1. Trang chủ >
 2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
 3. Kiến trúc - Xây dựng >

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 6 doc

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 6 doc

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 6 doc

... trục 6 của đơn nguyên hai để tính vì đ y là khung có diện chịu tải lớn, khung có 3 nhịp, b-ớc cột lần l-ợt là 5,0m, 3,6m, 3,3m. Chiều cao các tầng là 3.9m. 1) Sơ bộ chọn vật liệu, kích th-ớc các ... Chng 6: Tính toán nội lực khung điển hìnhDo đặc điểm của đơn nguyên cần tính có chiều dài (2 0,7m) lớn hơn chiều rộng (1 1,9m) (nh-ng do cấu tạo mặt bằng công trình ... một tầng. 1. Tải trọng sàn gồm có :Trọng l-ợng bản thân sàn gồm các lớp nh- sau :- Gạch lát ceramic d y 20mm, g = T/m3, n = 1,1G1 = 0,02x2x1,1 = 0,044 (T/m2)- Lớp vữa xi măng d y 20mm,...
 • 7
 • 424
 • 2
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 10 docx

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 10 docx

... 290102B¶ng t¶i träng giã ® y vµ giã hót t¸c dông vµo khung trôc 6 §é cao z (m) HÖ sè kW®(kG/m2)Wh(kG/m2)T® (KG/m) Th(KG/m)3,9 0,84 76, 61 57,45 225 ,64 169 ,237,8 1, 16 105,8 79,33 314,10 ... t-ơng đ-ong của các khung, độ cứng của toàn nhà bằng tổng độ cứng, kết quả tính toán trong bảng sau :Khung Lực P (kG)Chuyển vị (m)Độ cứngTrục 5 10000 0,03447 290102Trục 6 10000 0,03447 ... toàn bộ đơn nguyên, ta nhận th y các khung 5 ,6, 9,10 có kích th-ớc và nhịp giống nhau, ta chọn một khung để tìm chuyển vị, t-ơng tự ta có khung 7,8, giống nhau Từ chuyển vị ta tính đ-ợc độ cứng...
 • 6
 • 429
 • 3
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 14 docx

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 14 docx

... là:uhbRQQkb20 2 Khoảng cách giữa 2 cốt đai:) . (6 2.448 .67 785.2720102 2220maxcmQhbRuuk- Tiêu chuẩn thiết kế quy định khoảng cách cốt đai phải nhỏ hơn khoảng cách cấu tạo:uct2h ... 25025 (kG)Qmax = 67 78.8 (kG) < 25025 (kG) thoả mÃn điều kiện.Để đảm bảo bê tông đủ khả năng chịu cắt d-ới tác dụng của ứng suất nghiêng:Qmax 0 ,6. Rk.b.h0 67 78.8 (kG) > 0 .6 x 10 ... réng : b = 100cmChiÒu cao : h = 12 cmChiÒu d y líp b¶o vÖ lµ 1.5cm.Tĩnh tải tác dụng lên bản thang Các lớpChiều d y (m)(kg/m3)Hệ số v-ợt tảiTải trọng tính toán Tổng cộngLớp Granitô...
 • 9
 • 483
 • 3
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 22 doc

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 22 doc

... = (n- 1) 3D + 6Dkích + L đối trọng => lx = (4 - 1) x 3x 0,25 + 6 x0,2 + 4 = 7,45 m=> Theo ph-ơng y => l y = bdầm + 6Dkich +(n- 1 ) 3Dcọc => l y = 2x0,2 + 6 x0,2 + (2 - ... chiều cao cấu kiện.h1 = 0,5 m. chiều cao nâng vậth2 = 1,0 m. chiều cao d y buộc. h3 = 1,0 m. chiều cao móc treo.mtgrtghcHRoycyc78,35,1755,15,1-5,9-4 . mhcHLoycyc8,875sin5,15,1-5,9sin-4 ... côngcông/mCa m y ca/100m côngCa m y (ca)5 20 21 420 0, 062 2,5 11,9 4,8 6 20 21 420 0, 062 2,5 11,9 4,87 28 21 588 0, 062 2,5 11,9 4,88 28 21 588 0, 062 2,5 5,95 2,49 20 21 420 0, 062 2,5 5,95...
 • 8
 • 395
 • 1
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 27 docx

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 27 docx

... ttrộn(s) = 60 Động cơ 4,1kwDẫn độ nghiêng thùng :thủ côngGóc nghiêng thùng(độ)trộn 710o đổ 45 50oKích thớc giới hạn: dài =1,915(m) rộng 1,59(m) cao 2, 2 6( m) trọng l-ợng 0,8 tấn.M y đầm ... l-ợng y u cầu của phân đoạn tính cơ động cao, rễ vận hành, thông dụng trên thị trờng (mua, thuê)và y u cầu kỹ thuật trộn bê tông đảm bảoTừ tiêu chí trên: ta chọn loại m y trộn trọng lực (rơi ... Năng suất y u cầu 47,3 m3 bê tông/ca+Chọn m y đầm dùi n- 50có các thông số sau:- Thời gian đầm 1 vị trí t1=30 (gi y) - Bán kính tác dụng hữu ích: r = 30 (cm)- Chiều sâu lớp đầm =25(cm)-...
 • 6
 • 235
 • 0
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 31 doc

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 31 doc

... ván sàn l = 60 cm, khoảng cách giữa các Chng 31: Biện pháp kỹ thuật thi công phần thân4.1. Chọn giải pháp thi công bê tông:Đối với nhà cao tầng, do chiều cao nhà lớn, sử dụng bê tông mác cao ... tiếp lên hai c y chống đơn. Khoảng cách giữa các thanh xà gồ n y chính là khoảng cách giữa các c y chống.4.3.3. Ván khuôn sàn. Để thuận tiện cho việc thi công, ta chọn khoảng cách giữa thanh ... tiếp lên các c y chống, với khoảng cách c y chống đ-ợc xác định theo tính toán. 4.3.2. Ván khuôn dầm.Ván khuôn đ y dầm sử dụng ván khuôn kim loại, đ-ợc tựa lên các thanh xà gồ gỗ, các xà gỗ...
 • 11
 • 248
 • 0
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 37 doc

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 37 doc

... công/m237 công 6 Mái59X y t-ờng thu hồi + chắn máim342,42 96 công 6 60Bê tông xỉ tạo dốc m3 76, 590 công 6 61Bê tông chống thấm m330 ,6 48 công 6 60Trát mái m24 76 93 công 6 Đặt xà ... d y chuyền có hiệu quả ta cần tuân theo một số nguyên tắc sau :o Các d y chuyền phải ổn định chuyên môn hóa.o Các d y chuyền phải hoạt động liên tục.o D y chuyền làm việc điều hòa.o D y chuyền ... công(ng y) ( 1) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 )1 Công tác chuẩn bị Công 15 Phần ngầm1 ép cọc md 3750100m/ca37,5 ca192Đào đất bằng thủ côngm3182,4 1,04190 công153 Đập đầu cọc m3 6, 04,7...
 • 9
 • 223
 • 0
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 39 docx

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 39 docx

... = 6 (ng-ời) L y tỉ lệ đau ốm là 2% và số ng-ời nghỉ phép là 4%.Tổng số cán bộ công nhân viên là : G = 1, 06. (A+B + C + D + E) = 1,0 6( 8 4 + 17 + 5 + 5 + 6) = 124 (ng-ời)b) Tính diện tích nhà ... Xi măng(kg)Cát vàng(m3)Đá dăm 1x2(m3)Gạch (viên)Cát đen(m3)Bê tông327 x 20,41= 66 740,477x20,41= 9,370,88x20,41= 18T-ờng x y 24,33 x 0,29x 163 ,02 = 1150550 ... hành chính(nhóm D) D = 5%(A + B + C) = 0,05x(84 + 17 +5 ) = 5 (ng-ời) Số nhân viên phục vụ (nhóm E) E = S%(A +B +C +D) Đối với công tr-ờng nhỏ và trung bình l y S = 5% E = 0,0 5(8 4 + 17...
 • 6
 • 257
 • 0
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 1 pot

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 1 pot

... lâm sàng các bệnh nhiệt đới đ-ơc x y dựng trên khu đất rộng rÃi, địa hình bằng phẳng,khá thuận lợi cho việc thi công.1.1.2.Địa chất thuỷ văn Khu vực x y dựng đà đ-ợc khoan thăm dò để x y dựng ... g y ảnh h-ởng tới công tác tổ chức thi công dự án.1.2.2. Điều kiện kỹ thuậta. Đ-ờng giao thông:Chng 1: cơ sở thiết kế 1.1. điều kiện tự nhiên1.1.1.Địa hình khu vực Công trình Viện y học lâm ... dân có truyền thống, chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n-ớc, mặt khác ng-ời dân ở đ y rất hiếu học, có tinh thần đoàn kết cao. Tình hình an ninh chính trị ở đ y có thể nói...
 • 5
 • 496
 • 3
tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 2 pot

tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 2 pot

... 1987b. Tính toán diện tích làm việc của công trình. Từ các bản vẽ mặt bằng các tầng ta tiến hành tính toán diện tích sử dụng, diện tích làm việc của từng tầng sau khi tính toán có kết quả ... mà nhiều nhà chung c- cao tầng hiện nay tại Hà nội ch-a giải quyết đ-ợc). Các ban công hai mặt bên có chiều rộng hợp lý với các chi tiết lan can nhẹ nhàng tạo thêm vẻ duyên dáng và mềm mại cho ... bảo vệ và nhà xe ôtô đủ rộng để đáp ứng nhu cầu về chỗ để xe.- Từ tầng 2-8 : Là các tầng làm việc của Viện nghiên cứu giáo dục và Trung tâm nghiệp vụ s- phạm. Sảnh tầng gồm 2 thang m y và 1...
 • 8
 • 492
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế nhà cao tầngphương pháp thiết kế nhà cao tầngnguyên lý thiết kế nhà cao tầngtiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầngtiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 2013tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 198tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 323tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng 2011tiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng mớitiêu chuẩn thiết kế nhà cao tầng mới nhấttrình tự thiết kế nhà cao tầngcác phương pháp tính toán kết cấu nhà cao tầngtrình tự thiết kế nhà cao tầng bằng etabsbản thiết kế nhà cao tầngsách thiết kế nhà cao tầngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)