1. Trang chủ >
 2. Thạc sĩ - Cao học >
 3. Kỹ thuật >

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thử nghiệm hệ thống đánh lửa kết hợp điện dung và điện cảm

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thử nghiệm hệ thống đánh lửa kết hợp điện dung và điện cảm

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thử nghiệm hệ thống đánh lửa kết hợp điện dung điện cảm

... ăth ng đánh l aăđi n dung khơngăcóăvítăđi uăkhi n Hình 2.14: S đồ mơ t hệ thống đánh lửa điện dung khơng có vít điều khiển Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm hệ thống đánh lửa kết hợp 29 ... n c m 2.1.4 Lý thuy t đánh l aăđi n c m Chia làm q trình: Hình 2.3: S đồ ngun lý hệ thống đánh lửa điện c m Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm hệ thống đánh lửa kết hợp 22 Trường Đại học ... ăsau: Hình 2.19: S đồ tư ng đư ng giai đo n n p tụ hệ thống đánh lửa điện dung Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm hệ thống đánh lửa kết hợp 33 Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh...
 • 89
 • 425
 • 0
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm tua bin thủy điện cột nước thấp

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm tua bin thủy điện cột nước thấp

... Lợi 18 Báo cáo nghiên cứu, tk, chế tạo thử nghiệm tbtđ cột nớc thấp Chơng II Đề tài KC07 - 04 Nghiên cứu lý thuyết thiết kế tbht cột nớc thấp 2.1 Chọn phơng pháp thiết kế tua bin mô hình 2.1.1 ... quan thuỷ điện nhỏ cột nớc thấp 1.1 Phạm vi làm việc tuabin hớng trục: 1.2 Nghiên cứu sản xuất tua bin hớng trục thủy điện nhỏ nớc 1.2.1 Tuabin hớng trục thủy điện nhỏ Trung Quốc: 1.2.2 Tuabin hớng ... 2.7 Kết luận Chơng III Thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin mô 49 52 hình 3.1.Chọn kết cấu tổ máy 52 3.1.1 Tua bin dạng capxun: 52 3.1.2 Tua bin dòng nửa thẳng: 52 3.1.3 Phần dẫn dòng tua bin...
 • 142
 • 1,691
 • 18
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm tua xung lích 2 lần kiểu CINK

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm tua xung lích 2 lần kiểu CINK

... đa vào nghiên cứu đề tài KHCN cấp Nhà nớc số kết nghiên cứu đợc nghiệm thu 1 .2 Phạm vi sử dụng tua bin XK2L: Viện khoa học thuỷ lợi NC, thiết kế, chế tạo & thử nghiệm tua bin XK2L kiểu CINK đề ... tua bin XK2L kiểu CINK; Xây dựng hoàn thiện phần mềm tính toán, thiết kế tua bin XK2L; Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng đặc tính lợng tua bin XK2L kiểu CINK; Đánh giá kết nghiên cứu thực nghiệm kiến ... lợi NC, thiết kế, chế tạo & thử nghiệm tua bin XK2L kiểu CINK đề tài Kc07-04 Chơng I tổng quan phạm vi ứng dụng Tua bin XK2L 1.1 Tua bin xung kích lần (XK2L) trình phát triển Tua bin XK2L (Cross...
 • 119
 • 548
 • 0
Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm thiết bị thủy điện cực nhỏ cột nước thấp

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm thiết bị thủy điện cực nhỏ cột nước thấp

... - Đầu t ngoại tệ cho thuỷ điện thấp nhiệt điện tỉ lệ vốn thiết bị thờng phải nhập từ nớc chiếm 20 - 30% tổng vốn đầu t, nhiều thiết bị cho thuỷ điện vừa nhỏ đợc chế tạo nớc Điều có lợi cho nớc ... Theo kết nghiên cứu Trung tâm nghiên cứu thiết kế thuỷ điện thuộc Bộ điện lực (cũ) 2171 sông suối từ cấp đến cấp có chiều dài sông từ 10 km trở lên phạm vi toàn quốc trữ lỹ thuyết thuỷ điện nớc ... xây dựng nhà máy thuỷ điện cỡ vừa lớn theo thống kê Trung tâm nghiên cứu thiết kế Bộ Điện Than (1980) đợc trình bày Phụ lục 5 Tiềm Thuỷ điện nhỏ nớc ta Hiện nớc ta Thuỷ điện nhỏ (TĐN) thờng đợc...
 • 140
 • 533
 • 2
nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin thủy điện cột nước thấp

nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin thủy điện cột nước thấp

... quan thuỷ điện nhỏ cột nớc thấp 1.1 Phạm vi làm việc tuabin hớng trục: 1.2 Nghiên cứu sản xuất tua bin hớng trục thủy điện nhỏ nớc 1.2.1 Tuabin hớng trục thủy điện nhỏ Trung Quốc: 1.2.2 Tuabin hớng ... III Thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin mô 49 52 hình 3.1.Chọn kết cấu tổ máy 52 3.1.1 Tua bin dạng capxun: 52 3.1.2 Tua bin dòng nửa thẳng: 52 3.1.3 Phần dẫn dòng tua bin thí nghiệm: 53 3.2 Thiết ... 1000v/ph, tuabin hớng trục cột nớc thấp có tỷ tốc NS = 750 - 1000v/ph Viện khoa học Thuỷ Lợi Báo cáo nghiên cứu, tk, chế tạo thử nghiệm tbtđ cột nớc thấp Đề tài KC07 - 04 1.2 Nghiên cứu sản xuất tua bin...
 • 142
 • 745
 • 0
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin xung kích 2 lần kiểu CINK

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin xung kích 2 lần kiểu CINK

... dụng tua bin XK2L; Nghiên cứu lý thuyết tua bin xung kích tua bin XK2L kiểu CINK; Nghiên cứu, thiết kế tua bin XK2L kiểu CINK; Xây dựng hoàn thiện phần mềm tính toán, thiết kế tua bin XK2L; Nghiên ... NC, thiết kế, chế tạo & thử nghiệm tua bin XK2L kiểu CINK đề tài Kc07-04 Chơng II lý thuyết tua bin xung kích Nh trình bày trên, tua bin XK2L đợ c phân loại nh tua bin xung kích Do vậy, trớc nghiên ... đợc tua bin XK2L cao so với tua bin tâm trục 10 Viện khoa học thuỷ lợi NC, thiết kế, chế tạo & thử nghiệm tua bin XK2L kiểu CINK đề tài Kc07-04 Hình So sánh đờng hiệu suất tua bin XK2L tua bin...
 • 119
 • 961
 • 0
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thử nghiệm máy chụp x quang công nghiệp

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thử nghiệm máy chụp x quang công nghiệp

... mi húa nh mỏy chp X quang y t (cỏc mỏy chp phim phng, mỏy chp ct lp); mỏy chp X quang cụng nghip v cỏc mỏy phõn tớch hunh quang, nhiu x tia X i tng ca ti ny l ch to mỏy chp X quang cụng nghip, ... nguyờn tc khụng khỏc mỏy chp X quang y t v cỏc mỏy phõn tớch hunh quang, nhiu x tia X, nhiờn nú cú cỏc thụng s k thut rt khỏc v cỏc yờu cu n nh khỏc Cho n cỏc mỏy X quang cụng nghip cú th chia ... chiều, mạch nhân thế, mạch ổn áp cao nh máy dùng tia X khác dùng công nghiệp y tế Tuy nhiên với cấu hình này, hai loại máy chứng tỏ hiệu sử dụng công nghiệp nh đợc sử dụng rộng rãi nhiều nớc...
 • 71
 • 724
 • 0
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm cụm các đăng trước và sau xe tải nặng CAT 769 C, D

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm cụm các đăng trước sau xe tải nặng CAT 769 C, D

... sau xe tải nặng CAT 769 C, D TÓM TẮT ĐỀ TÀI o0o -Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm cụm đăng trước sau xe tải nặng CAT 769 C, D thiết kế, chế tạo cụm chi tiết nư c, ... thiết kế, chế tạo thử nghiệm cụm đăng trước sau xe tải nặng CAT 769 C, D Hình 28 Ống nối 3.2.3 Mô hình thiết kế cụm đăng trước sau xe ô tô tải nặng CAT 769 C, D Sau lắp ghép chi tiết cụm đăng trước ... hai cụm đăng trước VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN 47 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm cụm đăng trước sau xe tải nặng CAT 769 C, D Đề tài NCKH 3.2.2 Các chi tiết cụm đăng sau D a...
 • 71
 • 619
 • 0
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm máy đo điện trở tiếp đất

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm máy đo điện trở tiếp đất

... TP ON IN LC VIT NAM TRNG I HC IN LC BO CO TNG HP KT QU TI Nghiên cứu thiết Kế, chế tạo THử NGHIệM MáY ĐO ĐIệN TRở TIếP ĐấT Ch trỡ ti: ThS Phm Duy Phong H NI - 03/2012 MC LC MC LC ...
 • 94
 • 2,004
 • 6
Báo cáo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin xung kích 2 lần kiểu CINK potx

Báo cáo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm tua bin xung kích 2 lần kiểu CINK potx

... dụng tua bin XK2L; Nghiên cứu lý thuyết tua bin xung kích tua bin XK2L kiểu CINK; Nghiên cứu, thiết kế tua bin XK2L kiểu CINK; Xây dựng hoàn thiện phần mềm tính toán, thiết kế tua bin XK2L; Nghiên ... NC, thiết kế, chế tạo & thử nghiệm tua bin XK2L kiểu CINK đề tài Kc07-04 Chơng II lý thuyết tua bin xung kích Nh trình bày trên, tua bin XK2L đợ c phân loại nh tua bin xung kích Do vậy, trớc nghiên ... đợc tua bin XK2L cao so với tua bin tâm trục 10 Viện khoa học thuỷ lợi NC, thiết kế, chế tạo & thử nghiệm tua bin XK2L kiểu CINK đề tài Kc07-04 Hình So sánh đờng hiệu suất tua bin XK2L tua bin...
 • 119
 • 409
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thiết kế chế tạo thử nghiệm máy chụp x quang công nghiệpnghien cuu thiet ke che tao thu nghiem thiet bi thuy dien cuc nho cot nuoc thap ts phạm văn thu quot nghiên cứu thiết kế chế tạo máy bơm hướng trục ngang chìm kiểu capsule tỷ tốc cao lưu lượng từ 5000m3 h 7000m3 hnghiên cứu thiết kế chế tạo các robot thông minh phục vụ cho các ứng dụng quan trọngnghiên cứu thiết kế chế tạo máy làm giàu oxy dùng trong y tế 5 lítphútnghiên cứu thiết kế chế tạo các bộ điều khiển số cnc thông minh và chuyên dụng cho các hệ thống và quá trình phức tạpviện nghiên cứu thiết kế chế tạo máy nông nghiệpnghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống sấy tầng sôi công nghiệpnghiên cứu thiết kế chế tạo máy đo thông số độ dẫn và áp suất của dung dịch lọc máu cho máy lọc thậnnghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo đa thông số dùng cho ngành điệnnghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống định lượng vật liệu nhiều pha điều khiển số sử dụng trong công nghệ sản xuất tấm lợp không amiăngtrang thiết bịtàu container 700 teu đi sâu nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình vật lí hệthống giám sát d gnghiên cứu thiết kế chế tạo máy ép viên phụ phế liệu nông nghiệp và rác thải để làm phân bónnghiên cứu thiết kế chế tạo máy in lụanghiên cứu thiết kế chế tạo cam của trục cam ds60 động cơ diesel bằng phương pháp bao hình và các giải pháp công nghệ bề mặt nâng cao chất lượng của camNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP