1. Trang chủ >
 2. Giáo Dục - Đào Tạo >
 3. Cao đẳng - Đại học >

Hoàn cảnh sáng tác các tác phẩm ôn thi Đại học ppsx

Các chuyên đề ôn thi đại học môn hóa học

Các chuyên đề ôn thi đại học môn hóa học

... tử trung bình của Mg là:24CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌCA. Lý ThuyếtCâu 1. Anion X- và cation Y2+ đều có cấu hình electron lớp ... (III) với các kim loại trong dãy điện hoá thì điều không đúng là: A.ion Fe3+ bị các kim loại từ Fe đến Cu khử thành Fe2+. B.ion Fe3+ không oxihoa được các kim loại Ag trở đi. C .các kim ... saccarozơ đều là đisaccaritCâu 16: Nhận xét sai khi so sánh hồ tinh bột và xenlulozơ là:A. Cả hai đều là hợp chất cao phân tử thi n B. Chúng đều có trong tế bào thực vậtC. Cả hai đều không tan...
 • 70
 • 1,915
 • 10
Các chuyên đề ôn thi đại học 2009

Các chuyên đề ôn thi đại học 2009

... đặt ẩn phụ thông thường.-Nếu bài toán có chứa ( )f x và ( )f x khi đó đặt ( )t f x= (với điều kiện tối thi u là 0t ≥. đối với các phương trình có chứa tham số thì nhất thi t phải tìm ... sử dụng phép thế :3 3A B C+ =ta được phương trình : 33 . .A B A B C C+ + =Bài tập trong các đề thi tuyển sinh.Bài 1 : a)(ĐHXD) Giải pt 26 6 2 1x x x− + = −b) (CĐSP MG 2004) 24 3 2 ... thừa- khử căn – Dưa vể bpt cơ bản như các dạng trên .Chú ý : - Hai vế không âm ta đ7ợc bình phương – Hai vế là số thực ta đựơc lập phương .BÀI TẬP : GIẢI CÁC BẤT PHƯƠNG TRÌNH1-Pt : 2 3 2x...
 • 34
 • 558
 • 1
CAC CHU DE ON THI DAI HOC.zip

CAC CHU DE ON THI DAI HOC.zip

... nhau về số nơtron B. prôton nhưng khác nhau về số nơtronC. khối nhưng khác nhau về số prôton D. nơtron nhưng khác nhau về số prôton 4. Khi cho một dòng điện xoay chiều chạy trong một dây dẫn ... khác nhau về số prôton B. khối nhưng khác nhau về số nơtronC. prôton nhưng khác nhau về số nơtron D. nơtron nhưng khác nhau về số prôton 10. Dao động điện từ thu được trong mạch chọn sóng làA. ... cùng sốA. khối nhưng khác nhau về số nơtron B. prôton nhưng khác nhau về số nơtronC. khối nhưng khác nhau về số prôton D. nơtron nhưng khác nhau về số prôton 18. Một mạch dao động gồm một tụ điện...
 • 40
 • 383
 • 0
TUYỂN TẬP CÁC BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC I

TUYỂN TẬP CÁC BỘ ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC I

... tượng sai; gi i thích đúng.C. Hiện tượng sai; gi i thích sai. D. Hiện tượng đúng; gi i thích sai.Câu 16: Cơ năng của một vật dao động i u hòa A. biến thi n tuần hoàn theo th i gian v i chu ... v i biên độ cực đ i? A. 5 B. 9 C. 4 D. 1015. Đồ thị hình dư i biểu diễn sự biến thi n của li độ u theo th i gian t của 1 vật dao động i u hòa. T i i m nào, trong các i m M, N, K và H gia ... xoay chiều giữa hai đầu tụ i n C thì có dòng i n xoay chiều trong mạch. i u này được gi i thích là có electron i qua i n m i giữa hai bản tụ:A. Hiện tượng đúng; gi i thích đúng. B. Hiện tượng...
 • 70
 • 588
 • 0
Các chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý 2013

Các chuyên đề ôn thi đại học môn vật lý 2013

... vuông góc với mặt phẳng ngẫu lực. đề đại học 2007 Bài 1. Một vật rắn đang quay chậm dần đều quanh một trục cố định xuyên qua vật thì: A. gia tốc góc luông có giá trị âm. B. tích vận tốc góc ... C. vận tốc góc luông có giá trị âm. D. tích vận tốc góc và gia tốc góc là số dương. Bài 2. Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Các điểm trên vật rắn ( không thuộc trục ... của một vật dưới dạng cơ bản : .sin( . ),x A t thì ta chỉ cần đưa ra các đại lượng cần tìm như : A, x, ,, + Nếu đầu bài cho phương trình dao động của một vật dưới dạng không cơ bản...
 • 91
 • 733
 • 2
PHIẾU cac chuyen de on thi dai hoc

PHIẾU cac chuyen de on thi dai hoc

... Trong không gian với hệ trục toạ độ Đề các vuông góc Oxyz cho hai mặt phẳng song song có phương trình tương ứng là: ( )0122:1=−+−zyxP ( )0522:2=++−zyxPVà điểm A(-1;1;1) nằm trong ... )401+=xxxf51. Trong khai triển nxx+1, hệ số của số hạng thứ ba lớn hơn hệ số của số hạng thứ 35. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển trên. 52. Tìm hệ số x4 trong khai triển ... viết phương trình đt(Δ) song song với (D) có phương trình 3x + 4y + 2006 = 0. Và (Δ) chắn trênn đường tròn một đoạn có độ dài bằng 1.d) Tìm m để (Cm) tiếp xúc với Oy. PHIẾU SỐ 18ÔN TẬP ĐƯỜNG...
 • 48
 • 478
 • 1
TÓM TẮC LÝ THUYẾT HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC

TÓM TẮC LÝ THUYẾT HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC

... mòn hóa học: Quá trình oxi hóa khử, không tạo ra dòng điện+ Ăn mòn điện hóa học: Quá trình oxi hóa khử, tạo dòng điện chuyển dời từ cực âm đến dươngb. Điều kiện xảy ra ăn mòn điện hóa học - ... khí)-Tính chất hóa học: Không đổi màu quỳ tím, không tác dụng với CaCO3giải phóng khíc. HCl-Tính chất hóa học: Tác dụng với kim loại trước H, tác dụng với oxit bazo, bazo, muối, chất oxi hóa mạnh- ... (NaNO3)3. Tính chất, điều chế, ứng dụnga. Nito-Tính chất vật lý: Không màu, không mùi, không duy trì sự sống và sự cháy- Tính chất hóa học: Tác dụng H2, kim loại, tác dụng Oxi tạo NO- Điều chế:...
 • 22
 • 3,152
 • 74
Tài liệu dành cho các bạn tự ôn thi đại học

Tài liệu dành cho các bạn tự ôn thi đại học

... trị dành cho các thầy cô giáo dạy bộ môn Sinh học. Chúng tôi trân trọng giới thi u tới các em học sinh, các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo bộ sách hay Tự ôn thi Tốt nghiệp, đại học môn Sinh ... TRẬN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT – GIÁO DỤC THPT 193 MA TRẬN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 195 Tự ôn thi Tốt nghiệp, Đại học môn Sinh học Th.s Tô Nguyên Cương Dịch vụ cung cấp tài liệu TOBU ... dung giả thi t cho. Tự ôn thi Tốt nghiệp, Đại học môn Sinh học Th.s Tô Nguyên Cương Dịch vụ cung cấp tài liệu TOBU - 12 - Website: http://tobu.vn PHƯƠNG PHÁP HỌC VÀ LÀM BÀI THI Phương...
 • 33
 • 901
 • 0
CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN pdf

CÁC CHUYÊN ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN pdf

... C Cπ− + − + =b) 1 3 5 72 2 sin4nn n n nnC C C Cπ− + − + = 5 các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học Bài 1 : Gi i các ph ng trình :ả ươ a. sin 2 3 / 2=xb.0cos(2 25 ) 2 / 2x + = −c. tan(3 ... các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học Bài 10 : Vi t ế1 i+ d i d ng l ng giác, tính ướ ạ ượ( )1ni+ và CMR : a) ... Bi 9 : Tỡm /ki n /v i a,b,c C sao cho :( )2; 1f t at bt c R t C t= + + = 4 các CHUYÊN ĐỀ ôn thi đại học A - Ph ng trình – b t Ph ng trình ch a d u giá tr tuy t iươ ấ ươ ứ ấ ị ệ đốBài...
 • 5
 • 961
 • 6
tuyển tập các dạng toán ôn thi đại học: Mũ logarit

tuyển tập các dạng toán ôn thi đại học: Mũ logarit

... x: 1322log2log.2222< ++xxxaxa 1 Bài tập ph-ơng trình, bất ph-ơng trình logarit phần 1 Bài I: Giải các ph-ơng trình: 1. 2x x 8 1 3x2 4- + -= 2. 25x ... III: Giải các ph-ơng trình: 19. x x x3 4 5+ = 20. x3 x 4 0+ - = 21. 2 x xx (3 2 )x 2(1 2 ) 0- - + - = 22. 2x 1 2x 2x 1 x x 1 x 22 3 5 2 3 5- + + ++ + = + + Bài IV: Giải các hệ ... 50 x= - 12 87. Tìm m để tổng bình ph-ơng các nghiệm của ph-ơng trình ()()02log422log22221224=-++-+- mmxxmmxxlớn hơn 1. 88. Tìm các giá trị của m để ph-ơng trình sau có nghiệm...
 • 14
 • 619
 • 4
các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Anđêhyt phản ứng tráng gương

các bài toán ôn thi đại học môn hóa học Anđêhyt phản ứng tráng gương

... (dư) ta thu được 4 mol Ag4 mol Ag%O = 37,21%O = 37,21  Phản ứng Cách 1:R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓ Phản ứng tráng gương Điều kiện:Hợp chất hữu cơ phải có nhóm COH2nnR(CHO)n ... hchc(pư)=2n = 2. Số nhóm(-CHO) COHH TH2 X: H-CHO  Phản ứng Cách 1:R(CHO)n + Ag2O → R(COOH)n + Ag↓ Phản ứng tráng gương Điều kiện:Hợp chất hữu cơ phải có nhóm COH2nn ... NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN) nAgn hchc(pư)=2n = 2. Số nhóm(-CHO) Phản ứng tráng gương  Ví dụ 1:Cho 0,1 mol A phản ứng hết với ddAgNO3/NH3; thu...
 • 17
 • 470
 • 0
Hoàn cảnh sáng tác các tác phẩm ôn thi Đại học ppsx

Hoàn cảnh sáng tác các tác phẩm ôn thi Đại học ppsx

... Thi n … *…*…*…*…*…*….Ai chiến thắng mà không hề chiến bạiAi nên khôn mà chẳng dại đôi lần. ( Tố Hữu) Hoàn cảnh sáng tác 1, Đây thôn Vĩ Dạ- Hàn Mặc Tử- Bài thơ lúc đầu có tên “Ở đây thôn ... H’Mông…và chính cuộc sống của đồng bào dân tộc miền núi đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo của Tô Hoài hoàn thành 3 truyện.8, Vợ Nhặt- Kim Lân- Có tiền thân từ tiểu thuyết “Xóm Ngự Cu” tác phẩm ... làm bài thơ “ Đây thôn Vĩ Dạ” gửi cho HC.2,Tràng giang- Huy Cận.( cảm hứng chủ đạo)- Bài thơ gợi được cảnh sóng nước sông Hồng nhưng đó cũng là cảm xúc chung về các dòng sông khác của quê hương....
 • 4
 • 649
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: các bài tập ôn thi đại học môn anh văncác chuyên đề ôn thi đại học môn vật lýcác chuyên đề ôn thi đại học môn hóa họccác chuyên đề ôn thi đại học hóa họccác chuyên đề ôn thi đại học môn toáncác kiến thức ôn thi đại học môn tiếng anhcác chuyên đề ôn thi đại học môn hoácác chuyên đề ôn thi đại học môn hóa 2013các chuyên đề ôn thi đại học môn hoacác chuyên đề ôn thi đại học môn anh văncác chuyên đề ôn thi đại học môn toán 2012các dạng toán ôn thi đại học khối acác kiến thức ôn thi đại học môn toáncác chuyên đề ôn thi đại học môn sinhcác phương pháp ôn thi đại học hiệu quảchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ