cau hoi trac nghiem sinh 12 chuong 1 co dap an

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt

Tài liệu 60 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý chương V (Có đáp án) ppt

Cao đẳng - Đại học

... VII .17 . C. Hướng dẫn: 6330,7 .10 .1, 53 .10 30,35 .10 Dimaλ−−−== = =mm VII .18 . C. Hướng dẫn: 6330,5 .10 .1 10 1 0,5 .10 Dimaλ−−−== = =mm Vị trí vân sáng bậc 1: x 1 = i = 1mm ... 3 1 22,52xim⎛⎞=+ =⎜⎟⎝⎠m Khoảng cách giữa chúng: 31 2,5 1 1,5xxx mmΔ= − = −= VII .19 . B. Hướng dẫn: 6330,5 .10 .1 10 1 0,5 .10 Dimaλ−−−== = =mm Xét tỉ: 3, 5 1 3, 5 3 12 Mxi===+→ ... phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1m. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là L =13 mm. Tính số vân sáng quan sát được trên màn. A. 10 B. 11 C. 12 D. 13 VII.22. Trong thí nghiệm...
 • 8
 • 1,316
 • 9

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý Hạt nhân có đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... 4,05 .10 15 (Bq) = 1, 10 .10 5Ci.C. N0 = 5,42 .10 21 hạt; N(t) 1, 91. 10 21 hạt; H = 4,05 .10 21 (Bq) = 1, 10 .10 11 Ci.D. N0 = 5,42 .10 21 hạt; N(t) 1, 91. 10 21 hạt; H = 4,05 .10 15 (Bq) = 1, 10 .10 5Ci.34. ... gian t = 1, 5T (Theo cả hai đơn vị Bq và Ci).A. N0 = 5,42 .10 19 hạt; N(t) 1, 91. 10 21 hạt; H = 4,05 .10 10 (Bq) = 1, 10Ci.B. N0 = 5,42 .10 21 hạt; N(t) 1, 91. 10 19 hạt; H = 4,05 .10 15 (Bq) ... H0 = 13 2 .10 10 Bq ; H = 26 ,1. 10 10 Bq B. H0 = 13 2 .10 10 Ci ; H = 26 ,1. 10 10 C C. H0 = 47,5 .10 17 Bq ;H = 9, 41. 10 17 Bq D. H0 = 12 9 ,8 .10 10 Bq H = 25,7 .10 10 Bq33. Radon 22286Rn là...
 • 12
 • 7,117
 • 87

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... (DAF,DES,DEQ,DDU,DDP) 11 .In\coterms 19 90 và 2000 bao nhiêu điều kiện và bao nhiêu nhóm?a. 12 điều kiện-4 nhómb. 13 điều kiện-4 nhómc. 14 điều kiện-3 nhómd. 15 điều kiện-3 nhómĐáp án: B 12 . Điều kiện Incoterm ... thanh toán đúng thời hạn, không giao hàng đúng thời hạn)8.9. Incoterms đã sửa đổi bao nhiêu lầna. 3 b. 5c. 6d. 8Đáp án: C (6 lần sửa đổi, bổ sung: 19 53 ,19 67 ,19 76 ,19 80 ,19 90,2000) 10 .Incoterms-các ... nhận (confirmation)f. Thư chào hàng (Letter of Enquiry)g. Tất cả các câu trênĐáp án: F 11 0. 11 1. Người nhận trả giá, người mua không đồng ý thì người bán sẽ dùng loại thư nào để đáp lại? 11 2. Loại...
 • 15
 • 26,559
 • 190

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tài chính doanh nghiệp (có đáp án)

Tài chính doanh nghiệp

... 2 41. Bạn được yêu cầu đánh giá một dự án đầu tư với dòng tiền phát sinh như sau: -792$, 1. 780$, - 1. 000$. Tính toán IRR cho dự án này:thi ếu m ốc th ời gian?a. 11 ,11 %b. 11 ,11 % và 13 ,64% c. 13 ,64%d. ... gianCâu 239: Tỷ suất sinh lợi nội bộ của một dự án là bao nhiêu với chi phí đầu tư ban đầu là 12 5 $ và sản sinh dòng tiền 15 $ mỗi năm cho đến vĩnh viễn.a. 8,3%b. 10 %c. 15 %d. 12 % Câu 240: Các ... hàng/năm) d. 10 (lần đặt hàng/năm) Câu 13 4: Cho hệ số thanh toán nhanh Htt = 3, nợ ngắn hạn = 4000, hàng tồn kho = 500, tính TSLĐ vàđầu tư ngắn hạn?a. 12 5 00 b. 11 500c. 4500d. 13 500Câu 13 5: Câu...
 • 46
 • 25,543
 • 99

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( đáp án )

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng ( có đáp án )

Ngân hàng - Tín dụng

... ngân hàng - Nguồn trả nợ khác. 11 . b << Phát hành kỳ phiếu 12 . c << cấu lại nợ 13 . a << Thời han cho vay được tính là khoảng thời gian được tính từ khi khách hàng bắt ... quá a. 15 % vốn tự của tổ chức vay vốn b. 15 % vốn tự của của tổ chức tín dụng cho vay c. 15 % vốn kinh doanh của tổ chức tín dụng cho vay HỌC KINH DOANH BLOG http://kienthucquantri.tk ... suất danh nghĩa < tỷ lệ lạm phát Điển hình là vào tháng 2 năm 2008, khi lãi suất trần cho vay chỉ là 11 % thì tỷ lệ lạm phát là 15 %. Như vậy lãi suất thực âm 4%/năm HỌC KINH DOANH BLOG...
 • 22
 • 5,909
 • 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Quản trị mạng

... 99a 10 0a 10 1c 10 2b 10 3b 10 4b 10 5b 10 6c 10 7a 10 8d 10 9a 11 0a 11 1c 11 2a 11 3ac 11 4bd 11 5abc 11 6c 11 7b 11 8c 11 9a 12 0 b 12 1 c 12 2 b 12 3 a 12 4 a 12 5 a126a 12 7 c 12 8 c 12 9 ad 13 0acd 13 1ac 13 2c 13 3a 13 4ad 13 5b ... 13 6c 13 7a 13 8b 13 9a 14 0a 14 1a 14 2a 14 3a 14 4b 14 5ad 14 6c 14 7bc 14 8cd 14 9a 15 0ab 15 1ab 15 2ab 15 3abc 15 4ab 15 5a 15 6abc 15 7ac 15 8ab 15 9abcd 16 0cd 16 1abc 16 2a 16 3ab 16 4ab 16 5a 16 6abd 16 7a 16 8a 16 9a ... 16 6abd 16 7a 16 8a 16 9a 17 0a 17 1c 17 2d 17 3c 17 4a 17 5a 17 6b 17 7a 17 8a 17 9a 18 0a 18 1a 18 2a 18 3a 18 4a 18 5d 18 6a 18 7a 18 8a 18 9a 19 0a 19 1a 19 2a 19 3d 19 4a 19 5a 19 6a 19 7a 19 8a 19 9a 200a/]44L%]#5]#?=]?5F#!/-`N1N5:b=ks=&k:Q"/]44L%]#5]#?=]?5F5VO%6AMN8Œ4LL%A:i/Jca$A:Z_>-S"/]4Ž#Ž5Ž<%]4Ž#Ž<ŽH]4Ž#Ž?ŽB=]6789:/F<VOP$Q/MT//:b=kPO%6A"/]W[:/u-]%]R-[-::u->]]-:-D>=]67898JF?E:>>=//>>[Vv=-;:#LLL]G/:~_'k=h8jED,:-p;/>g8Oa'kE,s8…/‡"k%_ED,"/]...
 • 10
 • 12,963
 • 594

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn mạng máy tính (có đáp án)

Quản trị mạng

... 99a 10 0a 10 1c 10 2b 10 3b 10 4b 10 5b 10 6c 10 7a 10 8d 10 9a 11 0a 11 1c 11 2a 11 3ac 11 4bd 11 5abc 11 6c 11 7b 11 8c 11 9a 12 0 b 12 1 c 12 2 b 12 3 a 12 4 a 12 5 a126a 12 7 c 12 8 c 12 9 ad 13 0acd 13 1ac 13 2c 13 3a 13 4ad 13 5b ... 13 6c 13 7a 13 8b 13 9a 14 0a 14 1a 14 2a 14 3a 14 4b 14 5ad 14 6c 14 7bc 14 8cd 14 9a 15 0ab 15 1ab 15 2ab 15 3abc 15 4ab 15 5a 15 6abc 15 7ac 15 8ab 15 9abcd 16 0cd 16 1abc 16 2a 16 3ab 16 4ab 16 5a 16 6abd 16 7a 16 8a 16 9a ... 16 7a 16 8a 16 9a 17 0a 17 1c 17 2d 17 3c 17 4a 17 5a 17 6b 17 7a 17 8a 17 9a 18 0a 18 1a 18 2a 18 3a 18 4a 18 5d 18 6a 18 7a 18 8a 18 9a 19 0a 19 1a 19 2a 19 3d 19 4a 19 5a 19 6a 19 7a 19 8a 19 9a 200a201d 202a 203a 204a...
 • 10
 • 14,526
 • 437

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập về Internet (có đáp án) ppt

Tin học văn phòng

... 1 mạng cục bộ (LAN)oc) Kết nối qua modem od) Kết nối qua card mạngCâu 18 : Trình bày vềđịa chỉ IP. Những cấu trúc địa chỉ IP nào dướiđây là đúng ? Tại sao? oa) 10 .16 .200.300ob) 19 2 .16 8 .1. 0oc) ... TCP/IP làoa) 1 giao thứcob) 1 bộ giao thứcoc) 1 thiết bị mạngod) 1 phần mềmCâu 9: Giao thứcđược dùng chủ yếu trên Internet? Trình bày về giao thứcđó.oa) NETBEUIod) 17 2 .19 3.0.0Câu 19 : Mụcđích ... Favoriteo Add to Favoriteo Ogranize FavoriteCâu 9:Muốn xem 1 trang Web offlineđãđược lưu trên máy cục bộ thì:o Chọn biểu tượng Connection > Disconnecto Chọn File > Disconnecto Chọn Window...
 • 7
 • 26,217
 • 509

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án

Hóa dầu

... cùng lượng nguyên liệu đầu vào.Câu 11 6: Chỉ số Kuop của dầu naphten nằm trong khoảng nào:A. 11 ,7 -12 (đúng)B. 12 , 1 -12 , 6C. 11 ,5 -11 ,8D. 11 ,3 -11 ,5 Câu 11 7:Tuổi dầu càng cao thì dầu càng:a. ... KUOP = 13 (Đúng) B. KUOP = 12 C. KUOP = 11 D. KUOP = 10 Câu 73: Hệ số đặc trưng Kw cho biết dầu mỏ mang đặc tính loại Hidrocacbon nào là chủ yếu .Vậy với Kw = 10 - 10 ,5 thì dầu đang ... nhiều parafina. 10 b .11 c .12 d .13 Câu 29: Trong công nghệ FCC thì không tạo ra được chất nào sau đây?a. C2H6 b. C3H8 c. C4H 10 d.C5H 12 Câu 30: Trong các đường cong chưng cất...
 • 28
 • 7,146
 • 39

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng đáp án và giải thích

Câu hỏi trắc nghiệm thi vào ngân hàng có đáp án và giải thích

Ngân hàng - Tín dụng

... added at 11 :19 PM Previous post was at 11 :17 PM Sorry câu 44 đáp án là dTrích dẫn: http://ub.com.vn/threads/725 -Cau- hoi- trac- nghiem- thi-vao-ngan-hang -co- dap- an- va-giai-thich#ixzz1NNhpmYxme. ... trần cho vay chỉ là 11 % thì tỷ lệ lạm phát là 15 %. Như vậy lãi suất thực âm 4%/năm)d. Lãi suất danh nghĩa < tỷ lệ lạm phát 41. ROA (Return on Asset) là một trong các chỉ số quan trọng nhất đánh ... của doanh nghiệp. Theo bạn ROA cho ta thông tin nào quan trọng nhất: (ROA-tỷ suất lợi nhuận = lợi nhuận ròng/tổng tài sản)a. Tình trạng thanh khoản của doanh nghiệp b. Tỷ lệ thu nhập của doanh...
 • 14
 • 6,049
 • 236

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( đáp án)

400 câu hỏi trắc nghiệm nghệ thuật lãnh đạo ( có đáp án)

Khoa học xã hội

... khác.Đáp án:b 12 1 . Quyền lực 5 sở khác nhau là nghiên cứu của:a. Jamieson & Thomas b. Bachman, Smith &Slesingerc. Burke & Wilcox d. French & RavenĐáp án:d 12 2 . Kỹ năng ... năng quan hệ, kỹnăng hiện thưc lần lượt liên quan tới:a. con người, đồ vật, ý tưởng và khái niệmb. ý tưởng và khái niệm, đồ vật, con ngườic. đồ vật, con người, ý tưởng và khái niệmd. con ... chất.Đáp án:b 12 8 . Câu nói: “nhà quản trị là người giải quyết công việc đúng còn người lãnhđạo là người giải quyết đúng công việc” là quan điểm của:a. Kotter b. Bennis và Nanusc. Zalezik...
 • 107
 • 16,200
 • 147

Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logistics (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về logistics (có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... ‡<<<##2{<<#†2Y%<%{# 1 O!†<VY 1 @ V<<< 1% ‡< ;1 t"v<1O!†<"#<<L ... V<<%?"V 1& lt;3{2 1& lt;<< ;1 T<{< ;1 <<<<O!†<{<C49K6m8GT ‡2#<{†<< ;1 Y2# 1 { 1& lt; 1 O!†<ˆ<# 1 l: 2.$ ... 2I1WA 4O! + A1B//* + 2n [ 1 X&, [ 1 &#\SYS]M#3S#= 1 #2<)d/I1W 1& apos;WA...
 • 11
 • 3,648
 • 10

Câu hỏi trắc nghiệm môn giải phẩu học đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm môn giải phẩu học có đáp án

Y - Dược

... rối thắt lưng 11 . Vận động ; cảm giác 12 . XII ; IX,X,XI 13 . Rãnh hành cầu 14 . Động mạch nền 15 . chất xámTrang 15 Trang 1 C. Tuyến dưới hàm, tuyến dưới lưỡi, tuyến mang taiD. Tuyến mang tai, tuyến ... câu đúng: 1; 2; 5; 6; 7; 9; 12 ; 17 ; 20; 23; 24; 30; 31; 32; 34; 41; 51; 54; 57;59.Các câu sai: 3; 4; 8; 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 19 ; 21; 22; 25; 26; 27; 28; 29;33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; ... B,C, D 8. A, C, D, E 9. A, C, D, E 10 . A, B, D, E 11 . B,D 12 . A,C,D 13 . A, B, D 14 . A, D, E 15 . A, CTrang 8 16 . Rốn gan chứa các thành phần sau:A. Động mạch gan, tĩnh mạch chủ dưới, tĩnh mạch...
 • 23
 • 5,236
 • 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ năng mềm ( đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm môn kỹ năng mềm ( có đáp án)

Cao đẳng - Đại học

... quan trọng đối với bạn.d. Tất cả đều đúng 4 11 .Những ý tưởng quan trọng cần nhấn mạnh nhất được đặt….a. Ở giữa câub. hoặc ở giữa câu hoặc ở cuối câuc. Ở đầu câud. Ở giữa đoạn văn 12 . Hãy ... tưởng từ 1 cá nhân hoặc nhóm đến 1 người khác 13 . Sara đang quyết định hoặc chuẩn bị 1 thông báo để thông báo 1 qui định mới (nội quy, thủ tục) hoặc tổ chức 1 cuộc họp nhân viên để thảo luận ... và giao tiếp xã hộid. Tất cả đều sai 41. Nhận 1 tấm danh thiếp từ 1 vị khách, người thương gia đó đút nó ngay vào túi áo & hầu như không nhìn qua 1 chút nào. Vị khách đó thể rất khó...
 • 20
 • 27,548
 • 83

117 câu hỏi trác nghiệm môn Lịch Sử Đảng đáp án

117 câu hỏi trác nghiệm môn Lịch Sử Đảng có đáp án

Cao đẳng - Đại học

... gian nào? a. 10 -11 -19 31 b. 11 -11 -19 31 c. 11 -12 - 19 31 2. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh vào lúc nào? a. 18 -11 -19 30 b. 18 -10 -19 31 c. 18 -12 - 19 31 3. ... quét sạch nó đi”. Câu nói đó của Người vào thời gian nào? a. 1- 10 -19 67 b. 1- 11- 1968 c. 3 -11 -19 68 d. 3 -11 -19 69 50. ? 51. Trong chiến tranh xâm lược việt nam bao nhiêu lính Mỹ bị chết ... phá (lần thứ nhất) trên toàn bộ miền bắc nước ta vào thời gian nào? a. 1- 11- 1967 b. 1- 10 -19 68 c. 1- 11- 1968 d. 1- 11- 1969 49. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi đồng bào và chiến só cả nước nói...
 • 18
 • 2,645
 • 2

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25