1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học tự nhiên >

Đánh giá chất lượng môi trường nước mặt và đề xuất các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ở tỉnh Quảng Ninh

đánh giá chất lượng và đề xuất các giải pháp quản lý, sản xuất nước uống đóng chai

đánh giá chất lượng đề xuất các giải pháp quản lý, sản xuất nước uống đóng chai

... thác nước ngầm Đồ án tốt nghiệp GVHD : Th.S Thái Văn Nam chất lượng đề xuất các giải pháp quản lý, sản xuất nước uống đóng chai tạithành phố Hồ Chí Minh”.2. MỤC TIÊU− Đánh giá chất lượng nước ... : Th.S Thái Văn Nam lượng, hệ thống quản qui trình sản xuất mặt hàng nước uống đóng chai. Quađó đề xuất các giải pháp quản qui trình sản xuất nước uống đóng chai tạithành phố Hồ ... tích chất lượng nước uống đóng chai. − Tổng hợp các kết quả phân tích đưa ra đánh giá về chất lượng nước uống đóng chai tại thành phố Hồ Chí Minh.− Tìm hiểu về qui trình quản sản xuất nước...
 • 78
 • 920
 • 7
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ sắt trại cau, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ sắt trại cau, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

... trên, đề tài Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Mỏ sắt Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhằm mục đích đánh giá hiện ... đánh giá hiện trạng môi trường, đề xuất các giải pháp quản môi trường giúp cải thiện môi trường khu vực mỏ nâng cao hiệu quả quản mỏ Sắt Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. ... 2006, Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản môi trường hoạt động khai thác tại mỏ Apatit Lào Cao 2. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Thái Nguyên 2009-2011 3. UBND thị trấn Trại...
 • 8
 • 2,034
 • 59
Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan và đề xuất các giải pháp quản lý

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan đề xuất các giải pháp quản

... cầu của quá trình phát triển. Điều này đã Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại Thành phố Vĩnh Yên đến môi trường sông Phan đề xuất các giải pháp ... việc lựa chọn thực hiện Đề tài Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố Vĩnh Yên đến sông Phan đề xuất các giải pháp quản là rất cần thiết. ... hệ giữa sông Phan với thành phố Vĩnh Yên phân tích thực trạng diễn biến chất lượng môi trường nước sông Phan do tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Đề xuất các giải pháp nâng...
 • 10
 • 1,054
 • 1
Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh và đề xuất các giải pháp quản lý loại chất thải này

Khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh đề xuất các giải pháp quản loại chất thải này

... tái sản sinh con người Các quá trình phi sản xuất Các hoạt động quản Các hoạt động giao tiếp đối ngoạiCHẤT THẢI SINH HOẠT Khóa luận tốt nghiệpKhối lượng rác thải sinh hoạt ngày càng ... tế - hội, sự thay đổi tính chất tiêu dùng trong các đôthị các vùng nông thôn. Trong đó các nguồn chủ yếu phát sinh chất thải baogồm: - Từ các khu dân cư (chất thải sinh hoạt) . - Từ các ... Trần Hiếu Nhuệ, Quản chất thải rắn, NXB xây dựng, 2001)1.2.2. Phân loại rác thải a.Phân loại theo mức độ nguy hại99 Khóa luận tốt nghiệpCTRSH: Chất thải rắn sinh hoạt TN-MT: Tài nguyên môi...
 • 81
 • 2,859
 • 11
Báo cáo

Báo cáo " ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN NƯỚC MẶT TỈNH LÂM ĐỒNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG " pdf

... kinh tế cho phù hợp bảo vệ môi trƣờng trong sạch cho cuộc sống. Đề tài Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp quản theo hướng phát triển bền vững đƣợc thực ... quản tài nguyên nƣớc.  Nguồn nhân lực năng lực cán bộ quản tài nguyên nƣớc quản môi trƣờng chƣa đáp ứng nhu cầu hiện nay. Các giải pháp quản tổng hợp tài nguyên nƣớc mặt Quản ... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu  Đánh giá tài nguyên nƣớc mặt diễn biến chất lƣợng nƣớc mặt tỉnh Lâm Đồng. Đánh giá công tác quản tổng hợp nguồn nƣớc mặt tỉnh Lâm Đồng.  Đề...
 • 6
 • 1,204
 • 17
Khóa luận : Đánh giá chất lượng nước thải tại một số bệnh viện trên địa bàn TPHCM và đề xuất các giải pháp quản lý và xử lý phù hợp

Khóa luận : Đánh giá chất lượng nước thải tại một số bệnh viện trên địa bàn TPHCM đề xuất các giải pháp quản xử phù hợp

... lượng nước thải. Từ đó, đề xuất các giải pháp quản xử phù hợp. 1.6.2. Phương pháp thực tiễn Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài đã sử dụng một số phương pháp sau:  Thu thập số liệu, ... trạng nước thải rất khó khăn trong việc quản lý. Vì vậy, em đã chọn phương pháp đánh giá chất lượng nước thải theo WQI để xác định chất lượng nước thải qua các năm 2006, 2009, 2011 xác ... hiện nay tại các bệnh viện 2.1.4.1. Tình hình nước thải tại các bệnh viện nước thải bệnh viện đã được xử nhưng tỷ lệ đạt không cao, do vẫn còn đục, chứa đựng nhiều chất hữu cơ, chứa...
 • 65
 • 752
 • 0
Đánh gía chất lượng nước thải tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp quản lý và xử lý phù hợp ppt

Đánh gía chất lượng nước thải tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đề xuất các giải pháp quản xử phù hợp ppt

... tại một số bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay …………………………………… 53 5.2. Đề xuất phương pháp quản vấn đề nước thải tại các bệnh viện hiện nay.55 5.3. Đề xuất các phương pháp xử ... tại một số bệnh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện nay …………………………………… 53 5.2. Đề xuất phương pháp quản vấn đề nước thải tại các bệnh viện hiện nay.55 5.3. Đề xuất các phương pháp xử ... việc đánh giá chất lượng nước thải tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) là rất cần thiết nhằm xác định được tình hình thực trạng nguồn nước thải đề xuất những giải...
 • 88
 • 595
 • 1
Luận văn công nghệ môi trường Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

Luận văn công nghệ môi trường Đánh giá hiện trạng đề xuất các giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa

... tâm thành phố Nha Trang. Chương 4 : CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI TP. NHA TRANG Để phục vụ cho việc đề ra các giải pháp quản chất thải rắn, rất cần thiếtxem xét hiện trạng quản ... tận dụng thành tài nguyên thiên nhiên.Khi lựa chọn các phương pháp xử chất thải rắn cần xem xét các yếu tố sau:- Thành phần tính chất chất thải rắn sinh hoạt - Tổng lượng chất thải rắn cần ... nghiệp+ Từ các hoạt động xây dựng đô thị+ Từ các trạm xử nước thải từ các đường ống thoát nước của thành phố 2.3. Phân loại chất thải rắn :Việc phân loại chất thải rắn là một công việc khá...
 • 99
 • 888
 • 9
Áp dụng mô hình breeze ISCST3 để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng không khí cho KCN nhơn trạch i

Áp dụng mô hình breeze ISCST3 để đánh giá mức độ ô nhiễm đề xuất các giải pháp quản chất lượng không khí cho KCN nhơn trạch i

... trạng gi i pháp quản ô nhiễm không khí các KCN Nhơn Trạch. Góp phần tạo cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng gi i pháp quản ô nhiễm không khí t i các KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.1.7.2 ... trúc cơ sở tiếp cận để gi i quyết b i toán phát tán ô nhiễm. Chúng bao gồm: hình gi i tích (mô hình Gauss), hình số, hình thống kê hình vật lý. Ba lo i hình đầu tiên là hình ... CÁC GI I PHÁP QUẢN LÝ M I TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CHO KCN NHƠN TRẠCH I & II5.15.25.35.4HOÀN THIỆN CƠ CẤU TỔ CHỨC HỆ THỐNG QUẢN LÝ M I TRƯỜNG VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT BẢO VỆ M I TRƯỜNGQUY HOẠCH KCN...
 • 407
 • 970
 • 11
báo cáo thực tập tốt nghiệp: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI PHƯỜNG QUANG TRUNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

báo cáo thực tập tốt nghiệp: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG THU GOM, VẬN CHUYỂN ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI PHƯỜNG QUANG TRUNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

... rác thải lại càngphải quan tâm nhiều hơn. Nắm bắt được tình hình trên nên em đã chọn làm đề tài thực tập: Đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển đề xuất các biện pháp quản chất thải rắn ... nguyên Môi trường gồm có: 1 trưởng phòng, 2 phótrưởng phòng các chuyên viên, cán sự.?<X< Y7CO/-8ZT07[O Đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển đề xuất các giải pháp các giải ... các giải pháp quản chất thải rắn sinh hoạt tại phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. ?<\< 0:P/-K0]K80E507N/?<\<?<0:P/-K0]K80O80JKC^D7NO Thu thập kế thừa...
 • 18
 • 1,796
 • 17
nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan và đề xuất các giải pháp quản lý

nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan đề xuất các giải pháp quản

... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐÀO DUY HƯNG NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA, CÔNG NGHIỆP HÓA TẠI THÀNH PHỐ VĨNH YÊN ĐẾN MÔI TRƯỜNG SÔNG PHAN ... từ quá trình sinh hoạt, chăn nuôi của các khu dân cƣ Vì vậy việc lựa chọn thực hiện Đề tài Nghiên cứu, đánh giá ảnh hƣởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố Vĩnh Yên đến ... chất thải rắn 66 3.4. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản môi trƣờng sông Phan 69 3.4.1. Thực trạng các biện pháp quản 69 3.4.2. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản...
 • 84
 • 545
 • 1
Điều tra, đánh giá bổ sung các nguồn gây ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ - sông Đáy (Đánh giá n105512

Điều tra, đánh giá bổ sung các nguồn gây ô nhiễm đề xuất các giải pháp quản lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ - sông Đáy (Đánh giá n105512

... TRƯỜNG NƯỚC SÔNG NHƯẸ - SÔNG ĐÁY (Đánh giá ngưỡng chịu tải đề xuất các giải pháp quản lý, khắc phục tình trạag ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ - Đáy) HÀ NỘI, 1 2-2 010CHƯƠNG 3. ĐẺ XUÁT CÁC GIẢI ... GIẢI PHÁP QUẢN L Ỳ, KHẮC PHỤC ô NHIỄMMÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG NHUỆ - SÔNG ĐẢY 263.1. ĐÊ XƯẨT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚCSÔNG NHUỆ - SÔNG ĐÁY 263.1.1. Đề xuất xây dựng các ... ô i tr ư ờ n g th ự c h i ệ n v ớ i tê n n h i ệ m v ụ m ớ i là Điều tra, đảnh giá bổ sung các nguồn gây ô nhiễm đề xuất các giải pháp quản lý, khắc phục tình trạng ó nhiễm môi trường nước...
 • 43
 • 556
 • 0
Đánh giá mức độ ô nhiễm nước mặt và đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng nước sông, hồ trên địa bàn quận đống đa, thành phố hà nội

Đánh giá mức độ ô nhiễm nước mặt đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng nước sông, hồ trên địa bàn quận đống đa, thành phố hà nội

... trạng chất lượng nước các dòng sông, nước các hồ trên địa bàn Quận, phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm các dòng sông, các hồ; - Các nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt Dự báo mức độ ô nhiễm ... ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ XUÂN HỢI ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM NƯỚC MẶT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG, HỒ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ... Trịnh Thị Thanh, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá mức độ ô nhiễm nước mặt đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước sông, hồ trên địa bàn quận Đống Đa, TP. Nội . 2. Mục tiêu...
 • 106
 • 1,000
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt xã an thịnh huyện lương tài tỉnh bắc ninh và đề xuất các giải pháp quản lý loại chất thải nàyáp dụng mô hình breeze iscst3 để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng không khí cho kcn nhơn trạch iđánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho quận tân bình tp hcmđánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại các chung cư trên địa bàn quận bình thạnhđánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãiđánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố hạ long tỉnh quảng ninhnghiên cứu hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 7phương pháp đánh giá chất lượng môi trường nước mặt theo tcmtcác chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường nướccác thông số đánh giá chất lượng môi trường nướcthông số đánh giá chất lượng môi trường nướcđánh giá chất lượng môi trường nướcchỉ số ambi đánh giá chất lượng môi trường nướccác chỉ số sinh học đánh giá chất lượng môi trường nướcphương pháp xác định đánh giá chất lượng môi trường nướcGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015