1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Công nghệ - Môi trường >

nghiên cứu các thành phần trong hệ thống pin mặt trời làm việc độc lập

Các thành phần của Hệ thống thông tin

Các thành phần của Hệ thống thông tin

... t h th ng thông tin s d i, ph n c ng, ph n m m, m ng ngu n d li th c hi n vi c nh p, x lý, xu t, , ki m soát trình chuy n i d li u thành s n ph m thông tin HTTT bao g m ngu n l c (thành ph n) ... trình x lý d li u thành thông tin Nh p d li u vào: u tiên quy trình, d li u vào có , xác vi c x lý thông tin m i có ý ngh a n trung tâm có X lý d li u thành thông tin: vai trò quy nh quy trình ... i thành ph n nh p x lý c a h th m b o r ng k t qu ú c th c hi n 11/04/2009 Bài gi ng HTTT KT&QL • c x lý thông tin ph bi n: X lý theo lô/m (Batch Processing): Các giao d ch di n ra, (thông tin) ...
 • 44
 • 1,945
 • 3
Các thành phần của hệ thông tin quang

Các thành phần của hệ thông tin quang

... THNG THễNG TIN QUANG CHNG 1: S LC V H THNG THễNG TIN QUANG 1.1 Lch s phỏt trin ca h thng thụng tin quang Nh chỳng ta ó bit thụng tin quang hc ó cú t lõu i Cho ti th k 18 thụng tin quang hc theo ... thụng tin ln) thỡ cn thit cú tr m lp Tớn hiu Tớn hiu O O E E K Cỏp quang Cỏp quang S trm lp 1.3 ng dng v u nhc im ca h thng thụng tin quang Nhng ng dng ca si quang - Si quang c ng dng thụng tin ... si quang ó v ang c s dng rng rói lnh vc thụng tin v cỏc mc ớch khỏc Chng II Cỏc thnh phn ca h thng thụng tin quang 2.1 Lý thuyt chung v quang dn 2.1.1 C s quang hc S truyn ỏnh sỏng trờn si dn quang...
 • 121
 • 812
 • 4
Nghiên cứu ổn định động trong hệ thống điện

Nghiên cứu ổn định động trong hệ thống điện

... đầu sang chế độ xác lập • Nghiên cứu ổn định động nghiên cứu khả HTĐ khôi phục lại chế độ làm việc ban đầu sau bị kích động lớn B.PHƯƠNG PHÁP DIỆN TÍCH – Hệ thống ổn định phần diện tích dương ... 2.Phương pháp phân đoạn liên tiếp A.ĐỊNH NGHĨA • Các nhiễu lớn hệ thống điện thường xảy là:ngắn mạch,đóng cắt phần tử lưới điện, tăng giảm tải đột ngột .hệ thống điện cần phải chuyển từ chế độ xác ... P...
 • 16
 • 1,429
 • 7
XÁC THỰC các THÀNH PHẦN TRONG hệ THỐNG PAC để CHỐNG lừa dối và lợi DỤNG

XÁC THỰC các THÀNH PHẦN TRONG hệ THỐNG PAC để CHỐNG lừa dối và lợi DỤNG

... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Nguyễn Thế Hùng XÁC THỰC CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG PAC ĐỂ CHỐNG LỪA DỐI VÀ LỢI DỤNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Mạng truyền thông ... thêm nhiều cách thức khác để thành lập mạng botnet lớn cách nhanh chóng Theo cách này, Attacker thường khai thác lỗi phần mềm, lợi dụng tin thói quen không an toàn người sử dụng máy tính để cài đặt ... + Sử dụng lọc (Filter) router để chặn gói tin DDoS + Dùng chế ‘lan tỏa ngược’ để đẩy nhiệm vụ lọc cho router gần Attacker + Sử dụng số giải thuật để nâng cao hiệu suất chống lừa dối, lợi dụng...
 • 47
 • 407
 • 0
CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN

... trình XLTT • Hệ thống xử lý thông tin thủ công • Hệ thống xử lý thông tin tin học hóa phần Hệ thống xử lý thông tin tin học hóa đồng 12/12/13 Bài giảng HTTT KT&QL Hệ thống xử lý thông tin thủ công ... tăng lên chưa đảm bảo đồng thông tin HT 12/12/13 Bài giảng HTTT KT&QL Hệ thống xử lý thông tin tin học hóa đồng • Đây giai đoạn phát triển cao trình XLTT • Trong hệ thống, người ta sử dụng mạng ... độ tin cậy hệ thống thông tin cách sử dụng nhiều thiết bị dự phòng mạng, thiết bị có khả thay thiết bị vận hành gặp cố Tiết kiệm chi phí Vì xử lý thực máy chủ nhìn chung giá thành toàn hệ thống...
 • 25
 • 1,172
 • 5
Tài liệu Luậnvăn:

Tài liệu Luậnvăn: "Nghiên cứu các thành phần hoá học và sự thay đổi của chúng trong nước dưới đất, để từ đó có biện pháp bảo vệ và khai thác một cách hợp lý nguồn tài nguyên này" doc

... vực II Mục tiêu đề tài Nghiên cứu thành phần hoá học thay đổi chúng nước đất, để từ biện pháp bảo vệ khai thác cách hợp nguồn tài nguyên III Nhiệm vụ đề tài SVTH: ĐOÀN MINH NHÂN Trang Tiểu ... tích thành phần hoá học nước đất góp phần làm sáng tỏ trạng chất lượng nước đất khu vực quận Bình Tân Ý nghĩa thực tiễn Những kết nghiên cứu đề tài sở cho công tác khai thác quản nguồn nước ... chứa nước trầm tích Pliocen chia làm hai phần riêng biệt Phần phía bề dày thay đổi từ 5,5m – 31,2m, thành phần gồm bột sét, sét Lớp khả chứa nước, thực tế lớp cách nước Pleistocen nằm bên Phần...
 • 55
 • 734
 • 0
Luận văn Tối ưu công suất trong hệ thống pin mặt trời

Luận văn Tối ưu công suất trong hệ thống pin mặt trời

... -1) H U TE Trong l C H : 5.2.2 5.2.2.1 : : [10,11,13,14] -1 P&O: -N t -N - N u gi n áp - N u gi n áp, công su t sau ti p n áp n áp, công su n áp, công su 5.2.2.2 12, 13, 14] n áp, công su c gi ... s Rs Rp Các công th a pin PV th c t bao g m c a Rs Rp I = I SC - I exp 2.3.3 q( V + I.RS ) V + I.RS -1 kT RP C H 2.3.2 ng (2.3) : H U TE c tính c a pin PV b chi u sáng, nhi , hi v pin PV b ng ... II- III- Nghiên c u gi i thu m công su t c H U TE - MSHV: 1081031003 C H Chuyên ngành: Kiên giang xu t gi i thu t dò tìm công su t c i cho h pin m t tr i i cho h pin m t tr i 15 - 09 - 2011 IV-...
 • 150
 • 835
 • 1
LUẬN VĂN:XÁC THỰC CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG PAC ĐỂ CHỐNG LỪA DỐI VÀ LỢI DỤNG doc

LUẬN VĂN:XÁC THỰC CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG PAC ĐỂ CHỐNG LỪA DỐI VÀ LỢI DỤNG doc

... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Nguyễn Thế Hùng XÁC THỰC CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG PAC ĐỂ CHỐNG LỪA DỐI VÀ LỢI DỤNG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Mạng truyền thông ... thêm nhiều cách thức khác để thành lập mạng botnet lớn cách nhanh chóng Theo cách này, Attacker thường khai thác lỗi phần mềm, lợi dụng tin thói quen không an toàn người sử dụng máy tính để cài đặt ... + Sử dụng lọc (Filter) router để chặn gói tin DDoS + Dùng chế ‘lan tỏa ngược’ để đẩy nhiệm vụ lọc cho router gần Attacker + Sử dụng số giải thuật để nâng cao hiệu suất chống lừa dối, lợi dụng...
 • 45
 • 401
 • 0
Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin nghiên cứu các thành phần cấu trúc trong ngôn ngữ SeRQL

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin nghiên cứu các thành phần cấu trúc trong ngôn ngữ SeRQL

... đạt suy luận CG, từ xây dựng nên thành phần ngôn ngữ truy vấn tri thức đồ thị ý niệm tương ứng Luận văn nghiên cứu thành phần cấu trúc ngôn ngữ SeRQL, đề nghị cách ánh xạ chúng vào thành phần đồ ... phương pháp để đạt mục tiêu đề Cấu trúc chương sau: Chương trình bày chi tiết thành phần cấu trúc ngôn ngữ SeRQL Mục 2.2, 2.3 trình bày thành phần ngôn ngữ SeRQL Các tính nâng cao trình bày mục ... RDF&RDFS Để thực điều này, nghiên cứu thành phần ngôn ngữ SeRQL kết hợp với việc khai thác sức mạnh diễn đạt, suy luận CG, từ xây dựng nên thành phần ngôn ngữ CG tương ứng Ngôn ngữ CG cần phải biểu...
 • 79
 • 645
 • 0
TỐI ưu CÔNG SUẤT TRONG hệ THỐNG PIN mặt TRỜI

TỐI ưu CÔNG SUẤT TRONG hệ THỐNG PIN mặt TRỜI

... in 2.3 .Pin quang i n PV : Pin quang in s dng cht bỏn dn bin i ỏnh sỏng thnh in nng K thut to pin PV rt ging vi k thut to cỏc linh kin bỏn dn nh transistor, diode Nguyờn liu dựng lm pin PV cng ... TấN TI: TI U CễNG SUT TRONG H THNG PIN MT TRI II- NHIM V V NI DUNG: Nghiờn cu gii thut track im cụng sut -cc i cho h pin mt tri - xut gii thut dũ tỡm cụng sut cc i cho h pin mt tri III- NGY GIAO ... Hỡnh 2- Nguyờn lý hot ng pin quang in [6] 16 Hỡnh 2- S mch n gin ca pin PV[6] 16 Hỡnh 2- Dũng in ngn mch v in ỏp h mch ca pin quang in [6] 17 Hỡnh 2- Mụ hỡnh pin PV thc t [6] ...
 • 174
 • 640
 • 6
CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG ĐHKK TRUNG TÂM LÀM LẠNH GIÁN TIẾP

CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG ĐHKK TRUNG TÂM LÀM LẠNH GIÁN TIẾP

... Hướng dẫn thiết kế hệ thống ĐHKK – PGS.TS Nguyễn Đức Lợi CÁC THIẾT BỊ TRONG HT ĐHKK TRUNG TÂM VỚI CHẤT TẢI LẠNH LÀ NƯỚC I CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG: 1.1 Sơ đồ ngun lý: - Cụm máy lạnh Chiller - ... thêm hệ thống gia nhiệt nước dùng sưởi ấm 32 1.7 HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG NƯỚC LẠNH: - Loại hồi trực tiếp hồi ngược : Do trở lực nhánh hệ thống ống hồi trực tiếp khơng đồng nên ta sử dụng hệ thống ... tụ thành lỏng, qua van tiết lưu hạ áp suất nhiệt độ mơi chất lạnh để làm lạnh nước - Nước lạnh bơm đưa đến FCU để làm lạnh khơng khí phòng Nước lạnh sau trao đổi nhiệt nóng lên quay TBBH để làm...
 • 49
 • 935
 • 4
TỔNG QUAN về MẠNG GSM và các THÀNH PHẦN TRONG hệ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

TỔNG QUAN về MẠNG GSM và các THÀNH PHẦN TRONG hệ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG

... CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MẠNG GSM VÀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 1.1 GIỚI THIỆU VỀ MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM 1.1.1 Hệ thống thông tin di động toàn cầu (GSM) GSM trước biết ... TMSI thay đổi MS cập nhật lại vị trí 1.3 MẠNG BÁO HIỆU VÀ CÁC KHÍA CẠNH MẠNG 1.3.1 Các giao thức báo hiệu hệ thống GSM Mạng thông tin di động GSM sử dụng hệ thống báo hiệu số (báo hiệu kênh chung) ... triển thêm vài mạng khác Đến Việt Nam có ‐ 3- nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobile, Gmobile Mạng thông tin di động GSM mạng thông tin di động số Cellular gồm nhiều ô (cell) Cell đơn vị nhỏ mạng, có...
 • 75
 • 1,301
 • 1
Các thành phần của 1 CN Mối quan hệ giữa các thành phần này Ý nghĩa của việc nghiên cứu các thành phần này trong quá trình nhập khẩu CN.

Các thành phần của 1 CN Mối quan hệ giữa các thành phần này Ý nghĩa của việc nghiên cứu các thành phần này trong quá trình nhập khẩu CN.

... học CN phần thưởng xứng đáng Quốc tế hóa hoạt động khoa học CN * Liên hệ Việt Nam Các thành phần CN? Mối quan hệ thành phần này? Ý nghĩa việc nghiên cứu thành phần trình nhập CN Ý nghĩa thành phần ... tốt phần kỹ thuật phần người Có thể gọi thành phần phần tổ chức (Orgaware ký hiệu O) * Mối quan hệ thành phần công nghệ Một CN hoàn chỉnh bao gồm thành phần Các thành phần công nghệ có quan hệ ... nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ) lĩnh hội, thích nghi, cải tiến làm chủ công nghệ * Ý nghĩa việc nghiên cứu thành phần trình nhập CN Trình bày chuỗi phát triển thành phần CN? Ý nghĩa việc...
 • 10
 • 2,351
 • 56
Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất quang điện của pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang

Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất quang điện của pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang

... hiệu suất, lên tới 66%[11] đề tài này, tổng hợp nghiên cứu tính chất quang điện pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang Chấm lượng tử CdSe chọn dễ dàng tổng hợp độ rộng vùng cấm thay đổi ... nano CdSe ►Chế tạo màng TiO2 -CdSe nghiên cứu tính chất quang màng ►Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang khảo sát tính chất điện pin PHẦN I: TỔNG QUAN CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ CHẤM LƯỢNG TỬ Huỳnh ... IV-VI, chấm lượng tử chứa từ 100-1000 nguyên tử (hình 1.1), chẳng hạn chấm lượng tử CdS ,CdSe, ZnS, ZnSe… Hình 1.1: Cấu trúc chấm lượng tử: (a) Cấu trúc chấm lượng tử CdSe; (b) Chấm lượng tử có...
 • 74
 • 708
 • 0
SLIDE thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời làm việc độc lập

SLIDE thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời làm việc độc lập

... quan hệ thống điện lượng mặt trời  Pin mặt trời gọi pin quang điện thiết bị ứng dụng hiệu ứng quang điện bán dẫn (thường gọi hiệu ứng quang điện – quang dẫn) để tạo dòng điện chiều từ ánh sáng mặt ... COMPANY LOGO www.themegallery.com IV, Thiết kế lắp ráp mô hình Mô hình hệ thống lượng mặt trời làm việc độc lập COMPANY LOGO www.themegallery.com IV, Thiết kế lắp ráp mô hình Mạch nghịch lưu Mạch ... bày: Tổng quan hệ thống điện lượng mặt trời Giới thiệu biến đổi bán dẫn, mạch nạp ắc quy, tính toán máy biến áp Thiết kế phần cứng, phần mềm mạch điều khiển Thiết kế lắp ráp mô hình Kết luận COMPANY...
 • 26
 • 1,624
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: các thành phần trong hệ thống data centercác thành phần trong hệ thống máy tínhcác thành phần trong hệ thống khí néncác thành phần trong hệ thống chính trịphân tích các thành phần trong hệ thống1 1 2 mô hình các thành phần trong hệ thống mailcác thành phần trong hệ thốngcác thành phần trong hệ thống wdmchức năng của các thành phần trong hệ thống biopkicác thành viên trong hệ thống phân phối hàng tiêu dùngkhuyến khích các thành viên trong hệ thống phân phốithành phần trong hệ thống h323các thành phần của hệ thống phần mềmcác thành phần của hệ thống adslnghiên cứu các thành phần của giá trị thương hiệuNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM