Bài giảng tiếng anh 6 Unit 2 C24

Tài liệu BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 6 - Unit 12 : Sports and pastime - B: Free time pdf

Tài liệu BÀI GIẢNG TIẾNG ANH 6 - Unit 12 : Sports and pastime - B: Free time pdf
... movies : 3. Free time : thời gian r nhả đi xem phimđi câu cá Unit 12 :B 1, 2, 3, 4 B . Free time Lesson 2 : B1,2,3,4 Unit 12 : Sports and pastime Tuesday, January 21th, 2 012 He Look ... + free time ? free time ? free time? IHeS +watchgoesV(inf)/V(s/es)TVfishingactivities (hoạt động ) *Use: WORK IN PAIRS Dialogue buildHoa : what __ you do in ___ free time ?Ba : ... Listen and repeatI go to the moviesI watch TVI readI listen to musicI go fishing I play video games Free practice : S1 : What do you do in your free time? S2 : I ……… Free practice : S1 : What...
 • 20
 • 1,996
 • 4

Thiết kế bài giảng tiếng anh 6 tập 2 part 1 pdf

Thiết kế bài giảng tiếng anh 6 tập 2 part 1 pdf
... class="bi x1 y1 w2 h2" alt="" ...
 • 19
 • 421
 • 3

bài giảng tiếng anh 6 unit 2 at school

bài giảng tiếng anh 6 unit 2 at school
... ?Ba : No. That’s my desk. studentis school mythatYesthatteacherIsyourIII/ Model sentences:- This is my desk. - That’s my school. - Is this your class? Yes, it is.- Is that your teacher ... desk.HelloHellob/ Is that a class? Yes, it is 1/ This/ my/ school - This is my school LUCKY NUMBER 2/ Is this a ruler ?Yes, it isLUCKY NUMBER13/ Is that a pencil ?No, it isn’t. It is a pen4/ That / my/ ... teacher.- That is my teacherIV/ Further practice :a/ Học sinh b/ Bàn học c/ Giáo viên d/ Trường e/ Lớp học Example : S1: What’s this in English?S2 : a studentS1 : How do you spell it? S2 :...
 • 17
 • 943
 • 0

Bài giảng tiếng anh 6 unit 2 at school

Bài giảng tiếng anh 6 unit 2 at school
... ENGLISH 6 UNIT 2 At school You can use these words:repeat sit comeopen stand keep closeACTIVITY 1: Listen and fill in the blank.a. ... write down what you hear. Then practice the dialogue with a partner.That’s my class. Yes. That’s my teacher. I am a student. This is my classroom. Is that your teacher? This is my school. Is ... Is this your desk? No. That’s my desk.1. ……………… 2. ………………3. ………………4. ……………… 5. ………………ACTIVITY 6: What is it? a door a window a board a clock a desk a classroom a school bag a pencil a waste...
 • 15
 • 318
 • 0

Bài giảng tiếng anh 6 UNIT 2 LESON 4

Bài giảng tiếng anh 6 UNIT 2 LESON 4
... họchọc sinhgiáo viênbàn học sinh UNIT 2: AT SCHOOLLESSON 4: C1/P271. Listen and repeat:* Vocabulary:schoolclassroomclassdeskteacherstudent 2. Grammar:Nam BaThis is my classroom.That ... teacher. 2. Grammar:Nam BaIs this your desk?No. This is not my desk.Is that your desk?Yes. That is my desk.b. Hỏi đoán xem người/ vật này/ kia có phải của bạn không? 2. Grammar:Is ... teacher?d. That is my desk.e. Is that your school bag? Homework:- Learn vocabulary- Do ex 2/ p 19 WB- Do ex3 -4/ p9-10 WNB ...
 • 13
 • 337
 • 0

Bài giảng tiếng anh 6 Unit 2 At school

Bài giảng tiếng anh 6 Unit 2 At school
... 18 hours 68 0 km 1,030 kmHa NoiVinh 319Hue 68 8Da Nang 791Ho Chi Minh City 1,7 26 How far is it from Ha Noi to Vinh?It is 319 km.How far is it from Ha Noi to Hue?It’s 68 8 km.How far ... City?It’s 1,7 26 km.A5. Ask and answer questions with a partner.-Learn the structures and give 4 examples with How far is it from … to …? and it takes- Prepare: Revise Unit 1 -2. ... store Bank Name some places : Unit 8 : PLACESEx: Where is the bookstore ? It’s next to the souvenir shop and opposite the school .PARKBAKERYTOYSTOREMOVIETHEATERDRUGSTOREHOSPITALMARKETSOUVERNIRSHOPBOOKSTORERESTAURANTBANKSHOE...
 • 9
 • 339
 • 0

Bài giảng tiếng anh 6 Unit 2 At school_2

Bài giảng tiếng anh 6 Unit 2 At school_2
... classroom (n): Phòng học Unit 2 Unit 2 : At School : At School C : My School ( C .2 , 3 )C : My School ( C .2 , 3 ) matchingmatching1, a door (n): a, thớc kẻ 2, a window (n): b,cái bảng3, ... bag:Cặp sách1. 1. New New Words:Words: Unit 2 Unit 2 : At School : At School C : My School ( C .2 , 3 )C : My School ( C .2 , 3 )What is that ? a pencil: Bút chì a ruler:Thớc kẻ ... an apple Unit 2 Unit 2 : At School : At School C : My School ( C .2 , 3 )C : My School ( C .2 , 3 )3.3. Practice: Practice:(?)(+) Form: tên đồ vậtWhat +is +this/that ?It’s...
 • 28
 • 435
 • 0

Bài giảng tiếng anh 6 Unit 2 At school_3

Bài giảng tiếng anh 6 Unit 2 At school_3
... streetKiểu 2 : nếu là 1 địa điểm cụ thể hơn như : phố , xã , huyện… Thì ta dùng ON I live on Khuong trung streetGiờ chúng ta cớ 1 phút giao tiếp với bạn ngồi cùng Phần 2, 3 ta sẽ về ... `Sit dow Stand up Open your book Close your book Come inThảo luận nhóm đôi nối các bức tranh với ô chữ phù hợp với nghĩa của nó thời gian là 1 phút thảo luận Theo em khi làm quen...
 • 7
 • 281
 • 0

Bài giảng tiếng anh 6 Unit 2 At school_4

Bài giảng tiếng anh 6 Unit 2 At school_4
... mựccây thước 2. Practice with a partner:LanNamLan:Nam:Lan:Nam:What is this?It’s a door.What is that?It’s an eraser. Structure:S1:S2:What is this ? that?It’s + a / an + N (danh từ).(Hỏi ... and answer about pictures.- What is this?/ What is that?- It’s + a/an + N-Ex: - What is this ? - It’s a window.a/ thisc/ thise/ thisb/ thatd/ thatPut the words in correct ordera/ ... d/ This/ a/ window/ is/.a/ That/ is/ board/.eraser/ It / an/ is/. It/a/ classroom / is Remember:+ What is this?+ What is that? It’s a/ an…….This is………That is…….Classroom vocabulary....
 • 15
 • 282
 • 0

Bài giảng tiếng anh 6 unit 2 B12

Bài giảng tiếng anh 6 unit 2 B12
... To class 6A1HOA THANH secondary school Unit 2: AT SCHOOLLESSON 2 – PERIOD 8: B1 ,2/ P .23 B. Where do you live?  New words: House (n) ... live11 2 2334455 Homewor kHomewor kWrite the sentences with: live, city, street.Write the sentences with: live, city, street.Do exercises 3,4,5/ P.15, 16 Do exercises 3,4,5/ P.15, 16 Prepare ... city, street.Do exercises 3,4,5/ P.15, 16 Do exercises 3,4,5/ P.15, 16 Prepare Unit 2 – Lesson 3: BPrepare Unit 2 – Lesson 3: B33, B, B44, B, B55 Thuyết trìnhThuyết trìnhMục tiêu:...
 • 10
 • 785
 • 1

Bài giảng tiếng anh 6 Unit 2 C1 English 6

Bài giảng tiếng anh 6 Unit 2 C1 English 6
... September 19th, 20 12 - That’s = That is: Kia l, Đ l- classroom (n) : phòng hc- teacher (n) : giáo viên- desk (n) : bn (hc sinh) Unit 2: AT SCHOOLC. My schoolPeriod 10: C1 New words: ... words: *Matching:1. student 2. classroom3. class4. desk5. teacherabedc - student (n): - class (n) : hc sinhlp hcWednesday, September 19th, 20 12 - That’s = That is: Kia ... classroom (n) : phòng hc- teacher (n) : giáo viên- desk (n): bn (hc sinh) Unit 2: AT SCHOOLC. My schoolPeriod 10: C1 New words:* Model sentences:- That’s my class. - This is my school. -...
 • 15
 • 925
 • 0

Bài giảng tiếng anh 6 Unit 2 C24

Bài giảng tiếng anh 6 Unit 2 C24
... noun Unit 2: Lesson 6: C2-4/ p .28 -29 1. Picture drill:- What is this?- It’s a pen.IV. Practice: Unit 2: Lesson 6: C2-4/ p .28 -29 1. Picture drill:IV. Practice: Unit 2: Lesson 6: C2-4/ p .28 -29 1. ... It’s + a/an + noun. Unit 2: Lesson 6: C2-4/ p .28 -29 Homework:+ Learn vocabulary and model sentences by heart.+ Do Ex C.3 P.15. (Ex-book). Unit 2: Lesson 6: C2-4/ p .28 -29 * Wordsquare. w ... school Unit 2: Lesson 6: C2-4/ p .28 -29 Matching:A pencilA doorA boardA windowA clockA penA rulerA waste basketAn eraserA school bag Unit 2: Lesson 6: C2-4/ p .28 -29 III. Dialogue build:-What...
 • 25
 • 319
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM