1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kinh tế >

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện EA KAR Tỉnh Đăk Lăk

Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện - Tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia

Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện - Tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Thông tin khoa học và Công nghệ quốc gia

... triển khoa học công nghệ nh công nghệ sinh học, công nghệ sạch, công nghệ bảo quản chế biến vào nông nghiệp nông thôn. Phát triển dịch vụ nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho lu thông hàng ... tiểu thủ công nghiệp nông thôn mà bao gồm các bộ phận sản xuất công nghiệp dịch vụ có tính chất công nghiệp hoặc phục vụ công nghiệp của thợ thủ công chuyên nghiệp không chuyên nghiệp, ... vào nông nghiệp để công nghiệp hoá nông thôn thờng dẫn đến nông nghiệp bị khai thác quá mức. Công nghiệp nông thôn hình thành phát triển cùng với các hoạt động thơng mại dịch vụ nông nghiệp, ...
 • 94
 • 627
 • 2
Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện - tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia

Cung cấp thông tin điện tử khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện - tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia

... đề " cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn Huyện - Tỉnh Quảng Ninh của Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia& quot; trong ... điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp của Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ Quốc gia. Chương III : Giải pháp cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục ... NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN - TỈNH QUẢNG NINH I) Những thuận lợi khó khăn trong việc cung cấp thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện - tỉnh...
 • 79
 • 690
 • 3
Giải pháp phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện phù mỹ, tỉnh bình định

Giải pháp phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện phù mỹ, tỉnh bình định

... về phát triển nông nghiệp Chương 2. Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Chương 3. Phương hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp của huyện Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG ... nguồn lực cho phát triển nông nghiệp của huyện. + Chỉ ra ñược mặt mạnh, yếu kém trong phát triển nông nghiệp của huyện. + Kiến nghị ñược các giải pháp phát triển nông nghiệp của huyện thời ... trị sản xuất nông nghiệp. 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN QUỐC VINH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ MỸ, TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên...
 • 13
 • 678
 • 3
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện sa thầy, tỉnh kon tum

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện sa thầy, tỉnh kon tum

... về phát triển nông nghiệp. - Phạm vi nghiên cứu: Phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; trong ñó nông nghiệp ñược hiểu theo nghĩa rộng bao gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp ... về phát triển nông nghiệp, ñề tài ñi phân tích, ñánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp của Huyện Sa Thầy. Từ ñó ñề xuất các giải pháp ñẩy mạnh phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Sa ... luận về phát triển nông nghiệp Chương 2 trình bày thực trạng phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Sa Thầy Chương 3 ñề xuất một số giải pháp ñẩy mạnh phát triển nông nghiệp của huyện Sa Thầy...
 • 13
 • 419
 • 1
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện trà bồng, tỉnh quảng ngãi

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện trà bồng, tỉnh quảng ngãi

... Cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp Chương 2. Thực trạng phát triển nông nghiệp của huyện Trà Bồng Chương 3. Phương hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp của huyện Trà Bồng Kết luận ... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN VĂN SƯƠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 ... cứu phát triển nông nghiệp ; + Xác định được tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp của huyện Trà Bồng; + Chỉ ra được mặt mạnh, yếu kém trong phát triển nông nghiệp...
 • 13
 • 543
 • 0
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện sa thầy, tỉnh kon tum

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện sa thầy, tỉnh kon tum

... về phát triển nông nghiệp. - Phạm vi nghiên cứu: Phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; trong ñó nông nghiệp ñược hiểu theo nghĩa rộng bao gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp ... TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY, TỈNH KON TUM 2.1. CÁC YẾU TỐ TỰ NHIÊN, KINH TẾ – XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN SA THẦY 2.1.1. Điều kiện tự nhiên Sa ... luận về phát triển nông nghiệp Chương 2 trình bày thực trạng phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Sa Thầy Chương 3 ñề xuất một số giải pháp ñẩy mạnh phát triển nông nghiệp của huyện Sa Thầy...
 • 13
 • 484
 • 0
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện trà bồng, tỉnh quảng ngãi

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện trà bồng, tỉnh quảng ngãi

... Cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp Chương 2. Thực trạng phát triển nông nghiệp của huyện Trà Bồng Chương 3. Phương hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp của huyện Trà Bồng Kết luận ... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRẦN VĂN SƯƠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ BỒNG, TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Kinh tế phát triển Mã số : 60.31.05 ... cứu phát triển nông nghiệp ; + Xác định được tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp của huyện Trà Bồng; + Chỉ ra được mặt mạnh, yếu kém trong phát triển nông nghiệp...
 • 13
 • 372
 • 0
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện đạ têh tỉnh lâm đồng

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện đạ têh tỉnh lâm đồng

... thực hiện đề tài phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng. 2. Mục tiêu của đề tài- Làm rõ nội hàm về phát triển nông nghiệp. Xác định tiêu chí phát triển nông nghiệp. - Đánh ... Định hướng phát triển nông nghiệp huyện Đạ Tẻh3.2.1 Quan điểm, mục tiêu phát triển nông nghiệp huyện Đạ Tẻh3.2.1.1 Quan điểm phát triển - Phát triển phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế ... đề lý luận cơ bản về phát triển nông nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp huyện Đạ TẻhChương 3: Định hướng và những giải pháp phát triển nông nghiệp huyện Đạ TẻhCHƯƠNG 1NHỮNG...
 • 26
 • 623
 • 1
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện hòa vang, thành phố đà nẵng

... THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 . Các yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển nông nghiệp huyện Hòa Vang. 2.1.1. Điều kiện tự nhiên của huyện 2.1.1.1. ... luận phát triển nông nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2005 ñến năm 2010. Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển ... của sản xuất nông nghiệp. 1.2. Nội dung và tiêu chí phát triển nông nghiệp 1.2.1 Nội dung phát triển nông nghiệp (1) Phát triển về quy mô sản xuất nông nghiệp Phát triển nông nghiệp thể hiện...
 • 26
 • 748
 • 0
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện khánh vĩnh, tỉnh khánh hòa

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện khánh vĩnh, tỉnh khánh hòa

... xây dựng kết cấu hạ tầng; phát triển một nền nông nghiệp hàng hoá theo hướng bền vững là rất cần thiết.Đề tài Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà” hoàn thành sẽ ... vững.1.2.1.2. Nội dung phát triển nông nghiệp Trên cơ sở khái niệm phát triển nông nghiệp đã được xây dựng, chúngta cần làm rõ nội hàm của sự phát triển đó. Cụ thể, nội dung phát triển nông nghiệp bao gồm ... điểm phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh- Phát triển nông – lâm – thuỷ sản của huyện phải được thực hiện trongmối quan hệ hữu cơ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển...
 • 26
 • 401
 • 0
Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện phú thiện, tỉnh gia lai

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện phú thiện, tỉnh gia lai

... liên quan ñến phát triển nông nghiệp. + Phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp huyện trong thời gian qua. + Đề xuất các giải pháp phát triển nông nghiệp huyện trong thời gian tới. 3. ... thực tiển về Phát triển nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. b. Phạm vi nguyên cứu + Giới hạn: Nội dung nguyên cứu những vấn ñề về phát triển sản xuất nông nghiệp từ ñó ... về phát triển nông nghiệp. 2 + Không gian: Đề tài nguyên cứu các vấn ñề phát triển nông nghiệp tại ñịa bàn huyện Phú Thiện. + Thời gian: Đề tài nguyên cứu các giải pháp về phát triển nông...
 • 13
 • 485
 • 4
luận văn: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HOÀ pot

luận văn: PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HOÀ pot

... tầng; phát triển một nền nông nghiệp hàng hoá theo hướng bền vững là rất cần thiết.Đề tài Phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà hoàn thành sẽ là cơ sở lý luận ... trạng phát triển nông nghiệp huyện Khánh VĩnhChương 3: Những giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp huyện Khánh Vĩnh đến 2015 và tầm nhìn 2020.CHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP1.1. ... ĐÀO TẠOĐẠI HỌC ĐÀ NẴNGTRẦN ĐỨC HOÀNPHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀNHUYỆN KHÁNH VĨNH, TỈNH KHÁNH HOÀChuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾĐà Nẵng...
 • 26
 • 545
 • 2
Nghiên cứu phát triển sản xuất lúa lai tại huyện ea kar, tỉnh đăk lăk

Nghiên cứu phát triển sản xuất lúa lai tại huyện ea kar, tỉnh đăk lăk

... 2.2.1.Tình hình phát triển sản xuất lúa lai trên thế giới. 18 2.2.2. Tình hình phát triển sản xuất lúa lai tại Việt Nam 22 2.2.3. Tình hình ñầu tư cho nghiên cứu phát triển lúa lai 36 2.2.4. ... thực tiễn phát triển sản xuất lúa lai. - ðánh giá thực trạng sản xuất lúa lai tại huyện Ea Kar. - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng ñến kết quả sản xuất lúa lai. - ðịnh hướng và ñề xuất các giải ... giải pháp phát triển sản xuất lúa lai trên ñịa bàn huyện Ea Kar 1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1. ðối tượng nghiên cứu - Là các vấn ñề liên quan ñến phát triển sản xuất lúa lai thương...
 • 124
 • 756
 • 8
Thực trạng và đề xuất giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

Thực trạng và đề xuất giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động có đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện mỹ hào, tỉnh hưng yên

... trạng ñề xuất giải pháp giải quyết việc làm cho người lao ñộng ñất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ phát triển công nghiệp trên ñịa bàn huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên . 2. Mục ñích, yêu ... ðánh giá thực trạng ñời sống, việc làm tạo việc làm cho lao ñộng bị thu hồi ñất nông nghiệp phục vụ các dự án phát triển công nghiệp trên ñịa bàn huyện Mỹ Hào; ðề xuất các giải pháp nhằm ... của huyện 38 2.2.2. Tình hình thu hồi ñất nông nghiệp phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên ñịa bàn huyện 38 2.2.3. Thực trạng giải quyết việc làm cho người lao ñộng có...
 • 111
 • 416
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: định hướng phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện tân hiệpmột số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênphân tích tình hình cho vay đến hộ nông dân của ngân hàng nông nghiệp amp phát triển nông thôn trên địa bàn huyện thanh chươngluận văn đề tài tình hình phát triển nông nghiệp trên địa bàn xã2 3 bảng cơ cấu vốn đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện theo ngành giai đoạn 2009 2013phân tích thực trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyệnthực hiện chính sách phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnhluận văn tốt nghiệp đánh giá hiệu quả và đề xuất hướng sử đất nông lâm nghiệp hợp lý trên địa bàn huyện krông pak tỉnh dak lakdoanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện chư sê tỉnh gia lailuận vănđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đông sơn tỉnh thanh hoáthực trạng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện can lộc tỉnh hà tĩnhđánh giá và định hướng các hệ thống sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn huyện việt yên tỉnh bắc giangthuc trang va dinh huong su dung dat san xuat nong nghiep tren dia ban huyen huong son tinh ha tinhgiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn huyện kim bảng tỉnh hà namthực trạng và giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện dồn đổi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lâm thao tỉnh phú thọBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ