Tài liệu về " phân tán " 15 kết quả

Cơ sở dữ liệu Oracle

Cơ sở dữ liệu Oracle

Kỹ thuật lập trình

Cơ sở dữ liệu Oracle . I tổng quan về hệ cơ sở dữ liệu phân tánI. Giới thiệu chung.Định nghĩa: Hệ CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu mà về mặt logic tập dữ liệu này thuộc về. cơ sở dữ liệu phân tán trên oraclE .....................................................................................33I. Các khái niệm cơ bản.............................................................................. ...
 • 87
 • 1,201
 • 16

Dẫn xuất và thừa kế

Dẫn xuất và thừa kế

Kỹ thuật lập trình

Dẫn xuất và thừa kế . về sự thừa kế của các lớp.§ 1. Sự dẫn xuất và tính thừa kế 1.1. Lớp cơ sở và lớp dẫn xuấtMột lớp được xây dựng thừa kế một lớp khác gọi là lớp dẫn xuất. . HDiễn giải:Lớp D dẫn xuất từ A và BLớp E dẫn xuất từ CLớp F dẫn xuất từ D Lớp G dẫn xuất từ D và E255 256Lớp H dẫn xuất từ E4.2. Sự thừa kế nhiều mức.+
 • 42
 • 441
 • 0

Tương ứng bội và phương thức ảo

Tương ứng bội và phương thức ảo

Kỹ thuật lập trình

Tương ứng bội và phương thức ảoTương ứng bội và phương thức ảo là công cụ mạnh của C++ cho phép tổ chức quản lý các đối tượng khác nhau theo cùng một lược đồ. Một khái niệm khác liên quan . các phương thức in() trong các lớp TS và TS2 như các phương thức ảo (virtual).§ 3. Phương thức ảo và tương ứng bội3 .1. Cách định nghĩa phương thức ảoGiả. Chương 6Tương ứng bội và phương thức ảoTương ứng bội ...
 • 25
 • 584
 • 3

Các dòng tập tin (Stream) trong C

Các dòng tập tin (Stream) trong C

Kỹ thuật lập trình

C đã cung cấp một thư viện các hàm nhập xuất như printf, scanf, gets, getch(), puts, puch(), fprintf, fscanf, fopen, fwite, fread,... . Các hàm này làm việc khá hiệu quả nhưng không thích ứng với cách tổ chức chươ . định dạng, mà c n sử dụng c c c ng c sau: + C c phương th c định dạng+ C c c c cờ định dạng+ C c hàm và bộ phận định dạngM c sau sẽ trình bầy c ch định dạng. ra c c lớp dòng tin để tổ ...
 • 43
 • 929
 • 3

Truy cập trực tiếp vào bộ nhớ trong C

Truy cập trực tiếp vào bộ nhớ trong C

Kỹ thuật lập trình

Truy cập trực tiếp vào bộ nhớ trong C . chương 9Truy nhập tr c tiếp vào bộ nh Trong chương này trỡnh bầy c c vấn đề:+ Hai kiểu địa chỉ: Địa chỉ phõn đoạn và địa chỉ th c+ Truy nhập tới địa chỉ. địa chỉ phõn đoạn sang địa chỉ th c+ Bộ nhớ màn hỡnh, truy nhập tr c tiếp vào bộ nhớ màn hỡnh+ Dựng con trỏ để lấy dữ liệu từ bộ nhớ phõn đoạn+ Dựng con
 • 7
 • 832
 • 6

Một số chương trình hướng đối tượng trên C++

Một số chương trình hướng đối tượng trên C++

Kỹ thuật lập trình

Một số chương trình hướng đối tượng trên C++ . Chương 1 0Một số chương trình hướng đối tượng trên C+ +Chương này trình bầy thêm một số chương trình hướng đối tượng trên C++. Đây là các chương trình. đường trònChương trình minh hoạ cách dùng tượng ứng bội và phương thức ảo. Nội dung chương trình như sau: + Khi chạy chương trình sẽ thấy
 • 25
 • 689
 • 2

Các thuật toán và đồ thị

Các thuật toán và đồ thị

Kỹ thuật lập trình

Các thuật toán và đồ thị . đồ thị. Khi một vấn đề được mô hình hoá bởi đồ thị, thì vấn đề sẽ được giải quyết bằng cách sử dụng các thuật toán trên đồ thị. Vì vậy các thuật toán đồ. duyệt đồ thị. Vì vậy, các kỹ thuật đi qua đồ thị đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế các thuật toán đồ thị. Chẳng hạn, bằng cách duyệt đồ thị, ta
 • 37
 • 1,717
 • 17

Code danh sách liên kết

Code danh sách liên kết

Kỹ thuật lập trình

Code danh sách liên kết . ĐOẠN CODE danh sách liên kết& lt;div><font color="#FF0000" size="3">LIÊN KẾT WEBSITE</font></div><div><SELECT
 • 1
 • 1,844
 • 7

Cơ bản về Hệ điều hành

Cơ bản về Hệ điều hành

Kỹ thuật lập trình

Cơ bản về hệ điều hành. Tác giả: Phan Tân - Hà Quang Tuy . giảng Hệ điều hành phân tán (Phần 1) - 1-chơng I. Các nguyên lý cơ bản của hệ điều hành 1.1 Sự tiến hoá của hệ điều hành hiện đại a. Khái niệm hệ điều hành. thảo luận về thi hành và điều khiển hệ thống file phân tán. Hà Quang Thụy Bài giảng Hệ điều hành phân tán (Phần 1) - 15-1.3. Sơ lợc về hệ điều hành mạng
 • 182
 • 1,238
 • 17

Core Java - Tiếng Việt

Core Java - Tiếng Việt

Kỹ thuật lập trình

Core Java - Tiếng Việt . Chương 1: Lập trình hướng đối tượng. Chương 2: Nhập môn Java. Chương 3: Nền tảng của ngôn ngữ Java. Chương 4: Các gói và giao diện. Chương 5: AWT. Chương. áp dụng cho một đối tượng. Một phương thức là một thuật toán từng bước (step-by-step) xác định điều gì được thực hiện khi hoạt động ấy được yêu cầu. Hãy
 • 211
 • 911
 • 8

Thế giới Ebook Java

Thế giới Ebook Java

Kỹ thuật lập trình

Thế giới Ebook Java . java. applet• java. awt• java. io• java. util• java. net• java. awt.event• java. rmi• java. security• java. sqlCác đặctrưng mớIcủaJava2• Swing• Kéovà thả• Java 2D API •. 'javac'–javac [options] sourcecodename .java Trình thông dịch, &apos ;java& apos; java [options] classname•Trìnhdịch ngược, 'javap'–javap
 • 239
 • 582
 • 4

Giáo trình giải thuật

Giáo trình giải thuật

Kỹ thuật lập trình

Giáo trình giải thuật . các giải thuật: http://oopweb.com/Algorithms/Files/Algorithms.html Giải thuật Kĩ thuật phân tích giải thuật CHƯƠNG 1: KĨ THUẬT PHÂN TÍCH GIẢI THUẬT. Với mỗi giải thuật, sẽ trình bày ý tưởng giải thuật, ví dụ minh hoạ, cài đặt chương trình và phân tích đánh giá. - Chương 3: Kĩ thuật thiết kế giải thuật.
 • 109
 • 504
 • 0

Giáo trình lý thuyết đồ họa

Giáo trình lý thuyết đồ họa

Thiết kế - Đồ họa - Flash

Giáo trình lý thuyết đồ họa . “ðồ họa ñã trở thành một trong những môn học chính trong các chuyên ngành Công nghệ thông tin ở các trường ñại học. Cuốn sách Giáo trình lý thuyết. lý thuyết, nếu cảm thấy khó khăn lắm mới nên tham khảo phần phụ lục này. Chương 1, 2 và 3 trình bày về các yếu tố cơ sở của ñồ họa như: màn hình ñồ họa,
 • 146
 • 921
 • 6

Cơ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu phân tán

Kỹ thuật lập trình

Cơ sở dữ liệu phân tán . Hệ cơ sở dữ liệu phân tánChơng I: Cơ sở dữ liêu phân tánGiới thiệu tổng quát về cơ sở dữ liệu và cơ sở dữ liệu phân tán. Phân biệt cơ sở dữ liệu tập. đặt cơ sở dữ liệu phân tán cụ thể nh vấn đề thiết kế phân tán, thiết kế cơ sở dữ liệu. .. I .Cơ sở dữ liệuVề cơ bản cơ sở dữ liệu (Database) là tập hợp dữ liệu
 • 74
 • 1,323
 • 22

Cơ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu phân tán

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu phân tán . dụng trong cơ sở dữ liệu phân tán: I/Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán: Thiết kế một hệ thống máy tính phân tán là việc quyết định sắp đặt dữ liệu và chơng. CSDL phân tán: I/Khái niệm về CSDL phân tán: 1/Định nghĩa CSDL phân tán: Định nghĩa : Một CSDL phân tán là một tập hợp dữ liệu mà về mặt logic tập dữ liệu
 • 124
 • 2,158
 • 27
1 2 3 >