1. Trang chủ >
 2. Kỹ thuật >
 3. Cơ khí - Vật liệu >

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

... Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng l Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lợng mặt trời để sản xuất đá sạch. ợng mặt trời để sản xuất đá sạch. Khoa Khoa CN ... §øc DËu 99N2 Trang21 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng l Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lợng mặt trời để sản xuất đá sạch. ợng mặt trời để sản xuất đá sạch. Khoa Khoa CN ... 99N2Lê Đức Dậu 99N2 Trang46 Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng l Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lợng mặt trời để sản xuất đá sạch. ợng mặt trời để sản xuất đá sạch. Khoa Khoa CN...
 • 104
 • 1,234
 • 0
Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

Thiết kế máy lạnh hấp thụ sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất đá sạch

... Âäúi våïi bãø âạ cọ cäng sút lm âạ nh, trang bë cho cạc cỉía hng àn úng, qưy gii khạt, khạch sản thç kãút cáúu cng nhỉ thiãút bë cng gn nhẻ cng thûn tiãûn. Hãû thäúng cọ thãø xã dëch, di chuøn...
 • 108
 • 1,270
 • 1
MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI docx

MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI docx

... nghệ Quảng Trị TÓM TẮT Máy lạnh hấp phụ rắn đã được ứng dụng cho nhiều mục đích làm lạnh khác nhau trong thực tế. Máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) đã và đang được nghiên ... hấp phụ dùng để sản xuất nước đá 2.1. Mô tả hệ thống Hệ thống máy lạnh hấp phụ dùng NLMT bao gồm thiết bị hấp thụ năng lượng bức xạ mặt trời, trong đó có chứa than hoạt tính, thiết bị ngưng ... từ van tiết luuĐuờng hơi đến bộ hấp thụ Phần chứa núơc đá Nắp đậyCách nhiệt Hỡnh 3. Cu to thit b bay hi .QkFk tMÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ABSORPTIVE RERIGERATOR USING...
 • 6
 • 4,991
 • 40
Báo cáo nghiên cứu khoa học:

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MÁY LẠNH HẤP PHỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI" doc

... hấp phụ dùng để sản xuất nước đá 2.1. Mô tả hệ thống Hệ thống máy lạnh hấp phụ dùng NLMT bao gồm thiết bị hấp thụ năng lượng bức xạ mặt trời, trong đó có chứa than hoạt tính, thiết bị ngưng ... nghệ Quảng Trị TÓM TẮT Máy lạnh hấp phụ rắn đã được ứng dụng cho nhiều mục đích làm lạnh khác nhau trong thực tế. Máy lạnh hấp phụ sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT) đã và đang được nghiên ... phụ sử dụng NLMT với cặp than hoạt tính và methanol, thiết bị này có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như; bảo quản thực phẩm, vaccin và làm đá. 2. Hệ thống máy lạnh hấp phụ dùng để...
 • 6
 • 667
 • 5
báo cáo nghiên cứu khoa học ' sử dụng năng lượng mặt trời để nấu ăn và cung cấp nước nóng dùng cho sinh hoạt - một giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' sử dụng năng lượng mặt trời để nấu ăn và cung cấp nước nóng dùng cho sinh hoạt - một giải pháp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường'

... triển khai ứng dụng các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời. Hiện nay năng lượng mặt trời được con người sử dụng dưới nhiều dạng khác nhau và thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời cũng có rất ... nguồn năng lượng mặt trời rất lớn, do vậy thiết ̣bị năng lượng mặt trời ngày càng được quan tâm nghiên cứu sử dụng. Bài báo này trình bày kế t quả nghiên cứu hệ thống sản xuất hơi nước sử dụng năng ... cầu về năng lượng và môi trường thì năng lượng mặt trời được xem như là dạng năng lượng ưu việt nhất và có thể là dạng năng lượng chính được sử dụng trong tương lai. Năng lượng mặt trời thực...
 • 7
 • 1,131
 • 11
Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc

Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc

... tập trung nghiên cứu mô hình máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr một cấp sử dụng nguồn năng lượng khác nhau: năng lượng nhiệt mặt trời, tận dụng nhiệt năng thừa, phếthải, thứcấp, ... TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ1.1. Máy lạnh hấp thụ:1.1.1. Chu trình lý thuyết :Về cơ bản, máy lạnh hấp thụ cũng giống như máy lạnh nén hơi, chỉ khác là thay máy nén hơi dùng ... 5Chư ơ ng1:TỔNG QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ 71.1. Máy lạnh hấp thụ 71.1.1.Chu trình lý thuyết 71.1.2. Ưu, nhược điểm 91.1.3.Mô hình máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr một cấp thực...
 • 88
 • 1,213
 • 9
Đồ án tốt nghiệp

Đồ án tốt nghiệp "Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc"

... QUAN VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ1.1. Máy lạnh hấp thụ: 1.1.1. Chu trình lý thuyết :Về cơ bản, máy lạnh hấp thụ cũng giống như máy lạnh nén hơi, chỉ khác là thay máy nén hơi dùng điện bằng cụm máy nén ... cầu về lạnh để điều hoà không khí trong sinh hoạt, sản xuất và bảo quản thực phẩm ngày càng tăng và tiêu thụ một lượng điện năng đáng kể. Cho nên, máy lạnh hấp thụ sử dụng các nguồn năng lượng ... của máy lạnh hấp thụ H2O/ LiBr rất đắt .Còn máy lạnh hấp thụ NH3/ H2O, tuy không hiệu quả bằng máy lạnh hấp thụ H2O/ LiBr và còn gây mùi khai, độc hại nếu xì hở. Ngoài ra, do lượng...
 • 75
 • 1,770
 • 3
đề tài thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc

đề tài thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc

... Đề tài: Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc Thi t k máy l nh h p th đ đi u hòa không khí văn phòng làm vi cế ế ạ ấ ụ ể ề ệThi t k máy l nh h p th đ ... th m t l ng đi n năng đáng k . Cho nên, máy l nh h p th sụ ộ ượ ệ ể ạ ấ ụ ử d ng các ngu n năng l ng khác nhau: năng l ng nhi t m t tr i, t n d ngụ ồ ượ ượ ệ ặ ờ ậ ụ nhi t năng th a, ph th ... QUAN V MÁY L NH H P THỔ Ề Ạ Ấ Ụ1.1. Máy l nh h p th :ạ ấ ụ1.1.1. Chu trình lý thuy t :ếV c b n, máy l nh h p th cũng gi ng nh máy l nh nén h i, ch khácề ơ ả ạ ấ ụ ố ư ạ ơ ỉ là thay máy nén...
 • 82
 • 536
 • 0
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc” ppsx

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Thiết kế máy lạnh hấp thụ để điều hòa không khí văn phòng làm việc” ppsx

... của máy lạnh hấp thụ sử dụng chủ yếu nguồn nhiệt năng có nhiệt độ không cao (80 ÷ 1500C) để hoạt động . Chính vì thế, máy lạnh hấp thụ góp phần vào việc sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng ... VỀ MÁY LẠNH HẤP THỤ 1.1. Máy lạnh hấp thụ: 1.1.1. Chu trình lý thuyết : Về cơ bản, máy lạnh hấp thụ cũng giống như máy lạnh nén hơi, chỉ khác là thay máy nén hơi dùng điện bằng cụm máy ... chất dùng trong máy lạnh hấp thụ : Ngoài môi chất lạnh, máy lạnh hấp thụ còn sử dụng thêm một môi chất hấp thụ nữa, gọi chung là cặp môi chất lạnh. Yêu cầu đối với cặp môi chất lạnh trong ...
 • 77
 • 897
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng năng lượng mặt trời để thắp sángthiết bị sử dụng năng lượng mặt trờinhà máy nhiệt điện sử dụng năng lượng mặt trờithiết bị điện sử dụng năng lượng mặt trờithiết bị sấy sử dụng năng lượng mặt trờimáy phát điện sử dụng năng lượng mặt trờiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP