Tài liệu về " vốn lưu động " 14 kết quả

Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển than tuyến Cái Lân - Bangkok. Thời kỳ phân tích 10 năm

Phân tích tài chính, kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển than tuyến Cái Lân - Bangkok. Thời kỳ phân tích 10 năm

Quản trị kinh doanh

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ . về phân tích và quản lý dự án đầu tư vào việc lập một dự án khả thi, em được giao đề tài: Phân tích tài chính kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển. tàu vận chuyển than tuyến Cái Lân - Bangkok. Thời kỳ phân tích 10 năm. Yêu cầu: 1. Tổng quan về dự án đầu tư 2. Lập phương án kinh doanh 3. Phân tích
 • 65
 • 610
 • 4

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Dệt 10-10

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Dệt 10-10

Kế toán

Quá trình sản xuất kinh doanh của bất cứ doanh nghiệp nào cũng phải có vốn. Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu của mọi quá trình sản xuất kinh doanh. Nếu như vốn cố định giúp doanh nghiệp hình thành nên tài sản cố định như: máy móc, thiết bị, nhà xưởng,… thì vốn lưu động lại giúp cho doanh nghiệp có nguồn nguyên vật liệu, nhân lực,… để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.
 • 55
 • 371
 • 2

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Dệt 10-10

Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng Vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Dệt 10-10

Quản trị kinh doanh

Trong cơ cấu vốn của doanh nghiệp, vốn lưu động thường xuyên vận động và chuyển hóa qua nhiều hình thái khác nhau, chu chuyển giá trị toàn bộ ngay trong một lần. Vốn lưu động có thể tồn tại ở các hình thái khác nhau: Vốn bằng tiền, các khoản phải thu, vốn vật tư dự trữ, vốn trong thanh toán,… . và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Dệt 10-10. 2.2.1 Cơ cấu vốn lưu động của ...
 • 54
 • 463
 • 1

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay của NHNo & PTNT Thành phố Vinh” để tiến hành làm luận văn tốt nghiệp

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay của NHNo & PTNT Thành phố Vinh” để tiến hành làm luận văn tốt nghiệp

Tài chính - Ngân hàng

Cùng với sự vận động của nền kinh tế, Ngân hàng như một mắt xích quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kiềm chế lạm phát thị trường ngoại hối, tạo công ăn việc làm cho người lao động… và quan trọng hơn Ngân hàng là một trung gian tài chính cung ứng vốn chủ yếu, hữu hiệu cho nền kinh tế. Với những thuận lợi mà hoạt động sử dụng vốn ...
 • 32
 • 576
 • 1

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cố phần Đại Việt Trí Tuệ

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cố phần Đại Việt Trí Tuệ

Tài chính - Ngân hàng

Việt Nam chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN từ năm 1986. Cơ chế mới đã mở ra nhiều cơ hội và những thách thức mới đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với từng doanh nghiệp nói riêng. . hình sử dụng Vốn lưu động tại Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động tại Công ty CP Đại Việt Trí ...
 • 62
 • 351
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cố phần Đại Việt Trí Tuệ

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cố phần Đại Việt Trí Tuệ

Tài chính - Ngân hàng

Việt Nam chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN từ năm 1986. Cơ chế mới đã mở ra nhiều cơ hội và những thách thức mới đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với từng doanh nghiệp nói riêng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường này, để tiến hành bất kỳ hoạt động SXKD, chủ thể kinh tế nào cũng cần phải chủ động về vốn, vốn là yếu tốt cực ...
 • 62
 • 108
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP Đại Việt Trí Tuệ

Tài chính - Ngân hàng

Việt Nam chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN từ năm 1986. Cơ chế mới đã mở ra nhiều cơ hội và những thách thức mới đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với từng doanh nghiệp nói riêng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trường này, để tiến hành bất kỳ hoạt động SXKD, chủ thể kinh tế nào cũng cần phải chủ động về vốn, vốn là yếu tốt cực ...
 • 64
 • 268
 • 0

Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy

Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH In Gia Huy

Quản trị kinh doanh

Tài sản lưu động lưu thông gồm có: sản phẩm hàng háo chưa tiêu thụ , vốn bằng tiền , vốn trong thanh toán
 • 47
 • 310
 • 0

Tổ chức công tác quản ly vốn lưu động trong công ty thương mại xây dựng Sóc Sơn

Tổ chức công tác quản ly vốn lưu động trong công ty thương mại xây dựng Sóc Sơn

Kế toán

Tổ chức công tác quản ly vốn lưu động trong công ty thương mại xây dựng Sóc Sơn
 • 28
 • 181
 • 0

Quản lý vốn lưu động tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Quản lý vốn lưu động tại Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong cơ chế này được bao tiêu cung ứng, chính vì thế hiệu quả sử dụng vốn không được chú ý đến, do đó không mang lại hiệu quả, lãng phí nguồn nhân lực. Hiện nay, đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, việc chuyển dịch cơ chế quản lý kinh doanh và việc mở rộng quyền tự chủ cho các doanh nghiệp tự quản lý và sử dụng theo ...
 • 66
 • 606
 • 8

Giải pháp hoàn thiện quản lý sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH dây và cáp điện Thăng Long

Giải pháp hoàn thiện quản lý sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH dây và cáp điện Thăng Long

Quản trị kinh doanh

Trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tính toán kỹ hiệu quả của một đồng vốn bỏ vào sản xuất kinh doanh. Nếu tính toán không kỹ thì đồng vốn không những không sinh lời mà còn mất dần sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh doanh. Vốn lưu động là một chỉ số liên quan đến lượng tiền mà doanh nghiệp cần để duy trì hoạt động thường xuyên, hay nói cách cụ thể hơn đó là lượng ...
 • 63
 • 406
 • 0

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Xây dựng Đại Hoàng

Vốn lưu động và các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH Xây dựng Đại Hoàng

Kinh tế - Quản lý

Trong nền kinh tế thị trường, bất kỳ doanh nghiệp nào muốn tiến hành hoạt động kinh doanh đòi hỏi phải có một lượng vốn lưu động nhất định. Vốn lưu động có vai trò đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sản xuất kinh doanh cũng như hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.Nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh, nhất là nhu cầu vốn dài hạn của các doanh nghiệp cho sự đầu tư phát ...
 • 27
 • 357
 • 0

Giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh.

Giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh.

Kinh tế - Quản lý

Xu hướng phát triển của xã hội, sự chiếm lĩnh khá nhanh của lĩnh vực khoa học công nghệ, những đòi hỏi khách quan của thời đại mới như mức sống, việc làm, thu nhập, bảo hiểm xã hội ..vv.. luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội. ở mỗi vùng, mỗi miền, mỗi quốc gia, người ta luôn tìm cách đưa ra những chính sách, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện từng vùng, từng ...
 • 30
 • 341
 • 0

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Tiên Lâm

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Tiên Lâm

Quản trị kinh doanh

Trong nền kinh tế cạnh tranh quyết liệt, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được thì đòi hỏi doanh nghiệp phải có một sức mạnh về tài chính cụ thể là vốn.Nếu ví doanh nghiệp là một cơ thể sống thì vốn chính là “máu” nuôi sống cơ thể. Khi doanh nghiệp chưa thành lập, vốn là điều kiện đầu tiên quyết định sự ra đời của doanh nghiệp, khi đưa vào hoạt động, vốn là lý do tồn tại và là cơ hội phát ...
 • 73
 • 338
 • 0
< 1 2 3 4 5 >