1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Giáo trình nghiệp vụ thuế (lý thuyết, bài tập, đáp án và câu hỏi ôn tập)

Giao trinh nghiep vu thue

Giao trinh nghiep vu thue

... pháp tạm thời cha áp dụng): - Phơng pháp trị giá giao dịch hàng hoá nhập - Phơng pháp trị giá giao dịch hàng hoá nhập giống hệt - Phơng pháp trị giá giao dịch hàng hoá nhập tơng tự - Phơng pháp trị ... http://www.ebook.edu.vn 26 Nội dung phơng pháp trị giá giao dịch hàng hoá nhập giống hệt giống nh phơng pháp trị giá giao dịch hàng hoá nhập tơng tự iii) Phơng pháp trị giá giao dịch hàng hoá nhập tơng tự Hàng ... hệ đặc biệt không ảnh hởng đến trị giá giao dịch Nếu đủ điều kiện trên, trị giá tính thuế hàng hoá nhập đợc xác định nh sau: Trị giá tính thuế = Trị giá giao dịch + Các khoản điều chỉnh tăng Các...
 • 248
 • 722
 • 2
Giáo trình nghiệp vụ thuế - KSV. Đăng Thủy docx

Giáo trình nghiệp vụ thuế - KSV. Đăng Thủy docx

... doanh nghiệp phải nộp xác định sau: Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN ) X Thuế suất thuế TNDN - Nếu doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế tương ... Chính phủ thuộc địa Pháp đặt thuế ngoại ngạch tức loại thuế gián thu thuế tiêu thụ thuốc lá, thuế rượu, thuế muối, thuế đoan (thuế quan); thuế trực thu có thuế môn bài, thuế thổ trạch Hệ thống ngân ... Thuế công thương nghiệp Thuế hàng hóa • Thuế xuất nhập • Thuế sát sinh • Thuế trước bạ • Thuế tem Trong số loại thuế thuế nông nghiệp giữ vai trò quan trọng Tuy nhiên loại thuế chưa cấu trúc...
 • 145
 • 399
 • 3
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT - Bài 1 : CÔNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CÁC BỘ ỐNG MẪU ppsx

GIÁO ÁN LÝ THUYẾT - Bài 1 : CÔNG DỤNG CẤU TẠO CÁC BỘ ỐNG MẪU ppsx

... 1: CÔNG DỤNG VÀ CẤU TẠO CÁC BỘ ỐNG MẪU I- Nhiệm vụ cấu tạo chung BOM: Nhiệm v : + Phá huỷ đất đá đáy lỗ khoan + Đựng mẫu bảo vệ mẫu + Định hướng tiến sâu cho lỗ khoan Cấu tạo chung: - Tất ống ... kim sử dụng pêrêkhốt slam có ống slam 12 III BOM khoan kim cương: 1a Cấu tạo: 1b 1a Nhíppen loại B 1b Nhíppen loại A Cần khoan Pêrêkhốt phay Ống mẫu Bộ DCMRT Lưỡi khoan kim cương 13 Công dụng chi ... hợp kim: Sơ đồ cấu tạo: 1a 1b 1a Gia mốc âm 1b Gia mốc dương Cần khoan 3a Pêrêkhốt phay Ống mẫu Lưỡi khoan hợp kim 3a 1a 1a Gia mốc âm Cần khoan 3b Pêrêkhốt slam Ống mẫu Lưỡi khoan hợp kim Ống slam...
 • 14
 • 1,222
 • 5
Giáo trình nghiệp vụ thuế ppt

Giáo trình nghiệp vụ thuế ppt

... lại hệ thống thuế nớc ta có sắc thuế sau: thuế nông nghiệp; thuế doanh thu; thuế buôn chuyến; thuế lợi tức doanh nghiệp; thuế hàng hoá; thuế sát sinh; thuế môn bài; thuế trớc bạ; thuế xuất khẩu, ... nghiệp; thuế doanh thu; thuế thuế lợi tức doanh nghiệp; thuế hàng hoá; thuế buôn chuyến; thuế sát sinh; thuế kinh doanh nghệ thuật; thuế muối; thuế rợu; thuế thổ trạch (thu thành phố thị xã); thuế ... dịch vụ chịu thuế TTĐB thuế suất thuế TTĐB Từ trên, thuế TTĐB đợc xác định nh sau: Thuế TTĐB phải nộp Giá tính thuế TTĐB = x Thuế suất thuế TTĐB 2.2.1 Giá tính thuế TTĐB Về nguyên tắc, giá tính thuế...
 • 249
 • 390
 • 3
Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn - CHƯƠNG II NHỮNG PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CẦN CÓ Ở HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH pot

Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn - CHƯƠNG II NHỮNG PHẨM CHẤT NĂNG LỰC CẦN CÓ Ở HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH pot

... dung v nghiệp vụ hướng dẫn du lịch hướng dẫn viên Các kiến thức hướng dẫn viên khối kiến thức chết cứng cần hướng dẫn khách du lich quốc tế Thông thường , với hướng dẫn viên du lịch quốc tế ... đồng nghiệp trải qua trình hành nghề CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN Phân tích đặc điểm lao động hướng dẫn viên du lịch kiến thức cần hướng dẫn viên du lịch Để công tác hướng dẫn du lịch hiệu ... nghề nghiệp bắt buộc, tri thức thiết phải hướng dẫn du lịch kiễn thức mà hướng dẫn viên phải trang bị trước phụ vụ khách du lịch Một khối lượng kiến thức nghiệp vụ khác hướng dẫn viên du lịch...
 • 21
 • 868
 • 3
Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Địa lý 6

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Địa lý 6

... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 A A D D C C A A A D D D A ... D D A B D A A B C B D B A B A C B C A A D B B B B B C A C B B B A D B D 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 A B C C D C C B C D C C D A C C ...
 • 3
 • 582
 • 0
Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Địa lý 7

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Địa lý 7

... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 C D A C B D C D D B B C A B B C B B C D A ...
 • 2
 • 477
 • 0
Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Địa lý 8

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Địa lý 8

... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 D D A B A C B D A A A B C D C D A D C D ... A A B C D C D A D C D A A A B C C A B D D C C A B B C D B B B C C D A C B 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 D B D A A C A A C C C A A D A A ...
 • 3
 • 821
 • 1
Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Địa lý 9

Đáp án 100 câu hỏi ôn tập Địa lý 9

... B B D B A D B D B B D C B D A C C B D B C A D D D C A D C C A D C 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 D B A B A B C D B D D A A B B C ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 D A C D B D B A D B...
 • 3
 • 660
 • 1
Giáo trình Nghiệp vụ thuế Phần 1 - Nguyễn Thị Liên

Giáo trình Nghiệp vụ thuế Phần 1 - Nguyễn Thị Liên

... hai Giáo trình Lý thuyết thuê Giáo trình Nghiệp vụ Thuế Theo đó, toàn nội dung lý luận chung vể' thuế trình bày Giáo trình Lý thuyết thuế; Giáo trình Nghiệp vụ Thuế trình bày nội dung vê sách thuế ... - Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29 /11 /2006 - Nghị định số 15 8/2003/NĐ-CP ngày 10 /12 /2003, Nghị định số 14 8/2004/ NĐ-CP ngày 23/7/2004, Nghị định 15 6/2005/ NĐ-CP ngày 15 /12 /2005 Chính ... gian xuất giáo trình Nghiệp vụ thuế năm 2005 đến nay, có nhiều thay đổi sách thuế Bởi vậy, năm 2008, Học viện Tài định tái có sửa chữa, bổ sung Giáo trình Nghiệp vụ thuế Giáo trình Nghiệp vụ thuê...
 • 20
 • 310
 • 4
Giáo trình Nghiệp vụ thuế Phần 2 - Nguyễn Thị Liên

Giáo trình Nghiệp vụ thuế Phần 2 - Nguyễn Thị Liên

... việc miễn giảm thuế SDĐNN Thông tư số 1 12/ 2003/TT-BTC ngày 19/11 /20 03 Bộ Tài hướng dẫn việc miễn giảm thuế SDĐNN từ năm 20 03 đến năm 20 10 theo Nghị định sô" 129 /20 03/NĐ-CP ngày 0 3-1 1 /20 03 Chính phủ ... hồ sơ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp cho chi cục thuê nơi có đất chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp Học viện tài chímh 26 1 GIÁO TRÌNH NGHIỆP vụ THUẾ HỒ sơ khai thuế SDĐNN Tờ khai thuế sử dụng ... khuyên khích thâm canh tăng vụ Sự đầu tư vào thâm canh nông nghiệp không đem lại hiệu trước Học viện tài 24 5 GIÁO TRÌNH NGHIỆP vụ THUẾ mắt mà đem lại hiệu lâu dài Nếu sách thuế không đảm bảo tính...
 • 20
 • 228
 • 2
Giáo trình nghiệp vụ thuế (lý thuyết, bài tập, đáp án và câu hỏi ôn tập)

Giáo trình nghiệp vụ thuế (lý thuyết, bài tập, đáp án câu hỏi ôn tập)

... khẩu, Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt - Thuế đánh vào thu nhập như: Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế thu nhập cá nhân - Thuế đánh vào tài sản: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - Thuế đánh vào ... tiếp vào thu nhập 1.3.2 Phân loại theo đối tượng chịu Thuế - Thuế đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ như: Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng - Thuế đánh vào sản phẩm hàng hóa như: Thuế ... quan thuế Năm toán thuế tính theo năm dương lịch Thời hạn nộp toán thuế chậm không 60 ngày, kể từ ngày 31 tháng 12 năm toán thuế - Cơ sở có hàng hóa gia công sở nhận gia công phải toán thuế với...
 • 156
 • 559
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình nghiệp vụ quản lý khách sạndownload giáo trình nghiệp vụ thuếgiáo trình nghiệp vụ thuế học viện tài chínhgiáo trình nghiệp vụ quản lý nhà hànggiáo trình nghiệp vụ quản lý và kế toán kho bạc nhà nước dùng trong các trường đại họcgiáo trình nghiệp vụ văn phòng thương mại tập 2dáp an và câu hỏi lý thuyết hóa vô cơđáp án và câu hỏi môn lập trình hướng đối tượngđáp án và câu hỏi trắc nghiệm môn lập trình hướng đối tượngdap an va cau hoi bai tho khi con tu hu sgk ngu van 8nghiệp vụ ngân hàng thương mại lý thuyết bài tậpgiáo trình cơ học lý thuyết bài tậpgiáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mạigiáo trình nghiệp vụ ngân hàng trung ươngquy trình nghiệp vụ quản lý thư việnNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật