1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Tài liệu Báo cáo " Xây dựng bộ sưu tập số luận án, luận văn bằng phần mềm Greenstone tại TT thông tin - thư viện đại học Vinh " pot

Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Xây dựng bộ sưu tập số luận án, luận văn bằng phần mềm Greenstone tại TT thông tin - thư viện đại học Vinh " pot

... thdng tin va truyen thdng trong hoat ddng thdng tin - thU vien, mdt loai hinh mdi ra ddi dd la Thu vien sd - phUdng thire td chirc, tao lap, luu trir, phan phdi va quan ly thdng tin hien ... Thdng tin - ThU vien d cae trudng dai hpc ddng vai trd quan trpng trong viec phuc vu tai lieu, thdng tin, tri thUe cho ngudi day va ngudi hpc, dap irng nhiem vu ddi mdi phUdng phap day - hpe, ... thdi gian, thien tai, khi hau va tin suit sif dung. 3. Xay dung bo suu tap so' luan an, luan van tai Trung tam Thong tin - Thir vien Dai hoc Vinh Viee xay dufng eac bd sUu tap sd...
 • 5
 • 705
 • 0
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " XÂY DỰNG MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐẤT ĐAI CẤP TỈNH VÀ GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN ORACLE " doc

... ảnh. 3.3. Xây dựng mô hình CSDL phân tán cho hệ thống thông tin đất đai CSDL đất đai chứa thông tin chi tiết đến từng thửa đất (bao gồm dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian), thông tin này ... thống thông tin đất đai được nhiều đơn vị trong nước nghiên cứu xây dựng, các hệ thống cơ bản đều được xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở luật hiện hành. Tuy nhiên, các hệ thống thông tin đất ... năm qua, ngành Tài nguyên và Môi trường không ngừng nổ lực trong việc xây dựng một hệ thống thông tin hiện đại nhằm đáp ứng các mục tiêu quản lý Nhà nước về đất đai theo hướng xây dựng Chính phủ...
 • 8
 • 1,493
 • 12
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo " Xây dựng quy trình tính toán thiết kế máy cắt bằng tia nước thuần khiết " pdf

... tốc dòng chảy tại mặt cắt 1-1 ; p1 [Pa]: áp suất dòng chảy tại mặt cắt 1-1 ; v2 [m/s]: Vận tốc dòng chảy tại mặt cắt 2-2 ; p2 [Pa]: áp suất dòng chảy tại mặt cắt 2-2 ; r[kg/m3]: ... select effectively water-jet cutting machines in civil, military and industrial engineering. Key words: Cutting machine, design process, process calculation, water jet cutting machine. 1. ĐặT ... set of water-jet cutting machine. This paper introduces a new design process for selection of equipment such as pump, nozzle, nozzles movement and control systems for water-jet cutting machine....
 • 10
 • 777
 • 5
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo "Xây dựng chỉ số xác định ngày bùng nổ gió mùa mùa hè ở Nam Bộ sử dụng mô hình số với số liệu tái phân tích " potx

... Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 29, Số 1S (2013) 18 7-1 95 187 Xây dựng chỉ số xác định ngày bùng nổ gió mùa mùa hè ở Nam Bộ sử dụng mô hình số với số liệu tái phân ... quyển mực cao. Nghiên cứu đã xây dựng được ba chỉ số chỉ thị ngày bùng nổ gió mùa tại Nam Bộ bao gồm chỉ số mưa, chỉ số gió vĩ hướng và chỉ số gradient nhiệt độ. Chỉ số mưa mô phỏng cho ngày ... thảo luận Xây dựng các chỉ số cảnh báo/ dự báo cho ngày gió bùng nổ gió mùa có vai trò cực kì quan trọng trong nghiên cứu cũng như dự báo sự xuất hiện của gió mùa mùa hè. Vì mỗi chỉ số phản...
 • 9
 • 571
 • 0
Tài liệu BÁO CÁO ” XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG SẢN PHẨM XE KAMAZ TẠI CÔNG TY DAESCO” docx

Tài liệu BÁO CÁOXÂY DỰNG CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG SẢN PHẨM XE KAMAZ TẠI CÔNG TY DAESCO” docx

... phương tiện quảng cáo sau:-Quảng cáo trên truyền hình.-Quảng cáo trên báo chí.-Quảng cáo pano, áp phích.-Quảng cáo bằng catalog.Đây là những phương tiện quảng cáo này thư ng xuyên tiếp xúc ... kênh truyền thông 305 .Xây dựng ngân sách cho cổ động 316.Triển khai và đánh giá kết quả truyền thông cổ động 31III .Xây dựng chính sách quảng cáo 311.Mục tiêu của quảng cáo 312 .Xây dựng ngân ... cáo ồ ạt trên các phương tiện thông tin quảng cáo liên tục trên các phương tiện thông tin: truyền hình, báo chíquảng cáo liên tục trên các phương tiệnquảng cáo lai raiquảng cáo...
 • 42
 • 667
 • 1
Tài liệu Báo cáo

Tài liệu Báo cáo "Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm MATLAB " pptx

... Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông Cơ Sở Thành Phố Hồ Chí MinhBÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QỦA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀIĐề Tài : Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm MATLAB ... thiết của đề tài : - Hiện nay việc sử dụng hệ thống vi ba số trở nên rất phổ biến . Vi ba số trở thành môn học bắt buộc đối với sinh viên khoa viễn thông . Trong các hệ thống viba số, bộ điều chế ... .III/> Nội dung khoa học của đề tài : - Chương trình mơ phỏng hệ thống viba số có nội dung chính là : mơ phỏng bộ điều chế số M trạng thái MASK MFSK MPSK QASK . gồm các phần sau : - Màn hình giao...
 • 8
 • 686
 • 0
Tài liệu BÁO CÁO

Tài liệu BÁO CÁO " XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ, LIÊN KẾT GIỮA NHÀ TRƯỜNG – SINH VIÊN – PHỤ HUYNH (SMS FOR EDUCATION) " pptx

... cách xây dựng website, phần mềm. - Xây dựng website thông báo, hướng dẫn cách sử dụng cú pháp nhắn tin, xem điểm, thông báo trực tuyến. Xây dựng phần mềm giúp giảng viên nhập dữ liệu. Xây dựng ... Duy Bình Khoa Tin Học, Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Mục tiêu của “SMS FOR EDUCATION” là để hỗ trợ sinh viên đăng kí tín chỉ, xem các thông báo, thông tin mới nhất từ ... thể theo sát tình hình học tập của con em mình. 1.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu về cách xây dựng Cơ sở dữ liệu (Database), xây dựng phần mềm quản lý, các vấn đề...
 • 4
 • 526
 • 2
Tài liệu BÁO CÁO

Tài liệu BÁO CÁO "XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GAMESHOW MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH “AI LÀ TRIỆU PHÚ” " ppt

... Văn Vỹ, Hồ Thị Ngọc Ánh Lớp 09I2, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng GVHD: TS. Lê Minh Thái Khoa Công nghệ Thông tin, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, Đại ... 2.3. Cơ sở dữ liệu Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 3 Hình 2. Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu giữa các ... Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 1 XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH GAMESHOW MÔ PHỎNG CHƯƠNG TRÌNH...
 • 4
 • 990
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: de tai nghien cuu khoa hoc xay dung bo suu tap vay lieu noi thatxây dựng bộ sưu tập tư liệu video dạy học môn địa lí ở trường thcsbáo cáo xây dựng chính quyền cơ sởxây dựng bộ sưu tậpxây dựng bộ sưu tập luận vănxây dựng bộ sưu tập sáchxây dựng bộ sưu tập tổng quátmàn hình tiến hành xây dựng bộ sưu tập cho tất cả các bộ sưtài nguyên thông tin thư việnbáo cáo xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng đào tạo tại trường đại học kinh tế đại học đà nẵngđề tài báo cáo xây dựng chiến lược quảng cáobáo cáo xây dựngbáo cáo xây dựng làng văn hóabáo cáo xây dựng đội ngũ trí thứcmẫu báo cáo xây dựng làng văn hóachuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI