Tài liệu về " hoạt động logistics " 14 kết quả

Quản trị hoạt động bán hàng cá nhân và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng ở công ty TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC.doc

Quản trị hoạt động bán hàng cá nhân và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng ở công ty TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC.doc

Quản trị kinh doanh

Quản trị hoạt động bán hàng cá nhân và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng ở công ty TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC . quản trị hoạt động bán hàng cá nhân và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng ở công ty TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC”.• MỤC TIÊU. TRỊ BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY. CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CÁ NHÂN CỦA ...
 • 48
 • 1,791
 • 22

Các giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Logistics trong giao nhận giày dép xuất khẩu bằng Container đường biển vào thị trường Mỹ trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.pdf

Các giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Logistics trong giao nhận giày dép xuất khẩu bằng Container đường biển vào thị trường Mỹ trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.pdf

Quản trị kinh doanh

Các giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Logistics trong giao nhận giày dép xuất khẩu bằng Container đường biển vào thị trường Mỹ trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam . Các giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt động Logistics trong giao nhận giày dép xuất khẩu bằng container đường biển vào thò trường Mỹ trên đòa bàn Vùng. Chương 3: Các giải pháp hoàn thiện và phát triển hoạt ...
 • 88
 • 1,101
 • 11

quản trị logistic.docx

quản trị logistic.docx

Quản trị kinh doanh

quản trị logistic . corporate logistics (logistics công ty), supply chain logistics (logistics chuỗi cung ứng), global logistics (logistics toàn cầu). Xem hình 1.1Logistics. điểm khoa học về quản trị logistics một cách hiệu quả. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và quản lý cuối thế kỉ 20 đã đưa logistics lên một
 • 12
 • 483
 • 7

phân tích hoạt động kinh doanh va chiến lược của công ty kinh doanh bán lẻ các mặt hàng điện tử tiêu dùng BEST BUY.doc

phân tích hoạt động kinh doanh va chiến lược của công ty kinh doanh bán lẻ các mặt hàng điện tử tiêu dùng BEST BUY.doc

Quản trị kinh doanh

phân tích hoạt động kinh doanh va chiến lược của công ty kinh doanh bán lẻ các mặt hàng điện tử tiêu dùng BEST BUY. . phân tích hoạt động kinh doanh va chiến lược của công ty kinh doanh bán lẻ các mặt hàng điện tử tiêu dùng BEST BUY1 . GIỚI THIỆU VỀ BEST BUY :Best Buy, . Quốc.1Trong hỗ trợ của hoạt động kinh doanh cửa hàng bán lẻ, Best Buy sử dụng các website cho mỗi thương hiệu sản phẩm ...
 • 24
 • 1,956
 • 4

Phân tích lợi nhuận và rủi ro NHTM.doc

Phân tích lợi nhuận và rủi ro NHTM.doc

Quản trị kinh doanh

phân tích hoạt động kinh doanh va chiến lược của công ty kinh doanh bán lẻ các mặt hàng điện tử tiêu dùng BEST BUY. . giữa lợi nhuận và rủi ro , nghĩa là lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng cao và ngược lại.3.1 : Các tỷ số đo lường lợi nhuận và rủi ro :Tỷ số đo lường lợi nhuận. hoạt động trong tương lai. Bằng cách vận dung các tỷ số đo lường lợi nhuận và rủi ro trong doanh nghiệp vào phân tích lợi ...
 • 20
 • 1,855
 • 12

Phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động logistics hỗ trợ và các hoạt động logistics cơ bản.doc

Phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động logistics hỗ trợ và các hoạt động logistics cơ bản.doc

Quản trị kinh doanh

Phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động logistics hỗ trợ và các hoạt động logistics cơ bản. . đây.3. Mối quan hệ giữa các hoạt động Logistics cơ bản và hoạt động Logistics hỗ trợ .Quan điểm quản trị logistics tích hợp đề cập đến việc quản lý nhiều hoạt. 3 hoạt động logistics cơ bản. Quản trị logistics muốn thành công, đòi hỏi doanh nghiệp phải phối hợp toàn bộ các hoạt động logistics cơ bản và hỗ ...
 • 23
 • 4,468
 • 12

Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính khách hàng tại sở giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.pdf

Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính khách hàng tại sở giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.pdf

Quản trị kinh doanh

Hoàn thiện hoạt động phân tích tài chính khách hàng tại sở giao dịch ngân hàng Ngoại thương Việt Nam . hoạt động phân tích tài chính khách hàng của Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động phân tích tài chính khách hàng tại Sở giao dịch Ngân hàng. thuyết về phân tích tài chính khách hàng và tình hình phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại thương ...
 • 89
 • 675
 • 0

Một số giải pháp nhằm tiếp tục khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước.doc

Một số giải pháp nhằm tiếp tục khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước.doc

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp nhằm tiếp tục khuyến khích các hoạt động đầu tư trong nước . hoạt động đầu t kết thúc, khi các kết quả đầu t đã hoạt động đến hết vòng đời của mình.- Theo đặc điểm hoạt động của các kết quả đầu t: các hoạt động đầu. Một số vấn đề chung về đầu t và khuyến khích đầu t trong nớc.Phần II: Thực trạng hoạt động khuyến khích đầu t trong nớc những năm qua.Phần III: Những giải
 • 86
 • 457
 • 0

Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TP. HCM đến năm 2010.pdf

Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TP. HCM đến năm 2010.pdf

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp phát triển cảng biển ở khu vực TP. HCM đến năm 2010 . trạng hoạt động của cụm cảng biển TP. HCM. Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành cảng biển ở khu vực TP. HCM đến năm 2010. Luận văn tốt nghiệp. khai thác hệ thống cảng biển của khu vực này tạo cơ sở để các cảng khu vực TP. HCM xây dựng kế hoạch đầu tư và phát triển các cảng một cách khoa học, hợp
 • 55
 • 376
 • 3

Một số giải pháp phát triển Logistics trong các công ty giao nhận Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.pdf

Một số giải pháp phát triển Logistics trong các công ty giao nhận Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.pdf

Quản trị kinh doanh

Một số giải pháp phát triển Logistics trong các công ty giao nhận Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh . nước ngoài trên đòa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 28 2.2.3 Các hoạt động Logistics trong các công ty giao nhận Việt Nam trên đòa bàn thành phố Hồ Chí Minh 30. trong các công ty này. + Đề xuất những giải pháp để áp dụng và phát triển Logistics trong các công ty giao nhận Việt Nam trên đòa bàn ...
 • 89
 • 1,057
 • 10

Đóng gói hàng hóa trong hoạt động logistics

Đóng gói hàng hóa trong hoạt động logistics

Quản trị kinh doanh

A. Mở đầu:Ngày nay, thuật ngữ logistics được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế như một ngành mang lại nhiều nguồn lợi to lớn. Theo Luật Thương mại Việt Nam, ... tiếp:Việc đóng gói cho hàng hóa dùng để xuất khẩu và đóng gói hàng hóa trong kinh doanh nội địa nhìn chung là có khác nhau. Vậy sự khác nhau của việc đóng ...
 • 9
 • 1,463
 • 26

Phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động logistics hỗ trợ và các hoạt động logistics then chốt

Phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động logistics hỗ trợ và các hoạt động logistics then chốt

Quản trị kinh doanh

Phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động logistics hỗ trợ và các hoạt động logistics then chốt . giữa các hoạt động Logistics cơ bản và hoạt động Logistics hỗ trợ. Quan điểm quản trị logistics tích hợp đề cập đến việc quản lý nhiều hoạt động như 1 hệ. tài thảo luận môn quản trị logistics II. Các hoạt động Logistics và mối quan hệ giữa chúng 1. Các hoạt động Logistics cơ bản và vai trò. 1.1,Dịch vụ ...
 • 18
 • 703
 • 1

VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA VIỆT NAM

VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA VIỆT NAM

Quản lý dự án

VÀI NÉT VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CỦA VIỆT NAM ThS. NGUYỄN THỊ BÌNH Viện Quy hoạch & Quản lý GTVT Trường Đại học Giao thông Vận tải Tóm tắt: Bài báo trình bày một số kết quả khảo sát chủ . lại thực trạng hoạt động logistics trong các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam theo các tiêu chí: Chi phi trung bình của hoạt động Logistics của doanh nghiệp, . nét về ...
 • 7
 • 848
 • 10

bài thảo luận logistics kinh doanh thương mại Trần Anh

bài thảo luận logistics kinh doanh thương mại Trần Anh

Quản trị kinh doanh

Vai trò của dịch vụ khách hàng trong việc tạo ra năng lực và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại. Liên hệ thực tế việc triển khai dịch vụ khách hàng của siêu thị điện máy Trần Anh. . Trần Anh là những sự kiện và chính sách kinh doanh mang tính đột phá, tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị máy vi tính như: chính sách kinh doanh. và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại. ...
 • 16
 • 3,171
 • 8
1 2 3 >