tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 1 pot

5 495 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2014, 09:20

Chng 1: cơ sở thiết kế 1.1. điều kiện tự nhiên 1.1.1.Địa hình khu vực Công trình Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới đ-ơc xây dựng trên khu đất rộng rãi, địa hình bằng phẳng,khá thuận lợi cho việc thi công. 1.1.2.Địa chất thuỷ văn Khu vực xây dựng đã đ-ợc khoan thăm dò để xây dựng nhà cao tầng. Mặt cắt địa chất khu vực đã đ-ợc cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm duyệt và là cơ sở cho việc thiết kế nền móng công trình. 1.1.3.Khí hậu Công trình nằm trong vùng khí hậu chung của thành phố Hà Nội - Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm : 27 0 C. Cao nhất : 38.5 o C Thấp nhất : 10 o C Nhiệt độ biến đổi theo mùa mang tính chất khí hậu của miền Trung . - Gió: - H-ớng gió chính mùa hè :Tây- Tây Nam - H-ớng gió chính mùa đông : Bắc- Đông bắc. - Nắng: - Tháng nắng lớn nhất : tháng 6-7 - Tháng nắng ít nhất : tháng 11-12 - Tháng có sức gió mạnh nhất là tháng 8, tháng có sức gió yếu nhất là tháng 11, tốc độ gió mạnh nhất là 28m/s. 1.1.4. Môi tr-ờng sinh thái Công trình xây dựng trong khuôn viên Bệnh viện Bạch Mai,môi tr-ờng sinh thái sạch sẽ,thông thoáng,không bị ô nhiễm không khí,nguồn n-ớc,tiếng ồn 1.2. ĐIềU KIệN Xã HộI,Kỹ THUậT 1.2.1. Điều kiện xã hội Nhân dân có truyền thống, chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà n-ớc, mặt khác ng-ời dân ở đây rất hiếu học, có tinh thần đoàn kết cao. Tình hình an ninh chính trị ở đây có thể nói là ổn định, không có gì gây ảnh h-ởng tới công tác tổ chức thi công dự án. 1.2.2. Điều kiện kỹ thuật a. Đ-ờng giao thông: Khu vực xây dựng công trình nằm trong khuôn viên của bệnh viện thuộc trung tâm thành phố, đ-ờng giao thông tới công trình t-ơng đối thuận lợi cho công tác thi công và khai thác sử dụng công trình sau này. b. Thông tin liên lạc: Đ-ợc sự quan tâm của Nhà n-ớc nên mấy năm gần đây hệ thống b-u chính viễn thông của n-ớc ta phát triển rất mạnh, đặc biệt là ỏ các thành phố lớn. Chính vì vậy, hệ thống thông tin liên lạc của thành phố Hà Nội cũng nh- của khu vực xây dựng công trình rất phát triển. Có thể kể ra các loại hình dịch vụ thông tin liên lạc nh- sau: - Mạng điện thoại cố định - Mạng điện thoại di động - Mạng điện thoại CityPhone dành riêng cho thành phố Hà Nội. - Hệ thống điện thoại công cộng. - Mạng Internet. Do đó việc thông tin liên lạc của khu vực xây dựng công trình rất thuận lợi, dễ dàng. c. Mặt bằng xây dựng Công trình xây dựng trong điều kiện mặt bằng t-ơng đối rộng nh-ng nằm trong khuôn viên của bệnh viện,nên khi thi công cần đảm bảo an toàn cho các công trình bên cạnh. d. Điện Hệ thống cung cấp điện : Lấy từ mạng điện chung của thành phố. e. Cấp, thoát n-ớc - Cấp n-ớc: Sử dụng hệ thống cung cấp n-ớc của thành phố cho các khu dân c- xung quanh khu vực xây dựng công trình. - Thoát n-ớc: Hệ thống thoát n-ớc của khu vực xây dựng công trình là hệ thống thoát n-ớc của thành phố nên rất thuận lợi. f. Nguồn cung cấp vật liệu Do khu vực xây dựng công trình ngoại thành thành phố, lại có hệ thống giao thông thuận lợi và xung quanh khu vực có không ít các nhà máy vật liệu xây dựng nên việc cung cấp vật liệu xây dựng rất thuận lợi. g. Tình hình nhân lực xây dựng Thành phố Hà Nội là trung tâm văn hoá chính trị của cả n-ớc, để xứng đáng với vai trò này thì thành phố đang tiến hành xây dựng, quy hoạch cơ sở hạ tầng một cách nhanh chóng . Các công trình mới mọc lên ngày càng nhiều nên thu hút đ-ợc rất nhiều lao động từ các tỉnh tập chung tại đây. Do đó việc tìm kiếm nhân lực xây dựng rất thuận lợi, dễ dàng. 1.3. Biên chế, tổ chức 1.3.1. Tổ chức quản lý. Bộ máy quản lý của trung tâm đứng đầu là viện tr-ởng tíêp theo đó là phó viện tr-ởng, sau đó là các phòng ban chức năng khác nhau. Mỗi phòng ban lại đ-ợc phân ra thành tr-ởng phòng, phó phòng, nhân viên. 1.3.2.Tổ chức biên chế. Tuỳ vào chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban mà phòn tổ chức nhân sự sẽ bố trí số l-ợng nhân viên sao cho hợp lý với cơ cấu tổ chức, hoạt động của phòng ban đó. . Chng 1: cơ sở thiết kế 1. 1. điều kiện tự nhiên 1. 1 .1. Địa hình khu vực Công trình Viện y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới đ-ơc x y dựng trên khu đất rộng rãi, địa. tháng 11 -12 - Tháng có sức gió mạnh nhất là tháng 8, tháng có sức gió y u nhất là tháng 11 , tốc độ gió mạnh nhất là 28m/s. 1. 1.4. Môi tr-ờng sinh thái Công trình x y dựng trong khuôn viên Bệnh viện. công. 1. 1.2.Địa chất thuỷ văn Khu vực x y dựng đã đ-ợc khoan thăm dò để x y dựng nhà cao tầng. Mặt cắt địa chất khu vực đã đ-ợc cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm duyệt và là cơ sở cho việc thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 1 pot, tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 1 pot, tính toán thiết kế nhà cao tầng ( viện y học các bệnh lâm sàn nhiệt đới ), chương 1 pot