1. Trang chủ >
 2. Tài Chính - Ngân Hàng >
 3. Ngân hàng - Tín dụng >

đề án chuyên ngành Thực trạng giải ngân ODA ở Việt Nam giai đoạn 1993-2012

đề án chuyên ngành Thực trạng giải ngân ODA ở Việt Nam giai đoạn 1993-2012

đề án chuyên ngành Thực trạng giải ngân ODA Việt Nam giai đoạn 1993-2012

... 10CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ODA TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-2012 2.1. Đánh giá chung về tình hình giải ngân vốn ODA. 2.1.1. Tình hình giải ngân chung qua ... GIAI ĐOẠN 1993-2012 112.1.Đánh giá chung về tình hình giải ngân vốn ODA 112.1.1.Tình hình giải ngân chung qua các năm 112.1.2.Tình hình giải ngân theo ngành, lĩnh vực: 162.1.3.Tình hình giải ... kết, giải ngân ODA giai đoạn 1993-2012.Đvt: Triệu USDNguồn: Bộ Kế Hoạch và Đầu tư Giai đoạn 1993-2000: Theo biểu đồ ta thấy giai đoạn 1993-2000 lượng vốn giải ngân liên tục tăng, tình hình giải...
 • 46
 • 568
 • 1
Thực trạng thu ngân sách ở Việt Nam, giải pháp nhằm ổn định thu ngân sách

Thực trạng thu ngân sách Việt Nam, giải pháp nhằm ổn định thu ngân sách

... nhóm: - Lời mở đầu.- Phần I: Cơ sở lý thuyết.- Phần II: Thực trạng thu ngân sách Việt Nam, giải pháp nhằm ổn định thu ngân sách.- Kết luận.PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT1.1 Những vấn đề chung về ... để tích lũy vốn chi cho đầu tư.PHẦN II: THỰC TRẠNG THU NGÂN SÁCH VIỆT NAM. 2.1 Tình hình thu NSNN trước khi Việt Nam gia nhập WTO:Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế hỗn hợp. Trong khi nền kinh ... và linh kiện…) giảm mạnh đã làm ảnh hưởng đáng kể đến thu NSNN 2.2.2 Giải pháp ổn định thu NSNN sau khi Việt Nam gia nhập WTO: nước ta hiện nay, thu ngân sách từ các lĩnh vực dầu thô luôn...
 • 16
 • 474
 • 4
Đề án tốt nghiệp: Thực trạng quan hệ phân phối và những giải pháp cơ bản góp phần hoàn thiện quan hệ phân phối trong thời gian tới ở nước ta

Đề án tốt nghiệp: Thực trạng quan hệ phân phối và những giải pháp cơ bản góp phần hoàn thiện quan hệ phân phối trong thời gian tới nước ta

... có những hạn chế và giải pháp khắc phục. Đề án chỉ đề cập đến nền kinh tế Việt Nam trong những thập niên gần đây. Đề án được chia thành 2 chương: Chương 1: Một số vấn đề lí luận chung về quan ... mâu thuẫn này để tìm cách giải quyết, khắc phục. 2.4. Một số giải pháp về phân phối thu nhập Việt Nam a) Giải pháp về tiền lương Phải làm cho tiền lương thực sự trở thành giá cả của sức lao ... Thực trạng quan hệ phân phối và những giải pháp cơ bản góp phần hoàn thiện quan hệ phân phối trong thời gian tới nước ta. Được sự giúp đỡ của thầy giao em đã hoàn thành đề án này. Trong đề...
 • 32
 • 276
 • 0
THỰC TRẠNG GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ODA Ở VIỆT NAM GIAI  ĐOẠN 1993-1999

THỰC TRẠNG GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ODA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993-1999

... chủ dự án chưa phản ánh đủ hoặc không kịp thời hạn đưa vào kếTHỰC TRẠNG GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ODA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993 -19991-Đánh giá chung về tình hình giải ngân ODA 1.1-Tình hình cam ... quyết.-Mức giải ngân cho ngành y tế cũng tăng đáng kể. Chiều hướng tăng mức giải ngân cho lĩnh vực này là rất đáng hoan nghênh vì tình trạng sức khỏe sinh sản Việt Nam hiện nay là rất đáng lo ngại. ... nguồn vốn ODA của ngân hàng được giải ngân cho các dự án đầu tư, phần còn lại cho các dự án giải ngân nhanh. Tính đến cuối năm 1999, nếu chỉ tính riêng các dự án, mức giải ngân vốn ODA của WB đạt...
 • 30
 • 630
 • 0
PHÁT BIỂU QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN VỀ THỰC TRẠNG ĐÔ LA HOÁ TẠI VIỆT NAM. GIẢI PHÁP VÀ KHẮC PHỤC.DOC

PHÁT BIỂU QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN VỀ THỰC TRẠNG ĐÔ LA HOÁ TẠI VIỆT NAM. GIẢI PHÁP VÀ KHẮC PHỤC.DOC

... đại học - NEUCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐÔ LA HÓA TẠI VIỆT NAM 1. Thực trạng đô la hóa tại Việt Nam Trước khi tiến hành đổi mới, mở cửa nền kinh tế Việt Nam có nền kinh tế thực hiện theo cơ chế quản ... Việt Nam với nước ngoài, hầu hết những Công ty Xuất Nhập khẩu đều thanh toán và nhận thanh toán bằng đồng USD.2. Nguyên nhân Đô la hóa tại Việt Nam Mặc dù lãi suất của Việt Nam đồng luôn ... trình trạng Đôla hóa tại nước ta thành ba giai đoạn như sau:1.1 Giai đoạn từ sau đổi mới tới trước khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực (1988 – 1997)Trong giai đoạn này, Việt Nam bắt đầu mở...
 • 20
 • 1,421
 • 22
Báo cáo KH :

Báo cáo KH : "ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN (ODA) VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1993 - 2009"

... của ODA đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ 1993 đến 2009: 18 2. Thực trạng huy động - sử dụng nguồn vốn ODA Việt Nam: 21 2.1. Giai đoạn 1993 – 2000: 21 2.2. Giai đoạn ... Trang 39 2.2.2. Thực trạng giải ngân nguồn vốn ODA Việt Nam: 2.2.2.1. Giai đoạn 2001 - 2005: Trong thời gian qua, Việt Nam đã nhận được sự cam kết viện trợ vốn ODA của nhiều quốc gia ... Biểu đồ 2.4: Vốn ODA cam kết, ký kết và giải ngân giai đoạn 2001 - 2005 Vốn ODA ký kết qua các năm tăng trong giai đoạn 2001 – 2005. Tuy tỷ lệ giải ngân đã tăng so với giai đoạn 1993 - 2000...
 • 77
 • 552
 • 0
Thực trạng thu hút FDI tại Việt Nam giai đoạn 2000 đến nay và bài học từ Trung Quốc

Thực trạng thu hút FDI tại Việt Nam giai đoạn 2000 đến nay và bài học từ Trung Quốc

... HÚT FDI TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC TỪ TRUNG QUỐC GVHD : LÊ THỊ HỒNG MINH CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - QUÝ I NĂM 2011 VÀ BÀI HỌC TỪ TRUNG QUỐCI. Thực trạng thu ... 11000,0 19,20Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam ĐỒ THỊ BIỂU THỊ SỐ VỐN FDI ĐĂNG KÝ VÀ GIẢI NGÂN (Giai đoạn 2000-2010) Đơn vị : triệu USD- 14 -THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC TỪ TRUNG QUỐC GVHD ... TRỰC TIẾP NUÓC NGOÀI - NHỮNGVẤN ĐỀ LÝ LUẬN THU HÚT FDI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 ĐẾNNAY, nhóm chúng em xin đưa ra nhưng phân tích cơ bản và những luận giảvề vấn đề này. Chúng em chân thành cảm...
 • 14
 • 1,072
 • 4
PHÁT BIỂU QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN VỀ THỰC TRẠNG ĐÔ LA HOÁ TẠI VIỆT NAM. GIẢI PHÁP VÀ KHẮC PHỤC

PHÁT BIỂU QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN VỀ THỰC TRẠNG ĐÔ LA HOÁ TẠI VIỆT NAM. GIẢI PHÁP VÀ KHẮC PHỤC

... đại học - NEUCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ĐÔ LA HÓA TẠI VIỆT NAM 1. Thực trạng đô la hóa tại Việt Nam Trước khi tiến hành đổi mới, mở cửa nền kinh tế Việt Nam có nền kinh tế thực hiện theo cơ chế quản ... của Việt Nam vớinước ngoài, hầu hết những Công ty Xuất Nhập khẩu đều thanh toán và nhận thanh toánbằng đồng USD.2. Nguyên nhân Đô la hóa tại Việt Nam Mặc dù lãi suất của Việt Nam đồng luôn ... trình trạng Đôla hóatại nước ta thành ba giai đoạn như sau:1.1 Giai đoạn từ sau đổi mới tới trước khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực (1988– 1997)Trong giai đoạn này, Việt Nam bắt đầu mở cửa...
 • 20
 • 611
 • 0
Giải pháp chính để nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng ở Việt Nam

Giải pháp chính để nâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng Việt Nam

... tín dụng của các ngân hàng thơng mại Việt Nam i. thực trạng hoạt động tín ngân hàng của các nhtm Việt Nam. Năm 2000 sự thay đổi cơ cấu thu nhập là đặc điểm nổi bật của các ngân hàng thơng ... 3 giai đoạn, giai đoạn thứ nhất: giai đoạn phân phối tín dụng dới hình thức cho vay.Giá trị vốn tín dụng đợc chuyển sang ngời vay, một bên nhận đợc giá trị và một bên nhờng giá trị. Giai đoạn ... doanh. Giai đoạn thứ ba: giai đoạn hoàn trả tín dụng, ngời đi vay hoàn trả cho ngời vay kèm theo phần lãi thoả thuận. Đây là một chu trình khép kín, nhng giai đoạn thứ ba là giai đoạn đặc...
 • 33
 • 343
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng marketing ngân hàng ở việt namthực trạng thu ngân sách ở việt namthực trạng chi ngân sách ở việt nam hiện naythực trạng thu ngân sách ở việt nam hiện naythực trạng nguồn vốn oda ở việt nam hiện naythực trạng nguồn vốn oda ở việt namthực trạng nguồn vốn oda ở việt nam hien naythực trạng thu hút oda ở việt namthực trạng sử dụng oda ở việt namthực trạng nguồn vốn oda ở việt nam trước khi gia nhập wtothực trạng thu hút phân bổ và giải ngân oda ở việt namthực trạng thẻ ngân hàng tại việt namthực trạng chăn nuôi lợn ở việt nam giai đoạn 2010 2015đề tài thảo luận thực trạng lãi suất thị trường việt nam từ đầu năm 2011 đến nay1thực trạng thẻ ngân hàng ở việt nam giai đoạn 2006 2011Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP