1. Trang chủ >
 2. Lớp 9 >
 3. Toán học >

c2 toanmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017 2018 môn toán sở GD và đt hà nội (2)

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo HÀ TĨNH

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo TĨNH

...  S1  S2  S3 hay H trọng tâm ABC , nghĩa ABC Ta có: x2 4x 2m|x 2| m + = (*) Đặt x   t  pt (*) trở thành: t2 2mt + m = (**),  '(t)  m  m   (m  1)(m  2) Để pt (*) vô nghiệm ... )  16  (x1  x )  4x1.x  16  16  4(m2  5m)  16  m2  5m   m = m = Kết hợp với đk(*), ta có m = , m = giá trị cần tìm a) Vì AD BE đường cao nên ta có: ADB  AEB  90  Hai góc ... ABC nên: BH  AC, CH  AB (2) Từ (1) (2), suy ra: BH // CK, CH // BK Vậy tứ giác BHCK hình bình hành (theo định nghĩa) K Đặt SBHC = S1, SAHC = S2, SAHB = S3, SABC = S Vì ABC nhọn nên trực tâm...
 • 3
 • 579
 • 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

... tiếp tam giác APN R (R bán kính đường tròn (O)) ⇒ ∆AIE ⇒ AE = R 2 R AE EO 2PA MA AE ∆AEO ∆PAO (g-g) ⇒ = ⇒ = = = = R PA AO 2AO AB EO OE = EI = ...
 • 2
 • 5,101
 • 25
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo BÌNH ĐỊNH

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo BÌNH ĐỊNH

... Ngoài em học trung tâm học nhà giáo viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-12, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt ... Chất lượng giáo viên, lòng nhiệt tình - Số lượng lớn học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng CHÍNH LÀ NIỀM TỰ HÀO, SỰ KHẲNG ĐỊNH ... tốc, luyện thi tốt nghiệp 12 cấp tốc) Riêng lớp học từ khối trở xuống, phụ huynh hay học sinh yêu cầu trung tâm cho giáo viên phù hợp dạy kèm em Đối với giáo viên muôn tham gia trung tâm điện thoại...
 • 4
 • 575
 • 2
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo BÌNH DƯƠNG

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo BÌNH DƯƠNG

... Ngoài em học trung tâm học nhà giáo viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-12, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt ... thẳng hàng “Bề dày thời gian tồn Chất lượng giáo viên, lòng nhiệt tình - Số lượng lớn học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng CHÍNH ... tốc, luyện thi tốt nghiệp 12 cấp tốc) Riêng lớp học từ khối trở xuống, phụ huynh hay học sinh yêu cầu trung tâm cho giáo viên phù hợp dạy kèm em Đối với giáo viên muôn tham gia trung tâm điện thoại...
 • 4
 • 1,325
 • 19
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo HÒA BÌNH

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo HÒA BÌNH

... Ngoài em học trung tâm học nhà giáo viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-12, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt ... a + b ≥ “Bề dày thời gian tồn Chất lượng giáo viên, lòng nhiệt tình - Số lượng lớn học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng CHÍNH ... tốc, luyện thi tốt nghiệp 12 cấp tốc) Riêng lớp học từ khối trở xuống, phụ huynh hay học sinh yêu cầu trung tâm cho giáo viên phù hợp dạy kèm em Đối với giáo viên muôn tham gia trung tâm điện thoại...
 • 4
 • 351
 • 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo LÂM ĐỒNG

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo LÂM ĐỒNG

... Ngoài em học trung tâm học nhà giáo viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-12, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt ... “Bề dày thời gian tồn Chất lượng giáo viên, lòng nhiệt tình - Số lượng lớn học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng CHÍNH ... tốc, luyện thi tốt nghiệp 12 cấp tốc) Riêng lớp học từ khối trở xuống, phụ huynh hay học sinh yêu cầu trung tâm cho giáo viên phù hợp dạy kèm em Đối với giáo viên muôn tham gia trung tâm điện thoại...
 • 4
 • 288
 • 1
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN – Sở giáo dục đào tạo LẠNG SƠN

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁNSở giáo dục đào tạo LẠNG SƠN

... Ngoài em học trung tâm học nhà giáo viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-12, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt ... 4  F B “Bề dày thời gian tồn Chất lượng giáo viên, lòng nhiệt tình - Số lượng lớn học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng CHÍNH ... tốc, luyện thi tốt nghiệp 12 cấp tốc) Riêng lớp học từ khối trở xuống, phụ huynh hay học sinh yêu cầu trung tâm cho giáo viên phù hợp dạy kèm em Đối với giáo viên muôn tham gia trung tâm điện thoại...
 • 3
 • 811
 • 4
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGHỆ AN

... Ngoài em học trung tâm học nhà giáo viên trung tâm Các em đăng kí học môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Anh, Văn (các khối 9-1 2, Luyện thi đại học cấp tốc, luyện thi vào lớp 10 cấp tốc, luyện thi tốt ... MC MI = CH IH “Bề dày thời gian tồn – Chất lượng giáo viên, lòng nhiệt tình - Số lượng lớn học sinh theo học đạt thành tích cao- Số lượng tài liệu khổng lồ học sinh, giáo viên, phụ huynh sử dụng ... x = vào phương trình x2 - 2(m - 1)x + m2 - = giải phương trình: x2 - 4x + = nhiều cách tìm nghiệm x1 = 1, x2 = b, Theo hệ thức Viét, gọi x1, x2 hai nghiệm phương trình x2 - 2(m - 1)x + m2 - =...
 • 4
 • 391
 • 3
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH

... =  x = 15  x=3 x = ⇔ Vâ ̣y ̣ phương trình  3;1) ⇔ 9 + y = 10 ⇔  y = ( 3x + y = 10   đã cho có nghiêm 3 x + y = 10 ̣ nhấ t Câu : (1 điểm) Tim để mỗi biể u thức sau có nghia: ... + ≥ ( 1⇒ A + + 1)m ≥ ( ) ⇒1 Am == và Cách 2: Điề u kiên ̣ m =1 Kế t luận : Khi thi A đa ̣t giá tri ̣ nhỏ nhấ t A = m ≥1 x1x+xx2==m ++ 2m Theo Vi-ét ta có : ; A = x1 + x2 + x1 x2 ... kiên ̣ Theo Vi-ét ta có : ; x1x+xx2==m ++ 2m 2 A = x1 + x2 + x1 x2 = 2m + + m + = m + 2m + = ( m + 1) + ≥ ⇒ ⇔m 1= −1 m min≥= m (loa ̣i vì không thỏa điề u kiên ) ̣ A+ 10 ≥1 Mă ̣t khác...
 • 4
 • 692
 • 4
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2012-2013 môn TOÁN - SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TUYÊN QUANG

... > 0) Áp dụng định lý Pi-ta-go vào tam giác vuông ABC ACE ta có: AC2 = BC2 – AB2 = x2 – 52= x2 -2 5 EC2 = AC2 + AE2 = x2 -2 5 + (x – 5)2 = 2x2 – 10x (12: )2 = 2x2 – 10x x2 - 5x – 36 = Giải phương ... + (y - 1)(y + 4) = (y - 1)(y + 4) = - (x + y)2 (2) ⇔ ⇔ 1,0 0,5 ⇔ ⇔ ≤ Vì - (x + y)2 với x, y nên: (y - 1)(y + 4) -4 y ∈ − 1; 0; 1} { −4; − 3; − 2; Vì y nguyên nên y Thay giá trị nguyên y vào (2) ... −4; − 3; − 2; Vì y nguyên nên y Thay giá trị nguyên y vào (2) ta tìm cho là: (4; -4 ), (1; -3 ), (5; -3 ), ( -2 ; 0), (-1 ; 1) 0,5 cặp nghiệm nguyên (x; y) PT b) Cho tam giác ABC vuông A Gọi I giao điểm...
 • 4
 • 322
 • 0
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2012 MÔN TOÁN TỈNH THÁI NGUYÊN

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012-2012 MÔN TOÁN TỈNH THÁI NGUYÊN

... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn : Toán ( Bản hướng dẫn chấm gồm có 03 trang) Nội dung Điểm 0,25 THÁI NGUYÊN Bài A    B 14  48 14   ... HA2  O2 H  O1H  O2 H  O1H Khi đó: O1O2  O2 H  O1H  4,5  2,5  cm A O2 O1 H B Lưu ý: - Học sinh làm theo cách khác cho điểm tối đa - Điểm toàn không làm tròn 0,5 ... AA ' AB A  AA '  AH 152 225  AA '   9 O 0,5 225 25  2R  R cm  R  12,5 cm H B C A’ 10 Gọi H giao điểm O1O2 với AB Khi HA  HB  cm O1O2  AB , nối O1 A; O2 A Trong tam giác vuông...
 • 4
 • 1,264
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2013 2014 môn thi tieng anh sở giáo dục và đào tạo thanh hóatổng hợp đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 20132014 cua đà nangđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 20142015 môn hóa họcđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2015 2016dap an de thi tuyen sinh lop 10 thpt nam 20082009 tinh thai binhđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên lí tự trọng môn hóađề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên lí tự trọng môn hóa 20122013đề thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm 20082009 đồng naikì thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2013 – 2014 sở gdde thi tuyen sinh vao 10 thpt nam hoc 20122013 mon toan tinh nam dinhkỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2008 2009 đà nẵngkỳ thi tuyển sinh lớp 10 thpt năm học 2015 2016 môn thi toánwww vnmath com đề thi tuyển sinh lớp 10 mon toan thpt chuyên lý tự trọng cần thơ năm 20122013đề thi tuyển sinh lớp 10 trường quốc học huếđề thi tuyển sinh lớp 10 thpt chuyên thái bình môn toán năm học 2013 2014Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015