Tài liệu về " quản lý tri thức " 11 kết quả

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức

Khoa học xã hội

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức . giải quyết mối quan hệ trong nội bộ DNNN theo hớng nâng cao quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị tự chủ. Các quan hệ bớc đầu đi vào thực chất hơn chứ. hạn và chủ thể của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Cụ thể nh sau: a. Tuỳ tính chất, ngành nghề kinh doanh, mối quan hệ về công nghệ, đầu t và
 • 22
 • 3,939
 • 0

Thực trạng giao thông và nguyên nhân

Thực trạng giao thông và nguyên nhân

Khoa học xã hội

Thực trạng giao thông và nguyên nhân . hình sở hữu cơ bản là sở hữu t nhân và sở hữu công cộng. Sở hữu t nhân là lọai hình sở hữu mà t liệu sản xuất tập trung vào trong tay một số ít ngời, còn. xuất bao giờ cũng thông qua các quy luật kinh tế cơ bản phù hợp và không phù hợp giữa lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất là khách quan và phổ biến của
 • 17
 • 1,242
 • 0

Vật chất và ý thức

Vật chất và ý thức

Khoa học xã hội

Vật chất và ý thức . AID, tập trung vào ba lĩnh vực: mở rộng buôn bán và đầu t nội bộ ASEAN và giữa ASEAN với Mỹ; nâng cao chất lợng quản lý và kỹ năng quản lý và chuyểngiao. ngoài ở Trung Quốc và Đông Nam á trong một vài năm tới. Sự gia nhập WTO sẽ khiến Trung Quốc hấp dẫn đầu t nớc ngoài vào nớc này, đằc biệt Mỹ và Nhật Bản sẽ
 • 20
 • 531
 • 0

CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta

CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta

Khoa học xã hội

CNH - HĐH và vai trò của nó trong quá trình tiến lên CNXH ở nước ta . công ty đó. Mà ta phải dựa vào điều kiện cụ thể của công ty chúng ta; dựa vào chức năng, nhiệm vụ, dựa vào mục tiêu chiến lợc của công ty; dựa vào loại hình. soát của con ngời, ngoài ý muốn của con ngời. Nó có thể xảy ra ở mọi nơi, mọi lúc, mọi hoàn cảnh điều kiện của con ngời và xảy ra trong mọi trờng hợp.-Hình
 • 12
 • 712
 • 0

Các loại hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý

Các loại hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý

Cao đẳng - Đại học

Các loại hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản lý . Chương 4Các loại hệ thống thông tin tổ Các loại hệ thống thông tin tổ chức theo cấp bậc quản l chức theo cấp bậc quản lý Nội Dung Các loại HTTT chính. trò của nóCÁC CẤP RA QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC 2. CÁC LOẠI HỆ THỐNG THÔNG TIN TỔ CHỨC THEO CẤP BẬC QUẢN LÝ & THEO CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ Các loại HTTT chính
 • 69
 • 1,420
 • 10

Bài giảng Lý thuyết chi phí

Bài giảng Lý thuyết chi phí

Cao đẳng - Đại học

Bài giảng Lý thuyết chi phí . 385 435 85 4.5 35 39.5Sản Chi phí Chi phí Tổng Chi phí Chi phí Chi phílượng cố đònh biến đổi chi phí biên cố đònh biến đổi Chi phí( TFC) (TVC) (TC) (MC). hố đó. Chi phí cơ hội bao gồm chi phí biểu hiện  chi phí ẩn.17.1.2013Đặng Văn Thanh4 Chi phí cơ hội (opportunity cost) Chi phí biểu hiện là chi phí được
 • 27
 • 813
 • 1

Knowledge Management and Specialized Information Systems

Knowledge Management and Specialized Information Systems

Cao đẳng - Đại học

-Quản lý tri thức là cho phép các tổ chức chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm giữa những người quản lý và các nhân viên của họ. . NỘI DUNGDANH MỤC HÌNHChương 11: Knowledge Management and Specialized Information Systems1 . Nguyên lý và mục tiêu học tập Quản lý tri. một công việc cụ thể hoặc đi đến một quyết địnhb. Định nghĩa KMS (Knowledge Management Systems) o Là một tập hợp có tổ chức bao gồm ...
 • 14
 • 1,427
 • 9

Quản trị tri thức Đồng Đức Hùng

Quản trị tri thức Đồng Đức Hùng

Cao đẳng - Đại học

Môn học “Quản trị tri thức” cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản trị tri thức một trong những yêu cầu quan trọng của hoạt động quản lý nói chung và quản lý tại các cơ quan thông tin thư viện nói riêng trong thế kỷ XXI. Thông qua môn học này sinh viên có thể nắm bắt các khái niệm cơ bản như dữ liệu, thông tin, tri thức, quản trị tri thức. Xác định được những đặc điểm ...
 • 17
 • 273
 • 0

Tóm tắt về sự cần quản lý tri thức trường hợp của đài loan

Tóm tắt về sự cần quản lý tri thức trường hợp của đài loan

Quản trị kinh doanh

Bài báo này mô tả một cuộc nghiên cứu sự phát triển hệ thống quản lý tri thức từ quan điểm công nghiệp theo chiều rộng. Công ty Đài Loan đã thực hiện 3 cuộc khảo sát (năm 2002, 2006, và 2010) và so sánh để khám phá những tri thức nhận thức được và những yêu cầu cho các ứng dụng của hệ thống quản lý tri thức. Từ các cuộc khảo sát cho thấy rằng những ứng dụng hữu ích nhất là quản lý tài liệu, tìm ...
 • 15
 • 267
 • 1

Quản lý tri thức cách áp dụng quản lý tri thức

Quản lý tri thức  cách áp dụng quản lý tri thức

Thương mại điện tử

1. Tri thức là gì?Các khái niệm thông tin, dữ liệu và tri thức có quan hệ chặt chẽ với nhau và khó mà phân biệt được bằng những định nghĩa rõ ràng, ta có thể hiểu tri thức dễ dàng hơn thông qua các khái niệm: Dữ liệu: các mô tả sự kiện, hiện tượng cụ thể nhận thấy được Thông tin: qua quá trình xử lý, tổng hợp dữ liệu chúng ta có đưa ra ...
 • 20
 • 361
 • 0

PHI LÝ TRÍ (Việt Dũng)

PHI LÝ TRÍ (Việt Dũng)

Quản lý dự án

... thoải mái; tìm cách mua rẻ hàng lớn Thế hành động có lý trí? Con người hành động theo hai nguồn theo lý trí theo cảm xúc Một hành động có lý trí hành động có phân thích thiệt rõ ràng sau định thực... mà lợi lộc Chỉ thích đặc điểm đó, lợi ích nhỏ, mà phải gánh tiêu sản phi lý trí thật Nhưng người ta định lúc hồn mây nên lý trí không điều khiển họ Người bán nhà đàm phán hiểu rõ điểm yếu Đầu... ...
 • 24
 • 187
 • 0
1 2 >