Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì ?

Cập nhật: 08/01/2015

Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì ?

Có thể bạn quan tâm

PHÂN TÍCH THỰC CHẤT CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TRÊN LĨNH VỰC TRIẾT HỌC DO MAC ĂNG GHEN THỰC HIỆN

 • 16
 • 26
 • 0
“ ... triếthọc trớc Mác, ông đà hiểu một cách hoàn toàn mới những nhiệm vụ của triếthọc do ông đề ra, ông đà coi triết học là thứ vũ khí để cải tạo thế giới, nó có nhiệm vụ phục vụ cho thực tiễn đấu tranh ... của các cuộc đấu tranh giai cấp ấy. Rõ ràng những cuộc đấu tranhgiai cấp ở các nớc t bản chủ nghĩa tiên tiến ở châu Âu những năm 30-40 củathế kỷ XIX là nhân tố khách quan chứng tỏ rằng đà có những ... cứu các vấn đềkinh tế chính trị học và lịch sử các phong trào cách mạng. Tại đây, ông đÃtham gia các cuộc hội họp của công nhân, đặt mối quan hệ với các nhà lÃnhđạo của các tổ chức công nhân”

Dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, một loạt nhà nước dân chủ nhân dân đã được thành lập.

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo " Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong Hiến pháp 1946 " potx

 • 6
 • 92
 • 2
“ ... nước chuyên chính vô sản (Hiến pháp năm 1980), Nhà nước của nhân dân,< /b> do nhân dân,< /b> vì nhân dân (Hiến pháp năm 1992) và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân,< /b> do nhân dân,< /b> vì nhân ... hiện bản chất nhà nước của nhân dân,< /b> do nhân dân,< /b> vì nhân dân. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời là sự phát triển từ hình thức nhà nước công, nông, binh ở Nga đến nhà nước của dân,< /b> ... này, dân tộc Việt Nam sau khi là dân tộc đầu tiên ở Đông Nam Á thực hiện thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, trở thành dân tộc đầu tiên thiết lập nhà nước với hình thức dân chủ nhân”

Có thể bạn quan tâm

Quá trình hình thành cuộc cách mạng CN trong nền kinh tế part1 pptx

 • 8
 • 11
 • 0
“ ... công nhân đà nắm quyền lÃnh đạo cách mạng thì kết thúc cuộc cách mạng dân tộc dân chủ cũng là lúc bắt đầu cuộc cách mạng XHCN. Cách mạnh XHCN ở nớc ta là một quá trình biến đổi cách mạng toàn ... mà các nớc đi sau đà có sự chuẩn bị kĩ càng để đón nhận. Vấn đề đặt ra là các nớc đi sau trong đó có nớc ta cần phải làm ngững đẻ iếp nhận một cách có hiệu quả nhất những thành tựu mà các ... tiến hành công nghiệp hoá. Song hiện nay cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang tác động một cách sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới khoảng thời gian để phát minh mới ra đời thay thế phát”

Có thể bạn quan tâm

Quá trình hình thành cuộc cách mạng CN trong nền kinh tế part2 pot

 • 8
 • 7
 • 0
“ ... hành thành công cuộc cách mạng KH- CN Do đó, điều kiện kiên quyết để tiến hành cách mạng KH- CN ở nớc ta là phải tiến hành cải tạo xà hội sâu sắc, chống chủ nghĩa đế quốc, chống chủ nghĩa thực ... ta có nguyện vọng sử dụng những thành tựu của cuộc cách mạng KT- CN hiện đại, muốn tiến hành cuộc cách mạng đó để phát triển kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật để đa đất nớc ta khỏi tình ... trong nớc, nớc ta còn phải chịu những di sản nặng nề do sự nô dịch của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân để kại, đồng thời các cờng đế quốc lại đang thực hiện chính sách kìm hÃm sự phát”

Có thể bạn quan tâm

Quá trình hình thành cuộc cách mạng công nghệ trong nền kinh tế đang trên đà phát triển part5 pot

 • 8
 • 11
 • 0
“ ... thông nớc ta hiện đợc xếp vào một trong những nớc có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Bên cạnh mạng lới hữu tuyến điện phát triển rộng khắp với các loại hình dịch vụ đa dạng, các hệ thống ... lý ô nhiễm nớc, không khí ở các khu công nghiệp tập trung, các thành phố lớn các biện pháp trồng rừng, chống suy thái đất, cải tạo đất KH- CN đà chú ý phát triển các ngành khoa học tự nhiên ... dụng vốn chơng III : Thực trạng KH- CN Việt Nam 1. Thành công KH- CN đà tập trung vào sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trờng. Đà áp dụng các công nghệ và phơng pháp”

Có thể bạn quan tâm

Quá trình hình thành cuộc cách mạng công nghệ trong nền kinh tế đang trên đà phát triển part6 pot

 • 8
 • 4
 • 0
“ ... khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức t nhân tự nguyện đầu t. Nhiều cơ quan nghiên cứu- triển khai, hoạt đông KH- CN còn dựa chủ yếu vào ngân sách Nhà nớc. Thực tế trên đà dẫn đến một ... và cá nhân, thiếu cán bộ đầu đàn có khả năng tổ chức và thực hiện những chơng trình nghiên cứu mang tính đột phá cao. Lực lợng chuyên gia giỏi 45 Một bộ phận không nhỏ đội ngũ các nhà ... mới mẻ. 3. Nguyên nhân của những thực trạng ấy Do tỷ lệ cán bộ KH- CN trong các doanh nghiệp còn thấp ; cấu trúc và phân bố đội ngũ cha hợp lý ; số cán bộ đợc đào tạo về các ngành KH và KT”

Có thể bạn quan tâm

Quá trình hình thành cuộc cách mạng công nghệ trong nền kinh tế đang trên đà phát triển part7 doc

 • 8
 • 4
 • 0
“ ... nghiệp đảm nhân thực hiện việc ứng dụng các hết quả nghiên cứu khoa học và những tiến bộ KH- CN. 55 c- kết luận Vì vậy muốn tiên lên công nghiệp hoá - hiện đại hoá thành công phải ... lý các hoạt động KH- CN, đảm nhận những nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lợc, phát triển tiềm lực, đón đầu và phát triển những công nghệ mới có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ nền kinh tế. Các ... tập trung các nguồn lực vào những mục tiêu chủ yếu. Cơ chế chính sách hiện hành không khuyến khích và bắt buộc các doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu triển khai hoặc có chiến lợc lâu dàI về”

Có thể bạn quan tâm

Quá trình hình thành cuộc cách mạng công nghệ trong nền kinh tế đang trên đà phát triển part8 docx

 • 7
 • 13
 • 0
“ ... 63 Ngời thực hiện : Nguyễn Hải Hoàng Lớp : 80141 Khoa : Tài Chính - Ngân Hàng Hà Nội, tháng 8 năm 2006 62 ngân hàng nhà nớc việt nam học viện nhân hàng đề ... Chơng II: Cơ sở thực tiễn 1. Sự cần thiết phải phát triển KH-CN 6 2. Về hớng tác động của KH-CN 8 3. Vai trò của KH-CN đôí với một số lĩnh vực 10 4. Các nguồn lực để phát triển KH-CN ... lực để phát triển KH-CN 15 Chơng III: Thực trạng KH-CN VIệT NAM 1. Thành công 18 61 60 2. Hạn chế 21 3. Nguyên nhân của nhng thực trạng ấy 25 Chơng IV: Một số giải”

Có thể bạn quan tâm

tóm tắt những giá trị văn hóa chính trị truyền thống lào và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở cộng hoà dân chủ nhân dân lào hiện nay

 • 27
 • 19
 • 0
“ ... và nhân dân lao động Lào, cách mạng Lào bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn nhân dân các dân tộc Lào đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, xâydựng một nước Lào hoà bình,độc lập, ... đạo, quản lý, thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó) của người cán bộ.- Hình thành hoàn thiện phong cách, nhân cách mới của đội ngũ cán bộ.4.2.2. Những giá trị ... tạo của nhân dân trongsuốt tiến trình của cách mạng Lào và thực hiện quyền lực của nhân dân các bộtộc Lào trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. 15đạo của Phò CàĐuột (1901-1902), cuộc”

Có thể bạn quan tâm

tóm tắt luận án những giá trị văn hóa chính trị truyền thống lào và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới ở cộng hoà dân chủ nhân dân lào hiện nay

 • 27
 • 2
 • 0
“ ... và nhân dân lao động Lào, cách mạng Lào bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn nhân dân các dân tộc Lào đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, xâydựng một nước Lào hoà bình, độc lập, ... đất nước, là vũ khi để nhân dân Lào thực hiện các cuộc đấu tranh chống những âm mưu xâm lược,đồng hóa của các thế lực ngoại bang. Trong thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách ... chếđộ dân chủ nhân dân - thành quả của các cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổcủa nhân dân các tộc người Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM Lào. Những đặc điểm chính trị nêu trên đã hình thành”