1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Sinh học >

38 đề ôn thi tốt nghiệp môn sinh có đáp án

3 Đề ôn thi Tốt nghiệp môn Toán Có đáp án

3 Đề ôn thi Tốt nghiệp môn Toán đáp án

... + 3 34 40−⇔+−=90 5.2x 42−−2 ...
 • 12
 • 331
 • 0
Một số đề ôn thi tốt nghiệp môn toán có đáp án

Một số đề ôn thi tốt nghiệp môn toán đáp án

... Quang Một số đề ơn thi tốt nghiệp mơn Tốn đáp án Thành viên Tuổi Học Trò 123doc.org ĐỀ SỐ ( Thời gian làm 150 phút ) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số : ... 2008 đồ thị hàm số biết tiếp tuyến vng góc với đường thẳng ******************************************* ĐỀ SỐ - - Gi¸o Viªn Đỗ Minh Quang Một số đề ơn thi tốt nghiệp mơn Tốn đáp án Thành viên ... 17 - Gi¸o Viªn Đỗ Minh Quang Một số đề ơn thi tốt nghiệp mơn Tốn đáp án Cho hàm số đồ thị (C) y = − x + 2x2 Thành viên Tuổi Học Trò 123doc.org c Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) d Viết phương...
 • 25
 • 427
 • 0
22 đề ôn thi tốt nghiệp môn toán có đáp án

22 đề ôn thi tốt nghiệp môn toán đáp án

... π rl Câu 34: Đáp án đơn toán là: 1 V = Sh = 1.3 = 3 Đáp án B Sai lầm thường gặp: Nếu không đọc kĩ đề đáp án ba đáp án lại Câu 35: Gọi E trung điểm BB' Khi ( AME ) / / B ' C nên ta có: ...  ÷ x   Như đáp án đáp án C Sai lầm thường gặp: Tính toán sai dấu sau rút gọn, nhầm sang đáp án D Không nhớ công thức sai sang A Sai lầm đạo hàm x x (giống hàm e x ) sang đáp án B Câu 19: Đạo ... x + sin x ) Vậy đáp án A Lỗi sai thường gặp: Một số học sinh không kiến thức nên �� coi tích phân đạo hàm không đổi nên nhầm đáp án B Đáp án D số học sinh nhầm phép không đổi dấu sai tích...
 • 190
 • 392
 • 0
Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

Bộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán kèm đáp án

... Ơn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ SỐ ( Thời gian làm 150 phút ) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số số y = - x3 + 3x2 – 2, gọi đồ thị hàm số ( C) 1.Khảo sát biến thi n ... (3-i)3 - - Ơn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ ( Thời gian làm 150 phút ) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) 2x + Cho hàm số y = có đồ thị (C) x −1 a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị ... = { - 10 - Ơn Thi TNPT Năm 2009 ĐỀ ( Thời gian làm 150 phút ) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7điểm) Câu I (3,0 điểm) Cho hàm số y = x − 2x − có đồ thị (C) a) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị...
 • 32
 • 972
 • 7
5 đề thi thử ôn thi tốt nghiệp môn lý có đáp án

5 đề thi thử ôn thi tốt nghiệp môn đáp án

... 3D 13A 23B 33D 4D 14A 24D 34B 5C 6C 15B 16B 25B 26B 35B 36B 7C 17B 27A 37D 8A 18D 28A 38B 9A 19C 29B 39A 10A 20C 30D 40C 4C 14B 24B 34B 5D 6A 15D 16A 25B 26D 35A 36B 7B 17D 27C 37D 8B 18C 28C ... 10B 20A 30D 40A 4B 14A 24B 34B 5D 6B 15C 16C 25C 26A 35D 36A 7A 17A 27C 37C 8B 18A 28D 38B 9D 19D 29D 39D 10C 20A 30C 40D 4B 14D 24D 34B 5D 6C 15A 16D 25B 26B 35B 36C 7D 17D 27C 37C 8C 18C 28D ... 150 0 ng 1600 ng 1800 ng 2100 ng 250 0 ng KWh A 8 950 00 ng B 6 950 00 ng C 2 950 00 ng D 4 950 00 ng Cõu 36: Cun dõy cú in tr thun R v t cm L mc vo in ỏp xoay chiu u = 250 cos100t (V) thỡ cng dũng in...
 • 22
 • 868
 • 0
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG (CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG (CÓ ĐÁP ÁN)

... cao : Câu IV.b ( 2,0 điểm ) : a) 1đ Từ giả thi t ta tính : B(a;0;a), a a D(0;a;0) , A(0;0;a) , M( ; 0;a) , N(a; ;0) 2 - - Gi¸o Viªn Đỗ Minh Quang ¤n Thi tốt N GHIỆP THPT N¨m häc : 2008 - 2009 ... ******************************************* - - Gi¸o Viªn Đỗ Minh Quang ¤n Thi tốt N GHIỆP THPT N¨m häc : 2008 - 2009 ĐỀ SỐ ( Thời gian làm 150 phút ) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ... sinh quay (B) quanh trục Ox, trục Oy ***************************************** ĐỀ SỐ - - Gi¸o Viªn Đỗ Minh Quang ¤n Thi tốt N GHIỆP THPT N¨m häc : 2008 - 2009 ( Thời gian làm 150 phút ) I PHẦN...
 • 31
 • 424
 • 0
Đề ôn thi tốt nghiệp 2010 -2011( có đáp án)

Đề ôn thi tốt nghiệp 2010 -2011( đáp án)

... is a good time to get things done You might enjoy listening to music while you revise, but this can be (37) _ Can you really concentrate on two things at one time? So think (38) you turn your ... scientists think that it started to grow in two places They think that one kind of rice grew in southern Asia thousands of years ago Another kind probably grew in West Africa Other scientists think ... already dark It was time to come back to the hotel We were all thirsty and hungry We went to the hotel in silence That ended out third day in England 36 How many persons visited England last year...
 • 13
 • 260
 • 1
trắc nghiệm lý thuyết ôn thi tốt nghiệp môn Lý có đáp án

trắc nghiệm lý thuyết ôn thi tốt nghiệp môn đáp án

... phôtôn ánh sáng? Câu 17 Theo quan điểm thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Năng lượng phôtôn ánh sáng tím lớn lượng phôtôn ánh sáng đỏ A Các photôn ánh sáng đơn sắc mang lượng B Phôtôn ... ánh sáng, phát biểu sau sai? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng bị tán sắc qua lăng kính A Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc màu biến thi n liên tục từ B Ánh sáng trắng hỗn hợp vô số ánh ... phôtôn lớn bước sóng ánh sáng ứng với phôtôn lượng ánh sáng từ bên lớn B Điện trở quang điện trở giảm ánh sáng thích hợp chiếu vào D Năng lượng phôtôn ánh sáng tím nhỏ lượng phôtôn ánh sáng...
 • 34
 • 403
 • 0
BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC docx

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC PHẦN DI TRUYỀN HỌC docx

... thi tot nghiep-DDD 29 7/ ADN liên kết với prôtêin Histôn đóng xoắn NST có ý nghĩa gì? A Lưu giữ thông tin di truyền B Bảo quản thông tin di truyền C Truyền đạt thông tin di truyền D Lưu giữ truyền ... A Sinh vật nhân sơ foocmin mêtiônin nhân thực mêtiônin B Sinh vật nhân sơ mêtiônin nhân thực foocmin mêtiônin C Sinh vật nhân sơ nhân thực mêtiônin D Sinh vật nhân sơ nhân thực foocmin mêtiônin ... Hiện tượng tái tổ hợp di truyền B Những biến đổi có khả di truyền thông tin di truyền C Phiên mã sai mã di truyền D Biến đổi thường,nhưng có lợi cho phát triển cá thể mang On thi tot nghiep-DDD...
 • 47
 • 1,053
 • 27
BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC MÔI TRƯỜNG pps

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC PHẦN SINH THÁI HỌC MÔI TRƯỜNG pps

... trạng thái cân sinh học quần xã 9/ Diến nguyên sinh diễn xảy A môi trường chưa có sinh vật có loài sinh vật B môi trường hoàn toàn sinh vật C cạn D.dưới nước 10/ Môi trường sau đây, quần xã sinh ... thể 12/ Một không gian sinh thái mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển lâu dài gọi là: A giới hạn sinh thái loài loà B ổ sinh thái loài C nơi ... tác động qua lại sinh vật với sinh vật C hình tháp sinh thái sinh thái D tổng hợp nhân tố 25.Nguyên nhân định phân bố sinh khối bậc dinh dưỡng hệ sinh thái theo dạng hình tháp A sinh vật thuộc...
 • 17
 • 892
 • 5
BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 6 potx

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 6 potx

... hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học B tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học C tiến hoá tiền hóa học- tiến hoá hoá học - tiến hoá sinh học D tiến hoá tiền hóa học - tiến ... định sinh học B Tiến sinh học C Thoái sinh học D Phân hóa sinh học PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT 1/ Trình tự giai đoạn phat sinh phát triển sống trái đất A tiến hoá hoá học ... hình thành loài 19/ Sự phân loại sinh giới dựa đặc điểm về: A Hình thái,hoá sinh B Hình thái ,sinh học phân tử C Hoá sinh, sinh học phân tử D Hình thái,hoá sinh, sinh học phân tử 20/ Một loài trình...
 • 50
 • 4,390
 • 37
BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 5 pps

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 5 pps

... giúp di truyền y học phát triển: A Sinh học cá thể sinh học quần thể B Sinh học phân tử sinh học tế bào C Sinh học cá thể sinh học phân tử D Sinh học cá thể sinh học tế bào 53 / Thể ba cặp NST ... 75% C 50 % D 25% 37/ Di truyền học dự đoán bố mẹ có kiểu gen Aa x aa, alen lặn gây bệnh nằm NST thường.Xác suất sinh trai bị bệnh A 100% B 75% C 50 % D 25% 38/ Trong bệnh di truyền người bệnh thi u ... Y.Một người bị bệnh máu khó đông có bố mẹ bình thường ông ngoại họ bị bệnh máu khó đông.Khả để người em trai người bị bệnh máu khó đông là: A 100% B 50 % C 25% D 12 ,5% 49/ Bệnh mù màu đột biến...
 • 21
 • 717
 • 6
BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 4 potx

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 4 potx

... 20/ Để tạo giống, chủng vi khuẩn có khả sản xuất qui mô công nghiệp chế phẩm sinh học như: axit amin, vitamin, enzim, hoocmôn, kháng sinh , người ta sử dụng A kĩ thuật di truyền lọc cá thể B ... muốn B sở khoa học chon lọc đầu dòng sở sinh học điều luật cấm hôn nhân gần C không trì tính trạng mong muốn bố mẹ đời lai D tạo cá thể đồng hợp khác kiểu gen có giá trị khác sản xuất 42 / Ở thực ... tổ hợp D Gây biến đổi gen khác 4/ Trường hợp sau không xem sinh vật bị biến đổi gen ? A Cà chua bị bất hoạt gây chín sớm B Bò tạo nhiều hoocmôn sinh trưởng nên lớn nhanh,năng suất thịt sữa tăng...
 • 25
 • 2,640
 • 29
BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 3 ppt

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 3 ppt

... nuôi giao phối ngẫu nhiên có 32 cá thể lông đen,96 cá thể lông lang, 72 cá thể lông trắng.Tần số tương đối alen A a là: A 0 ,3 0,7 0,6 B 0,7 0 ,3 C 0,4 D 0,6 0,4 33 / Vốn gen quần thể A tổng số ... 0,16AA : 0,48Aa : 0 ,36 aa 32 / Ở loài vật nuôi, alen A qui định kiểu hình lông đen trội không hoàn toàn so với alen a qui định màu lông trắng,kiểu gen dị hợp Aa cho kiểu hình lông lang đen trắng.Một ... alen gen là: 2 ,3, 4 Số kiểu gen đồng hợp số kiểu gen dị hợp tất gen quần thể ngẫu phối nói là: A 12 36 B 24 18 36 D 24 36 C 18 23/ Một quần thể có gen I,II,III.IV ; số alen gen là:2 ,3, 4,5 Số kiểu...
 • 19
 • 607
 • 3
BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 2 pptx

BỘ ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN SINH HỌC CHƯƠNG 2 pptx

... trội tổ hợp gen đời là: A 35/ 128 B 40 /25 6 35 /25 6 C D 56 /25 6 6/ Cơ thể mang cặp gen dị hợp tự thụ tần số xuất alen trội tổ hợp gen đời là: A 28 / 128 B .28 /25 6 14 /25 6 D 8 /25 6 C 7/ Cơ thể mang cặp gen ... tính F2 là: A 25 % mắt đỏ : 25 % mắt trắng : 50% đực mắt trắng B 25 % mắt đỏ : 25 % mắt trắng : 50% đực mắt đỏ C 25 % mắt đỏ : 25 % mắt trắng : 25 % đực mắt đỏ : 25 % đực mắt trắng D 50% mắt đỏ : 25 % đực ... Bạch tạng 2: Ngón ngắn 3: Mù màu 4: Hồng cầu lưỡi liềm 5: Dính ngón tay 2- 3 6: Máu khó đông Động kinh 8: Túm lông tai Phát biểu là: 7: A 1 ,2, 3,4,5,6,8 B 2, 3,45,6,8 1 ,2, 4,5,7,8 C D 3,5,6,8 22 / Ở ruồi...
 • 51
 • 495
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: đề ôn thi tốt nghiệp môn toán có đáp ánbộ đề ôn thi tốt nghiệp môn toán có đáp ánđề ôn thi đại học môn sinh có đáp ánđề ôn thi tốt nghiệp môn sinhđề ôn thi tốt nghiệp môn sinh 2013đề thi thử tốt nghiệp môn sinh có đáp ánthi thử tốt nghiệp môn sinh co dap anđề luyện thi đại học môn sinh có đáp ánđề ôn thi đại học môn hóa có đáp ánđề ôn thi đại học môn toán có đáp ánbộ đề luyện thi đại học môn sinh có đáp áncực hayđề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 12đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh học 2013đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh 2011Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM