1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Khoa học xã hội >

Tham nhũng trong giáo dục cấp phổ thông ở việt nam hiện nay, thực trạng và những giải pháp

Chất lượng giao thông Việt nam hiện nay. Thực trạng – Nguyên nhân – Giải pháp

Chất lượng giao thông Việt nam hiện nay. Thực trạng – Nguyên nhân – Giải pháp

... thức chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông tham gia giao thông, phát triển đầu t giao thông trớc bớc, gắn liền giao thông đô thị với giao thông đầu mối, tạo cho thủ đô ngày khang trang ... 10 I Thực trạng 23 36 1/ Nguyên nhân khách quan 35 2/ Nguyên nhân chủ quan 56 68 10 II Nguyên nhân III Hậu VI Biện pháp Phần ... thống giao thông tĩnh thiếu, gây cản trở rối loạn giao thông Vấn đề đỗ xe Hà Nội trở nên nghiêm trọng chắn gây ắch tắc giao thông tơng lai gần nh mức giới hoá tiếp tục gia tăng nh Do giao thông...
 • 12
 • 816
 • 1
Giáo dục quyền con người ở nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp

Giáo dục quyền con người nước ta hiện nay - thực trạng giải pháp

... pháp giáo dục quyền ngƣời 32 1.3 Vai trò giáo dục quyền ngƣời điều kiện xây dựng nhà nƣớc pháp quyền nƣớc ta 43 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƢỜI VIỆT 46 NAM HIỆN NAY 2.1 Giáo dục ... NGUYỄN NGỌC HƯNG GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƯỜI NƯỚC TA HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Lý luận lịch sử nhà nước pháp luật Mã số: 60 38 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn ... ĐIỂM VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP TĂNG 93 CƢỜNG GIÁO DỤC QUYỀN CON NGƢỜI NƢỚC TA HIỆN NAY 3.1 Những quan điểm chung giáo dục quyền ngƣời nƣớc ta 93 3.2 Phƣơng hƣớng, giải pháp tăng cƣờng giáo dục...
 • 130
 • 981
 • 1
ĐẦU TƯ PHẤT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GẮN VỚI NHU CẦU XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

ĐẦU TƯ PHẤT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GẮN VỚI NHU CẦU XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY. THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP

... tiếp vào quy mô chất lượng giáo dục đại học 1.3 Đầu phát triển giáo dục đại học gắn với nhu cầu hội 1.3.1 Hiểu giáo dục đại học theo nhu cầu hội Hiện nay, khái niệm nhu cầu hội đào ... MỤC LỤC CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GẮN VỚI NHU CẦU XÃ HỘI Đầu phát triển giáo dục đại học 1.1 Đầu đầu phát triển Đầu nói chung hy sinh nguồn lực để ... điểm đầu phát triển giáo dục đại học gắn với nhu cầu hội Hoạt động đàu phát triển giáo dục đại học gắn với nhu cầu hội có số đặc điểm giống hoạt động đầu phát triển thông thường...
 • 28
 • 477
 • 0
Hệ thống BHXH ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

Hệ thống BHXH Việt Nam hiện nay - Thực trạng giải pháp

... pháp định hớng mang tính khả thi hệ thống chơng trình mục tiêu kinh tế - xã hội khác 2- Thực trạng hệ thống BHXH kinh tế thị trờng Việt Nam 2 1- Thực trạng hệ thống tổ chức BHXH Việt Nam 2 1- ... Chơng Thực trạng hệ thống tổ chức bảo hiểm xã hội Việt Nam 1- Đổi kinh tế yêu cầu đặt với hệ thống BHXH Việt Nam 1- Đổi kinh tế tác động đến hoạt động hệ thống BHXH Giống nh lĩnh vực kinh tế - trị ... đề tài "Hệ thống BHXH Việt Nam nay- Thực trạng giải pháp " để thực luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế tình hình nghiên cứu Những vấn đề BHXH điều kiện chuyển sang kinh tế thị trờng Việt Nam đợc...
 • 120
 • 847
 • 0
Quản lý hoạt động tôn giáo ở việt nam hiện nay thực trạng và giải pháp

Quản lý hoạt động tôn giáo việt nam hiện nay thực trạng giải pháp

... ch th qun t l xu hng cho i tng qun hot ng Nh vy, qun chớnh l s tỏc ng cú t chc, cú mc ớch ca ch th qun lờn i tng qun nhm t c mc tiờu m ch th qun ó t t trc 1.1.1.2 Qun nh nc ... thut ng qun c cỏc nh nghiờn cu, cỏc nh qun thng nht nhng ni dung: Th nht, qun l s tỏc ng mang tớnh t chc, tớnh mc ớch ca ch th qun i vi i tng qun Th hai, mc tiờu qun l nhm lm ... V QUN Lí NH NC I VI CC HOT NG TễN GIO 1.1 lun v qun nh nc v qun nh nc i vi cỏc hot ng tụn giỏo 1.1.1 Qun nh nc 1.1.1.1 Qun lý: Hot ng qun xut hin t lõu, nhiờn cho ti di nhng gúc...
 • 108
 • 709
 • 2
Phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư công ở Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp

Phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư công Việt Nam hiện nay thực trạng giải pháp

... trình bày thuyết khác làm sở cho việc nghiên cứu thực tiễn phân cấp quản nhà nước đầu công, bao gồm: luận phân cấp đầu công, khung pháp phân cấp quản nhà nước đầu công, nội ... phân cấp quản tổ chức máy cán công chức 1.3 Nội dung phân cấp quản Nhà nước đầu công Phân cấp quản Nhà nước nói chung phân cấp quản Nhà nước đầu công nói riêng trở thành xu tất ... cho Việt Nam Những kinh nghiệm quốc tế phân cấp quản Nhà nước với đầu công cho thấy phân cấp quản Nhà nước nói chung phân cấp quản Nhà nước đầu công nói riêng xu chung Mặc dù, nước...
 • 86
 • 1,748
 • 16
Quản lý hoạt động tôn giáo ở Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp

Quản lý hoạt động tôn giáo Việt Nam hiện nay thực trạng giải pháp

... ch th qun t l xu hng cho i tng qun hot ng Nh vy, qun chớnh l s tỏc ng cú t chc, cú mc ớch ca ch th qun lờn i tng qun nhm t c mc tiờu m ch th qun ó t t trc 1.1.1.2 Qun nh nc ... V QUN Lí NH NC I VI CC HOT NG TễN GIO 1.1 lun v qun nh nc v qun nh nc i vi cỏc hot ng tụn giỏo 1.1.1 Qun nh nc 1.1.1.1 Qun lý: Hot ng qun xut hin t lõu, nhiờn cho ti di nhng gúc ... thut ng qun c cỏc nh nghiờn cu, cỏc nh qun thng nht nhng ni dung: Th nht, qun l s tỏc ng mang tớnh t chc, tớnh mc ớch ca ch th qun i vi i tng qun Th hai, mc tiờu qun l nhm lm...
 • 114
 • 1,408
 • 3
Pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và những vấn đề cần hoàn thiện

Pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở Việt Nam hiện nay - thực trạng những vấn đề cần hoàn thiện

... pháp luật thực dân chủ sở Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo Chƣơng KHÁI QUÁT VỀ PHÁP LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ 1.1 Thực dân chủ sở pháp luật thực dân chủ sở 1.1.1 Thực dân chủ sở pháp luật ... 1.1.1 Thực dân chủ sở pháp luật thực dân chủ sở 1.1.2 Vai trò, đặc điểm pháp luật thực dân chủ sở 10 1.2 Nội dung pháp luật thực dân chủ sở 14 1.2.1 Nội dung điều chỉnh pháp luật thực dân chủ sở ... pháp luật thực dân chủ sở quan, tổ chức, xí nghiệp 15 1.3 Quá trình hình thành phát triển pháp luật thực dân chủ sở 18 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ VIỆT NAM HIỆN NAY...
 • 123
 • 5,447
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: kế thừa và phát huy giá trị đạo đức truyền thống trong điều kiện kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay thực trạng và giải phápgiáo dục đạo đức cho học sinh sinh viên ngân hàng ở việt nam hiện nay thực trạng và giải phápsự vận dụng quan điểm toàn diện trong giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở việt nam hiện naygiáo dục bậc đại học ở việt nam hiện naythực trạng giáo dục quyền con người ở việt nam hiện naygiáo dục lý luận chính trị trong việc hình thành phát triển nhân cách của sinh viên các trường cao đẳng ở phú thọ hiện nay thực trạng và vấn đề đặt rathực trạng của việc kế thừa và phát huy giá trị đạo đức truyền thống ở việt nam hiện nay và những vấn đề đặt rathực trạng giao thông ở việt nam hiện naytình hình an toàn giao thông ở việt nam hiện naytình hình giao thông ở việt nam hiện naytình trạng giao thông ở việt nam hiện naythực trạng an toàn giao thông ở việt nam hiện nayvăn hóa giao thông ở việt nam hiện naythực trạng tai nạn giao thông ở việt nam hiện nayhiện trạng tai nạn giao thông ở việt nam hiện naychuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM