tat ca cac thi trong tieng anh

Các thì trong tiếng Anh

Các thì trong tiếng Anh

Tiếng anh

... sẽ chia như sau: (Y IES) We carry She/he carries They worry She/he worries Ví dụ: He often carries money with him whenever he goes out.  Các trạng từ dùng trong thời HTT: - Always, usually, ... to" trong thời QKT: Used to: được dùng trong thời QKT (nghĩa là: "đã từng") để chỉ hành động/thói quen trong quá khứ, và đã chấm dứt trong quá khứ. Khẳng định He used to play ... trạng từ dùng trong thời TLT: 6a. Một việc đã xảy ra và đã xong hẳn, trong câu có trạng từ chỉ rõ thời gian quá khứ, như: yesterday, last week, last year, vv… Ví dụ: The students came to see...
 • 15
 • 13,904
 • 165
Các thì trong tiếng anh

Các thì trong tiếng anh

Ngữ pháp tiếng Anh

... đủ) - Thí dụ: + HE DIDN'T UNDERSTAND WHAT YOU SAID = Anh ấy đã không hiểu những gì bạn nói. + I NEVER PROMISED YOU ANYTHING. = Anh chưa bao giờ hứa với em điều gì cả. + Công thức thể nghi ... tại, nhưng không nhất thi t là trong lúc Giống như thì quá khứ hoàn thành , thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn đạt hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Điểm khác ... STUDENTS GO BACK TO SCHOOL AFTER THEIR SUMMER VACATION. (Vào tháng chín, học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ hè) NÓI NGÀY TRONG THÁNG * Khi nói ngày trong tháng, chỉ cần dùng số thứ tự tương ứng...
 • 68
 • 7,433
 • 19
Sử dụng các thì trong tiếng anh như thế nào

Sử dụng các thì trong tiếng anh như thế nào

Ngữ pháp tiếng Anh

... her. (Anh ấy đã học luật trước khi gặp cô ấy.) Anh ấy đã gặp cô ấy tại một thời điểm trong quá khứ nhưng việc anh ấy học luật còn xảy ra trước đó nhưng chúng ta không biết chính xác là anh ấy ... khác. Ví dụ: Sử dụng các thì trong Tiếng Anh như thế nào? Việc sử dụng chính xác thì và hình thái của động từ là một điều rất quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Dưới đây là một số quy tắc ... “thư ký” (secretary) không phải là một công việc cố định và có lẽ “tôi” chỉ làm công việc này trong khi chờ đợi tìm được một công việc khác. · House prices are rising. (Giá nhà đang tăng.)...
 • 8
 • 3,300
 • 58
Tổng hợp các thì trong tiếng anh (12 thì)

Tổng hợp các thì trong tiếng anh (12 thì)

Ngữ pháp tiếng Anh

... sẽ chia như sau: (Y IES) We carry She/he carriesThey worry She/he worries Ví dụ: He often carries money with him whenever he goes out.  Các trạng từ dùng trong thời HTT: - Always, usually, ... đã xảy ra và đã xong hẳn, trong câu có trạng từ chỉ rõ thời gian quá khứ, như : yesterday, lastweek, last year, vv… Ví dụ: The students came to see me yesterday. I came home at 9 o’clock last ... to" trong thời QKT: Used to: được dùng trong thời QKT (nghĩa là: "đã từng") để chỉ hành động/thói quen trong quá khứ, và đãchấm dứt trong quá khứ. Khẳng định He used to play...
 • 13
 • 12,874
 • 92
Tổng kết các thì trong tiếng anh

Tổng kết các thì trong tiếng anh

Tiếng anh

... điểm xác định trong tương lai.11. Cấu trúc với “used to V”.+) S + used to + V +O.-) S + didn’t + use to + V + O.?) Did + S +use to + V + O?- Diễn tả thói quen của ai đó trong quá khứ ... hỏi ko biết việc xảy ra hay chưa.- Diễn tả hành động vừa mới xảy ra.- Diễn tả hđ xảy ra trong quá khứ, tiếp tục ở hiện tại và tương lai.- just, already, recently, lately, yet,- for ... O?Ex. Look! The train is leaving- Diễn tả hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói.- Nếu trong câu có hai mệnh đề, mệnh đề thứ nhất ở dạng mệnh lệnh thì mệnh đề sau có động từ chia...
 • 3
 • 4,465
 • 224
cac thi trong tieng anh

cac thi trong tieng anh

Tiếng anh

... car to start /Not now, I’m thinking2)I can’t meet you tomorrow because my parents are coming to see meWhat are you doing tomorrow evening ?- I’m going to the theatreThis is Tom’s diary for ... gone to bed, he couldn't sleep.Trước tiên: Jessica had cooked dinner. Sau đó': Her boyfriend came.Jessica's boyfriend came after she had cooked dinner."B" đứng ở ... CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH 1- HIỆN TẠI ĐƠN/HIỆN TẠI ĐƠN TIẾP DIỄN SIMPLE PRESENTTóm tắt:Present simple để chỉ:1) Sự việc xảy ra trong hiện tại2) Những sự thật hiển...
 • 3
 • 1,025
 • 0
Cẩm nang sử dụng các thì trong Tiếng Anh

Cẩm nang sử dụng các thì trong Tiếng Anh

Trung học cơ sở - phổ thông

... broadcast = truyền hình, truyền thanh broadcast broadcast build = xây dựng built built burn = làm bỏng, đốt cháy burned/burnt burned/burnt buy = mua bought bought catch = bắt lấy caught caught ... giải thích trong bài về THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN . CAN - Thể khẳng định: Chủ ngữ + CAN + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có) + HE CAN SPEAK ENGLISH AND CHINESE. = Anh ta có thể nói tiếng Anhtiếng ... hữu. (trong tiếng Việt, có thểkhông cần viết CỦA cũng có thể hiểu được, nhưng trong tiếng Anh phải có OF) - Khi dùng OF thì danh từ "bị" sở hữu đứng đầu rồi đến OF rồi mới đến danh...
 • 68
 • 1,769
 • 7
Tong hop cac thi trong Tieng Anh (12 thi)

Tong hop cac thi trong Tieng Anh (12 thi)

Tư liệu khác

... sẽ chia như sau: (Y IES) We carry She/he carriesThey worry She/he worries Ví dụ: He often carries money with him whenever he goes out.  Các trạng từ dùng trong thời HTT: - Always, usually, ... to" trong thời QKT: Used to: được dùng trong thời QKT (nghĩa là: "đã từng") để chỉ hành động/thói quen trong quá khứ, và đãchấm dứt trong quá khứ. Khẳng định He used to play ... chỉ một việc đang diễn tiếp trong quá khứVí dụ: They were singing in this room at 10.p.m yesterday. While I was walking on the street, I met my girl friend. When I came, they were singing....
 • 13
 • 2,774
 • 41
Cac thi trong Tieng Anh

Cac thi trong Tieng Anh

Tiếng anh

... ĐƠNI. Cách dùng: Thì TLĐ diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai.II. Cách chia:S + will/shall + V(nguyên thể)CÁC THÌ TRONG TI NG ANH 1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠNI. Cách dùng: Thì hiện tại đơn ... ra trong quá khứ, nhưng không xác địnhđược thời gian.- Diễn tả một hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài tới hiện tại và có thể tiếp tục tớitương lai.- Diễn tả một hành động đã xảy ra trong ... - Dùng để diễn tả một hành động đang diễn ra vào một thời điểm xác định trong quákhứ hoặc một khoảng thời gian xác định trong quá khứ.- Diễn tả một hành động xảy ra ở quá khứ và có một hành...
 • 7
 • 1,056
 • 23
Tài liệu cac thi trong tieng anh va bai tap

Tài liệu cac thi trong tieng anh va bai tap

Tiếng anh

... TING ANH CNG ễN TP THI TT NGHIP 2010- trớc 1 danh từ bắt đầu bằng phụ âm (consonant).- dùng trớc một danh từ bắt đầu bằng uni : a university, a uniform, a universal, a union.- trớc 1 danh ... us now. Save the earth.25. Why can’t we swim in the seas and the rivers?A. because they are too dirty B. because they are too healthy32 T TING ANH CNG ễN TP THI TT NGHIP 2010 Eg: Im going ... TỔ TIẾNG ANH ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI TỐT NGHIỆP 2010 Ex: You can visit me on Sundays. I am usually free on Sundays.  You can visit me on Sundays on which I am usually free .  You can visit...
 • 105
 • 5,290
 • 259
Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh

Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh

Tiếng Anh

... in touch with you?" "Oh, yes, she me up last night." A. has called B. called C. had called D. calls 64. Every evening since last Christmas, I my dog out for a walk in the park. ... see B. have seen C. saw D. see Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ... very proud of their “ao dai”. Khóa học LTðH môn Tiếng Anh – Giáo viên: Vũ Thị Mai Phương Bản chất và sự so sánh các thì trong Tiếng Anh Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng...
 • 5
 • 3,507
 • 55

Xem thêm