1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Sinh học >

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU Bò

KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU

... khảo sát một số chỉ tiêu chất lợng thịt của Vng, Lai Sind v trâu Việt Nam. 2. VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1. Vật liệu Nghiên cứu đã tiến hnh khảo sát một số chỉ tiêu chất lợng thịt ... lớn thịt trâu tiêu thụ đợc cung cấp trực tiếp từ các lò giết mổ t nhân, không qua bảo quản hoặc chế biến. Nghiên cứu trong nớc về các chỉ tiêu chất lợng thịt trâu còn rất hạn chế, trong số ... Khoa hc v Phỏt trin 2009: Tp VII, s 1: 17-24 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI 17 KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU A Survey on Some Parameters of Beef and Buffalo Meat Quality c Lc 1 ,...
 • 8
 • 1,039
 • 5
Báo cáo

Báo cáo " Khảo sát một số chỉ tiêu chất lượng thịt trâu bò" pptx

... nhằm khảo sát một số chỉ tiêu chất lợng thịt của Vng, Lai Sind v trâu Việt Nam. 2. VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1. Vật liệu Nghiên cứu đã tiến hnh khảo sát một số chỉ tiêu chất ... Khoa hc v Phỏt trin 2009: Tp VII, s 1: 17-24 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI 17 KHảO SáT MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT TRÂU A Survey on Some Parameters of Beef and Buffalo Meat Quality c Lc1, ... 2007). Phần lớn thịt trâu tiêu thụ đợc cung cấp trực tiếp từ các lò giết mổ t nhân, không qua bảo quản hoặc chế biến. Nghiên cứu trong nớc về các chỉ tiêu chất lợng thịt trâu còn rất hạn...
 • 8
 • 699
 • 2
NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA Bò LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND Và CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK

... để hớng tới mục tiêu cải tiến chất lợng thịt đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trờng đang ngy một cao. Bi viết ny nhằm giới thiệu một số kết quả về đánh giá chất lợng thịt của Lai Sind, Brahman ... (1997) về độ dai của thịt ở các giống thịt giết mổ ở 447 ngy tuổi cho kết quả sau: Hereford, Angus đạt 54N; BBB: 59N; Brahman: 73N. Độ dai của thịt BBB sau 8 ngy giết thịt ở các các ... hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat Quality...
 • 7
 • 841
 • 2
Báo cáo

Báo cáo " Nghiên cứu một số chỉ tiêu chất lượng thịt của Lai Sind, Brahman Lai Sind và Charolais Lai Sind nuôi tại Đăk Lăk " potx

... hớng tới mục tiêu cải tiến chất lợng thịt đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thị trờng đang ngy một cao. Bi viết ny nhằm giới thiệu một số kết quả về đánh giá chất lợng thịt của Lai Sind, Brahman ... về độ dai của thịt ở các giống thịt giết mổ ở 447 ngy tuổi cho kết quả sau: Hereford, Angus đạt 54N; BBB: 59N; Brahman: 73N. Độ dai của thịt BBB sau 8 ngy giết thịt ở các các ... hc v Phỏt trin 2008: Tp VI, S 4: 331-337 I HC NễNG NGHIP H NI 331 NGHIÊN CứU MộT Số CHỉ TIÊU CHấT LƯợNG THịT CủA LAI SIND, BRAHMAN ì LAI SIND V CHAROLAIS ì LAI SIND NUÔI TạI ĐĂK LĂK Meat...
 • 7
 • 661
 • 2
Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

Bước đầu nghiên cứu, đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus Sativus L.) sản xuất trên giá thể sinh học

... giá một số chỉ tiêu chất lượng của rau mầm cải củ trắng (Raphanus sativus L. ) sản xuất trên giá thể sinh học”. 1.2. Mục tiêu của đề tài Phân tích một số chỉ tiêu về chất ... thu hoạch đến một số chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng. 3.2.1. Hàm lượng đường tổng sốBảng 6: Hàm lượng đường tổng số của rau mầm cải củ trắng.CTNgàyHàm lượng đường tổng số ... cứu ảnh hưởng của thời gian thu hoạch đến một số chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng rau mầm cải củ trắng sản xuất trên giá thể SH. - Đánh giá một số chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm của rau mầm...
 • 32
 • 1,418
 • 1
Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

Bước đầu nghiên cứu diễn biến thay đổi một số chỉ tiêu chất lượng không khí trên đất suy thoái do bị bóc lớp đất mặt trong địa bàn huyện trảng bom - đồng nai

... giá và so sánh mức độ thay đổi hàm lượngmột số chỉ tiêu không khí trên đất suy thoái dolớp đất mặt khai thác làm vật liệu xây dựng vàkhu vực đất không bóc lớp đất mặt đã được tiếnhành ... KHOA HỌC KỸ THUẬTTạp chí KHKT Nông Lâm nghiệp, số 1&2/2007 Đại học Nông Lâm Tp. HCM200BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊUCHẤT LƯNG KHÔNG KHÍ TRÊN ĐẤT SUY THOÁIDO BỊ BÓC ... cứu có thể đưa ra một số kếtluận sau:- Có sự khác nhau trong biến đổi các thông sốkhí hậu ở những vùng đất bóc lớp đất mặt (suythoái) và đất không bóc lớp đất mặt (không bòsuy thoái), nhưng...
 • 6
 • 832
 • 0
 Chiết xuất, khảo sát một số chỉ tiêu sinh hoá và đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm phối trộn giữa dịch chiết từ nhân hạt xoan chịu hạn (Azadirachtin indica A.Juss) trồng tại việt nam và cypermethr

Chiết xuất, khảo sát một số chỉ tiêu sinh hoá và đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm phối trộn giữa dịch chiết từ nhân hạt xoan chịu hạn (Azadirachtin indica A.Juss) trồng tại việt nam và cypermethr

... đích, yêu cầu - Khảo sát các chỉ tiêu sinh hóa của nhân hạt xoan chịu hạn trồng tại Việt Nam. - Chiết xuất hoạt chất sinh học từ nhân hạt xoan chịu hạn và định lượng một số hoạt chất trong sản ... Một số đặc tính lý hóa của dầu xoan chịu hạn [36] Chỉ số khúc xạ ở 40o 1,4617 – 1,4627 Tỷ trọng ở 30o 0,9087 – 0,9189 Độ chuẩn 35,8 Chỉ số iod 68,0 – 75,8 Chỉ số xà phòng hóa 193 – 204 % chất ... và một số hợp chất thuộc nhóm limonoid khác có khả năng ức chế giai đoạn trưởng thành, làm rối loạn chu kỳ sống và có thể gây chết cho đối tượng (Vijayalakshmi và ctv, 1985). 2.5 Một số công...
 • 72
 • 1,102
 • 4
Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

Phân tích Một số chỉ tiêu chất lượng nước sông Tô Lịch

... cho những hộ dân sống gần các con sông về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ nguồn nước.1.2 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước thải chủ yếu. [2] 1.2.1 Các chỉ tiêu vật lí. ... kém chất lượng. Chất rắn trong nước gồm có 2 loại: chất rắn lơ lửng và chất rắn hoà tan, và tổng 2 loại chất rắn trên gọi là tổng chất rắn .Chất rắn lơ lửng thường làm cho nước bi đục, là một ... đại lợng để đánh giá chỉ tiêu vi sinh là coliindex và trị số coli:Coliindex (chỉ số coli) là đại lợng dùng để tính số lợng trực khuẩn có trong một lít nớc thải .Chỉ số coli (colinit) là thể...
 • 33
 • 1,850
 • 15
Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản và vỗ béo bò brahman nuôi tại tuyên quang

Khảo sát một số chỉ tiêu sinh sản và vỗ béo brahman nuôi tại tuyên quang

... đàn Brahman nhập nôi 54 4.3 Khảo sát một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của đàn thịt Brahman đỏ nhập nội 55 4.3.1 Một số chỉ tiêu năng suất sinh sản của đàn nhập nội 55 4.3.2 Một số chỉ ... 2.1.5. Sản lợng thịt thịt bình quân/ngời/năm 2001-2005 Sản lợng thịt và bình quân thịt bò/ ngời/năm đợc thể hiện trên bảng 2.1 Bảng 2.1. Bình quân số lợng thịt bò/ ngời/năm Chỉ tiêu ĐVT 2001 ... trình sữa và thịt của tỉnh đ gặp rất nhiều khó khăn. Để đánh giá khả năng thích nghi, phát triển của đàn Brahman nhập nội tại Tuyên Quang chúng tôi tiến hành đề tài: Khảo sát một số chỉ tiêu...
 • 85
 • 488
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnh trà vinhkhảo sát một số chỉ tiêu vi sinh vật trên thịt gia cầm tại cơ sở giết mổ gia cầm a thuộc huyện châu thành tỉnhphân tích một số chỉ tiêu chất lượng nước4 7 kết quả khảo sát một số chỉ tiêu hệ hồng cầu ở chó mắc bệnh care4 8 kết quả khảo sát một số chỉ tiêu hệ thống bạch cầu của chó mắc bệnh carephân tích và đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm3 1 kết quả phân tích một số chỉ tiêu chất lượng của dịch chiết chlorophyll từ lá bắp cô đặc3 3 kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng chế phẩm chlorophyll sau sấy3 4 kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng chế phẩm chlorophyll sấy ở các nhiệt độ khí đầu vào khác nhau từ 100oc 140oc3 5 ảnh hưởng của tỷ lệ bổ sung maltodextrin đến một số chỉ tiêu chất lượng chế phẩm chlorophyll thu nhận từ bắp3 6 ảnh hưởng của áp suất khí nén đến một số chỉ tiêu chất lượng của chế phẩm chlorophyll sau sấy3 7 ảnh hưởng của tốc độ bơm dịch đến một số chỉ tiêu chất lượng của chế phẩm chlorophyll3 8 kết quả đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng hàm lượng chlorophyll và hoạt tính chống oxy của chế phẩm sau sấykhảo nghiệm một số giống lúa chất lượng cao có triển vọng vụ đông xuân 2009 – 2010 tại vĩnh thủy – vĩnh linh – quảng trịbước đầu tìm hiểu kỹ thuật lấy mẫu quan sát một số chỉ tiêu hình thái và cấu thành năng suất trên ô thí nghiệm cấy lúachuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ