Tài liệu về " tín dụng " 12 kết quả

Luận văn tốt nghiệp về hoạt động tín dụng về ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Luận văn tốt nghiệp về hoạt động tín dụng về ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.

Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp về hoạt động tín dụng về ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. . LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÒNG GIAO DỊCH SA ĐÉC ĐỒNG THÁP. Ngân hàng phụ thuộc rất lớn vào hoạt động tín dụng. Vì những lẽ trên nên em chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng
 • 88
 • 708
 • 5

Luận văn tốt nghiệp về tình hình tín dụng của Ngân hàng.

Luận văn tốt nghiệp về tình hình tín dụng của Ngân hàng.

Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp về tình hình tín dụng của Ngân hàng. . Thương, ngân hàng khác phát hành. - Cho vay thông qua phát hành và sử dụng thẻ tín dụng. e) Thời hạn tín dụng Thời hạn tín dụng được ngân hàng và khách hàng. trên hợp đồng tín dụng. 2.1.1.3. Các hình thức tín dụng  Căn cứ vào thời hạn tín dụng: có 3 loại: - Tín dụng ngắn hạn: Là loại tín dụng có thời hạn
 • 73
 • 1,067
 • 11

Luận văn tốt nghiệp về nhu cầu vốn vay của nông hộ tại ngân hàng nông nghiệp Chợ Mới

Luận văn tốt nghiệp về nhu cầu vốn vay của nông hộ tại ngân hàng nông nghiệp Chợ Mới

Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp về nhu cầu vốn vay của nông hộ tại ngân hàng nông nghiệp Chợ Mới . hưởng đến nhu cầu vay vốn của hộ sản xuất nông nghiệp. Chương 5: một số giải pháp để đáp ứng nhu cầu vốn vay của nông hộ, giải pháp làm hài lòng khách hàng. giúp ngân hàng đánh giá chính xác hơn nhu cầu vốn của nông hộ và giúp nông hộ tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: - Phạm vi về
 • 79
 • 564
 • 0

Luận văn tốt nghiệp về rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp Song Phú

Luận văn tốt nghiệp về rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp Song Phú

Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp về rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp Song Phú . LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CHI NHÁNH SONG PHÚ . http://www.fineprint.comPhân tích rủi ro tín dụng và giải pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tam Bình chi nhánh Song Phú GVHD:
 • 86
 • 1,629
 • 12

Luận văn tốt nghiệp về rủi ro tín dụng tại VIB Cần Thơ

Luận văn tốt nghiệp về rủi ro tín dụng tại VIB Cần Thơ

Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp về rủi ro tín dụng tại VIB Cần Thơ . dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các khoản vay có vấn đề). Rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch Rủi ro danh mục Rủi ro lựa chọn Rủi ro nội tại. ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH œ Ë • LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DNVVN TẠI NGÂN HÀNG VIB- CẦN THƠ
 • 94
 • 1,398
 • 14

Luận văn tốt nghiệp về tài trợ xuất nhập khẩu ngân hàng Công thương Cần Thơ

Luận văn tốt nghiệp về tài trợ xuất nhập khẩu ngân hàng Công thương Cần Thơ

Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp về tài trợ xuất nhập khẩu ngân hàng Công thương Cần Thơ . NAMTài tr xuất nhập khẩuTài tr xuất khẩuTài tr nhập khẩuHình thứctài trợ khác1. Tài trợ vốn lưu động để thu mua, chế biến, sản xuất hàng xuất khẩu. 2.. tín dụng tài trợ xuất nhập khẩua) Đối với ngân hàngTín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng là hình thức tài trợ thương mại, thời hạn tài trợ gắn liền
 • 86
 • 950
 • 0

Luận văn tốt nghiệp về tín dụng tại ngân hàng MHB

Luận văn tốt nghiệp về tín dụng tại ngân hàng MHB

Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp về tín dụng tại ngân hàng MHB . tài luận văn tốt nghiệp của các anh (chị) khoá trước thực tập tại Ngân hàng MHB chi nhánh Cần Thơ như đề tài “Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng. TRỊ KINH DOANH ***** LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG MHB CHI NHÁNH CẦN THƠ
 • 72
 • 1,754
 • 20

Luận văn tốt nghiệp về tín dụng tại Ngân hàng thương mại

Luận văn tốt nghiệp về tín dụng tại Ngân hàng thương mại

Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp về tín dụng tại Ngân hàng thương mại . ------------------------oOo------------------------ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT NHU CẦU TÍN DỤNG CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Giáo viên hướng. ngân hàng  Tên đề tài: Khảo sát nhu cầu tín dụng của sinh viên đại học Cần Thơ đối với hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần. NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính
 • 88
 • 847
 • 2

Luận văn tốt nghiệp về tín dụng tài trợ xuất khẩu tại Ngân hàng Eximbank Cần Thơ

Luận văn tốt nghiệp về tín dụng tài trợ xuất khẩu tại Ngân hàng Eximbank Cần Thơ

Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp về tín dụng tài trợ xuất khẩu tại Ngân hàng Eximbank Cần Thơ . Đề tài luận văn: “Phân tích hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP EXIMBANK chi nhánh Cần Thơ là đề tài. tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu. Phân tích hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng EXIMBANK Chi nhánh Cần ThơChương
 • 109
 • 1,464
 • 16

Luận văn tốt nghiệp về tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Vietcombank

Luận văn tốt nghiệp về tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Vietcombank

Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp về tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Vietcombank . cho khách hàng. - Thực hiện các bút toán chuyển khoản giữa Ngân hàng với khách hàng, giữa Ngân hàng với Ngân hàng khác và với Ngân hàng trung. Khách hàng: khách hàng của ngân hàng là ai? Khách hàng là các doanh nghiệp hay cá nhân hay cả hai?. ðiều quan trọng là ngân hàng cần xác ñịnh rỏ khách hàng
 • 82
 • 15,254
 • 56

Luận văn tốt nghiệp về tình hình tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp An Giang

Luận văn tốt nghiệp về tình hình tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp An Giang

Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp về tình hình tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp An Giang . động tín dụng tại ngân hàng. – Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. –. hóa. – Tín dụng ngân hàng: là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng khác với các nhà doanh nghiệp và cá nhân. – Tín dụng nhà nước: là quan
 • 86
 • 571
 • 3

Luận văn tốt nghiệp về Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh – chi nhánh Ngô Quyền

Luận văn tốt nghiệp về Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh – chi nhánh Ngô Quyền

Tài chính - Ngân hàng

Luận văn tốt nghiệp về Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh – chi nhánh Ngô Quyền . chọn đề tài: Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh – chi nhánh Ngô Quyền . ro tín Chương 2: Nghiệp vụ xếp hạng khách hàng tại ngân hàng VPB – chi nhánh Ngô Quyền ...
 • 80
 • 711
 • 3
1 2 3 >