1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Chuyên ngành kinh tế >

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA CÁC SẢN PHẨM TRONG KHÁCH SẠN CHÂU LONG , SA PA

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA CÁC SẢN PHẨM TRONG KHÁCH SẠN CHÂU LONG , SA PA

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA CÁC SẢN PHẨM TRONG KHÁCH SẠN CHÂU LONG , SA PA

... tài: Giải pháp đa dạng hóa sa n phẩm dịch vụ tại khách sa n Châu long -Sapa”.1.3 .Các mục tiêu nghiên cứu. Mục tiêu nghiên cứu là đưa ra các giải pháp đa dạng hóa sa n phẩm ... III CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA SA N PHẨM TRONG KHÁCH SA N CHÂU LONG, SAPA 3.1 .Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu về hoạt động đa dạng hóa sa n ... nhân viên trong khách sạn Châu Long đã giúp em hoàn thành chuyên đề. CHƯƠNG I TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA CÁC SA N PHẨM TRONG KHÁCH SA N CHÂU LONG , SA PA 1.1.Tính...
 • 28
 • 551
 • 0
TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NHẰM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HÓA”

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NHẰM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HÓA”

... nghiệp mà còn là mối quan tâm của cả một quốc gia.Nâng cao quản lý chất lượng dịch vụ,thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng , a dạng hóa sa n phẩm dịch vụ là yếu ... văn.Ngoài lời mở đầu,kết luận và danh mục tài liệu tham khảo,kết cấu của luận văn được chia thành 4 chương:• Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài Giải pháp quản trị nhằm đa m bảo chất ... 1.4.Phạm vi nghiên cứu của luận văn. Tổng công ty cổ phần bách hóa hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ bao gồm:• Sa m phẩm kinh doanh: giấy,thiết bị văn phòng,nông sa n...
 • 4
 • 473
 • 7
Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất nông sản hàng hóa ở nông hộ ở thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu giải pháp phát triển sản xuất nông sản hàng hóa ở nông hộ ở thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh

... (%) ( +,- ) (%) 1 Tổng giá trị SX 2.29 8,6 10 0,0 5.30 6,6 10 0,0 3.00 8,0 13 0,9 1.1 Ngành nông - lâm - TS 14 6,5 6,4 16 3,9 3,1 1 7,4 1 1,9 1.2 Ngành CN- TTCN 1.34 0,8 5 8,3 3.26 2,7 6 1,5 1.92 1,9 14 3,3 1.3 ... 81 1,3 3 5,3 1.88 0,0 3 5,4 1.06 8,7 13 1,7 2. Chỉ tiêu bình quân 2.1 Tổng GTSX/hộ 0,0 78 0,1 49 0,0 71 9 1,3 2.2 Tổng GTSX/khẩu 0,0 19 0,0 40 0,0 21 11 4,3 2.2 Tổng GTSX/lao ñộng 0,0 32 0,0 64 0,0 33 10 2,3 ... 0,0 32 0,0 64 0,0 33 10 2,3 2.3 GTSX NN/hộ NN 0,0 16 0,0 39 0,0 23 14 2,7 2.4 GTSX NN/Lð NN 0,0 06 0,0 16 0,0 09 14 1,7 2.5 GTSX NN/ha ñất SXNN 0,0 38 0,0 55 0,0 17 4 4,7 Nguồn: [29] Trường ðại học Nông nghiệp...
 • 104
 • 354
 • 0
luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững rau an toàn ở hà nội

luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững rau an toàn ở hà nội

... giới khá cao, bao gồm rau tươi, rau ñông lạnh và rau chế biến. Các loại rau rất ña dạng, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của từng châu lục như xuất khẩu các loại rau c , hạt sang châu Âu và Mỹ; ... cây màu khác. Năm 200 5, diện tích trồng rau của Việt Nam là 635.100 ha, sản lượng ñạt 9,6 4 triệu tấn. So với năm 200 0, năm 2003 diện tích rau tăng 2 3,2 %, sản lượng tăng 4 2,6 %. Vùng ðồng bằng ... phải tươi, ña dạng về chủng loại, sạch và có ít hoá chất trong rau (Chen, J. và cộng s , 2009) [50]. Dưới sự hỗ trợ và quản lý của Chính ph , rau Trung Quốc phát triển qua 3 giai ñoạn, tương...
 • 244
 • 1,197
 • 1
Đặc trưng văn hóa – dân tộc của tiếng Việt, những nghiên cứu khởi đầu

Đặc trưng văn hóa – dân tộc của tiếng Việt, những nghiên cứu khởi đầu

... dân gọi là ớt chỉ thiên, mít dại, đậu đen, chuối tây, đậu đũa, cà dái dê còn có những tên địa phương gọi khác như: ớt hiểm, mít ráo, đậu xanh lòng, chuối mốc, đậu dải áo, cà tím. Website: http://www.docs.vn ... giống nhau, bởi vì mỗi từ nằm trong một hệ thống đối lập riêng. Để chỉ các hiện tượng hút, b , uống, người Tày vẫn dùng từ kin, trong khi người Việt lại dùng những từ khác lạ hút, b , uống. Rõ ... chổm, vắng như chùa Bà Đanh, lừ đứ như ông từ vào đền,…- Thành ngữ tiếng Việt cũng phản phong tục, tập quán, lối sống của người Việt. Ví dụ: lệnh ông không bàng cồng b , ông chẳng bà chuộc,...
 • 10
 • 467
 • 2
Đặc trưng văn hóa – dân tộc của tiếng Việt, những nghiên cứu khởi đầu

Đặc trưng văn hóa – dân tộc của tiếng Việt, những nghiên cứu khởi đầu

... thiên, mítdại, đậu đen, chuối tây, đậu đũa, cà dái dê còn có những tên địa phương gọikhác như: ớt hiểm, mít ráo, đậu xanh lòng, chuối mốc, đậu dải áo, cà tím.Những đối tượng như tre đằng ng , ... có liên quan với nền sản xuất đ , vídụ: cày sâu cuốc bẫm, chân lấm tay bùn, dầm mưa dãi nắng, đồng chua nướcmặn, nhà tranh vách đất, ăn ốc nói m , liệu cơm gắp mắm, lo bò trắngrăng…- Trong ... giống nhau, bởi vì mỗi từ nằm trong một hệthống đối lập riêng. Để chỉ các hiện tượng hút, b , uống, người Tày vẫndùng từ kin, trong khi người Việt lại dùng những từ khác lạ hút, b , uống.Rõ...
 • 9
 • 398
 • 0
Thử nghiệm công thức ăn hổn hợp cho gà đẻ giống thịt ross 380 nuôi tại trung tâm nghiên cứu gia cầm thụy phương

Thử nghiệm công thức ăn hổn hợp cho gà đẻ giống thịt ross 380 nuôi tại trung tâm nghiên cứu gia cầm thụy phương

... 1300 1000 750 Biotin mg 0,1 5 0,1 0,1 0,1 0,1 5 0,1 5 0,1 2 Axit folic mg 0,5 5 0,2 5 0,2 5 0,2 5 0,5 5 0,5 5 0,5 Thiamin mg 1 1 0,8 0,8 1,8 1,8 1,8 Piridoxin mg 3 3 3 3- 4,5 3,5 3,5 3 Vitamin cần thiết ... 10 10 10 K mg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 B2 mg 3,6 1,8 1,8 2,2 3,6 3,6 3 B3 mg 10 10 10 10 10 10 10 Niacin mg 27 11 11 11 35 30 25 B12 mg 0,0 09 0,0 03 0,0 03 0,0 04 0,0 1 0,0 1 0,0 07 Cholin mg ... Lysine 1,0 0 1,0 0 Arginine 1,0 5 1,0 6 Methionine + Cystine 0,7 5 0,8 6 Phenylalanine+ Tyrozine 1,2 1 1,2 5 Leucine 1,2 5 1,1 4 Isoleucine 0,7 2 0,7 8 Tryptophan 0,1 8 0,2 4 Threonine 0,6 3 0,6 9 2.1.2.4....
 • 110
 • 672
 • 0
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM TRONG KHÁCH SẠN CHÂU LONG, SAPA

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM TRONG KHÁCH SẠN CHÂU LONG, SAPA

... 1 3,6 2 2,6 9 9,0 9 Với hàng loạt các sa n phẩm dịch vụ như vậy, khách sa n Châu Long đang phát triển hoạt động đa dạng hóa sa n phẩm, làm phong phú chủng loại sa n phẩm , ... hoạt động đa dạng hóa sa n phẩm dịch vụ tại khách sa n Châu Long Theo nhịp độ phát triển của ngành du lịch nói chung và du lịch Sapa nói riêng, khách sa n Châu Long đa có ... động đa dạng hóa sa n phẩm dịch vụ của khách sa n nhằm tạo ra sự mới me , khác biệt để thu hút khách. Khách hàng mục tiêu của Khách sa n Châu Long thường là khách châu...
 • 13
 • 878
 • 6
108 Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam

108 Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp Việt Nam

... lợi nhuận hơn khi sử dụng nhiều hơn các yếu tố sa n xuất, phối hợp các yếu tố đó một cách hợp lý làm tăng sa n lượng sa n phẩm sa n xuất ra.28doanh thu của DN. Hộ ... người nghèo, kinh nghiệm Châu Á , đa tập hợp một cách có hệ thống số liệu sẵn có của các nước Châu Á,sau đó phân tích quan hệ giữa tăng trưởng và nghèo đói trong một ... Giá trị sa n xuất của doanh nghiệp (GO) [23]Giá trị sa n xuất của DN là chỉ tiêu tổng thu nhập lớn nhất tạo ra trong DN, đó là toàn bộ giá trị của các sa n phẩm vật...
 • 226
 • 661
 • 0
Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng đối với quảng cáo của công ty sữa đậu nành việt nam tại thị trường miền trung

Nghiên cứu thái độ người tiêu dùng đối với quảng cáo của công ty sữa đậu nành việt nam tại thị trường miền trung

... cáo gồm 6 biến quan sát. Trong 6 biến này có 5 biến (TT_ 1, TT_ 2, TT_ 4, TT_ 5, TT_6) có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên ñược chấp nhận, còn biến TT_3 có hệ số tương quan biến tổng ... sai VIF (Variance inflation factor) <1 0, cho thấy các biến trong mô hình không xảy ra hiện tượng ña cộng tuyến. Phương trình hồi quy tuyến tính có dạng như sau: 1,2 89 16 0,2 71 0,3 80 0,7 39 ... hàng gồm 5 biến quan sát. Trong cả 5 biến (PN_ 1, PN _ 2, PN _ 3, PN _ 4, PN _5) có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên ñược chấp nhận. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0.937 (lớn hơn 0,8 ) nên thang...
 • 13
 • 495
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn kinh doanh tại công ty cổ phần than đèo nai vinacominđa dạng hóa các loại hình sản phẩm dịch vụ phục vụ dntmchỉ dẫn và hệ thống hóa các quy định pháp luật về hộ tịch và đăng ký hộ tịchtổng quan nghiên cứu trong và ngoài nướctổng quan nghiên cứu đề tàitổng quan về vấn đề nghiên cứu và phương pháp nghiên cứuthực trạng nghiên cứu giá trị thặng dưnghiên cứu tài chính vi mô với giảm ngèo ở việt namnghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt chất trong cây có múi đến sự phát triển tế bào ung thư thực nghiệmnhững nghiên cứu mới nhất về chất ngọt acid amin aspartame và neotame http www aspartamekills comnghiên cứu đời sốngnghiên cứu tài chínhnghiên cứu loại bỏ lưu huỳnhnghiên cứu thành phần hóa học tinh dầu và dịch chiết của cây riềng mép ngắn alpinia breviligulata ở đà nẵngđánh giá rủi ro tiềm tàng trên số dư của các khoản mụcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ