đề kiểm tra học kì 1- 10NC-2008

5 403 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2013, 01:27

Tr ờng thpt khoáI châu Họ và tên: . Lớp : . Đề thi Học môn vật lí 10NC (Đề 8) I. phần trắc nghiệm ( khoanh tròn vào đáp án mà em lựa chọn) Câu 1 : Một vật có m = 1000g chuyển động chậm dần đều với gia tốc độ lớn a = 2m/s 2 . Độ lớn của hợp lực tác dụng vào vật : A. 2N B. - 2N C. - 2000N D. 2000N Câu 2 : Biểu thức nào sau đây là biểu thức đại số của lực đàn hồi : A. F đh = k l B. F đh = k l C. F đh = l k D. F đh = - k l Câu 3 : Hai vật có khối lợng m 1 , m 2 ( m 1 >m 2 ) đặt tại cùng một nơi trên Trái Đất. Chọn câu đúng : A. Vật có khối lợng m 1 có mức quán tính lớn hơn vật có khối lợng m 2 B. Vật có khối lợng m 1 có mức quán tính nhỏ hơn vật có khối lợng m 2 C. Trọng lực tác dụng vào vật 2 lớn hơn vật 1 D. Trọng lực tác dụng vào hai vật nh nhau Câu 4 : Chọn câu sai về lực tác dụng và phản lực A. Lực và phản lực cùng loại B. Lực và phản lực là hai lực cân bằng C. Lực và phản lực ngợc chiều D. Lực và phản lực là hai lực trực đối Câu 5 : Một vật có khối lợng m = 2kg treo vào một sợi day không giãn, khối lợng không đáng kể. Tính lực căng của dây,lấy g = 10m/s 2 A. 200N B. 20N C. 0,2N D. 2N Câu 6 : Một quả bóng bơm khí H 2 đợc buộc vào một sợi dây, đầu kia đợc một em bé giữ, sợi dây có ph- ơng thẳng đứng. Quả bóng đứng cân bằng là do : A. Lực giữ của em bé B. Khí H 2 trong quả bóng nhẹ hơn không khí C. Hợp lực của trọng lực và lực căng của dây tác dụng vào quả bóng cân bằng với lực đẩy của không khí D. Lực căng của dây cân bằng với lực đẩy của không khí Câu 7 : Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm có khối lợng m 1, m 2 cách nhau một khoảng r có độ lớn là : A. F hd = G( m 1 m 2 ) / r B. F hd = G( m 1 + m 2 ) / r 2 C. F hd = G( m 1 m 2 ) / r 2 D. F hd = G( m 1 m 2 ) / 2 r 2 Câu 8 : Chọn câu đúng : A. Gia tốc cuả một vật tỉ lệ thuận với khối lợng của vật B. Gia tốc cuả một vật có thể cùng hớng hay ngợc hớng với hợp lực tuỳ theo tính chất chuyển động của vật C. Gia tốc cuả một vật tỉ lệ nghịch với độ lớn của hợp lực tác dụng vào vật D. Gia tốc cuả một vật luôn cùng hớng với hợp lực tác dụng vào vật Câu 9 : Một vật đặt trên mặt bàn ngang. Vật đứng yên là do : A. Trọng lực tác dụng lên vật và phản lực của mặt bàn cân bằng nhau B. Vật ép lên mặt bàn một lực lớn C. Lực ma sát nghỉ đã giữ vật lại D. Lực ma sát nghỉ và lực ma sát trợt tác dụng lên vật cân bằng Câu 10 : Một vật đặt trên mặt phẳng nghiêng. Vật đứng yên là do : A. Trọng lực và phản lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng vào vật cân bằng nhau B. Lực ma sát nghỉ của mặt phẳng nghiêng tác dụng vào vật cân bằng với hợp lực của trọng lực và phản lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng vào vật cân bằng nhau C. Lực ma sát nghỉ của mặt phẳng nghiêng giữ vật lại D. Vật có khối lợng lớn Câu 11 : Cho hai lực đồng qui có độ lớn lần lợt là : F 1 = 5N, F 2 = 10N. Hợp lực của chúng có thể nhận 1 giá trị nào trong các giá tri sau : A. Không biết vì không đủ dữ kiện B. 4N C. 10N D. 20N Câu 12 : Một quả bóng khối lợng 200g bay đến đập vào một bức tờng theo phơng vuông góc với tờng, bóng bị bật ngợc trở lại, gia tốc mà bóng thu đợc trong thời gian chạm tờng là 800m/s 2 . Lực do bóng tác dụng vào tờng : A. Không xác định đợc vì không biết khối l- ợng và gia tốc của tờng B. 16N C. 1600N D. 160N II. Phần tự luận(7đ) : Bài 1(3đ): Một lò xo có độ cứng k = 500N/m, có chiều dài tự nhiên l 0 = 30cm. Lò xo đợc treo thẳng đứng, đầu dới treo một vật khối lợng m = 200g. a. Tính độ biến dạng của lò xo khi treo vật. b. Treo thêm một vật có khối lợng m = 100g vào đầu dới. tính chiều dài của lò xo lúc đó. Lấy g = 10m/s 2 Bài 2(4đ): Một chiếc bàn cao 2m, dài 3m đợc đặt trên mặt đất nằm ngang. Đặt một vật trên đầu mép bàn. a. Móc vào một đầu của vật một lò xo có k = 200N/m. Kéo lò xo theo phơng ngang, lò xo giãn 10cm nhng vẫn đứng yên. Tính lực ma sát tác dụng vào vật. b. Tháo lò xo ra, truyền cho vật vận tốc ban đầu theo phơng ngang dọc theo chiều dài của bàn có độ lớn v 0 = 4m/s 2 , vật trợt dọc theo chiều dài của bàn. Tính gia tốc của vật. Biết hệ số ma sát trợt giữa vật và bàn là à = 0,2. c. Vật chuyển động hết chiều dài của bàn sau đó bị rơi xuống đất. Hỏi vận tốc của vật ngay trớc khi chạm đất là bao nhiêu? và vật rơi chạm đất cách chân bàn một đoạn bao xa theo phơng ngang. Lấy g = 10m/ s 2 2 Môn Học môn vật lí 10NC (Đề số 8) L u ý: - Thí sinh dùng bút tô kín các ô tròn trong mục số báo danh và mã đề thi trớc khi làm bài. Cách tô sai: - Đối với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn và tô kín một ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời. Cách tô đúng : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 3 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Học môn vật lí 10NC Đề số : 8 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 4 5 . . Đề thi Học kì môn vật lí 10NC (Đề 8) I. phần trắc nghiệm ( khoanh tròn vào đáp án mà em lựa chọn) Câu 1 : Một vật có m = 1000g chuyển động chậm dần đều. Lấy g = 10m/ s 2 2 Môn Học kì môn vật lí 10NC (Đề số 8) L u ý: - Thí sinh dùng bút tô kín các ô tròn trong mục số báo danh và mã đề thi trớc khi làm bài.
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra học kì 1- 10NC-2008, đề kiểm tra học kì 1- 10NC-2008, đề kiểm tra học kì 1- 10NC-2008