1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Sinh học >

KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN

KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN

KHẢ NĂNG TẠO CALLUS TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN

... đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen - Khảo sát khả năng tiếp nhận gen của giống tiềm năng nhất trong tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc, Việt Nam 2.2.1. Tạo ... chí Khoa học Phát triển 2012 Tập 10, số 4: 567-575www.hua.edu.vn KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN Phan Thị ... soát của con người. Có những năm điều kiện thời tiết bất lợi Nghiên cứu khả năng tạo callus tái sinh cây của tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen đã...
 • 9
 • 543
 • 4
BÁO CÁO

BÁO CÁO " KHẢ NĂNG TẠO CALLUS TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN " pdf

... của tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen - Khảo sát khả năng tiếp nhận gen của giống tiềm năng nhất trong tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc, Việt Nam ... chí Khoa học Phát triển 2012 Tập 10, số 4: 567-575www.hua.edu.vn KHẢ NĂNG TẠO CALLUS VÀ TÁI SINH CÂY CỦA TẬP ĐOÀN 31 GIỐNG LÚA NƯƠNG MIỀN BẮC VIỆT NAM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYỂN GEN Phan Thị ... soát của con người. Có những năm điều kiện thời tiết bất lợi Nghiên cứu khả năng tạo callus tái sinh cây của tập đoàn 31 giống lúa nương miền Bắc Việt Nam phục vụ công tác chuyển gen đã...
 • 9
 • 376
 • 0
Xác định mức năng l-ợng và protein thích hợp cho lợn con sau cai sữa ở miền Bắc Việt Nam

Xác định mức năng l-ợng protein thích hợp cho lợn con sau cai sữa ở miền Bắc Việt Nam

... Tạp chí KHKT Nông nghiệp, Tập 1, số 3/2003 Xác định mức năng lợng protein thích hợp cho lợn con sau cai sữa ở miền Bắc Việt Nam Determination of suitable energy and protein ... nghiên cứu về ảnh hởng của các mức protein, tỷ lệ năng lợng/protein đến một số chỉ tiêu sinh trởng của lợn con giống ngoại Móng cái giai đoạn sau cai sữa. 2. Nội dung phơng pháp nghiên ... khác của đàn lợn con ngoại đợc đáp ứng theo tiêu chuẩn của NRC (1998), tiêu chuẩn của lợn xác định mức năng lợng protein thích hợp Móng Cái đợc ớc tính theo tiêu chuẩn Việt Nam (Nguyn...
 • 5
 • 350
 • 0
nghiên cứu quy trình công nghệ phát triển một số giống phong lan hoàng thảo (dendrobium) tại miền bắc việt nam phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu

nghiên cứu quy trình công nghệ phát triển một số giống phong lan hoàng thảo (dendrobium) tại miền bắc việt nam phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước xuất khẩu

... lan của Việt Nam trong những năm gần đây tập trung vào một số nội dung sau: - Thu thập đánh giá một số loài địa lan thơm của miền Bắc Việt Nam - Điều tra khảo sát nguồn gen hoa lan của Việt Nam ... (Nghiên cứu sinh) : Nghiên cứu phát triển một số giống địa lan thơm ở miền Bắc Việt Nam (1996 – 2001). Đã thu thập, đánh giá nhân nhanh được một số giống hoa địa lan thơm ở miền Bắc Việt Nam ... hưởng của giá thể chế độ tưới nước đến sự sinh trưởng của một số giống lan Hoàng Thảo (Dendrobium) trồng ở miền Bắc Việt Nam 2 Tạp chí KH&CN Nông nghiệp Việt Nam ISS-1859-1558...
 • 315
 • 613
 • 2
Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

Xây dựng Chương trình đào tạo cho nhân viên ngành Thép Việt Nam phục vụ công tác áp dụng ISO 14001:2004

... huấn luyện đào tạo phục vụ công tác cải tiến Để công tác thực hiện, duy trì cải tiến liên tục HTQLMT có hiệu quả. Tổ chức cần lập kế hoạch huấn luyện đào tạo cho công nhân viên của tổ ... chương trình đào tạo phục vụ công tác áp dụng ISO 14001: 2004 GVHD: Th.S Thái Văn Nam SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 115 Bảng 5.7 : Kế hoạch huấn luyện đào tạo phục vụ công tác cải tiến ... đào tạo phục vụ công tác áp dụng ISO 14001: 2004 GVHD: Th.S Thái Văn Nam SVTH: Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trang 99 Theo dõi hiệu suất của lò đốt Nhớt dùng để bôi trơn nên thu hồi tối đa tái...
 • 150
 • 805
 • 1
đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường khả năng thu hút và hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA trong ngành giáo dục ở Việt Nam trong thời gian tới.

đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường khả năng thu hút hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA trong ngành giáo dục ở Việt Nam trong thời gian tới.

... triển của Việt Nam 2001- UNDP.15.Các đối tác phát triển của Việt Nam 2002- UNDP.16.Liên minh Châu Âu, các hoạt động hợp tác phát triển tại Việt Nam tháng 9/2003.17.Đánh giá tác động của các ... đào tạo nhân tài Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Đắc Hng NXB Chính trị Quốc gia 2002.12.Các đối tác phát triển của Việt Nam 1999- UNDP.13.Các đối tác phát triển của Việt Nam 2000- UNDP.14.Các đối tác ... nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực,nâng cao phẩm chất toàn diện của con ngời Việt Nam trong thời đại mới, thúc đẩy tiến bộ xã hội, giúp Việt Nam hội nhập khẳng định tốt hơn vị trí của mình trên...
 • 102
 • 523
 • 1
một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút và hiệu quả sử dụng nguồn vốn oda trong ngành giáo dục ở việt nam trong thời gian tới

một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút hiệu quả sử dụng nguồn vốn oda trong ngành giáo dục ở việt nam trong thời gian tới

... đối tác phát triển của Việt Nam 2001- UNDP.15.Các đối tác phát triển của Việt Nam 2002- UNDP.16.Liên minh Châu Âu, các hoạt động hợp tác phát triển tại Việt Nam – tháng 9/2003.17.Đánh giá tác ... triển, sử dụng tăng cường được năng lực của mình, giúp họ có khả năng quyết định tham gia vào quá trình biến đổi của bản thân của cả xã hội. Hơn nữa, giáo dục cũng là trọng tâm của quá trình ... giáo dục đào tạo nhân tài – Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Đắc Hưng – NXB Chính trị Quốc gia 2002.12.Các đối tác phát triển của Việt Nam 1999- UNDP.13.Các đối tác phát triển của Việt Nam 2000-...
 • 110
 • 979
 • 2
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá thực trạng vệ sinh sữa tươi tại một số điểm thu gom ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam thông qua một số chỉ tiêu vi sinh vật tồn dư kháng sinh " potx

... H NI 542 ĐáNH GIá THựC TRạNG Vệ SINH SữA TƯƠI TạI MộT Số ĐIểM THU GOM ở MộT Số TỉNH MIềN BắC VIệT NAM THÔNG QUA MộT Số CHỉ TIÊU VI SINH VậT V TồN DƯ KHáNG SINH Assessment of the Situation ... milk, the North, Vietnam. 1. đặt vấn đề Sữa l môi trờng dinh dỡng thuận lợi cho vi sinh vật phát triển vì thế việc vệ sinh bầu vú, vệ sinh dụng cụ vắt sữa v thu gom sữa, vệ sinh tay ngời vắt ... 370C/24h. Lấy khuẩn lạc điển hình từ 2 môi trờng trên cấy chuyển sang Kligler để xác định một số đặc tính sinh hóa (H2S, khả năng sinh hơi, lên men đờng gluco, lên men đờng lacto). 2.2.5....
 • 7
 • 610
 • 1
đánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của tập đoàn các giống lúa nếp ở địa phương

đánh giá khả năng kháng bệnh bạccủa tập đoàn các giống lúa nếp ở địa phương

... các giống lúa nếp ñịa phương chứa gen khả năng kháng bệnh bạc lá phục vụ cho chọn tạo giống kháng bệnh bền vững. 1.3 Yêu cầu * Khảo sát một số ñặc ñiểm nông sinh học của tập ñoàn các giống ... giống biểu hiện kháng ñược chủng này. 3. Tìm ñược 18 giống mang gen Xa4, 23 giống mang gen Xa7, 7 giống mang gen xa5, 3 giống có chứa cả 2 gen Xa4 Xa7, 3 giống có chứa cả 2 gen xa5 ... (trong ñó có khả năng kháng bệnh bạc lá lúa) - ðây chính là nguồn cung cấp gen kháng bệnh phong phú rất có ý nghĩa cho công tác chọn tạo giống kháng bệnh. ðể khai thác sử dụng nguồn gen này...
 • 131
 • 903
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp nhằm tăng cường khả năng thu hút và hiệu quả sử dụng nguồn vốn oda trong ngành giáo dục ở việt nam thời gian tớiđánh giá khả năng kháng bệnh bạc lá của tập đoàn các giống lúa nếp ở địa phươngkhả năng tạo dựng và khai thác các công cụ cạnh tranh tại các dnnvvnghiên cứu cấu trúc sâu vỏ quả đất miền bắc việt nam bằng địa chấn dò sâu và từ tellua nhằm nâng cao độ tin cậy của các dự báo thiên tai địa chấtnghiên cứu ảnh hưởng của dinh dưỡng khoáng đa lượng vi lượng đến khả năng tạo calluskhả năng tạo gel và thoái hóa của tinh bộtkhả năng sản xuất và chất lượng sữa của bò f2 nuôi tại huyện đông triều quảng ninh 67khả năng sản xuất và chất lượng sữa của bò f2 nuôi tại huyện đông triều quảng ninh           khả năng tạo dextran và levanhình3 27 tab library cung cấp khả năng chọn music và video từ cây th mục tree type menuluận văn nghiên cứu đặc tính nông sinh học các dòng giống bơ persea americana mills phục vụ công tác chọn tạo giống tại tây nguyên4 khả năng tiếp thị và trình độ mar của dn trên thị trường còn yếu kémcải tạo nâng cấp các cở sở hạ tầng phục vụ công tác giao nhận vận tải quốc tếdự báo về khả năng xuất khẩu và sức cạnh tranh của các sản phẩm đồ gỗ việt nam trên thị trường nhật bản trong thời gian tớikết quả chọn tạo và phát triển giống cây ăn quả ở miền bắc việt namNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ