1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Địa lý >

ma trận đề HKI ( Địa 10,11,12)

ma trận đề HKI ( Địa 10,11,12)

ma trận đề HKI ( Địa 10,11,12)

... luận : ( 6 diểm)- Số lượng câu hỏi : 3 câu ( 2 câu lý thuyết, 1 câu thực hành)- Thời gian làm bài tự luận : 30 phút ( kể cả thời gian phát đề) - Phạm vi ôn tập thuộc các chủ đề sau:Chủ đề 1/Các ... TRA HỌC KỲ I (2 010-2011) - LỚP 11(Chuẩn) 1/ Ôn tập cho phần thi trắc nghiệm: (4 điểm) -Số lượng câu hỏi :16 câu - Thời gian làm bài trắc nghiệm : 15 phút ( kể cả thời gian phát đề) - Phạm vi ... 30 phút ( kể cả thời gian phát đề) - Phạm vi ôn tập thuộc các chủ đề sau:Chủ đề 1/Tự nhiên của Hoa Kỳ 2/ Kinh tế của Hoa Kỳ3/ Quá trình hình thành và phát triển của Liên minh Châu Âu (EU)4/...
 • 3
 • 313
 • 0
Ma trận đề HKI các môn

Ma trận đề HKI các môn

... nhiên X 3 3 4 Địa lí dân cư (nâng cao) X 2 2 2 5 ĐL nông nghiệp (nâng cao) TỔNG SỐ 4 3 5 12 4. TIẾNG ANH 4.1 Khối 10: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HKI TIẾNH ANH 10 CHUẨN NĂM HỌC 2010-2011 CHỦ ĐỀ KỸ NĂNG ... nâng cao từ bài 1đến hết bài 19 o Phần tự chọn: Sử VN (3 điểm) o Phần chung: Sử TG (3 điểm), Sử VN (4 điểm) - 4 - 3. ĐỊA LÝ lớp 12: MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ I *Ghi chú: - X 1 : Câu tự chọn của chương ... CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 .0 điểm) Câu 1: (3 .0 điểm) Câu 2: (4 .0 điểm) II. PHẦN TỰ CHỌN (3 .0 điểm) Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu ( câu 3a hoặc 3b) Câu 3a: (3 .0 điểm) Câu 3b: (3 .0 điểm) 3. NỘI...
 • 21
 • 383
 • 0
Ma trận đề thi Địa 10- 2010-2011

Ma trận đề thi Địa 10- 2010-2011

... MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I (2 010 – 2011) MÔN :ĐỊA 10 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN) STT CHỦ ĐỀ NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG TỔNG SỐ 1 Chương I 2 Chương...
 • 1
 • 244
 • 0
Ma trận đề thi Địa 11- 2010-2011

Ma trận đề thi Địa 11- 2010-2011

... MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 2010 MÔN ĐỊA 11 1* Câu rèn kĩ năng. Chủ đề Mức độ nhận biết Những vấn đè về tự Biết Hiểu Vận dụng Tổng...
 • 1
 • 327
 • 0
ma tran de kiem tra Dia ly HKI

ma tran de kiem tra Dia ly HKI

... 1(0 .25) 1(2 .0) 1(0 .25) 2.5 Bài 35 . Vấn đề phát triển công nghiệp năng lợng 1(0 .25) 0.25 Bài 43. Vấn đề phát triển thơng mại . 1(0 .25) 1(3 .0) 3.25 Bài 45. Vấn đề khai thác thế mạnh ở TDMNBB 1(0 .25) ... nhành giao thông vận tải . 1(0 .25) 1(2 .0) 2.25 Bài 53. Địa lí ngành thơng mại 1(0 .25) 1(0 .25) 1(0 .25) 1(3 .0) 3.75 Tổng điểm 1.25 2.0 1.0 2.0 0.75 3.0 10.0 Ma trận đề kiểm tra . GV. Lê Văn Hùng ... hàng tiêu dùng 1(0 .5) 1(3 .0) 3.5 Bài 40 . Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải 1(0 .5) 1(0 .5) 1.0 Bài45. Vấn đề khai thác thế mạnh ở TDMNBB 1(0 .5) 1(4 .0) 4.5 Bài 46. Vấn đề chuyển dịch cơ...
 • 14
 • 1,036
 • 5
MA TRAN DE KIEM TRA VAN 10.HKI

MA TRAN DE KIEM TRA VAN 10.HKI

... ma và Xi ta sau khi đợc đoàn tụ. (HS chỉ lựa chọn để viết về một câu chuyện mà mình thích). Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Đ.A C A * A D A A D B B D D A A D C * 1(2 ) - 2(1 ) - 3(4 ( ... 16 Đ.A C A * A D A A D B B D D A A D C * 1(2 ) - 2(1 ) - 3(4 ( - 4(3 ) = ngoài là thứ tự các câu của đề, trong ngoặc là Đ.A. Ma trận đề kiểm tra - ngữ văn 10 - phần vhdg. 2 ... hùng ca nơi chiến trận và Ô - đi - xê là bài ca về khả năng chiến thắng thiên nhiên, chiến thắng lũ hung tàn nhờ trí thông minh và lòng chung thủy : A. Đúng B. Sai Ma trận đề kiểm tra - ngữ văn...
 • 2
 • 848
 • 1
Kiểm tra 1 tiết Vật lí 9 HKI - Có ma trận đề

Kiểm tra 1 tiết Vật lí 9 HKI - Có ma trận đề

... ( 1,5đ ) Mỗi câu đúng 0,5 điểm : 1 + c 2 + d 3 + a III . Điền từ thích hợp vào chỗ trống : ( 1,5đ ) Mỗi câu đúng 0,5 điểm : (1 ) : vôn kế (ampekế ) (2 ) : ampe kế (vôn kế) (3 ) : hiệu điện thế (4 ) ... = 15 ( Ω ) (0 ,5đ) b) U = I.R = I 1 .R = 0,5.15 = 7,5 (V) (0 ,5đ) c) Q 1 = 2 1 1 R .I .t = 6.0,5 2 .30.60 = 2700 (J) (0 ,5đ) Bài 3: Điện trở của đèn: R đ = 2 2 dm dm U 12 = = 24 ( ) 6 Ω P (0 ,25đ) ... = 15 ( Ω ) (0 ,5đ) b) U = I.R = I 2 .R = 0,5.15 = 7,5 (V) (0 ,5đ) c) Q 2 = 2 2 2 R .I .t = 9.0,5 2 .30.60 = 4050 (J) (0 ,5đ) Bài 3: Điện trở của đèn: R đ = 2 2 dm dm U 12 = = 24 ( ) 6 Ω P (0 ,25đ)...
 • 6
 • 2,317
 • 61
Ma trận đề kiểm tra Môn Hóa HKI

Ma trận đề kiểm tra Môn Hóa HKI

... MATRẬN HỌC KÌ I – HOÁ HỌC LỚP 12 ( 2010 -2011 ) Chủ đề Các mức độ cần đánh giá Tổng số Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ ... loại kiềm, kim loại kiềm thổ, Số câu Điểm 2 1 1 4 1,0 Tổng Số câu Điểm MATRẬN HỌC KÌ II – HOÁ HỌC LỚP 12 ( 2010 -2011 ) Chủ đề Các mức độ cần đánh giá Tổng số Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TNKQ ... Điểm 6 4 2 12 3,0 Sắt, crom, Cu, … ; các hợp chất của chúng Số câu Điểm 3 2 1 6 1,5 Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường Số câu Điểm 1 1 0,25 Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá...
 • 3
 • 3,076
 • 52
Ma trận đề kiểm tra Môn Lý HKI

Ma trận đề kiểm tra Môn Lý HKI

... ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ . KHỐI 12 Thời gian làm bài : 60 phút Trắc nghiệm khách quan ... LT • 8 câu toán *2 câu LT • 6 câu toán *20 câu LT • 20 câu toán 20 câu 5 điểm (5 0%) 12 câu 3 điểm (3 0%) 8 câu 2 điểm (2 0%) 40 câu 10 điểm GHI CHÚ PHẦN CHUNG: 1. Chưa phân bố câu lý thuyết vào các ... điện, truyền tải- biến áp. (tổng cộng 28 câu) • Bài có 1 câu: Đặc trưng vật lí của âm, Đặc trưng sinh lí của âm, máy phát điện xoay chiều, động cơ không đồng bộ 3 pha. ( tổng cộng 4 câu) ...
 • 1
 • 1,256
 • 5
Ma trận đề thi HKI khối 10

Ma trận đề thi HKI khối 10

... ax+b và Parabol 2 y ax bx c= + + (nhận biết) 2) Tìm phương trình Parabol (2 hệ số) (thông hiểu) 3) Tìm giao điểm của hai hàm số (1 hàm bậc nhất) (nhận biết) Câu III ( 2,0 điểm) 1) Giải phương trình ... biết) 2) ý 2: (thông hiểu) II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) 1. Theo chương trình chuẩn Câu Va ( 2,0 điểm) 1) Phương trình quy về bậc hai (thông hiểu) 2) Bất đẳng thức (vận dụng) Câu VIa (1 ,0 điểm) Tích ... thuyết vào bài toán cụ thể. II. MA TRẬN Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Chương I. Mệnh đề- Tập hợp (8 tiết) 1 1,0 1 1,0 Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai (8 tiết) 1 1,0 1 1,0 2 2,0 Chương...
 • 2
 • 459
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ma trận đề thi môn địa líma trận đề kiểm tra môn địa lí lớp 10ma trận đề kiểm tra địa lý 10ma trận đề địa lí 7ma trận đề kiểm tra địa lý 9ma trận đề kiểm tra môn địa lí lớp 8Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ