1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Nghiên cứu trồng thủy canh cây dừa cạn (Catharanthus Roseus) thu rễ

Nghiên cứu về sức cạnh tranh của ngành hàng không giá rẻ tại Việt Nam so với ngành hàng không giá rẻ trên thế giới

Nghiên cứu về sức cạnh tranh của ngành hàng không giá rẻ tại Việt Nam so với ngành hàng không giá rẻ trên thế giới

... nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho hàng không giá rẻ Việt Nam Đối tượng phạm vi Đối tượng nghiên cứu đề tài lý luận thực tiễn sức cạnh tranh hàng không giá rẻ Việt Nam điều kiện cạnh tranh toàn cầu, ... nghiệp hàng không giá rẻ Việt Nam Phân tích điểm mạnh, yếu Hàng không giá rẻ Việt Nam Từ phân tích trên, tổng hợp đánh giá môi trường bên nội doanh nghiệp tham gia ngành hàng không giá rẻ Việt Nam ... lược cạnh tranh Chương 2: Chiến lược cạnh tranh số hãng hàng không giá rẻ giới Chương 3: Môi trường kinh doanh ngành hàng không giá rẻ Việt Nam Chương 4: Giải pháp chiến lược cho hàng không giá rẻ...
 • 56
 • 4,395
 • 23
Cây dừa cạn Catharanthus roseus và nhóm hợp chất Vinca alkaloid

Cây dừa cạn Catharanthus roseus và nhóm hợp chất Vinca alkaloid

... thuộc nhiều vào môi trường Mặt khác, lượng alkaloid thu từ tự nhiên thấp nên không đáp ứng nhu cầu thị trường Vì em chọn đề tài Cây dừa cạn Catharanthus roseus nhóm hợp chất Vinca alkaloid với ... lượng alkaloid toàn phần, số alkaloid toàn phần có hàm lượng vincaleucoblastin bao nhiêu.[1][6] CHƯƠNG 2: CÁC HỢP CHẤT ANKALOID TRONG CÂY C .roseus 2.1 Alkaloid loài Catharanthus roseus C .roseus ... phẩm cuối nên alkaloid thuốc phiện gọi “phenanthren” Hay gọi tên dựa theo nhóm động/thực vật mà từ người ta chiết xuất alkaloid ví dụ alkaloid chiết từ dừa cạn vinca gọi chung vinca alkaloid Khi...
 • 50
 • 2,643
 • 23
Nghiên cứu hóa học về cây dừa cạn

Nghiên cứu hóa học về cây dừa cạn

... thành phần hóa học giảo cổ lam Gynostemma pentaphyllum 3.2.7 Độc tính tế bào hợp chất cô lập từ giảo cổ lam: Các nghiên cứu trước cho thấy giảo cổ lam xác nhận có nhiều hoạt tính sinh học Vì vậy, ... 7,4′-dimetylquercetin-3-O-[αL-rhamnopyranosyl(1→2)][α-L-rhamnopyranosyl(1→6)]-β-D-glucopyranosid Theo tra cứu SciFinder vào tháng 01 năm 2010, BM3 cấu trúc chưa công bố giới HVCH: Đào Thị Ngọc Minh -26- CBHD: TS Trần Lê Quan Khảo sát thành phần hóa học giảo cổ lam Gynostemma ... Khảo sát thành phần hóa học giảo cổ lam Gynostemma pentaphyllum Phổ HMBC cho tương quan proton anomer δH 5.00 (1H, d, J 7.5, H-1″″) đơn vị đường D-glucose carbon metylen oxygen hóa C-21 (δC 76.1),...
 • 27
 • 1,039
 • 2
KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM Ở CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) VÀ DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) ppt

KHẢO SÁT SỰ RA HOA TRONG ỐNG NGHIỆM Ở CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus) VÀ DÃ YÊN THẢO (Petunia hybrida) ppt

... súc k Nhng ging hoa Grandifloras ph bin: Supercascade, Super magric, Ultra, Storm v Falcon Multifloras: hoa nh, ng kớnh khong - 7,5 cm, nhiu hoa, gm c dng hoa n v hoa kộp Multiflora sng mnh m, ... nghiờn cu ti: KHO ST S RA HOA TRONG NG NGHIM CY DA CN (Catharanthus roseus) V D YấN THO (Petunia hybrida) 1.2 Mc tiờu nghiờn cu Xỏc nh mụi trng thớch hp cõy Da cn v Dó yờn tho hoa ng nghim 2 1.3 ... thi cỏnh hoa Nhng dng hoa Multifloras p nh: Carpet, Primetime, Heavenly Lavender Floribundas: õy l D trung gian gia Grandifloras, Multifloras Nhúm ny tr hoa nhiu nh Multifloras v kớch thc hoa trung...
 • 73
 • 587
 • 0
NUÔI TRỒNG THỦY CANH cây MAI địa THẢO (impatiens wallerana)

NUÔI TRỒNG THỦY CANH cây MAI địa THẢO (impatiens wallerana)

... 2.2.3 Chuyển vào mơi trường thủy canh Sau tuần, đạt chiều cao cm, chuyển vào mơi trường thủy canh Cây trồng rọ nhựa có chứa giá thể tro trấu Đặt rọ nhựa lỗ tròn hệ thống ni trồng với mơi trường ni ... C o o p e r M o âi t r øn g t h í n g h i e äm Biểu đồ Cường độ hơ hấp Mai Địa Thảo sau tuần ni trồng phương pháp thủy canh Nhận xét: - Cường độ hơ hấp mơi trường MS cao - Trang 42 Cường độ hơ ... đạm” Cây phát triển kém, khơng dày, hoa ít, phân nhánh So với q trình trồng đất, phương pháp ni trồng thủy canh ln trì độ ẩm cho rễ, chất dinh dưỡng ln mức sẵn sàng cho hấp thu q trình trồng...
 • 6
 • 464
 • 2
Báo cáo khoa học: Nuôi trồng thủy canh cây mai địa thảo potx

Báo cáo khoa học: Nuôi trồng thủy canh cây mai địa thảo potx

... 2.2.3 Chuyển vào mơi trường thủy canh Sau tuần, đạt chiều cao cm, chuyển vào mơi trường thủy canh Cây trồng rọ nhựa có chứa giá thể tro trấu Đặt rọ nhựa lỗ tròn hệ thống ni trồng với mơi trường ni ... C o o p e r M o âi t r øn g t h í n g h i e äm Biểu đồ Cường độ hơ hấp Mai Địa Thảo sau tuần ni trồng phương pháp thủy canh Nhận xét: - Cường độ hơ hấp mơi trường MS cao - Trang 42 Cường độ hơ ... đạm” Cây phát triển kém, khơng dày, hoa ít, phân nhánh So với q trình trồng đất, phương pháp ni trồng thủy canh ln trì độ ẩm cho rễ, chất dinh dưỡng ln mức sẵn sàng cho hấp thu q trình trồng...
 • 6
 • 323
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý ems đến sinh trưởng phát triển và hàm lượng alkaloid tổng số của cây dừa cạn (catharanthus g don) nuôi cấy in vitro

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý ems đến sinh trưởng phát triển và hàm lượng alkaloid tổng số của cây dừa cạn (catharanthus g don) nuôi cấy in vitro

... alkaloid t ng s c a D a c n nuôi c y in vitro (Catharanthus roseus G Don) N i dung báo cáo g m ph n là: Nuôi c y in vitro D a c n nh hư ng c a x EMS ñ n sinh trư ng phát tri n hàm lư ng alkaloid ... dòng D a c n sau x EMS in vitro * Thí nghi m 7: Nghiên c u kh sinh trư ng phát tri n s bi n d c a dòng D a c n sau x EMS in vitro - Thí nghi m 7a: Nghiên c u kh sinh trư ng phát tri n s bi ... phát tri n hàm lư ng alkaloid t ng s ñư c tích lũy D a c n ñã ñư c x EMS in vitro Vì v y ti n hành ñ tài nghiên c u: “ Nghiên c u nh hư ng c a x EMS ñ n sinh trư ng phát tri n hàm lư ng...
 • 99
 • 412
 • 0
Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trên cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.)

Phân lập và khảo sát hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của vi sinh vật nội sinh trên cây dừa cạn (Catharanthus roseus L.)

... P VÀ KH O SÁT HO T TÍNH KHÁNG N M, KHÁNG KHU N C A VI SINH V T N I SINH TRÊN Catharanthus roseus L.) : - Phân l p vi khu n, vi n m n i sinh gi a vi sinh v t n i sinh - 1.1 H nh ng nh ng vi sinh ... khu n l c vi sinh v t n i sinh Quan sát vi th quan sát vi khu n n i sinh ta ti n hành nhu m Gram i kính hi n vi v t kính 100X , làm tiêu b n n m m c, r i quan sát hình thái h i kính hi n vi v t ... i c Vibrio cholerae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Candida albicans gây b Bacillus cereus, Vi sinh v t n i sinh nh ng vi sinh v t (ch y u n m vi khu n) s em u nghiên c p trung vào...
 • 133
 • 604
 • 2
Nghiên cứu bán tổng hợp chất trung gian trong quy trình tổng hợp thuốc ung thư vinblastin từ catharathin và vindolin chiết tách từ cây dừa cạn (catharanthur roseus)

Nghiên cứu bán tổng hợp chất trung gian trong quy trình tổng hợp thuốc ung thư vinblastin từ catharathin và vindolin chiết tách từ cây dừa cạn (catharanthur roseus)

... ng ch t trung gian ñ t ng h p vinblastin Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U - Nghiên c u quy trình t ng h p b n ch t trung gian 56, 57, 58 ch t 59 trình t ng h p thu c ch ng ung thư thư ung thư b ... s kh c nghi t c a th i Trong ñ tài ñ t m c tiêu: nghiên c u bán t ng h p ch t trung gian quy trình t ng h p thu c ch ng ung thư vinblastin t catharathin vindolin chi t tách t ti t, môi trư ng ... , bán t ng a Bán t ng h p vinblastin t catharanthin vindolin h p t ng h p toàn ph n Trong ñó phương pháp bán t ng h p b Bán t ng h p vinblastin t vindolin ñ t n d ng alkaloid ph trình tách vinblastin...
 • 14
 • 363
 • 0
phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don)

phân lập gen ORCA3 liên quan đến sự tổng hợp alkaloid từ cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don)

... (Catharanthus roseus L) Các nghiên cứu gen ORCA3 tập trung vào mối liên quan gen ORCA3 tới trình sinh tổng hợp alkaloid dừa cạn lựa chọn đề tài: Phân lập gen ORCA3 liên quan đến tổng hợp alkaloid từ dừa ... cộng (201 2) tiến hành chuyển dòng gen ORCA3 gen ORCA3 kết hợp với gen G1 0H vào dừa cạn Các tác giả nhận đƣợc dòng chuyển mang gen ORCA3 dòng chuyển gen mang hai gen G1 0H ORCA3 biểu vƣợt mức Sự ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN THỊ THANH HƢƠNG PHÂN LẬP GEN ORCA3 LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TỔNG HỢP ALKALOID TỪ CÂY DỪA CẠN (Catharanthus roseus (L. ) G Don) Chuyên ngành: Di truyền...
 • 59
 • 583
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo khoa học ảnh hưởng của chất điều hòa tăng trưởng thực vật và đường saccharose lên dịch nuôi cấy huyền phù tế bào dừa cạn catharanthus roseus pdfcách trồng cây dừa cạntrồng cây dừa cạnnghiên cứu trồng thử nghiệm loài dưa trời trichosanthes cucumerina l di nhậpcách trồng và chăm sóc cây dừa cạntrồng và chăm sóc cây dừa cạntrồng cây dừa cạn như thế nàotrung tâm nghiên cứu phát triển hoa cây cảnhnghiên cứu đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh sởi ở trẻ em tại bệnh viện nhi trung ương trong 2 năm 2009 – 2010quản trị vốn lưu động và hiệu quả kinh doanh một nghiên cứu trong ngành thủy sản việt namnghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm trung bộnghiên cứu sử dụng thân cây lạc ủ chua chăn nuôi bò thịt giai đoạn vỗ béo trong nông hộnhững nghiên cứu trong phòng chống bệnh hxvk hại cây lạc cây khoai tây và trên một số cây trồngcác cân nhắc cơ bản khi thiết kế các mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các dn maykết quả nghiên cứu năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp may vùng kinh tế trọng điểm trung bộNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP