Giáo án lịch sử 5 bài 2 nguyễn trường tộ mong muốn canh tân đất nước

Giáo án lịch sử 5 tuần 7-14

Giáo án lịch sử 5 tuần 7-14
... khoù khn.- Cuọỹc khồới nghéa ca nhán dán H Näüi cọ tạc âäüng nhỉ thãú no âãún tinh tháưn cạch mảng ca nhán dán caí næåïc?- Cuäüc khåíi nghéa cuía nhán dán Haì Näüi õaợ cọứ vuợ tinh thỏửn ... (Haì Näüi), nhán dán duìng giæåìng, tuí, baìn, ghãú dổỷng chióỳn luyợ trón õổồỡng phọỳ õóứ ngn caớn quỏn Phaïp vaìo cuäúi nàm 1946.+ Viãûc quán vaì dán Haì Näüi chiãún âáúu giam chán âëch gáưn ... thäúng kã caïc sæû kiãûn lëch sæí tiãu biãøu tæì nàm 1 858 âãún 19 45. BAOVCHấNHQUYệNNONTRE,TRặèNGKầKHAẽNGCHINCHNGTHặCDNPHAẽP(19 45 19 45) Tuỏửn 12LậCH SặVặĩT QUA TầNH TH HIỉM NGHEèOI. MUC...
 • 13
 • 694
 • 0

Giáo án lịch sử 5

Giáo án lịch sử 5
... chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. II- ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC : Giáo án Lịch sử 5 /Bài 20 / GV Trần Tài/ TH Hồ Phước Hậu / Ngày soạn 17/02/2008Thứ ngày tháng năm 20 Tuần : MÔN : LỊCH SỬ Tiết : ... động 1: LẬP BẢNG CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ TIÊU BIỂU TỪ 19 45 - 1 954 - GV gọi HS đã lập bảng thống kê các sự kiện lịch sử tiêu biểu từ năm 19 45 - 1 954 vào giấy khổ to dán bảng của mình lên bảng. ... cho HS chơi trò chơi Hái hoa dân chủ để ôn lại các kiến thức lịch sử đã học của giai đoạn 19 45 - 1 954 Cách chơi : Giáo án Lịch sử 5 /Bài 20 / GV Trần Tài/ TH Hồ Phước Hậu / Ngày soạn 17/02/2008-...
 • 14
 • 863
 • 2

Bài soạn GIAO AN LICH SU 6 KI 2

Bài soạn GIAO AN LICH SU 6 KI 2
... quanh là đồng sâu, hồ nc mênhmông) Câu 3 BCâu 4 DCâu 5 BCâu 6 1-d 2- b3-a4-c 2. Tự luậnIV.Thu bài và nhận xétNgày soạn: Ngày giảngTiết 26 bài 26 khởi nghĩa lý bí nớc vạn xuân (5 42 -60 2) A.phần ... Mai Thóc LoanE. .Khëi nghÜa cña 2 anh em Phùng Hng và Phùng-Chuẩn bị bài 26 : Ngày soạn: 13-4-08 Ngày giảng:15-4-08Chơng iv: bớc ngoặt lịch sử đầu thế kỷ x bài 26 Tiết 31 cuộc đấu tranh giành ... ớngdẫn học bài (1) -Học lại toàn bộ ki n thức từ bài 17 -20 -Chuẩn bị ki m tra một tiếtNgày soạn: Ngày giảngTiết 25 ki m tra một tiếtA.phần chuẩn bịI.Mục tiêu bài học -Ki m tra những ki n thức...
 • 62
 • 1,122
 • 4

Tài liệu Lịch sử 5 - NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC doc

Tài liệu Lịch sử 5 - NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC doc
... Bài 2: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC. I. MỤC TIÊU Học xong bài này, HS nêu được: - Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Suy nghĩ và ... nhân dân ta về những đề nghị canh tân và lòng yêu nước của ông. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Chân dung Nguyễn Trường Tộ; phiếu học tập cho HS. - HS tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG ... - GV giới thiệu bài mới: trước sự xâm lược của thực dân Pháp, một số nhà nho yêu nước chủ trương canh tân đất nước để đủ sức tự lực, tự cường. Với mong muốn đó, Nguyễn Trường Tộ đã gửi...
 • 7
 • 1,382
 • 3

Lich sử NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC docx

Lich sử NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC docx
... của Nguyễn Trường Tộ không? Vì sao? - Học sinh nêu  Giáo dục học sinh kính yêu Nguyễn Trường Tộ - một người có lòng yêu nước thiết tha, mong muốn Lich sử NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN ... MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC I. MỤC TIÊU : 1. Kiến thức: Học sinh biết: Những đề nghị đổi mới đất nước của Nguyễn Trường Tộ. Qua đó, đánh giá lòng yêu nước của người đề xướng đổi mới đất nước. ... chốt Nguyễn Trường Tộ là một nhà nho yêu nước, hiểu biết hơn người và có lòng mong muốn đổi mới đất nước. * Hoạt động 2: tìm hiểu về những đề nghị đổi mới của Nguyễn Trường Tộ - Hoạt...
 • 7
 • 3,436
 • 3

Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC pdf

Giáo án lớp 5 môn Lịch Sử: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC pdf
... 1LỊCH SỬ : NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN CANH TÂN ĐẤT NƯỚC  A . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU : Học xong bài này, học sinh biết :  Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ ... Những đề nghi canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ - Giáo viên yêu cầu học sinh tự làm việc với SGK và trả lời các câu hỏi : + Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ là gì ? ... sử của Nguyễn Trường Tộ . - Giáo viên nêu vấn đề tiếp : vì sao lúc đó Nguyễn Trường Tộ lại nghĩ đến việc phải canh tân đất nước ? Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp bài . + Nguyễn Trường Tộ sinh...
 • 4
 • 4,247
 • 15

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 5: CÔNG XÃ PARIS 1871 pot

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 5: CÔNG XÃ PARIS 1871 pot
... Công Paris, Nhà nước vô sản đầu tiên của giai cấp công nhân thế giới. Công Paris nổ ra trong điều kiện nào? Cuộc khởi nghĩa 18/3 /1871 diễn ra như thế nào? Tại sao nói Công Paris là ... hiện được liên minh công nông…). Giáo viên: Khách quan: Chủ nghĩa tư bản trên đà phát triển, lực lượng đấu tranh của giai Bài 5: CÔNG XÃ PARIS 1871 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức ... đồng công – Tài liệu tham khảo o Sách giáo khoa Sử 8 o Sách giáo viên Sử 8 o Lịch sử thế giới cận đại III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Bài 4 – Tiết...
 • 11
 • 3,642
 • 8

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) (tiết 2) potx

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 16 :LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 – 1944) (tiết 2) potx
... Bài 16 : (tiết 2) LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 1944) 1. II/. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925 1941)  Mục tiêu : - Vì sao nhân dân Liên phải ... lớp trí thức mới hội chủ nghĩa. - Văn hóa giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, phổ cập giáo dục. - hội : công nhân, nông dân và trí thức mới hội chủ nghĩa.  KẾT LUẬN ... cầu hs đọc SGK “Về văn hóa … hội chủ nghĩa . - PV : hay nêu những thành tựu về văn hóa giáo dục của Liên trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa hội? - GV nêu một vài...
 • 4
 • 3,305
 • 5

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 17 :CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pot

Giáo án Lịch Sử 8: Bài 17 :CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939) pot
... chóng. Bài 17 : CHÂU ÂU GIỮA 2 CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 1939) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : (SGK) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Bản đồ Châu Âu sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 1918). ... hình châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới bài học sau đây. I. CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918 1 929 .  HOẠT ĐỘNG 1 : NHỮNG NÉT CHUNG  Mục tiêu : Những biến đổi của Châu Âu sau chiến ... mặt của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1 925 đến 1941. 3. Bài mới : - Sau chiến tranh thế giới thứ I (1914 1918) tình hình Châu Âu có nhiều biến động chúng...
 • 4
 • 5,230
 • 5

Giáo án lịch sử 5 bài 1 bình tây đại nguyên soái trương định

Giáo án lịch sử 5 bài 1 bình tây đại nguyên soái trương định
... BÀI: BÌNH TÂY ĐẠI NGUYỆN SOÁI TRƯƠNGĐỊNHI - MỤC TIÊU:- Học sinh biết Trương Định là một trong những tấm gương tiêu biểu củaphong trào ... ta.- Trương Định đã làm gì đáp lại tấm lòng tin yêucủa nhân dân?- Hình ảnh nào cho ta thấy lòng tin yêu, sự mếmmộ của nhân dân và nghĩa quân đối với Trương Định. ?- Đại nguyên soái Trương Định ... tâm mời Trương Định ở lại cùng nhân dân chống Pháp.- Lòng quyết tâm đánh Pháp cứu nước của quânvà dân Nam Kỳ đã có tác dụng gì đến ông Trương Định? * Hoạt động 3: Quyết định của Trương Định đểđáp...
 • 2
 • 2,813
 • 8

Giáo án lịch sử 5 bài 2 nguyễn trường tộ mong muốn canh tân đất nước

Giáo án lịch sử 5 bài 2 nguyễn trường tộ mong muốn canh tân đất nước
... BÀI: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN (CANH TÂN) ĐẤT NƯỚCI . MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:Sau bài học, HS biết: - Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Đánh giá của ... dùng 2 * Hoạt động 3:Những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - Nguyễn Trường Tộ đã đưa ra những đề nghị gì ?- Theo em qua những đề nghị trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều ... canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ. - HS trả lời các câu hỏi- GV cho HS tự do trình bày ý kiến đánh giá của mình về Nguyễn Trường Tộ. - Thuyết trìnhHình trong SGK- Chuẩn bị bài 3,...
 • 3
 • 660
 • 1

giáo án lịch sử 6 bài 3 xã hội nguyên thủy

giáo án lịch sử 6 bài 3 xã hội nguyên thủy
... PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚIBÀI 3: XÃ HỘI NGUYÊN THUỶI.MỤC TIÊU BÀI HỌC:1/ Về kiến thức:  ... cũ%G>,H'I//JEKJ6ELHM%NJ0#O/P5J'#K= 3- /J5/,5JM%5JQRSB, 6 5JSTU6QVQU65JQQQB, 6 QRUS6QUWUM 3. ... A7%GVM&'OF 3 '/#'Y,-Mg='!#EH% H 3: Tìm hiểu Vì sao hội nguyên thuỷ tanrã.1. Con người đã xuất hiện như thế nào?g#K 3 /7T6V"5J]!#0!%;i'5: 6 ]J%O#0L\X='j//?C=/>,%2....
 • 3
 • 553
 • 1

giáo án lịch sử 8 bài 2 cách mạng tư sản pháp (1789 - 1794)

giáo án lịch sử 8 bài 2 cách mạng tư sản pháp (1789 - 1794)
... trận tưởng ? - Cách mạng sản Pháp bùng nổ như thế nào ?5. Dặn dò - Học bài cũ, làm bài tập: Lập niên biểu những sự kiện chính của cách mạng sản Pháp (1 789 1794). Bài 2 CÁCH MẠNG TƯ ... hàngbán cho dân nghèo - Phái Gia-cô-banh cũng ban hành lệnh tổng độngviên. - 27 -7 -1 794, sản phản cách mạng đảo chính. Cách mạng kết thúc.4. Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng sản Pháp ... kết bài: Cách mạng Pháp 1 789 là cuộc cách mạng sản triệt để nhất. Tuy có nhiều hạn chế,nhưng Cách mạng Pháp 1 789 đã để lại nhiều bài học,kinh nghiệm. - 21 -9 -1 7 92, thiết lập nền cộng hoà.-...
 • 4
 • 1,763
 • 0

giáo án lịch sử 10 bài 1 sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy

giáo án lịch sử 10 bài 1 sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
... BÀI 1 SỰ XUẤT HIỆN LOÀI NGƯỜI VÀ BẦY NGƯỜI NGUYÊN THỦYI. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thứcHS cần hiểu những mốc những bước tến trên chặng đường dài, phấn dấu qua hàng triệu năm của loài người ... tranh luận.- GV nhận xét bổ sung chốt ý:+ Câu chuyện truyền thuyết đã phản 1. Sự xuất hiện loài người đời sống bầy người nguyên thủy ánh xa xưa con người muốn lý giải về nguồn gốc của ... đây Người tinh khôn xuất hiện. Hình dáng cấu tạo cơ thể hoàn thiện như người ngày nay - Óc sáng tạo là sự sáng tạo của người nhau (3 đại chủng lớn vàng - đen - trắng).Nhóm 2: Sự sáng...
 • 7
 • 1,302
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: nguyễn trường tộ mong muốn canh tân đất nướcgiáo án lịch sử 7 bài 2giáo án lịch sử 8 bài 2giáo án lịch sử 9 bài 2giáo án lịch sử 10 bài 2giáo án lịch sử 11 bài 2giáo án lịch sử 12 bài 2giao an lich su 9 bai 2 lien xo va cac nuocgiáo án lịch sử 5 bài 4 xã hội vn cuối thể kỉ xix đầu thế kỉ xxgiáo án lịch sử 11 bài 2 ấn độgiao an lich su 4 bai trinh nguyen phan tranhgiáo án lịch sử 7 bài 5giáo án lịch sử 8 bài 5giáo án lịch sử 9 bài 5giáo án lịch sử 10 bài 5chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ