1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công doc

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ppt

... đạo cải cách hành chính của Chính phủTổ Thư ký(Với sự hỗ trợ của UNDP) *** Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ... chức năng quản và chỉ đạo xử chuyên môn, nghiệp vụ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các Bộ chủ quản trong lĩnh vực quản các trường đạo tạo và song trùng chức năng, nhiệmvụ quản giữa ... Từ đ : - Đối với các cơ quan trực thuộc Chính ph : + Những cơ quan có chức năng quản Nhà nước mà liên quan đếnchức năng quản nhà nước của Bộ, ngành nào thì đưa về Bộ, ngành đó quản lý. Khi...
 • 48
 • 2,287
 • 3
Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) pdf

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản và phát triển nguồn nhân lực(đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước) pdf

... cơquan Nhà nước) gồm c : - Công chức trong hệ thống hành pháp gồm: + Công chức làm công tác quản hành chính công ở các cơ quan công quyền (gọi là công chức hành chính công) , + Công chức làm công ... bộ máy nhà nước, đẩy mạnh x hộihoá các lĩnh vực sự nghiệp, dịch vụ công. - Phân biệt rõ các loại cán bộ công chức trong các lĩnh vực: hành chính (quản nhà nước) , sự nghiệp, dịch vụ công, Đảng, ... yếu của công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước đ được xác định trong nghị quyết Trung ương 8 (khoáVII). Trong 5 năm thực hiện cải cách đ có sự đổi mới quan trọng ở lĩnh vực quản và phát...
 • 78
 • 1,149
 • 0
Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài chính công doc

Tài liệu Báo cáo chuyên đề : Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản tài chính công doc

... 91-95Ik#>$801 ):: .: ):: .: ):: .: ):: ):: .: ):: .: N$/01$Lc3$Bd$@0OB$BJ1e# ;;.D DD.H ; ;:. R ;).R ;R.RPPPPhần thứ hai Cải cách ngân sách nhà nước Việt Namvà mối quan hệ với cải cách hành chính nhà nước Luật ... giảipháp tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực quản tài chính công. Bản báo cáo này gồm 6 phần : - Phần thứ nhất : Những vấn đề luận về tài chính công trong nền kinh tếthị trường ... tiêu của việc đánh giá này nhằm phân tích rõ mối quan hệ giữa cải cách hành chính nhà nước cải cách tài chính công; kết quả và các tồn tại hiệnnay trong lĩnh vực cải cách tài chính công; các...
 • 59
 • 825
 • 2
Tài liệu Báo cáo tổng hợp

Tài liệu Báo cáo tổng hợp " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước " pptx

... một: Đánh giá cải cách hành chính thời gian qua91. Chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính 91.1. Đường lối của Đảng về cải cách hành chính Nhà nước được hình thànhvà ... Nền hành chính nhà nước cho dù đ được cải 9Phần một Đánh giá cải cách hành chính thời gian qua1. chủ trương, đường lối của Đảng và nhà nước về cải cách hành chính Kết quả đạt được trong cải cách ... đạo cải cách hành chính của Chính phủTổ Thư ký(Với sự hỗ trợ của UNDP) *** Báo cáo tổng hợp: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước !!!!!!!!!!!!!!!!!!Nhóm trưởng: TS. Đinh Duy HoàCác thành...
 • 48
 • 634
 • 0
Tài liệu Đề tài:

Tài liệu Đề tài: "Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản tài chính công" ppt

... nhấtNhững vấn đề luận về tài chính công trong nền kinh tế thị tr!ờngvà những đặc tr!ng chủ yếu của tài chính công Việt Nam hiện nayI. Những vấn đề luận về tài chính công trong nền kinh ... !"#$%&#'(&#)*+)#,-$(#)(.#)/0$#'1##2334#5#2333Đơn vị : % 1996 1997 1998 199967)*#,8#'(&#9*+)#,-$(#)(.#)/0$ 2:: ;: 2:: ;: 2:: ;: 2:: ;: <=#6(&#'(&>#?.#@(A BC;D BE;F B:;G FB;31. Thuế tiểu thủ công nghiệp ngoàI ... vật).- Quản nợ trong n!ớc và n!ớc ngoài.- Quản các khoản vay của Chính phủ để cho vay lại.PPPPhần thứ hai Cải cách ngân sách nhà n!ớc Việt Namvà mối quan hệ với cải cách hành chính nhà...
 • 59
 • 786
 • 2
Tài liệu Chuyên đề:

Tài liệu Chuyên đề: "Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản và phát triển nguồn nhân lực" docx

... trở quá trình tiếp tục cải cách và mỗi khi đặt vấn5 Báo cáo đánh giá cải cách hành chính công Quản và phát triển nguồn nhân lực (Lĩnh vực 4)(Đội ngũ cán bộ công chức nhà n!ớc)Xây dựng, kiện ... bộ máy nhà n!ớc, đẩy mạnh x hộihoá các lĩnh vực sự nghiệp, dịch vụ công. - Phân biệt rõ các loại cán bộ công chức trong các lĩnh vực: hành chính (quản nhà n!ớc), sự nghiệp, dịch vụ công, Đảng, ... sau. 1. Thành tựu:Về ph!ơng diện quản l : Kết quả nổi bật là đ ban hành đ!ợc Pháp lệnh cán bộ công chức, hìnhthành khung pháp mới quản cán bộ, công chức trong thời kỳ mới.Đ ban hành những...
 • 78
 • 427
 • 0
Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý công

Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản công

... tiếp hoặc là giántiếp đều có liên quan đến vấn đề ngân sách. Vì vậy, cải cách hành chính Nhà nước có nội dung quan trọng là cải cách thể chế, cải cách bộ máy quản ngânsách, cải cách thủ tục ... doanh trong phạm vi sốvốn do doanh nghiệp quản lý. Cơ chế, chính sách quản tài chính của doanhnghiệp bao gồm những cơ chế, chính sách về vốn và quản vốn, quản tài sản, quản chi ... trở đi chính là bội chi cho đầu tư phát triển.Những cải cách tài chính - ngân sách chủ yếu đ được thực hiện trong giai đoạn này là : a, Cải cách trong lĩnh vực thu ngân sách : Đây là lĩnh vực đ...
 • 59
 • 749
 • 3
Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quản và phát triển nguồn nhân lực

... chiến lược cải cách hành chính của Chính phủ. Báo cáo đánh giá này tập trung vào các vấn đ : Quản nguồn nhânlực; tiền lương; đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức và đạo đức cán bộ công chức. ... viên chức nhà nước, người của cơ22Trên đây là đánh giá khái quát những kết quả và tồn tại của cải cách hành chính trong lĩnh vực Quản và phát triển nguồn nhân lực. Những đánh giá cụ thể ... sản xuấtkinh doanh để nhà nước chính sách và cơ chế quản phù hợp. - Trong khu vực hành chính, sự nghiệp, đ ban hành tiêu chuẩn công chức,phân cấp quản cán bộ, công chức, làm cơ sở cho...
 • 78
 • 816
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo đánh giá cải cách hành chính nhà nướcbáo cáo đánh giá cải cách hành chínhđánh giá cải cách hành chínhtiêu chí đánh giá cải cách hành chínhchỉ số đánh giá cải cách hành chínhđánh giá cải cách hành chính của vua minh mạngđánh giá cải cách hành chính nhàđánh giá cải cách hành chính của lê thánh tôngđánh giá cải cách hành chính nhà nướcđánh giá cải cách hành chính của minh mạngbáo cáo 10 năm thực hiện cải cách hành chínhbáo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chínhbộ tiêu chí đánh giá cải cách hành chínhbộ chỉ số đánh giá cải cách hành chínhbáo cáo thông tin tuyên truyền cải cách hành chínhNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ