1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Sinh học >

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - di truyen hoc nguoi (có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - di truyen hoc nguoi (có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - di truyen hoc nguoi (có Đ/Á)

... phương di n di truyền C) Do giảm phân nên hai hợp tử đã cho ra các phôi bào giống hệt nhau về phương di n di truyền D) A B đúng Đáp án B Câu 40 Khi nhuộm tế bào của một người bị bệnh di truyền ... nguyên nhân chuẩn đoán dự phòng cho một số bệnh di truyền một số các dị tật bẩm sinh trên người C) Giúp y học tìm hiểu nguyên nhân chuẩn đoán cho một số bệnh di truyền một số bệnh tật ... nhân cơ chế của một số bếnh di truyền trong những gia đình mang đột biến Đáp án A Câu 28 Phát biểu nào dưới đây về di truyền trong y học là không chính xác: A) nhiều tật bệnh di truyền các...
 • 10
 • 1,035
 • 19
Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - cac phuong phap lai (coa ĐA)

Đề trắc nghiệm của sở GD ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - cac phuong phap lai (coa ĐA)

... sinh dục của loài khác D) Tất cả đều đúng Đáp án -D Câu 40 Hiện tượng bất thụ của cơ thể lai xa xảy ra là do: A) Bộ nhiễm sắc thể (NST) của hai loài thường khác nhau về số lượng, hình dạng cách ... giữa nhân tế bào chất của hợp tử C) Sự không tương hợp giữa bộ nhiễm sắc thể của hai loài ảnh hưởng tới sự tiếp hợp của các NST tương đồng trong kỳ đầu của lần giảm phân 1 D) Tất cả đều đúng ... D) B C đúng Đáp án C Câu 45 Trong chọn giống thực vật, thực hiện lai xa giữa loài hoang dại cây trồng nhằm mục đích A) Đưa vào cơ thể lai các gen quý về năng suất của loài dại B) Đưa vào...
 • 10
 • 631
 • 2
Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - dot bien nhan tao(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - dot bien nhan tao(có Đ/Á)

... đột biến của 5-brôm uraxin (5BU) trên AND: A) Biến đổi cặp G-X thành cặp A-T hoặc X-G B) Biến đổi cặp A-T thành cặp G-X C) Biến đổi cặp G-X thành cặp A-T D) Biến đổi cặp X-G thành cặp G-X Đáp án ... biến của Etylmêtal sunfonat (EMS) trên AND: A) Biến đổi cặp G-X thành cặp A-T hoặc X-G B) Biến đổi cặp A-T thành cặp G-X C) Biến đổi cặp G-X thành cặp A-T D) Biến đổi cặp X-G thành cặp G-X Đáp ... C) Đột biến gen đột biến NST D) Đột biến gen đột biến cấu trúc NST Đáp án C Câu 13 Cơ chế gây đột biến của 5-brôm uraxin (5BU) trên AND làm biến đổi cặp A-T thành cặp G-X là do: A) 5BU...
 • 4
 • 520
 • 2
Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - qua trinh dot bien(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - qua trinh dot bien(có Đ/Á)

... thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể A Quá trình đột biến B Quá trình giao phối C Quá trình chọn lọc tự nhiên các cơ chế cách ly D Tất cả đều đúng Đáp Án -D Câu 2 Đối với từng gen riêng ... nghiêm trọng đến sức sống sự sinh sản của cơ thể C Mặc dù đa số là có hại trong những điều kiện mới hoặc gặp tổ hợp gen thích hợp nó có thể có lợi D Tất cả đều đúng Đáp Án -D Câu 8 Đột biến nhiễm ... chủ yếu của quá trình tiến hoá do: A Ít phổ biến hơn đột biến gen B Ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sống của cơ thể C Ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản của cơ thể D Tất cả đều đúng...
 • 4
 • 323
 • 1
Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - qua trinh giao phoi(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - qua trinh giao phoi(có Đ/Á)

... tổ hợp C Trung hoà tính có hại của đột biến tạo ra những tổ hợp gen thích nghi D Tất cả đều đúng Đáp Án -D Câu 2 Yếu tố nào dưới đây làm nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hoá A Đột biến ... biến có thể đi vào các tổ hợp gen khác nhau. Qua đó giao phối có thể làm trung hoà tính có hại của đột biến góp phần tạo ra những tổ hợp gen thích nghi. Đáp Án C Câu 9 Ý nghĩa của tính đa hình ... quần thể tạo ra vô số biến dị tổ hợp. B Biến dị tổ hợp tạo ra do quá trình giao phối là nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình chọn lọc tiến hoá C Làm phân hoá khả năng sinh sản của những...
 • 2
 • 430
 • 2
Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - qua trinh hinh thanh cac dac diem thich nghi(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - qua trinh hinh thanh cac dac diem thich nghi(có Đ/Á)

... đồng loại dưới tác động của ngoại cảnh D) Quan niệm của di truyền học hiện đại về hiện tượng này đã quan niệm của Đacuyn giải thích màu sắc nguỵ trang của sâu là kết quả của quá trình chọn lọc ... phát sinh ngẫu nhiên B) Quan niệm của di truyền học hiện đại về hiện tượng này đã củng cố quan niệm của Đacuyn giải thích màu sắc nguỵ trang của sâu là kết quả của quá trình chọn lọc những biến ... phát sinh ngẫu nhiên C) Quan niệm của di truyền học hiện đại về hiện tượng này đã củng cố quan niệm của Đacuyn giải thích màu sắc nguỵ trang của sâu là kết quả của quá trình chọn lọc những biến...
 • 5
 • 456
 • 1
Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - cac phuong phap chon loc (có ĐÁ)

Đề trắc nghiệm của sở GD ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - cac phuong phap chon loc (có ĐÁ)

... Câu 2 Hệ số di truyền minh hoạ A) Tỉ trọng của hai yếu tố di truyền biến dị B) Tỉ trọng của hai yếu tố gen môi trường C) Tỉ trọng của hai yếu tố kiểu gen kiểu hình D) Tỉ trọng của hai yếu ... hưởng của toàn bộ kiểu gen lên tính trạng so với ảnh hưởng của môi trường C) Hệ di truyền cao cho thấy tình trạng phụ thuộc chủ yếu vào gen D) Hệ số di truyền cho thấy tính trạng ít phụ thuộc vào ... biến biến dị tổ hợp Đáp án B Câu 3 Phát biều dưới đây là không đúng A) Hệ số di truyền cho thấy mức độ ảnh hưởng của từng gen lên tính trạng so với ản hưởng của toàn bộ kiểu gen B) Hệ số di...
 • 5
 • 890
 • 4
Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien da boi (có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien da boi (có Đ/Á)

... dưỡng của cơ thể : A) Mang bộ NST là một số bội của n B) Bộ NST bị thừa 1 hoặc vài NST của cùng 1 cặp NST tương đồng C) Mang bộ NST là một bội số của n lớn hơn 2n D) Mang bộ NST bị thừa 1 ... đa bội dị bội: A) Đều do rối loạn phân ly của NST trong quá trình phân bào B) Đều là nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá chọn giống C) Đều chỉ xảy ra ở quá trình sinh dục D) Đều có ... bội thể dị bội: A) Đều là dạng đột biến số lượng NST B) Đều dẫn đến tình trạng mất khả năng sinh sản C) Đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng trên kiểu hình D) Đều do rối loạn phân ly của...
 • 5
 • 655
 • 6
Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien di boi(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien di boi(có Đ/Á)

... phân ly của NST giới tính phải xảy ra: A) Ở kỳ đầu của lần phân bào 1 của giảm phân B) Ở kỳ sau của lần phân bào 1 của giảm phân C) Ở kỳ đầu của lần phân bào 2 của giảm phân D) Ở kỳ sau của lần ... phân ly của NST giới tính phải xảy ra: A) Ở kỳ đầu của lần phân bào 1 của giảm phân B) Ở kỳ sau của lần phân bào 1 của giảm phân C) Ở kỳ đầu của lần phân bào 2 của giảm phân D) Ở kỳ sau của lần ... lần phân bào 1 của giảm phân B) Ở kỳ sau của lần phân bào 1 của giảm phân C) Ở kỳ đầu của lần phân bào 2 của giảm phân D) Ở kỳ sau của lần phân bào 1 của giảm phân Đáp án D Câu 34 Để có thể cho...
 • 6
 • 1,539
 • 19
Đề trắc nghiệm của sở GD và ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien gen(có Đ/Á)

Đề trắc nghiệm của sở GD ĐT Tỉnh Thừa Thiên Huế - Dot bien gen(có Đ/Á)

... trong cấu trúc di truyền ở mức phân tử (ADN,gen) B) Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã thể hiện trên kiểu hình của cơ thể C) Đột biến là những biến đổi của vật chất di truyền đã ... Câu 10 Đột biến gen phụ thuộc vào: A) Liều lượng, cường độ của laọi tác nhân đột biến B) Tác nhân đột biến C) Đặc điểm cấu trúc gen D) A,B C đều đúng Đáp án -D Câu 11 Các tác nhân đột biến ... những biến đổi sinh lý, hoá sinh trong tế bào Đáp án D Câu 6 Căn cứ vào trình tự thứ tự của các nuclêôtít trước sau đột biến của một đoạn gen, hãy cho biết dạng đột biến: Trước đột biến: A T...
 • 4
 • 741
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra đại số chương iii 6 tỉnh thừa thiên huế tiết 93đề kiểm tra đại số chương iii 6 tỉnh thừa thiên huế tiết 93 tự luậnđề kiểm tra học kì ii môn toán lớp 12 sở gd và đt đà nẵngsở gd và đt thừa thiên huế trường thpt phú bài đáp án đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 12 docxđề thi học sinh giỏi hoa 8 cua bo gd va dt cam xuyende minh hoa mon dia li ky thi thpt quoc gia cua bo gd va dtde minh hoa mon ngu van ky thi thpt quoc gia cua bo gd va dtkỳ kscl thi đại học năm học 20122013 lần 1 đề thi môn vật lý khối a sở gd và đt vĩnh phúcđề thi kì 2 môn ngữ văn lớp 7 của bộ gd và đt quỳnh lưutrách nhiệm và quyền hạn của sở gd amp đtđề trắc nghiệm môn môi trường và con ngườisở gd và dt hà tĩnhthư viện điện tử sở gd và đt nghệ antrắc nghiệm hàm số mũ và logaritkỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn tiếng anh sở gd và đt quảng ninhNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ