1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

phân bố anopheles và véc tơ sốt rét tại một số sinh cảnh rừng hiện nay ở miền bắc việt nam

một số đặc điểm sinh học, sinh thái học và vai trò truyền bệnh của véc-tơ sốt rét tại tỉnh gia lai năm 2009-2011

một số đặc điểm sinh học, sinh thái học vai trò truyền bệnh của véc-tơ sốt rét tại tỉnh gia lai năm 2009-2011

... 3.3. Một số ñặc ñiểm sinh thái học của véc- sốt rét tỉnh Gia Lai. 46 3.3.1. Sự phân bố các véc- SR theo vùng dịch tễ SR các ñiểm NC. 46 3.3.2. Sinh thái ổ bọ gậy của các véc- sốt rét ... là véc- truyền bệnh SR. Trong số 60 loài Anopheles Việt Nam, có 15 loài ñã ñược xác ñịnh là véc- SR chính, véc- phụ véc- nghi ngờ [4]. Các véc- chính: An. minimus sống trong rừng, ... các véc- sốt rét. 55 Bảng 3.22 Mật ñộ ñốt người chỉ số truyền nhiễm của các véc- sốt rét tại các ñiểm nghiên cứu. 55 242.2. Đối tượng nghiên cứu: - Các véc sốt rét...
 • 108
 • 513
 • 2
Nghiên cứu thực trạng sốt rét và đánh giá kết quả can thiệp phòng chống sốt rét tại một số xã biên giới của huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

Nghiên cứu thực trạng sốt rét đánh giá kết quả can thiệp phòng chống sốt rét tại một số xã biên giới của huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị

... [35]. 1.2.4. Tác nhân truyền bệnh sốt rét 1.2.4.1. Véc truyền bệnh sốt rét trên thế giới Việt Nam Véc truyền bệnh sốt rét đã đƣợc xác định là muỗi Anopheles, họ muỗi Culicidae. Trên ... Tác nhân gây bệnh sốt rét 1.2.3.1. Chủng loài ký sinh trùng sốt rét trên thế giới Việt Nam Tác nhân gây bệnh sốt rét hay còn gọi là mầm bệnh sốt rét đƣợc xác định là ký sinh trùng Plasmodium ... động tính bền vững của chƣơng trình quốc gia phòng chống loại trừ sốt rét. Tỷ lệ mắc sốt rét (ca sốt rét lâm sàng ca sốt rét xác định có ký sinh trùng) xuống dƣới 0,33 /1.000 dân vào...
 • 137
 • 801
 • 0
Nghiên cứu dòng dịch chuyển tài nguyên cây trồng và ảnh hưởng một số nhân tố trong cộng đồng đến đa dạng cây trồng trong vườn gia đình ở miền Bắc Việt Nam pptx

Nghiên cứu dòng dịch chuyển tài nguyên cây trồng ảnh hưởng một số nhân tố trong cộng đồng đến đa dạng cây trồng trong vườn gia đình miền Bắc Việt Nam pptx

... CỨU DÒNG DỊCH CHUYỂN TÀI NGUYÊN CÂY TRỒNG VÀ ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ NHÂN TỐ TRONG CỘNG ĐỒNG ĐẾN ĐA DẠNG CÂY TRỒNG TRONG VƯỜN GIA ĐÌNH MIỀN BẮC VIỆT NAM Đinh Văn Đạo, Takeuchi Ikuno, Đoàn Thế ... hán vào mùa khô, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sinh trưởng phát triển cây trồng trong vườn. Tuy nhiên người dân tại mỗi vùng sinh thái hiểu rất rõ điều kiện của vùng nên đã tạo ra một số ... VGĐ miền núi có sự đa dạng nhất với 38,9 loài/vườn sự biến động số loài giữa các vườn rất lớn từ 14-64 loài. Số loài trong các vườn vùng đồng bằng trung du là 25-26 loài nhưng số...
 • 8
 • 323
 • 0
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến đa dạng của bọ nhảy (Insecta Collembola) trên đất nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến đa dạng của bọ nhảy (Insecta Collembola) trên đất nông nghiệp miền Bắc Việt Nam

... vùng cảnh quan một số điểm trên đất nông nghiệp một số tỉnh, thành miền Bắc Việt Nam. Xác định mức độ chiều hướng ảnh hưởng của các nhân tố (đất trồng, cây trồng, kỹ thuật canh tác, phân ... loài đặc điểm phân bố của bọ nhảy theo các vùng cảnh quan trên đất nông nghiệp một số huyện miền núi, đồng bằng thuộc các tỉnh, thành phố của miền Bắc Việt Nam. Nghiên cứu mức độ chiều ... nhiên, các nghiên cứu về sinh học sinh thái của bọ nhảy khu vực Đông Nam Á đặc biệt Việt Nam, vẫn còn mới mẻ, chủ yếu được tiến hành trên hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái đô thị, có rất...
 • 27
 • 690
 • 0
Nghiên cứu thành phần đi kèm trong các kiểu tụ khoáng kim loại quý hiếm có triển vọng ở miền bắc việt nam nhằm nâng cao hiệu quả khai thác chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường

Nghiên cứu thành phần đi kèm trong các kiểu tụ khoáng kim loại quý hiếm có triển vọng miền bắc việt nam nhằm nâng cao hiệu quả khai thác chế biến khoáng sản bảo vệ môi trường

... với một số tụ khoáng Pb-Zn Cu (xem phần sau). Tuy nhiên, việc đánh giá tài nguyên dự báo TPĐK mới chỉ được tiến hành một số ít tụ khoáng quan trọng. 1.4.2. Đồng: Việt Nam đã phát hiện ... BẢN VÀ KIM LOẠI QUÝ HIẾM CÓ TRIỂN VỌNG MIỀN BẮC VIỆT NAM NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Mã số: KC.08.24/06-10 Danh sách tác giả thực hiện: ... mạnh, bở rời; màu nâu, nâu đỏ, vàng xám loang lổ. Xen trong phần bở rời là các tảng, khối nhỏ kích thước vài cm đến vài chục cm được gắn kết bởi các khoáng vật thứ sinh của kẽm chì....
 • 459
 • 603
 • 4
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM DUY TRÌ VFA MỞ RỘNG SẢN XUẤT LÚA TÁM THƠM Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT NHẰM DUY TRÌ VFA MỞ RỘNG SẢN XUẤT LÚA TÁM THƠM MIỀN BẮC VIỆT NAM

... Nghiên cứu hiện trạng sản xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm duy trì mở rộng sản xuất lúa tám thơm miền bắc việt nam Chuyên ngành: Trồng trọt MÃ số: 62.62.01.01 ... trớc đây hiện nay đang áp dụng Nam Định. - Nghiên cứu ảnh hởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất chất lợng lúa Tám thơm; trên cơ sở đó đề xuất cải tiến một số khâu ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu hiện trạng sản xuất một số biện pháp kỹ thuật nhằm duy trì mở rộng sản xuất lúa Tám Thơm miền Bắc Việt Nam. 2. Mục đích của đề tài - Điều tra,...
 • 14
 • 825
 • 1
Nghiên cứu côn trùng kho thóc dự trữ đổ rời ở miền bắc việt nam và biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu côn trùng kho thóc dự trữ đổ rời miền bắc việt nam biện pháp phòng trừ

... thóc dự trữ đổ rời miền Bắc Việt Nam do chúng tôi đà xác định với thành phần loài côn trùng trong kho nói chung Việt Nam của Nguyễn Thị Giáng Vân cộng sự (1996) [46] thì số loài côn trùng ... hại sơ cấp 19 loài thuộc nhóm gây hại thứ cấp. Một số loài côn trùng kho không có Việt Nam nhng chúng thờng lây nhiễm theo hàng hoá nhập khẩu vào nớc ta, trong đó có một số loài rất ... trữ Hầu nh đâu có sự tồn trữ lu trữ, đó xuất hiện các loài sinh vật gây hại. Nhiều khi chỉ cần sau vài tuần, sinh vật gây hại đà phát triển thành quần thể với số lợng rất lớn gây ra...
 • 131
 • 653
 • 2
Nghiên cứu côn trùng trong kho thóc dự trữ đổ rời ở miền bắc việt nam và biện pháp phòng trừ

Nghiên cứu côn trùng trong kho thóc dự trữ đổ rời miền bắc việt nam biện pháp phòng trừ

... gia miền Bắc miền Nam không giống nhau. miền Nam, thóc đợc bảo quản theo hình thức đóng bao; trong khi đó, miền Bắc lại bảo quản theo phơng thức đổ rời. Hệ thống kho bảo quản thóc ... hại sơ cấp 19 loài thuộc nhóm gây hại thứ cấp. Một số loài côn trùng kho không có Việt Nam nhng chúng thờng lây nhiễm theo hàng hoá nhập khẩu vào nớc ta, trong đó có một số loài rất ... Erler (2002) [104] 12Phạm vi nghiên cứu Miền Bắc Việt Nam. Chơng 1 Tổng quan tài liệu 1.1 Đặc điểm tình hình dự trữ lơng thực Việt Nam cơ sở khoa học của đề tài Để đảm bảo chơng trình...
 • 131
 • 724
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: rầy chổng cánh diaphorina citri kuwayamahại cam quýt ở miền bắc việt nam và biện pháp phòng trừnghiên cứu xác định giống và phát triển lúa japonica ở miền bắc việt namđánh giá hiệu lực của solfac wp10 và solfac ew050 trong phòng chống muỗi sốt rét ở một điểm miền bắc việt namluận văn xác định thành phần khoáng và nghiên cứu quá trình mullit hóa một số loại caolanh trên miền bắc việt nammối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong việc xây dựng nền kinh tế mới hiện nay ở nước tađường bộ miền bắc việt namngành nông nghiệp và khảo cổ học miền bắc việt nambản đồ đường bộ miền bắc việt nambản đồ giao thông đường bộ miền bắc việt namnghiên cứu cấu trúc sâu vỏ quả đất miền bắc việt nam bằng địa chấn dò sâu và từ tellua nhằm nâng cao độ tin cậy của các dự báo thiên tai địa chấtso sánh một số vấn đề về phòng chống tham những của việt namsingapore và kiến nghịnghiên cứu hiệu quả kinh tế và tác động môi trường của một số mô hình nông lâm kết hợp miền núi phía bắc luận văn thạc sỹđồ án nghiên cứu khảo sát hiện trạng xử lý nước thải và quản lý bùn thải tại một số khu công nghiệp trong địa bàn thành phố hồ chí minh và đề xuất biện pháp xử lý bùn thải thích hợpnghiên cứu bệnh sán dây ở chó và biện pháp phòng trị tại một số huyện thành của tỉnh phú thọnghiên cứu mối tương quan giữa độ dày mỡ lưng với các chỉ tiêu sinh lý sinh dục và sức sản xuất của lợn nái ngoại nuôi tại một số trại chăn nuôi tập trung ở tỉnh thái nguyênNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP