DE KIEM TRA HOC KI 1

Đề kiểm tra học 1: 2011-2012 môn hóa học- lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1: 2011-2012 môn hóa học- lớp 12
... muối C 17 H 35 COONa, C 15 H 31 COONa có khối lượng hơn kém nhau 1, 817 lần. Trong phân tử X có A. 2 gốc C 17 H 35 COO. B. 3 gốc C 15 H 31 COO. C. 3 gốc C 17 H 35 COO. D. 2 gốc C 15 H 31 COO. ... muối C 17 H 35 COONa, C 15 H 31 COONa có khối lượng hơn kém nhau 1, 817 lần. Trong phân tử X có A. 2 gốc C 15 H 31 COO. B. 3 gốc C 17 H 35 COO. C. 3 gốc C 15 H 31 COO. D. 2 gốc C 17 H 35 ... lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ 1 : 2 011 – 2 012 MÔN : Hóa học 12 Thời gian làm bài : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề : 2 41 (Đề gồm 04 trang)-------------------------------------------------------------------------------------------...
 • 16
 • 1,778
 • 17

Đề kiểm tra học 1: 2012-2013 môn hóa học- lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1: 2012-2013 môn hóa học- lớp 12
... xảy ra hồn tồn) A. 10 6 gam. B. 84,8 gam. C. 16 9,6 gam. D. 212 gam. Cho C = 12 ,O = 16 , Cl=35,5 , H= 1, N =14 , Ag = 10 8, Fe=56, Cu=64, Mg=24,Zn=65, Al=27,Ca=40, Ba =13 7. -------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------------- ... xảy ra hồn tồn) A. 212 gam. B. 10 6 gam. C. 16 9,6 gam. D. 84,8 gam. Cho C = 12 ,O = 16 , Cl=35,5 , H= 1, N =14 , Ag = 10 8, Fe=56, Cu=64, Mg=24,Zn=65, Al=27,Ca=40, Ba =13 7. -------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------------- ... lỗng (1) ; và dung dịch H 2 SO 4 đặc, nóng (2) thì các thể tích khí sinh ra lần lượt là V 1 và V 2 (đo ở cùng điều ki n) A. V 1 = 2V 2 . B. V 2 = 3V 1 . C. V 1 = V 2 . D. V 2 = 1, 5V 1...
 • 16
 • 1,023
 • 3

đề kiểm tra học 1 môn công nghệ lớp 9

đề kiểm tra học kì 1 môn công nghệ lớp 9
... . Ki m tra học kì I I. Đề bài: I.Phần trắc nghiệm: 3 điểm Câu 1: Hãy gạch chéo vào những ô trống để chỉ ra những vật liệu cách điện ... bớc của qui trình nối dây dẫn điện là : A B Bớc 1 A. Làm sạch lõi Bớc 2 B. Hàn mối nối Bớc 3 C. Bóc vỏ cách điện Bớc 4 D. Nối dây Bớc 5 E. Ki m tra mối nối Bớc 6 F. Cách điện mối nối Câu3. Khoanh ... máy giặt. d. Nghề điện dân dụng luôn luôn phải làm việc ngoài trời. II. Phần tự luận : 7 điểm Câu 1: Nêu sự giống nhau của quy trình lắp đặt mạch điện bảng diện và lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh...
 • 1
 • 1,610
 • 6

De kiem tra hoc ki 1 mon toan 9

De kiem tra hoc ki 1 mon toan 9
... + + 1 1 1 1 x x x : 1 2 + x = 2 1 1 1 )1) (1( 1 + + + + x xxx x 0,25 = + 1 1 1 1 xx 2 1 + x 0,5 = ( )( ) 2 1 11 11 + + ++ x xx xx = ( )( ) 2 1 11 2 + + x xx = 1 1 x 0,5 ... thức 1 2 1 2 Hàm số , đồ thị 1 1 1 1 1 0,5 3 2,5 Đờng thẳng ax+ by = c 1 1 1 0,5 2 1, 5 Hệ thức lợng 1 1 1 1 Tiếp tuyến 1 0,5 1 1 2 1, 5 Đờng tròn nội, ngoại tiếp tam giác 1 1 1 1 Vẽ hình 1 0,5 1 ... : A/ (1 ; 3) B/ (0 ; 2) C/ (- 1 ; 1) D/ ( -1 ; 5) Đáp án: C Câu 13 : Biết x = 4 thì hàm số y = 3x + b có giá trò bằng 11 . Thế thì b bằng : A/ 1 B/ - 1 C/ 11 12 D/ Số khác Đáp án: C Câu 14 : Hình...
 • 5
 • 899
 • 9

Đề kiểm tra học 1 sinh 10

Đề kiểm tra học kì 1 sinh 10
... THPT Lª Xoay §¸p ¸n ®Ò ki m tra häc kú 1 m«n Sinh häc líp 10 : C©u §¸p ¸n 1 A 2 D 3 B 4 B 5 A 6 B 7 C 8 D 9 B 10 D 11 C 12 A 13 A 14 D 15 B 16 B 17 B 18 C 19 A 20 D 21 A 22 B 23 B 24 A 25 B 26 ... lỗ màng. 18 / Kết quả mỗi vòng của chu trình Crep từ 1Phân tử axêtyl -CôA bị oxi hoá hoàn toàn tạo ra : a 1ATP + 1FADH 2 + 2 NADH + 2 CO 2 b 1ATP + 2FADH 2 + 2 NADH + 3 CO 2 c 1ATP + 1FADH 2 + ... Trường THPT Lê Xoay Ki m tra học kỳ 1 Môn : Sinh học 10 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề) 1/ Đường nào là đường đôi? a Lactôzơ. bXenlulôzơ...
 • 4
 • 610
 • 5

Đề kiểm tra học 1 sinh 10 ban KHTN

Đề kiểm tra học kì 1 sinh 10 ban KHTN
... THPT Lª Xoay §¸p ¸n ®Ò ki m tra häc kú 1 m«n Sinh häc líp 10 : C©u §¸p ¸n 1 A 2 D 3 B 4 B 5 A 6 B 7 C 8 D 9 B 10 D 11 C 12 A 13 A 14 D 15 B 16 B 17 B 18 C 19 A 20 D 21 A 22 B 23 B 24 A 25 B 26 ... lỗ màng. 18 / Kết quả mỗi vòng của chu trình Crep từ 1Phân tử axêtyl -CôA bị oxi hoá hoàn toàn tạo ra : a 1ATP + 1FADH 2 + 2 NADH + 2 CO 2 b 1ATP + 2FADH 2 + 2 NADH + 3 CO 2 c 1ATP + 1FADH 2 + ... Trường THPT Lê Xoay Ki m tra học kỳ 1 Môn : Sinh học 10 Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian giao đề) 1/ Đường nào là đường đôi? a Lactôzơ. bXenlulôzơ...
 • 4
 • 483
 • 4

đề kiểm tra học ki 1 12A7(08-09)

đề kiểm tra học ki 1 12A7(08-09)
... ĐỀ KI M TRA HỌC KÌ I Thời gian làm bài 90 phút Câu 1: (3,0đ) Cho hàm số 2 1 1 x y x − = + có đồ thị (C) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 2) Tìm m để (C) cắt đường thẳng (d): y=m(x -1) +3 ... nhận I (1; 3) làm trung điểm AB. Câu 2:(2,0đ) Giải phương trình - bất phương trình sau: 1) 2 3 5 log ( 2).log logx x x+ = 2) 4.9 5.6 9.4 x x x − ≤ Câu 3: (1, 5đ) 1) Tính ∫ dxxx .ln 2) Tính 1 0 3 1 x ... SB,SC. 1) Tính thể tích khối chóp S.ABC. 2) Chứng minh rằng A,B,C,H,K cùng nằm trên 1 mặt cầu. 3) Tính thể tích khối đa diện ABCHK. Câu 5:(0,5đ) Giải bất phương trình sau: 2 2 2 4 ln 2 3 2 1 x x...
 • 1
 • 374
 • 2

đề kiểm tra học 1 lớp 11 cả hai ban

đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 cả hai ban
... Đề ki m tra học kỳ 1 Câu1. Viết phương trình phân tử và ion thu gọn từ các cặp chất sau: 1. BaCl 2 + AgNO 3 → . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề ki m tra học kỳ 1 Câu1. 1. NaHCO 3 + NaOH→. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đề ki m tra học kỳ 1 Câu1. Viết phương trình phân tử và ion thu gọn từ các cặp chất sau: 1. BaCl 2 + AgNO 3 → . . . . . . . . . . . . . . . ....
 • 5
 • 976
 • 5

đề kiểm tra học 1- 10NC-2008

đề kiểm tra học kì 1- 10NC-2008
... lời. Cách tô đúng : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 3 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Học kì môn vật lí 10 NC Đề số : 8 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 4 5 ... Câu 11 : Cho hai lực đồng qui có độ lớn lần lợt là : F 1 = 5N, F 2 = 10 N. Hợp lực của chúng có thể nhận 1 giá trị nào trong các giá tri sau : A. Không biết vì không đủ dữ ki n B. 4N C. 10 N D. ... chất điểm có khối lợng m 1, m 2 cách nhau một khoảng r có độ lớn là : A. F hd = G( m 1 m 2 ) / r B. F hd = G( m 1 + m 2 ) / r 2 C. F hd = G( m 1 m 2 ) / r 2 D. F hd = G( m 1 m 2 ) / 2 r 2 Câu 8...
 • 5
 • 380
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì 1đề kiểm tra học kì 1 lớp 7đề kiểm tra học kì 1 môn toán họcđề kiểm tra học kì 1 môn hóa 12đề kiểm tra học kì 1 lớp 9Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM