Giáo án môn Sinh học

Giáo án môn Sinh học

Giáo án môn Sinh học
... giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh.Tiết 33: Bằng chứng địa lí sinh học. Tiết 34: Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử. Tiết 35: Ôn tập học kì I.Tiết 36: Kiểm tra học kì I. ... phương pháp đánh bắt thả lại.Chương IV: Hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái học với quản lí tài nguyên thiên nhiên.Tiết 64: Hệ sinh thái.Tiết 65: Các chu trình sinh địa hóa ... sống được phát sinh trên trái đất như thế nào. II / CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC :Học sinh: Bảng phụ, sách giáo khoa .Giáo viên: Sách GK, sách GV, tài liệu, … Phiếu học tập.III / PHƯƠNG...
 • 75
 • 1,047
 • 2

Giáo án môn Sinh học 11

Giáo án môn Sinh học 11
... ion khoáng là: nhiệt Giáo viên : HỒ TẤN KHẢI Trường THBC Mang Thit Trang: Kế hoạch bài học Sinh 11- Cơ bản Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ nước và ion khoáng là: nhiệt độ, ánh sáng, ... thành phiếu học tập - Gv chính xác hoá kiến thức - Hs hoàn thành nội dung phiếu học tập theo yêu cầu của gv - Hs thông báo kết quả trên phiếu học tập Đáp án phiếu học tập Chỉ tiêu so sánh Dòng mạch ... khoáng thiết yếu, các nguyên tố dd đại lượng và vi lượng? Hướng dẫn trả lời câu hỏi SGk Câu 2. cây trong vườn. vì cây trong vườn có lớp cuti phát triển yếu do ánh sáng ở vườn yếu ( ánh sáng tán...
 • 36
 • 791
 • 2

Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 215 ppt

Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 215 ppt
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian ... Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở A. đại Trung sinh. B. đại Nguyên sinh. C. đại Cổ sinh. D. đại Tân sinh. Câu 8: Cho biết các gen ... 215 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐÁP ÁN Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục thường xuyên Mã đề thi Câu số 215 329 473 614 791 813...
 • 5
 • 501
 • 3

Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 329 ppt

Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 329 ppt
... HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 329 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐÁP ÁN Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục thường xuyên Mã đề thi ... Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở A. đại Tân sinh. B. đại Cổ sinh. C. đại Trung sinh. D. đại Nguyên sinh. Câu 26: Theo quan niệm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian...
 • 5
 • 418
 • 0

Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 473 docx

Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 473 docx
... triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở A. đại Tân sinh. B. đại Nguyên sinh. C. đại Trung sinh. D. đại Cổ sinh. Câu 25: Một đoạn phân tử ADN ở sinh vật nhân ... HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 473 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐÁP ÁN Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục thường xuyên Mã đề thi ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian...
 • 5
 • 360
 • 0

Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 614 ppt

Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 614 ppt
... HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 614 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐÁP ÁN Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục thường xuyên Mã đề thi ... Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở A. đại Cổ sinh. B. đại Tân sinh. C. đại Nguyên sinh. D. đại Trung sinh. Câu 34: Trong cùng một ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian...
 • 5
 • 331
 • 1

Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 791 pdf

Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 791 pdf
... HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 791 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐÁP ÁN Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục thường xuyên Mã đề thi ... Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở A. đại Nguyên sinh. B. đại Trung sinh. C. đại Tân sinh. D. đại Cổ sinh. Câu 10: Kết quả của quá ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian...
 • 5
 • 356
 • 0

Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 813 potx

Đề thi - Đáp án môn Sinh học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 813 potx
... triển của sinh giới qua các đại địa chất, các nhóm linh trưởng phát sinh ở A. đại Tân sinh. B. đại Trung sinh. C. đại Cổ sinh. D. đại Nguyên sinh. Câu 22: Mật độ cá thể của quần thể sinh vật ... HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 813 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐÁP ÁN Môn thi: SINH HỌC – Giáo dục thường xuyên Mã đề thi ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian...
 • 5
 • 380
 • 1

Hướng dẫn soạn giáo án môn Hóa học với phần mềm, Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác.

Hướng dẫn soạn giáo án môn Hóa học với phần mềm, Powerpoint và một số phần mềm hóa học khác.
... -1- HƯỚNG DẪN SOẠN GIÁO ÁN MÔN HOÁ HỌC VỚI PHẦN MỀM POWERPOINT VÀ MỘT SỐ PHẦN MỀM HÓA HỌC KHÁC. A. SOẠN TRÊN POWERPOINT, CHÈN ẢNH, PHIM, CHEMDRAW 10.0. I. Soạn giáo án điện tử trực tiếp ... trình độ chuyên môn vững vàng, nắm vững các giai đoạn xảy ra trong quá trình phản ứng ). Tài liệu hướng dẫn soạn giáo án điện tử và sử dụng một số phần mềm Hóa học sẽ giúp cho giáo viên nắm ... giúp cho giáo viên nắm bắt thêm một số thao tác cơ bản và tương đối đầy đủ trong soạn giáo án điện tử, giáo án giảng dạy, sử dụng được phần mềm Flash, phần mềm hỗ trợ khác. Do hạn chế về...
 • 20
 • 2,439
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: giáo án môn sinh học lớp 8 cả nămgiáo án môn sinh học lớp 8giáo án môn sinh học lớp 11giáo án môn sinh học lớp 12giáo án môn sinh học 7giáo án môn sinh học lớp 11 nâng caogiáo án môn sinh học lớp 10giáo án môn sinh học lớp 7giáo án môn sinh học lớp 6giáo án môn sinh học lớp 9giáo án môn sinh học lớp 10 cơ bảngiáo án môn sinh học lớp 10 nâng caogiáo án môn sinh học 12giáo án môn sinh học lớp 7 cả nămgiáo án môn sinh học lớp 12 cơ bảnNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015