 10
10 đề ôn thi đại học môn hóa

10 đề ôn thi đại học môn hóa

Hóa học

... Câu 13.Amoniac có tính bazơ do: A amoniac nhận proton (H+) nhờ cặp electron riêng N cha tham gia liên kết B amoniac tác dụng với nớc tạo anion OHC nitơ NH3 có độ âm điện lớn hút electron hiđro ... số proton số nơtron C Số proton trị số điện tích hạt nhân D Số proton số electron Câu Chu kì gồm nguyên tố mà nguyên tử nguyên tố có cùng: A Số electron B Số lớp electron B Số lớp electron D Số ... Câu khẳng định sau đúng: A Trong X có cacbon, oxi hiđro B Trong X có chứa cacbon, hiđro, nitơ có oxi C Trong X có chứa oxi, hiđro, nitơ có cacbon D Trong X có chứa cacbon, oxi, hiđro nitơ Câu 35...
 • 58
 • 611
 • 0
Tuyển tập các đề ôn thi cực hay môn hóa

Tuyển tập các đề ôn thi cực hay môn hóa

Hóa học

... thành H+ O2 B/ Khử ion Cu2+ thành Cu C/ Oxi hố ion Cl- thành Cl2 D/ Oxi hố ion Cu2+ thành Cu 08 Trong dd chứa đồng thời cation : Fe2+ , Ag+ , Cu2+, Zn2+ Thứ tự điên phân cation : A/ Fe2+ , Cu2+ ... 1B,2C,3B,4C,5C,6C,7C,8C,9D,10D,11A,12B,13A,14C, 15C,16B,17D,18C,19B,20D,21D,22A,23C,24A,25D,26B,27C,28A,29D,30C,31A,32D,33D,34A,35A,36B,37B, 38A39B,40D,41C,42B,43D,44A,45C,46D,47D,48C,49B,50C ĐỀ 01 Hãy lựa chon phương ... 30 Thể tích dd HNO3 96 % (D= 1,52 g/ml ) cần dùng để tác dụng hồn tồn với lượng dư xenluloz tạo 29, 7 gam xenluloz trrinitrat : A/ 12 ,95 ml ; B/ 29, 5 ml ; C/ 2 ,95 ml ; D/ 1, 295 ml 31 Hồ tan hỗn...
 • 26
 • 511
 • 0
Bộ đề ôn thi đại học môn hóa

Bộ đề ôn thi đại học môn hóa

Cao đẳng - Đại học

... www.thanhtuan.ucoz.com Contact Us: clayquinhon@gmail.com www.thanhtuan.ucoz.com Contact Us: clayquinhon@gmail.com www.thanhtuan.ucoz.com Contact Us: clayquinhon@gmail.com www.thanhtuan.ucoz.com Contact Us: ... Us: clayquinhon@gmail.com www.thanhtuan.ucoz.com Contact Us: clayquinhon@gmail.com www.thanhtuan.ucoz.com Contact Us: clayquinhon@gmail.com www.thanhtuan.ucoz.com Contact Us: clayquinhon@gmail.com ... www.thanhtuan.ucoz.com Contact Us: clayquinhon@gmail.com www.thanhtuan.ucoz.com Contact Us: clayquinhon@gmail.com www.thanhtuan.ucoz.com Contact Us: clayquinhon@gmail.com www.thanhtuan.ucoz.com Contact Us:...
 • 25
 • 609
 • 3
de on thi dai hoc mon hoa

de on thi dai hoc mon hoa

Hóa học

... D.1,225 Cõu 39: Cú dung dch sut, mi dung dch ch cha mt loi cation v mt loi anion Cỏc loi ion c dung dch gm Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO4 2-, Cl-, CO32-, NO3- Trong dung dch ú cú dd chỳa cỏc ion sau: ... khụng no n chc B Anehit no C Xeton D Tt c u ỳng Cõu 21: 28 gam bt st ngoi khụng khớ mt thi gian thy lng tng lờn thnh 34,4gam Thnh phn % lng st ó b oxi húa l: A 99 ,9% B 60% C 81,4% D 48,8% Cõu 22: ... t chỏy hon ton hhA; thu x gam CO Vy x bng: A.3,3g B 4,4g C 6,6g D 5,6 g Cõu 48: Cho 10,6g hoón hụùp : K2CO3 vaứ Na2CO3 vaứo 12g dd H2SO4 98 % Khi lng dung dich cú giỏ tr: A 22,6g B 19, 96g C 18,64g...
 • 3
 • 461
 • 2
Đề ôn thi đại học môn Hóa 2

Đề ôn thi đại học môn Hóa 2

Cao đẳng - Đại học

... là: a 8 ,96 g b 5,6g c 11,2g d 6,72g 29/ Cho 5g Brôm có lẫn tạp chất Clo vào dung dịch chứa 1,600g KBr Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu 1,155g chất rắn khan Độ tinh khiết mẫu Brom là: a 92 ,9% b 16,3% ... SO2 4:1 X chất cho đây? a Fe2O3 b FeO c FeS d FeS2 39/ Có thể điều chế axit axetic từ 100 CanxiCacbua 96 % với hiệu suất 100%? a 80 b 85 c 96 d 90 40/ Đun nóng dung dịch chứa 27g Glucozơ với Ag2O/NH3 ... d Không có ¤ Đáp án đề thi: 1[ 1]c 2[ 1]b 9[ 1]b 10[ 1]b 17[ 1]b 18[ 1]b 25[ 1]a 26[ 1]b 33[ 1]c 34[ 1]b 41[ 1]d 42[ 1]d 49[ 1]b 50[ 1]b 3[ 1]a 11[ 1]a 19[ 1]a 27[ 1]c 35[ 1]c...
 • 4
 • 498
 • 1
Tài liệu Đề ôn tập cuối năm môn Toán lớp 5 - Dành cho HSG (Đề 2)

Tài liệu Đề ôn tập cuối năm môn Toán lớp 5 - Dành cho HSG (Đề 2)

Toán học

... 79 B; 80 D; 81 C; 82 B; 83 D; 84 D; 85 B; 86 B; 87 C; 88 C; 89 D; 90 D; 91 D; 92 C; 93 D; 94 C; 95 D; 96 C; 97 B; 98 C; 99 C; 100 A; 101 B; 102 D; 103 D; 104 B; 105 C; 106 B; 107 D; 108 D; 1 09 ... ngược dòng Câu 93 Kết phép trừ 34,582 - 5, 09 là: A 33 ,99 3 B 39, 512 Câu 94 Trong tích sau, tích gần nhất? A 41 x 0,5 B 31 x 0,18 A 24km B 10 km C 8km D 18km C 29, 512 D 29, 492 C 2,1 x 1 ,9 D 2,5 x 2,1 ... 1 19 ; - - - 27 - - - ~ 58 - - = - 89 - - - ~ 120 - / - - 28 - / - - 59 - - - ~ 90 - - - ~ 121 - / - - 29 - - - ~ 60 - - - ~ 91 - - - ~ 30 - - - ~ 61 - - = - 92 - - = - 31 - - = - 62 - - - ~ 93 ...
 • 9
 • 8,789
 • 234
Tài liệu Đề ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - mã đề 12-1 pdf

Tài liệu Đề ôn thi CĐ ĐH môn Hóa - mã đề 12-1 pdf

Cao đẳng - Đại học

... thử khác 50 Trong thể tích dung dịch axit axetic có × 106 phân tử CH3COOH, × 103 ion H+ × 103 ion CH3COO - Độ điện li axit axetic : A 0, 199 6% B 1 ,99 6% C 2% D 0,2% Trang Đề ôn thi ĐH – môn Hóa ... tác du ̣ng với Na (dư) thi thu đươ ̣c 8 ,96 lít khí (đktc) Nế u cũng cho lượng hỗn hơ ̣p tác du ̣ng với Cu(OH)2 thi có gam Cu(OH)2 bi hòa ̣ tan: A 9, 8g B 4,9g C 19, 6g D Kết khác 47 Rươ ... 24C 34A 44C 5B 15B 25A 35C 45A 6C 16C 26C 36C 46A 7D 17C 27C 37D 47C 8C 18B 28C 38C 48C 9B 19B 29C 39D 49B 10D 20A 30A 40A 50A Trang ...
 • 5
 • 365
 • 3
Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa docx

Chuyên đề ôn thi tốt nghiệp môn hóa docx

Hóa học - Dầu khí

... là: A Benzil amoni B Benzyl amoni C Hexyl amoni D Anilin 7: Phát biểu sau khơng đúng? A Amin cấu thành cách thay H amoniac hay nhiều gốc hidrocacbon B Bậc amin bậc ngun tử cacbon liên kết với ... đơn vị monosaccarit B Saccarozơ tổng hợp từ hai đơn vị monosaccarit C Phân tử khối saccarozơ gấp lần phân tử khối monosaccarit D Kích thước phân tử saccarozơ lớn gấp lần kích thước phân tử monosaccarit ... với dung dịch AgNO3 amoniac B phản ứng với NaOH với dung dịch AgNO3 amoniac C phản ứng với CuO với dung dịch AgNO3 amoniac D phản ứng với Cu(OH)2 với dung dịch AgNO3 amoniac 4: Các chất Glucozơ...
 • 95
 • 853
 • 4
Chuyên đề ôn thi đại học môn hoá

Chuyên đề ôn thi đại học môn hoá

Hóa học

... mol h p dụng 2: (ĐHQGTP.HCM – 199 9) w w w v Khi cô cạn ddA, thu 46 ,9 gam rắn Tính x,y ? m s c o Trong dung dòch Σmion dd = Σmchất tan dd m ion =• nion x M ion t m a Trong hợp chất hợp chất ie t Σm ... LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯNG ( ĐLBTKL): Có nội dung cần nhớ Trong dung dòch t x M ion a m ion = nion • M ion=Mnguyên tố tạo ion m Với: h Σmion dd = Σmchất tan dd w w w v ie t p dụngï 1: Na+ : x mol ... LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯNG ( ĐLBTKL): Có nội dung cần nhớ Trong dung dòch t x M ion a m ion = nion • M ion=Mnguyên tố tạo ion m Với: h Σmion dd = Σmchất tan dd Ví dụ 5: w w w v ie t Na+ : x mol Al3+:...
 • 320
 • 923
 • 1
chuyên đề ôn thi đại học môn hóa

chuyên đề ôn thi đại học môn hóa

Hóa học

... i ú l: A HCOONa, CHC-COONa v CH3-CH2-COONa B CH2=CH-COONa, HCOONa v CHC-COONa C CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa v HCOONa Cõu 300 Este X khụng no, m ch h , cú ... bỡnh c a cacbon M =12,011.Xỏc nh thnh ph n % cỏc ng v : A 98 % v 12% B 50% v 50% C 98 ,9% v 1,1% D 0 ,98 % v 99 ,2% E 25% v 75% Cõu 25: Kh i l ng nguyờn t trung bỡnh c a nguyờn t R l 79, 91 R cú ng ... A 16, 30, 16, 2, 29, 44 B 16, 90 , 16, 3, 39, 45 C 17, 15, 8, 3, 19, 44 D 16, 30, 16, 3, 39, 90 Cõu 12.Cõn b ng hai phng trỡnh ph n ng sau b ng phng phỏp thng b ng ion-electron: C2H2 + KMnO4 +...
 • 63
 • 465
 • 2
Đề ôn thi Cao đẳng môn Hóa khối A pot

Đề ôn thi Cao đẳng môn Hóa khối A pot

Cao đẳng - Đại học

... ch X thu ñư c lư ng mu i khan A.38 ,93 B.103,85 C.25 ,95 D.77 ,96 8, 736 = ( 0,5 (1 + 0, 28.2 ) ) = 0, 78 22, Gi i : nên : M = 7,74 + 0,5.( 1.35,5 + 0,28 .96 ) = 38 ,93 gam => ch n A Câu 45: ð t nóng ... u ki n, cho Na = 23, Al = 27) A 39, 87% B 77,31% C 49, 87% D 29, 87%  1, 75.2 − 0,  1.2 n Na = = 0,5 mol n Al =   = mol   => , Gi i : 0,5.23 %m = 100% = 29, 87% 0,5.23 + 1.27 => ch n D http://ebook.top1.vn ... NaOH 0,1M Ba(OH)2 0,2M, sinh m gam k t t a Giá tr c a m A 19, 70 B 17,73 C 9, 85 D 11,82 4, 48    0,5 ( 0,1 + 0, 2.2 ) − 22,  197 = 9, 85gam  Gi i : m =  Câu 28: Tr n l n V ml dung d ch NaOH...
 • 13
 • 252
 • 0
ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4

Tiểu học

... c) Người ta hoa đất : ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Câu khiến …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… 9) Các câu cảm sau biểu lộ cảm xúc ? a) Ồ, bạn Lan hát hay ! …………………………………………………………………………………………………………… ... 11 ) Thêm trạng ngữ vào câu sau đây: a) ………………………………………………………… b) ……………………………………………………………… trăm hoa đua nở em chơi đùa vui vẻ 12) Tìm trạng ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống : a) ……………… ………………………………………………………….,...
 • 4
 • 18,295
 • 336
ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN KHOA HỌC LỚP 4 - 2010

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN KHOA HỌC LỚP 4 - 2010

Tiểu học

... ………………………………………………………… ……………………………………… 39) Khoanh vào câu trả lời : Tại không nên để nhiều hoa tươi cảnh phòng ngủ đóng kín cửa ? a) Vì hoa tươi tỏa mùi hương làm ta khó ngủ b) Vì hoa hô hấp thụ khí ô xi, thải ... d) Tìm thức ăn, nước uống Phát nguy hiểm cần tránh Để di chuyển Tất ý 29 Nối cột A với cột B: Nhiệt đô nước đá tan là: * * 39 C Nhiệt đô thể người : * * 100 C Nhiệt độ nước sôi : * * 37 C Nhiệt ... phân ka-li Cà rốt ,khoai lang, cải củ * * cần phốt- ni-tơ Các loại rau lấy sợi * * cần nhiều ni-tơ 11.Điền vào chỗ trống : Thực vật cần không khí để…………………….và ………………………… Thi u ……………………….thực...
 • 10
 • 1,559
 • 15
Đề ôn thi đại học môn hóa học - Đề số 3 potx

Đề ôn thi đại học môn hóa học - Đề số 3 potx

Cao đẳng - Đại học

... niệm hiđrocacbon no Hiđrocacbon no là: A hiđrocacbon tham gia phản ứng thế, không tham gia phản ứng cộng B hiđrocacbon tham gia phản ứng cộng, không tham gia phản ứng C hiđrocacbon có liên kết ... kề Câu 49 Nilon–7 điều chế phản ứng ngưng tụ amino axit sau: A H2N(CH2)6NH2 B H2N–(CH2)6COOH C H2N(CH2)6NH2 HOOC(CH2)6COOH D CH3CH(NH2)COOH Câu 50 Polistiren sản phẩm phản ứng trùng hợp monome ... hiđrocacbon có liên kết đơn phân tử D hiđrocacbon vừa có liên kết ĩ vừa có liên kết ð phân tử Câu 34 Tính khối lượng etanol cần thi t để pha 5,0 lít cồn 90 Biết khối lượng riêng etanol nguyên chất...
 • 4
 • 258
 • 0
Đề ôn thi đại học môn hóa học - Đề số 7 pps

Đề ôn thi đại học môn hóa học - Đề số 7 pps

Cao đẳng - Đại học

... đây? A Nguyên tử Ne B Ion Na+ C Ion S2– D Ion O2– Câu 24 Những điều khẳng định sau đúng? A Số hiệu nguyên tử điện tích hạt nhân B Trong nguyên tử số proton số nơtron C Số proton hạt nhân số e lớp ... thức chung RH3 C Trong hợp chất, nguyên tố nhóm nitơ có số oxi hóa cao +7 D Cấu hình eelctron lớp nguyên tố nhóm nitơ ns2np3 Câu 20 Có thể dùng dãy chất sau để làm khô khí amoniac? A CaCl2 khan, ... D Na2CO3, NaOH Câu 18 Sự thủy phân muối amoni cacbonat tạo ra: A axit yếu bazơ mạnh B axit yếu bazơ yếu C axit mạnh bazơ yếu D axit mạnh bazơ mạnh Câu 19 Điều sau không đúng? A Đi từ nitơ đến...
 • 5
 • 308
 • 0

Xem thêm